Socialists are deluded

#Socialists like to complain about “just because the nazi party featured the word #socialist in its name, doesn’t mean Hitler was a socialist.” Because as everybody knows Hitler was not a nice person, so he cannot have been a left-winger. Duh, surprise: he was both a classical socialist (means of production in the hands of the state) and a proto neo-socialist (a very aggressive racist, keen invader of countries, nasty statist). “They just called themselves socialist because that was the popular thing to do at the time, but they were not real socialists… ” #HeadInHands, #SoDesperate.
Likewise, “socialism” has the word “social” in it, but that doesn’t make socialists social.
Socialists (including #ancoms, obviously) keep contorting themselves into ever more impossible pretzels, just to justify not changing their darling beliefs.
Give it up, guys! Nobody takes you seriously anymore, just give up your beliefs and take in a dose of reality. Come on: open that mouth, as if you’re going to protest the greedy bankersagain, but instead, inhale deeply. Feel that reality flll your lungs! Embrace capitalism as the only sensible solution!
Another reason why nobody takes you seriously anymore, is your claim that true, full-on socialism means that the state disappears (anarcho-communism), yet #communism/socialism can’t function without the state being the owner of the means of production, it can never be anarchist, as it purports to be.
Lastly, given all the well-known evils of socialism, anyone embracing/promoting it/joining the party, self-classifies as evil.

Brief aan kamercommissie veiligheid en justitie

Eerder deze week  (bericht geplaatst op 28 februari 2017), heb ik onderstaande brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie:

Geachte kamercommissie,

Gaarne wilde ik uw aandacht voor het volgende:

Zoals u zich wellicht bewust bent, zijn er ideologische stromingen in de samenlevingen, welke ervoor pleiten om drugs te legaliseren. Alhoewel die bewegingen dat vnl. uit principiële/morele overwegingen doen, zijn er ook jusitiële/utilitaire overwegingen welke hiervoor pleiten.
Zo zorgt het verbod er op kunstmatige wijze voor dat de misdaad hoog blijft.
Doordat de vraag naar (illegale) drugs hoog blijft, blijven er ook leveranciers welke voor de juiste prijs die drugs willen leveren. Deze leveranciers houden zich logischerwijs niet aan de staatswet, ook niet tijdens concurrentie met elkaar. Dit resulteert o.a. in:

  • diefstal,
  • geweldpleging
  • en zelfs moord danwel doodslag,

Soms belanden op straat onschuldige mensen in een vuurgevecht tussen drugsbendes, waardoor zij gewond raken, of zelfs gedood worden.
Zoals uitgebreide ervaring ons leert (en dan kijk ik m.n. naar de VS: de periode van en na de drooglegging – Al Capone enz., maar ook de recente canabbislegalisering welke illegale canabbistoevoer uit zuidelijke landen fors heeft verminderd, doordat er goedkopere alternatieven waren welke de vraag naar hun dure producten heeft verminderd)
wordt de theorie gestaafd door de praktijk. Oftewel er is genoeg bewijs dat de overheid door middel van het verbod, bijdraagt aan de misdaad, waardoor de overheid -dus feitelijk m.n. De minister van justitie en diens ministerie, en niet te vergeten de tweede kamer, met de nadruk op u, geachte commissie (als ontvanger van deze brief), dan medeschuldig is aan voornoemde misdaden.
Daarom pleit ik ervoor dat (met goede argumenten) de drugsverboden worden opgeheven. Niet alleen van cannabis, maar ook van de meer lucratieve harddrugs. In plaats van een voluit verbod of volledige vrijgave, is het waarschijnlijk een betere keuze om harddrugs te behandelen als sterke drank (minimumleeftijd 18 jaar, niet te verkopen in de buurt van scholen, enz.)

Met vriendelijke groet,

Regarding government and its laws…

The war on #drugs serves to keep prices high so CIA’s smuggling into the US funds more clandestine #CIA operations:
The smuggling qualifies CIA operations inside US; so is against the law/charter?
How illegal can the CIA (a government agency!) be?
It breaks the law by:

  • the act of smuggling drugs. And:
  • by operating on US soil, which it’s not allowed to.

Thereby the US government gives carte blanche to all those who use/are involved in drugs: time to clear out those prisons, boys! Apparently it isn’t illegal to break the law! Since even the institution that gave itself the right to pass laws, ignores them.
The law is nothing but an expensive piece of roll-up paper to roll your joints in. Even the government deliberately breaks it. So it’s not just the people selling/buying drugs that should go free, but ALL of them. Since kidnapping & locking people in caves (imprisoning) is a seriously immoral act, while the law used to justify the imprisoning, isn’t even taken seriously by the actual institution creating/passing/upholding it, so the government has no right t kidnap people, locking them up in caves.
However, since this whole affair is dripping with #illegality/#immorality, the people have every right (obligation) to kidnap politicians. (Meaning that the prison staff won’t be losing their jobs soon.) Since jails are privately funded anyway, no taxes go into keeping #politicians locked up.

Bombardementen op burgers werken niet

De brandbombardementen op de Duitse burgers dienden amper een militair doel. Soortgelijke aanslagen op burgers (denk aan de sancties die Bush aan de Iraakse burgers heeft opgelegd met als vermeend doel om Saddam Hoessein’s leger uit Koeweit te krijgen).

Bedenk je eens:  Hoesein is decennia lang gesteund door DC, dus ze wisten wat voor despoot hij was.

Dus ze wisten dat hij zich niets aantrok het welzijn van de Iraakse bevolking. Dat is het kenmerk van dictatoren, dus is het gruwelijk dom te verwachten datvwanneer een buitenlandse mogendheid de bevolking uitmoordt, dat de dictator opeens een gouden hart krijgt.

Sterker nog: dit valt te verklaren als doelbewuste wreedheid. Want dit ligt zo voor de hand, dat voorinzicht niet valt te ontkennen.

“Een samenleving krijgt de overheid die het verdient”

Kent iemand het gezegde “Een samenleving krijgt de overheid die het verdient”?

Ik ben er juist sterk van overtuigd dat het de overheid is, die de samenleving (mis-)maakt. Zo hoorde ik gisteren een paar ouderen vertellen over hoe Marrokaanse jongeren hun vrouwen/dochters het leven onprettig maken. Dat is nu juist de mentaliteit welke de Wilders-aanpak populair maakt.
Welke dus niet gaat werken. Want Wilders wil exact hetzelfde blijven doen (maar dan op detail anders).
Wat is de reden dat een deel van de Marrokanen zich zo misdraagt? Juist de gedwongen “integratie” welke eruit bestond dat autochtonen overal de schuld van kregen, heeft gemaakt dat immigranten zijn gaan denken, dat zij boven de samenleving stonden.
Wilders wil daar met “een gezonde portie law and order” een eind aan maken. Dat gaat dus niet lukken. Het is alleen maar meer overheidsbemoeienis, die dan helemaal de andere kant opgaat, dan nu. Die 180 graden draai is juist het enige detail waarin het verschilt. En zal dus onwenselijke gevolgen hebben, op de langere termijn.

Het volk krijgt de overheid die het verdraagt, de overheid doet toch maar wat ze wil, pas wanneer de samenleving haar een halt toeroept, krijgt de sameblevig de overhrid die het verdient. En ik vind dus dat niemand een overheid verduebt, want ik ben geen sadust.

De overheid krijgt dus de samenleving die ze wil.

Contraterreur, het #VierdeRijk

Is er nog iemand die denkt dat de “moslimterreur” veroorzaakt is, door de “aard van de moslims” of iets soortgelijk belachelijks? Het is juist een voorspelbare reactie, op de staatsterreur vanuit het westen. Voor diegene wil ik het volgende bewijsstuk aanvoeren: de treinkaping bij De Punt. De Molukkers vierden hun frustraties  om de behandeling door (daar is ie weer!) een koloniale mogendheid die in de regio heeft huisgehouden (wb de Molukken was dat de Nederlandse overheid, wat betreft Arabië, Azië, Zuid-Amerika, Arabië, en Oost-Europa) bot op het makkelijkste doelwit.
Daarom spreek ik van CONTRAterreur door slachtoffers van imperialisme/kolonialisme, en van terreur door het westen, met name het 4e rijk. Helaas doet het Nederlandse regime nog steeds dolenthusiast mee met de grote agressor, wier imperialisme ik het #VierdeRijk noem. Ook al waren ze begonnen voordat Hitler met zijn derde rijk bezig ging (dus chronologisch incorrect), toch brengt het de boodschap over.

Betreffende het financiele/monetaire beleid, dat

Betreffende het financiële/monetaire beleid, dat ons “uit de crisis” moet helpen: waarom denk je dat de jaren 30 zo’n crisis vertoonden?

Omdat de jaren ’20 zo roerig waren (dankzij inflatoir centrale bank-beleid).

Waarom denk je dat we nu een crisis beleven?

Omdat de vorige decennia zo roerig waren. Hetzelfde beleid dat de vorige decennia zo roerig maakte, zou nu zorgen dat we uit de depressie komen? (dat is op zich mogelijk, maar niet zonder in de toekomst iets nog ergers dan dit op te leveren. Ach joh, dan halen we toch gewoon dezelfde truc opnieuw uit? En zo voorts en zo verder…) Nu heeft vnl Amerika geprofiteerd van het wanbeleid wat heeft geleid tot de huidige ellende. In Europa is het vnl het EU-wanbeleid wat ertoe heeft geleid dat we in de problemen zitten. Natuurlijk profiteerden we ook mee van de economische nep-welvarendheid uit DC, maar dat Europa zo snel ten onder is gegaan, is vnl het gevolg van eigen pogingen tot zelf-verwoesting – zie oa de terreuro, dus de EU heeft haast amper zo’n periode van schijnwelvaart meegemaakt als de VS, maar zit nu wel diep in de problemen.