Inspired by Bastiat’s The Law (property)

Inspired by #Bastiat’s The Law: without property rights there is no #freedom. One is entirely enslaved to the whims of one’s fellow man who “co-owns” all the #resources, and it can easily be said that because there is little likelyhood that the immediate #desires of another man are so in sync with one’s own future desires (which require investment – not consumption of resources, postponement of gratification & personal sacrifice) the development of society will be delayed if not cancelled/arrested. How could anything ever have been mass #produced (affordably made available to the #masses) without #property?

Property granting man the freedom to live life to its fullest.

I strongly feel that we need to popularize our

  I strongly feel that we need to popularize our message, by writing bestselling novels, making good movies, to prep the populace’s minds.

  Why am I confident that anarchist/minarchist literature (when done well) will reach a wide audience?

  Well, almost everyone I speak hates the government, they just don’t know how to get along without one yet.

  Plus: take the 5 Ps of marketing:

  1. Product
  2. Place
  3. Price
  4. Promotion
  5. Purple cow (anarchist lit has a very big purple cow factor, because it’s so outrageous)

  Purple cow means: you’re walking along a field with some friends, when you suddenly see a purple cow. That’s when you start prodding people: “Hey! Look at that cow there!” Anarchist literature has that in droves.

  So this P really means getting others to do the marketing for you.

  I feel we must emphasize the aspects of (legal) order without government / economic distress with/caused by government, not without government. And of course any other aspects that people still think they need government for: to protect us from (as if the government is willing to protect us from anything) “islamic terrorism” (which is obviously just a counter-terrorist response to western (christian) terrorism.) So by all means write a historical novel about the crusades, using bomber jets, instead of swords, and, in ordercto make it more realist: include how the attackers are compelled to attend church services in the army’s chappels, as was instated under GWB.

  Or let yourself be inspired by watching “Fascism in colour” on Utube, and consider how the current right wing is trying to do the same thing with the help of islamic terrorists. And, thanks to the disgust with the left, the left as cutltivated in many, the right i qute succesful at it, too. Sheep led to the slaughter. Sadly, thrley’re taking everyone with them.

  “Klassikaal fascisme”

  Ik pleit ervoor, om de geschiedenislessen op ‘s lands scholen (basis, middelbaar) aan te vullen met wat lesjes opkomst en heerschappij van Italiaans #Fascisme. Daar kunnen wel enkele van de vele lessen over nazisme voor terzijde worden geschoven, omdat Nederland groter gevaar loopt tebezwijken voor het fascisme, dan voor het nazisme.
  Dit zal erg tegen het zere #PVV-been zijn, maar protesten moeten maar terzijde worden geschoven in het landsbelang.

  Mbt terreur

  Brief gestuud aan commissie v. Defensie:
  Ik vind het onbegrijelijk dat nog niemand in uw kringen, luidkeels het voor de hand liggende heeft verkondigd, nl. dat de “islamterreur” niets anders is dan contraterreur, een reactie op het vierde rijk (Amerikaans imperialisme). En dat dus de manier om IS te verslaan, is om ze te laten doodbloeden qua personeel.
  Elke bomaanslag op een huwelijksfeest (is exact identiek aan #Manchester) bezorgd hen weer nieuwe rekruten.
  Zelfs de inquisitie (je weet wel, die martelgrage gekken) waren nog moreler dan het Pentagon: ze gaven je van tevoren nog bericht dat je verdacht werd, zodat je kans had om je verdediging voor te bereiden. Het Pentagon zwijgt er gewoon over dat je ter dood veroordeeld bent (op grond van geruchten); geen rechtszaak, geen hoor/wederhoor, in het geheel geen enkele schijn van (kans op) gerechtigheid, gewoon een raket op je kop, ongeacht welke vrouwen & kinderen erbij sterven (ach, het zijn toch maar moslims, dus Untermenschen).

  En dankzij de politiek vallen er dus onnodige doden, niet alleen in Arabië, maar ook in eigen land. Dank jullie hartelijk! We weten heel duidelijk wat we aan jullie hebben.

  Schippers zegt dat minderheidskabinet ‘dreigt’

  http://nu.nl/politiek/4721772/schippers-zegt-minderheidskabinet-dreigt-.html

  Ik snap nu de tactiek van Schippers, om eerst de onmogelijke optie van de crypto-communistische partij Nederland te proberen, dat diende om de partijen een beetje op te jutten (of dat, of ze wilde per sé de CU erbij hebben). Je hebt dus kans dat de partijkaders zich als kleine kinderen bejegend voelen en zich nu dan maar ook zo gaan gedragen.

  Novel-idea: Martian murder mystery

  Here’s another idea that I sadly had to reject: a space ship from Earth to Mars, with colonists, arrives with one less colonist, than it left with. The mystery baffles ground control on earth. An investigator is sent via a second ship (carrying supplies or whatever), but meets with resistance on Mars.
  What really happened was: somewhere behind the moon (the gravity of which was used to slingshot the space ship to Mars, one of the colonists woke out of hibernation and flused the body of the sleeping the politician that was to rule over te new colony, out the airlock, in order to give the colony a chance to survive/flourish.
  Isadly gave up on this idea, because it was too extreme (I found it hilarious myself, but realized it was maybe too much asked to find a sufficiently large readership to make it worthwhile) Still, I wish you all the best with this idea, dear writer!

  American political treason

  It’s not just Dutch / EU politicians that attack the population/the planet, oh no… Don’t rule out #Obama/#GWB (#George W. #Bush), who both pretended to believe in #Gorism. And who both were responsible for #Echelon, a ridiculous espionage program that consumes so much energy that the Tenth Amendment center attempts to shut down Echelon by keeping states from supplying cooling water to the Echelon computers (GWB started it: Obama continued it; I don’t expect #Trump’s to stop it)

  Let that sink in for a bit: the Echelon systems need water-cooling, they use so much energy that even regular air cooling doesn’t suffice. Energy-generation emits heaps of CO2.

  All that in order to listen in on Angela Merckel’s cellphone conversations! Angela #Merckel is chief humanoid of the German government! Germany is a #NATO-ally!

  Again, #treason, #4thReich

  Suggestion for vice-president #Gore:

  Suggestion for vice-president #Gore:
  Dude, refine your target audience. You should address your concerns to politicians. In my almost 4 decades on this earth I have about one constant memory, namely that of traffic jams and more traffic jams. And all that the environmentalist politicians could come up with, was the pathetic “train, bus!”
  It’s been nearly half a century so they had so much time to learn that that doesn’t work, yet they keep on whining about the same old, same old. Surely given the urgency of this matter if it’s as bad as you claim it is, then you must agree that they are a threat to mankind (#treason right?)

  Voorstel Wet tegen democide

  Omdat bleek dat er een schandalige leemte was in de Nederlandse wet. Alle wetten die ik heb kunnen vinden, die betrekking leken te hebben op landverraad, betroffen wetten die de overheid tegen het volk beschermden! Ipv andersom. Lees o.a. http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01#BoekTweede_TiteldeelI_Artikel92

  Volkerenmoord of democide (een ruimere vorm van genocide) wordt hier gedefinieerd als wanneer een persoon of groep personen (instituut) doelgericht handelt om delen van de bevolking (genocide) tot aan de hele bevolking (democide) lichamelijke, of zelfs dodelijke schade toe te brengen.
  Dit misdrijf dient gestrafd te worden middels een boete ter hoogte van 50 euro (inflatiepeil van 1-1-2017), te betalen aan elk slachtoffer (elk lid van de bevolking) en, indien het een politicus is, die hier schuldig aan is bevonden, wordt hij/zij onmiddelijk uit het ambt gezet, want is dan blijkbaar niet in staat de bevolking te dienen.
  De boete is laag gehouden om, gezien de grootte van de bevolking (17.000.000), de boete enigszins betaalbaar te houden (nou ja: €8.500.000.000,=).

  Dit kan nog verder verfijnd worden om bij dergelijk grote aantallen slachtoffers, de boete per persoon, te verlagen, zonder de uitbetaling pp nog meer een lachertje te maken.

  Lees ook R.J.Rummel “death by government”

  Niet alleen Nederland kent een dergelijke wet (nog) niet: Noord-Korea  heeft er ook geen.
  I dit wetsvoorstel te formuleren, is: de pogingen van de politiek om de CO2-uitstoot te maximaliseren, zijn niet per stembus te stoppen (de hoofddader GroenLinks is uitgenodigd om aan de formatiebesprekingen voor Rutte3 deel te nemen) maar vormen wel landverraad (/ poging tot democide/ planeetverraad