Digitaal bedelen

Vanmiddag (27 juni 2017) kwam Kika langs, om geld te bedelen (met plezier geld gegeven, trouwens). Volgens de “bedelaar” mochten ze van de wet niet meer met #collectebussen rondlopen, dus hadden ze een #tablet bij zich met internet-verbinding en maatgemaakte app. Goedbedoelde onzin!
Het is goed voor de collectanten, maar jaagt wel de kosten omhoog, dus alleen de rijkere goede doelen kunnen nu ngaan collecteren, dmv een tablet en internet-verbinding. Zoals des #overheids, drukt de #wetgever kleinere “#concurrenten” uit de #markt.

Published by

ludwigvanel

I am an author & an anarchist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s