Generaal Middendorp bemoeit zich ook met het klimaat

Generaal Middendorp bemoeit zich ook met het #klimaat. http://www.ad.nl/nieuws/klimaat-is-geen-onderwerp-om-te-negeren~a2751fdd/ “We moeten de oorzaken van de conflicten waar we bij betrokken zijn, bestuderen.”

Nou, die zijn simpel hoor: de Amerikanen (#BarackObama) wilden dat de Nederlandse dependance van hun invasiemacht wordt gebruikt om allerlei landen te bezetten. Dus generaaltje: je kunt wel proberen #AlGore na te praten, die daar een Nobelprijs voor de vrede voor heeft ontvangen (dat is niet meer dan de prijs voor een politicus te zijn; Obama heeft hem ook ontvangen en in 8 regeringsjaren geen dag vrede gekend), en roepen dat CO2-overschot een drinkwatertekort veroorzaakt, en dus dat #CO2 oorlogen veroorzaakt, maar daar gaat u voorbij aan enige elementaire waarheden:

1) als de temperatuur al dusdanig is gestegen door de uitstoot van CO2, dat hele volksstammen smeltwater tekort komen dan bent u daar zelf grotendeels voor verantwoordelijk, want u bent tenslotte in dienst van de overheid! (Die opzettelijk de CO2-uitstoot vergroot, o.a. dmv haar eigen Leopard-tanks maar ook dmv haar eigen F-16 straaljagers); alle missies waar de Amerikanen jullie op sturen, veroorzaken zo enorm veel CO2-uitstoot, dat die dus zichzelf veroorzaken – een zelf-vervullende belofte. Hartelijk dank! U bent vast blij om uw eigen baantje zelf in stand te houden! Als u daadwerkelijk de CO2-uitstoot zou willen verlagen, zou u met uw troepen Den Haag, belegeren. Het Nederlandse volk zou u dankbaar zijn

2) CO2 is juist een vredesstichter, door #water te besparen. Want #fotosynthese: Planten houden de poriën in hun bladeren open totdat zij genoeg CO2 hebben ingeademd, En door die poriën ontsnapt water. Dus met tekort aan CO2, drogen de planten uit, en zullen boeren wanhopig proberen dat tegen te gaan door immer verdergaande irrigatie, wat leidt tot watertekort. Bovenop de honger die veroorzaakt wordt door een CO2-tekort (mislukkende oogsten).

3) het scenario in (1) zal gelukkig niet voorkomen, omdat het bewijs tégen de hypothese van klimaatverandering door CO2 veel indrukwekkender is, dan het bewijs vóór. En dat een simpele temperstuurstijging niet antropogeen is, (voor zover die niet vervalst is) en bovendien kan het toch niet dat een stijging van de ongevingstemperatuur met 1 graad Celsius (volgens de VN), een hele gletsjer doet smelten! Ideetje om naar de oorzaak daarvan te kijken? Die oorzaak kan zijn, dat klimaatactivisten met vlammenwerpers de gletsjers doet smelten, of met bijlen en zagen weghakt, of domweg de satellietfoto’s vervalsen. Zou niet de eerste keer zijn, dat Sovjet-politici foto’s vervalsen. Een oorzaak zou kunnen zijn, dat de aarde op die plekken zoveel warmte afgeeft dat de gletsjer smelt, bv door ondergrondse lavastromen.

Dus, generaaltje, u kiest er zelf voor om onsterfelijk belachelijk te worden door met dit idiote verhaaltje de aandacht te zoeken (marionet van de overheid!) weet dan wat je over jezelf heen afroept.

Eender vissen in een kom, zullen mensen uiteindelijk toch proberen om hun populatiegrootte aan te passen aan de grote van de leefomgeving / de beschikbaarheid van eerste levensbehoeften zoals water en voedsel. Aangezien het overschot van CO2 heeft gezorgd dat er dusdanig weinig oogsten mislukken, en dat er dus zoveel water overblijft dat de populatie zo groot heeft kunnen groeien dat een inperking van de CO2-concentratie grote hoeveelheden mensen vermoord. En dat levert politici dus een Nobelprijs voor de vrede op. Oorlog (niet-vrede) heeft de neiging mensen te vermoorden, dus verdienen de politici welke die flutprijs hebben ontvangen, de prijs alleen maar omdat zij niet-aflatende pogingen hebben gedaan om de CO2-concentratie te doen stijgen. En dus de ellendes van (2) en (3) te voorkomen.

Advertisements

Published by

ludwigvanel

I am an author & an anarcharchist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s