Indien u denkt dat het socialisme weinig kwaad kan

Indien u denkt dat het #socialisme weinig kwaad kan, mag ik u voorstellen aan de gevolgen van 70 jaar #communisme (vooruit, 72 jaar, van 1917 tot 1989)
(Er zijn erg veel filmpjes te vinden, met titels lijkend op “Russian Car Crash Compilation”, w.o. deze:) https://youtu.be/y-91fbPxrTo let vooral op hoe a-sociaal snel de #Russen rijden, hoe onverantwoordelijk, hoeveel ongelukken er gebeuren waarbij automobilisten geramd worden als zij dom genoeg zijn om te wachten voor een rood stoplicht op een tot dan toe lege kruising. En dus niet kunnen ontsnappen aan zo’n dronken gevaar op de weg.
70 jaar communisme heeft 70 jaar lang de sociale instincten van de Russen geatrofieerd ( http://wp.me/p8008w-3z )
en gezorgd dat de Russen zeventig jaar lang frustraties hebben opgekropt over de vijandigheid van de overheid jegens de burger! Dat is te vergelijken met kindermisbruik: een kind wordt geboren in een gewelddadige, onveilige gezinssituatie, wordt geestelijk en/of lichamelijk mishandeld, maar is niet in staat te vluchten. Een inwoner van de Sovjet-Unie was amper in staat om te vluchten, en zelfs al kon het… Waarom zou het nodig moeten/mogen zijn? Hoe durft een overheid het om mensen zo te mishandelen dat zij zich moeten ontwortelen om daaraan te ontsnappen? En als ze dat proberen: de zalige leiders hadden vanaf de Baltische tot de Middellandse Zee aan toe een ijzeren gordijn opgetrokken met wachttorens met machinegeweren, om de slachtoffers binnen te houden! En ja, dat heeft gek genoeg, zijn weerslag op de psyche van de #samenleving (“samenleving” slaat op de stam van het woord “socialisme” Dus zelfs iedere filosofie van “samenlevingisme” is rampzalig voor de samenleving! Zullen we daarom maar ophouden met de tot mislukken gedoemde pogingen om de samenleving in een keurslijf te proppen?) Laat liever de samenleving zichzelf vormen, zinder dwang. Want langdurige (levenslange) hopeloosheid schaadt de menselijke geest. Om diezelfde reden kunnen we niet verwachten dat de #staatsterreur, van het westen in Arabië, de #contraterreur zal stuiten, of de volkeren daar geestelijk gezond kan houden (en dus is het niet alleen wreed op de korte termijn, maar ook op de lange termijn:je moet er toch niet aan denken wat de #Arabieren over 50 jaar gaan doen!)

Waarom vind ik de naam “ministerie van defensie” ongepast?

Waarom vind ik de naam “ministerie van defensie” zo ongepast? In Hitler’s kabinet was er ook zo’n ministerie (dat invloed uitoefende op wat de industrie kon kopen om consumentenproducten te maken), en zij deden bijster weinig aan defensie. En toen zij vanaf ’44 wel aan defensie moesten doen, faalden ze spectaculair.

Ik heb het al eerder gezegd: staatslegers zijn niet in staat tot vedediging, alleen maar tot aanvallen.

Global communism is impossible

Fior the simple reason that communism can not have an economy, needed in any (even village-sized) communities. Never mind province-sized, or country-sized or union-sized…
Communism can only ever be applied (if at all) in a small community. These will also fail, because comunism is an -ism an Ideological, Stupid Move (if you will). Contrary to that, capitalism is not an -ism, it’s what people do, if you leave them alone.
Remember the failed hippy communes from the ’60s?
Back on topic: global communism means nowhere no market, anywhere, meaning everyone had to work for the glory of the party.
Yet, in a world of scarcity (even in capitalism, resources are not infinite – though much cheaper), prices are the necessary means to distribute goods/resources. And with the socialist calculation problem (nothing is personally owned, so nothing can be bought or sold) there are incredible coordination problems in resource allocation, and end-products cannot be priced, so cannot be allocated based upon need. So e.g. everyone will receive one toilet roll per month, regardless of who had the bad fish for dinner.
The Soviet Union was able to set prices for toilet rolls, tooth brushes, etc. by copying the prices in the relatively capitalist west.
I’m still not sure how the Soviets managed to erect those big, dull, monolithic appartment buildings, when labour was supposed to be free, like toilet rolls (presuming those were available at all); slavery/compulsory labour?

Oh, and tax revenues? Paying taxes requires some sort of an economy, too.

Kapitalisme drijft niet op hebzucht

Een veelgeuitte klacht is dat kapitalisme afhangt van de hebzucht van mensen. Dit is niet zo: kijk maar naar landbouw, ooit zijn er mensen zijn begonnen voedsel te verbouwen ipv te jagen/verxamelen; zij hielden op een gegeven moment wat over. Ipv dat restant weg te gooien werden die overschotten verkocht aan mensen die honger hadden. En zo is het beroep ontstaan. (Nou ja, de noodzaak voor specialisatie speelde ook een rol).
Men kan wel klagen over de zgn. hebzucht van kapitalisten, in tegenstelling tot misgunst? http://wp.me/p8008w-3F maar je kunt het ook beschouwen als iets nuttigs: aangezien opzettelijk kwaad aanrichten niet productief is en dus geld kost, maar niet oplevert, behoud het kapitalisme evt. boosdoeners ervan om kwaad aan te richten.

Ik heb een aantal zwakke punten in de plannen van Forum voor Democratie ontdekt

Ik heb een aantal zwakke punten in de plannen van #ForumVoorDemocratie geïdentificeerd.
Na het succes met het Oekraïne-referendum wilden wij graag doorpakken met #referenda (#petities) over #Nexit http://bit.ly/1QgScAf , #Rutte-exit, #TTIP http://bit.ly/1OeRXX6 , en ter voorkoming van Roemer’s onzalige plannetje http://bit.ly/2ggriPq . Maar er waren te weinig stemmen om een referendum aan te vragen. (Voor een nexit-referendum bestaat m.i. wel degelijk animo, en gezien hoe impopulair de premier traditiegetrouw halverwege zijn termijn is, is er voor nr2 vast ook interesse. Maar het volk is nu al referendum- (petitie)-moe.)
Daarbij komt dat referenda zullen moeten gaan over alles wat de regering doet, en de FvD niet echt minarchistisch op mij overkomt, dus ik verwacht niet dat de FvD zich zal inzetten voor een efficiënte samenleving en een kleine overheid (helaas). En juist blij zal zijn als alle aspecten van onze levens per referendum geregeld gaan worden. Daarom zijn we toch beter af met een stem op de Libertarische Partij.
Als er een Zwitsers model navolging verdient, is het wel hun militaire, want dat is de beste garantie voor vrede én landsbescherming.

Nonlocaliteit van investeringen?

Zwitserse banken financieren onderzoek naar quantum-nonlocaliteit om kraakbestendige versleuteling te maken.
Oftewel dit onderzoek naar quantum-mechanica wordt ook uitgevoerd zonder via een onproductieve instelling te sluizen.
Denk?ook aan want Wilson en Penzias hebben ontdekt: de kosmische achtergrondstraling. Dankzij de investering voor een zakelijk nuttige radio-antenne.
Heeft het internet kunnen ontstaan, zonder Defense Advanced Research Projects Agency?

Misschien niet exact hetzelfde als het TCP/IP-gebaseerde internet dat we nu kennen, maar er waren ook alternatieven voor het academische Unix: want net als dat academici graag comuniceren, doen grote bedrijven dat ook graag met elkaar. Dat heeft o.a. IBM’s System Network Architecture opgeleverd.

Kortom: er is geen dwang nodig om bepaalde zaken aan te kunnen bieden.
Bovendien, gaat dergelijke dwang uit van alwetendheid en grote wijsheid en onafhankelijkheid (onpartijdigheid) van de dwingenden. Helaas laten zij zich meer leiden door het grote geld – voor de verkiezingscampagnepot, en politieke dogma’s, dan door goede bedoelingen/de belangen van & jegens de burgers.

Arabian appeasement

(freely translated into English from https://ludwigvanel.wordpress.com/2017/01/14/arabische-appeasement/)
today I’ve sent this letter to the EP (http://www.enfgroup-ep.eu/ by Marne Le Pen) and to US congress-woman Roby
The Permabombardment of Arabs will NOT result in a cessation of #IslamicTerrorism, according to the following very simple reasoning:
Such a change depends on the Arabs being stupid enough to try their hand at appeasement politics. Many Arabs have emigrated to the west, where their children go to school and learn that Neville #Chamberlain’s attempts to appease Hitler were a shocking failure (presumably, Chamberlain’s of declaration of #war did not help – it surely didn’t help the Dutch, because it was Hitler’s acceptance of the declaration that resulted in the invasion of the unfortunately-located Netherlands) meaning, that that knowledge will be communicated to the Arabian country of origin, resulting in no desire there at all to try and appease the west by not counter-terrorizing the west.
Worse, they did not do anything to deserve the bombardments in the first place, so if not doing anything results in being hunted by bloodthirsty madmen with western flags on their uniforms, their desperate anger will be vented against the countries of origin, easily identified by aforementioned flags.
So not only is this #politics of #murder criminal and immoral, it is also counter-productive (by causing an incessant stream OF counter-terrorism) Therefore the department of offense will have to be abolished, the aircraft and tanks molten down and converted into plough shares. The ships can be converted to cargo ships for the merchant navy.

To close off, it is cruel to make so many humans desperate, on top of the impossibility for peace, resulting from such despair.

Met betrekking tot Hans-Hermann Hoppe’s Myth of national defense

Ik lees net Hans-Hermann Hoppe’s Myth of national defense, waarin hij Mises’ voorwaarden opsomt. Een staat is  pas als capabel tot verdediging van de veiligheid van haar onderdanen te betitelen, indien zij:

  1. democratisch georganiseerd is, en
  2. onbeperkte afscheiding toestaat.

Vwb. (2): ipv een #nexit, stel ik een #Hexit voor. Afscheiding van Den Haag – eventueel ook als #Rexit te betitelen: Rutte-exit.
Echter vwb (1)&(2) beiden, kan ik zeggen dat zo goed als geen enkeke staat capabel (of bereid!) is tot daadwerkelijke verdediging van haar burgers, noch tegen zichzelf, noch tegen buitenlandse agressie. Daarom is verediging een taak die bij de staat vandaan omet worden gehaald en bij de burgers moet worden neergelegd, want burgers zijn tenminste bereid om te pogen burgers te verdedigen staten zijn alleen bereid om burgers in gevaar te brengen. Denk niet alleen aan Gestapo, KGB, NSA, Stasi, enz., maar ook aan de volstrekt opzettelijke poging om de lessen van Sun Tzu te vergeten, en de (onschuldige!) burgers in Arabië op te jagen als onbeschermd wild. In combinatie met de klaarblijkelijke poging om door te gaan met de staatsterreur totdat zij beginnen met appeasement, welke inhoud dat zij niets terug doen. Dan te bedenken dat zij om te beginnen niets deden, en dat niets doen hen zo wanhopig in het nauw hebben geplaatst, dat hun enige optie is, om een contra-terreurcampagne te beginnen, waarmee de overheid dus de veiligheid van burgers verminderd,
En Sun Tzu heeft in The art of war geschreven dat je een vijand altijd een uitweg moet bieden, zodat zij zich kunnen terugtrekken, omdat zij anders wanhopig zullen blijven vechten tot de laatste man. Zolang de Arabieren zich beseffen dat niets doen niet helpt, zullen zij wanhopig blijven vechten tot het bittere einde.
Ook al zouden de Arabieren/moslims (inclusief de Europese en Amerikaanse moslims) een keer appeasement proberen, een eenzijdig staakt-het-vuren, dan zou dat worden aangegrepen als een veilige gelegenheid om nog meer bommen op ze te werpen, want “het zijn tenslotte gewelddadigerds”.
Daarom: hanteer het #Zwitserse model van landsverdediging en leidt alle mannen op tot soldaat, hanteer een klein vast korps van bv sergeanten, om de manschappen op te leiden, te leren schieten. En verplicht ze dan allen om een geweer met munitie in huis te hebben.
Dit garandeert op zich al dat de misdaad daalt: want dat leger zal dan alleen kunnen worden ingezet ter #verdediging van de landsgrenzen, en niet (zoals alle westerse legers behalve misschien Duitsland) op strafexpeditie kan worden gestuurd, naar onschuldige landen. Wat op zich een hyperagressieve overheid vereist. Dat is de reden dat Zwitserland zo bizar weinig moorden en zelfmoorden kent: de overheid daar is minder druk bezig met onderwerping van de wereld, om het #VierdeRijk te bewerksrltelligen, dat beïnvloed de burgers. Dus op deze manier kunnen wapens ingezet worden om de vrede en veiligheid te bewerkstelligen, zonder ook maar te dreigen iemand er zeer mee te doen.

Kleine Kees Diep de balgoochelaar

Dit verhaal speelt in de zeer nabije toekomst, waar de zorgverzekeringsplicht is afgeschafd. Het is nu aan de mensen zelf om te kiezen of ze een zorgverzekering willen, of dat ze alles contant betalen of voor nog andere alternatieven kiezen.

Kleine Kees Diep junior wil bij een voetbalvereniging gaan, droomt ervan om topscorer te worden, net zoals de helden aan zijn slaapkamermuur. Echter, omdat zijn ouders het niet zo breed hadden, is het hele gezin gaan zoeken naar manieren om toch de droom van Kees junior waar te maken. Doordat hj een krantewijk nam, en tevens met financiële hulp van de hele straat waar ze woonden, waar al eerder een fonds is opgezet om sportieve wensen van getalenteerde kinderen waar te maken, was het de familie Diep toch gelukt om Kee

Een bepaalde populaire vereniging, Sloterboys, had echter – gezien het blessure-risico besloten om als lidmaatschapsvoorwaarde een zorgverzekeringseis in te stellen. Dit verhoogde feitelijk de lidmaatschapsprijs tot “lidmaatschap+premie”, wat hen niet zo erg hinderde omnspelers te trekken, omdat de coach erg getalenteerd en bedreven was en de vereniging in een relatief welvarend deel van de stad gevestigd was. Echter, de familie Diep woonde het dichtst bij de vereniging Go Go Dijksport, omdat die het vnl moest hebben van de armere wijken van de stad. Omdat Dijksport natuurlijk ook met blessure-risico’s kampte, hadden zij contracten afgesloten met de huisarts en de sport-fysioloog: reclame op hun shirtjes in ruil voor een gegeven aantal gratis behandelingen van geblesseerde spelers. Op deze manier kon Kees junior toch zijn spijbelen nuttig maken, door zoveel balbeheersing te ontwikkelen, dat hij iedere wedstrijd tegenspelers dolde, met gemak punten scoorde en Go Go Dijksport aan de regiotitel hielp.

Toen op een bepaalde leeftijd de meeste van zijn tegenspelers tijd begonnen kwijt te raken aan hun studie tot boekhouder, advocaat, timmerman, en noem maar op,  hield Kees tijd over om zijn balvaardigheden op peil te houden, dat ging zelfs dusdanig goed, dat hij op een bepaald moment kom teruggrijpen naar de technieken die hij aan het begin van zijn puberteit met zoveel succes had toegepast, en welke de coach hem destijds had afgeleerd omdat ze teveel op flitserigheid vertrouwden om de tegenspelers te verdwazen, en omdat op een bepaald moment de tegenspelers dusdanig ver ontwikkeld zouden zijn, dat die technieken zich tegen hem zouden keren. Kees had gelukkig zijn repertoire op tijd aangevuld om bij talentspotters voor de commerciele ploeg van Sloterboys op te vallen. Om hun nieuwe aanwinsten (én de vereniging zelf) te beschermen tegen de roddelpers, sloot Sloterboys echter alleen contracten af met reeds g56etrouwde spelers, die niet iedere zaterdag met één of meer andere deernes aan hun arm gefotografeerd zouden worden.

Kees, die nooit zijn middelbare school-opleiding had voltooid, had daardoor helaas ook geen brede sociale kring opgebouwd en was nog vrijgezel, toen de regel van getrouwde spelers was ingevoerd. Bovendien was Kees destijds nog zo jong, dat redelijkerwijs niet van hem kon worden verwacht, reeds de ware te hebben ontmoet, en de knoop te hebben doorgehakt. Maar, zoals altijd gebeurt, met succesvole sporters, kwam Kees zelf al aan de slaapkamermuren van jongens te hsngen, naast posters van de vrouw die hem levenslang, (tot de dood hen scheidde) gelukkig zou maken.

Arabische appeasement

Het #permabombardement op de #Arabieren zal niet leiden tot een stop op “moslimterreur”, volgens de volgende heel simpele redenering: een dergelijke verandering staat of valt ermee dat de Arabieren zo dom zijn, om een #appeasement-politiek te gaan voeren. En aangezien er heel veel Arabieren zijn geëmigreerd naar #Europa, waar hun kinderen op school leren dat Neville #Chamberlain’s appeasementpolitiek niets heeft uitgehaald, wordt die kennis ook aan het land van oorsprong doorgegeven, waardoor er daar geen animo ontstaat om dergelijke appeasement te bedrijven.
Verergerende factor is, dat die burgers daar volstrekt onschuldig zijn, en de #Amerikaanse (en dus #Nederlandse) agressoren hen uit het niets zijn gaan aanvallen. Daarom helpt niets doen niet; niets doen heeft ertoe geleid dat ze worden opgejaagd door bloeddorstige waanzinnigen met westerse vlaggetjes op hun uniformen, en dat hun wanhopige woede zich dan ook keert jegens de landen van oorsprong van die #agressie, makkelijk te herkennen aan de vlaggetjes.
Dus niet alleen is de moord-politiek misdadig en #immoreel, zij is ook contraproductief (door een onophoudelijke stroom contra-terreur te veroorzaken), en het ministerie vsn ofensie moet afgeschafd worden, de straaljagers & tanks omgesmolten tot #ploegscharen, de geweren kunnen worden verdeeld onder de bevolking ter #landsverdediging – volgens het wel-effectieve Zwitserse model. De svhepen kunen ongebouwd worden om een nuttige rol te plegen in de kooopvardij als vrachtschip.