Argument tegen centralisering

Centralisering (van de macht in een regio in een bepaalde plek) is onwenselijk, zeker als we daaronder vatten dat de regio groeit (denk aan de EU, of zelfs maar een klein landje als Nederland, dat veel steden en dorpen omvat), is onverstandig, zeker op politieke argumenten (dus #militair gezien). Zeker de militaire ambities van #Europa zijn reden voor een #Nexit. Want, hoe groter de politieke eenheid, hoe groter het grondgebied dat kwetsbaar is voor een enkele aanval tegen een #spof (Single Point Of Failure), zoals #Rotterdam op 12 mei 1940, die raakt de hele regio. Na de nazi-bommen op Rotterdam zijn ook Amsterdam en Eindhoven enz. ondergelopen, omdat “onze regering” in Den Haag” heel dapper is gevlucht naar Londen, en toen er daar ook bommen vielen, zijn ze heel dapper verder gevlucht naar Canada. Bedenk je maar als de Russen straks, wanneer de natiestaat Europa een feit is, bommen gooien op Marseille, om het “Nederlandse” (en “Belgische”) verzet te breken.

Staatskapitalisme

http://www.volkskrant.nl/economie/welkom-in-de-nieuwe-economische-werkelijkheid~a4422499/

Dit artikel in de Volkskrant (dat de “Beijing consensus” roemt als “de nieuwe economie”) vermeldt enige bedrieglijkheden,waaronder dat staatskapitalisme (verregaande staatsbemoeienis met de economie) handig zou zijn in het vroegste ontwikkelingsstadium, oppervlakkig lijkt dit wel zo, echter: staatssteun (in de vorm van importheffingen, exportsubsidie) verdwijnt niet na het beginstadium, want als die steun verdwijnt, krijgen de bedrijven het weer moeilijk. Buiten dat is die steun een overheidsprogramma, dus permanent (uit starheid/logheid van de politiek, of anders: omdat er ambtenarensalarissen vanaf hangen).
De bedrijven leren dus niet zichzelf te bedruipen en concurrerend te werken in een markt waarin de importeurs van buitenlandse goederen reeds benadeeld zijn door de extra vervoerskosten om hun producten vanuit het verre buitenland naar de klant in het binnenland te krijgen.
In ppaats van een dergelijke overheidsbemoeienis te accepteren als onvermijdelijk, is de burger beter af door dit te bestrijden, en overheidsbemoeienis te minimaliseren (zo dicht mogelijk bij nul te brengen).
Wat is bijvoorbeeld de rol van het ministerie van economische zaken? Is dat om subsidies uit te delen, zgn. “#vrijhandelsverdragen” uit te onderhandelen? Vrijhandelsverdragen zijn absolute onzin, met zichzelf in tegenspraak
Het enige échte soort vrijhandelsverdrag dat er theoretisch mogelijk is (maar noit zal worden getekend, omdat die beperkingen opleggen aan de politiek), bestaat uit verboden voor de overheid om beperkingen op te leggen aan de handel. Wanneer een land beperkingen oplegt aan een bepaalde sector/die sector voortrekt, is het volk zelf prima in staat om dat met een #boycot op andere producten uit dat land op te lossen.
“Maar niet iedereen hoeft zich aan die boycot te houden!” Ja, en? Als de burgers ervoor kiezen om hun eigen belang te stellen boven dat van mensen die ze niet kennen, is dat hun goed recht – en feitelijk is dat precies wat “vrij”-handelsverdragen ook al doen: ze plaatsen de belangen van 1 sector boven de belangen van de rest van de landseconomie (consumenten, arbeiders in overige sectoren – die geslachtofferd worden in de handelsoorlog) én die van dezelfde sector in het verdragsland. De consumenten betalen uiteindelijk de prijs, want kunnen alleen kiezen tussen: importheffing bovenop de importproducten betalen, of: de inefficient geproduceerde – en dus te dure – binnenlandse producten betalen.

Petitie Tegen het Nationaal Zorgfonds

Korte samenvatting:

Een nationaal zorgfonds is niet meer dan een herhaling van het ziekenfonds. Er moet wel iets veranderen aan de zorg (verzekering), welke nu te duur (en te slecht) is. Die situatie komt door de overheidsbemoeienis, meer overheidsbemoeienis kan dat niet oplossen, alleen minder

Wij,
Burgers van Nederland, die graag onze eigen keuzes maken ipv ambtenaren voor ons te laten kiezen

Constateren
Dat de zorg een veel te belangrijk onderwerp is, om in overheidshanden te houden. Een Nationaal zorgfonds leidt alleen maar tot een herhaling van het ziekenfonds: waarbij veel burgers een ellendige (en onnodige!) dood sterven op de wachtlijsten. Het is inderdaad zo dat de geldelijke prijs (per oekaze!) lekker laag kan worden gehouden, maar burgers betalen die lage premie wel met hun leven en dat is een onacceptabel hoge prijs.

Verzoeken
Dat de overheid haar handen aftrekt van de zorg, dit scheelt elk jaar talloze doden en miljoenen aan kosten. Het is weliswaar zo, dat er broodnodig iets moet veranderen aan de zorg, die nu te duur èn te slecht is. Maar dit heilloze plan is niet wat Nederland nodig heeft, laat burgers zelf kiezen, zij weten veel beter wat ze nodig hebben, dan de 1 of andere politicus in Den Haag.

Why social security is bad, and what to do instead

Depending in government for anything important is very unwise. Thousands of aging Americans expect to receive social security checks at some point in time. Those checks saren’t coming, because the money has not been put aside:

“Social Security is a pay-as-you-go system, which means that payments collected today are immediately used to pay benefits”

https://www.washingtonpost.com/blogs/fact-checker/post/social-security-and-its-role-in-the-nations-debt/2011/07/11/gIQAp1Wl9H_blog.html

So, as the population’s demographic make up shifts toward more Social Security recipents than contributors (due to aging baby-boomers), Social Security payments will have to be reduced, meaning that people will get poorer, and unable to pay the rent. And get evicted, in a repeat of the recent CRA-caused crisis (http://www.federalreserve.gov/communitydev/cra_about.htm) of recent times. Either that, or government will have to compensate by giving money to the elderly. Since government does not have this money, they will have to start imagining it into being, by printing more money. This #inflation will reduce the real size of the Social Security payments, because even though their nominal amount stays the same, the money will have reduced value. This can obviously not be solved by printing more money, which will only further reduce the value of each dollar. Or by increasing payments. Which will lead to an increased need for imagined money, which…..
Now, the people cannot afford to sit by and wait for the government to do something about this; there are too many in government that want to keep the current system in tact (the “progressives”) as proven in the WP article linked above.
So, the people will have to come up with a system themselves, to replace or complement government’s hazardous system. It would be awesome if some benefactors would introduce as system of help for help, in the style of the friendly-societies of old. Using a turn-over system, or a savings system, where people will be investing money, or otherwise putting some aside, buying retirement insurance (that will not amount to much in the short amount of time left before they reach retirement age, but every penny helps!) The situation is really so desperate that we are talking about pennies.

Lijstje CO2-verraad

Wanneer ik spreek over dat de overheid er alles aan doet om de #CO2-uitstoot te maximaliseren, wat bedoel ik dan?

F-16s slobberen per uur zo’n 2250 tot 3000 liter kerosine op (Met nabrander: 400l/minuut, 24000/uur!). Met welk doel? Om mensen te vermoorden. Welk doel heeft die hondsdolle moordwaanzin? Om Arabieren tegen de Europeanen op te zetten, wat weer leidt tot meer contraterreur, wat weer een smoes is om ons meer te bespioneren, met de Stasi (ofwel zoals de primitieve Oost-Duitse, ofwel de high-tech Amerikaanse #NSA). De Oost-Duitse stasi moest nog werken met bevolkingsleden die elkaar heel a-sociaal verraadden, en dan te bedenken dat het communisme zgn sociaal was. Het is #links eigen om bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen, dit verklaart (mede) waarom. Bovenop het sadisme links dat links eigen is.
Stoplichten branden vaak op lege kruisingen, of kruisingen met slechts 1 wachtend voertuig. En als de bestuurder van dat voertuig het lef heeft om door rood te rijden, volgt een heel dikke boete, want je bent toch o, zo gevaarlijk en asociaal bezig als je door rood rijdt!
Zoals Frédéric #Bastiat al zei: de zekerste manier om respect voor de wet te bereiken, is door te zorgen dat de wet respectabel is. (Dus geen enkele overheidswet zal op respect kunnen rekenen).
De overheid heeft de fiscale stimulansen en ontmoediging dusdanig ingeregeld, dat hogere CO2-uitstoot onvermijdelijk is geworden. Neem bv een Tesla, een volelektrische auto welke 1/5 kWu/km verbruikt (volgens verbruiken.nl), en dat terwijl de CO2-uitstoot van de gemiddelde elektriciteitscentrale in Nederland (volgens het CBS) 500g/kWu is, dus: 1/5 * 500 = 100g CO2/km uitstoot van een door de overheid bewierrookte Tesla. Dit zit ruim boven de 0g (…). Volgens deze tabel valt de Tesla dus onder 22% bijtelling: http://www.anwb.nl/auto/autobelastingen/bijtelling (op het uiterste randje van “zuinig”)
Dit betekent ofwel dat de overheid:
gruwelijk incompetent is, danwel:
gruwelijk vijandig jegens de bevolking.
De overheid heeft zich tegen de bevolking gekeerd en heeft dus afstand gedaan van haar bestaansrecht. (Dacht je dat bonnenquota opleggen aan politieagenten al volksvijandig genoeg was, gooien ze er nog een schep bovenop)
Niet de Nederlandse overheid, maar toch: Echelon, het vertrouwd incompetente (want van een overheid) afluistersysteem van de Anerikaanse overheid verbruikt zo gruwelijk veel energie, dat het Tenth Amendment Center (http:// TenthAmendmentCenter.com ), een effectieve manier heeft gevonden om die volksgevaarlijke afluisterpraktijken te staken: maak dat de staat waarin die centra gevestigd zijn, geen koelwater meer leveren aan dat federale gebouw (volgens het artikel 10 van de grondwet). Dan smelten die grote hoeveelheden superveel stroom slobberende computers, of ze vatten vlam, hoe dan ook: de burger vaart daar wel bij.

En omdat #Obama in zijn state of the union en elders, (regelmatig) heeft aangegeven te geloven in de CO2-leugen, maakt dit hem tot een landverrader.

De tweede kamer is te groot

Indien men zo naïef is, om de #TweedeKamer te laten blijven bestaan (het is een vehikel van ondemocratie) Verklein die dan toch in elk geval! Er zijn nu 150 kamerleden, de 150 domste mensen van het land willen ons vertellen hoe of wat? Ik dacht het niet, hè!
Onderwerp van dit betoog, is dat die 150 leden, geen van allen hun eigen stem mogen laten horen; ze moeten de frsctieleuder gehoorzamen. Een eigen mening erop na houden, is o.a. Elias (VVD) fataal geworden. Omdat hij tegen een “#steunpakket” voor Griekenland stemde (net als #Rutte aanvankelijk deed), terwijl Rutte dus vond dat hij vóór had moeten stemmen (!), verdween Elias van de lijst voor de parlementsverkiezingen.
Dus, is een rijk gevulde tweede kamer (150 man!) niet meer dan dure schijn van een democratie die niet bestaat in Nederland, en kost het bovendien veel te veel geld.

Ziektekostenverzekering

Chronisch zieken (die het financieel al niet zo ruim hebben) worden absoluut onnodig en immoreel beboet voor het feit dat ze het lef hebben ziek te zijn en medicijnen/hulp nodig te hebben. Maar die mensen:

  • MOETEN: een #verzekering nemen
  • desondanks het grootste deel (#EigenRisico wordt 500 terreuro in 2017!) van de onkosten zelf betalen.

De verhoging van het eigen risico (met 115 terreuro! Bijna 30%!) gaat toch zeker gepaard met een belastingverlaging van ruimschoots dat bedrag?
Waarom zou ik me verzekeren als ik toch alles zelf moet betalen? O ja, als de verzekering te duur voor me is, dan krijg ik een boete, die ik me helemaal niet kan veroorloven!
Den Haag is niet meer dan een bende criminele fascisten. Het volk dient volgens de #overheid alleen maar om de oud-studiegenootjes van Nijenrode te spekken!
Constructief einde van deze tekst: oplossing: haal de overheid weg, in elk geval uit deze sector, maar bvk uit het hele land (als je toch bezig bent, schaf dan gelijk het land af! Maar dat terzijde), laat de mensen zelf kiezen wat voor verzekering ze willen, òf ze überhaupt een verzekering willen, of dat ze liever alles uit eigen zak betalen. Dat dwingt de verzekeraars om hun prijzen aan te passen. En ga ZEKER niet mensen beboeten, dat onder geen beding hè! Wie denken ze wel niet dat ze zijn?
Dat zal even wennen worden voor ze, laat ze alvast maar beginnen, dan gaan wij dit systeem invoeren.
Dan kunnen de zorgverzekeraars gaan wedijveren om klanten te lokken. Door o.a:
De prijzen scherp te houden
De dienstverlening / het aanbod te verbeteren
De klantvriendelijkheid op een hoog peil te houden
In plaats van zoals nu waarbij de prijzen op kartelhoogte kunnen worden gehouden, omdat de maatschappijen weten dat de klanten toch wel komen.