#Democratie of #oligarchie?

Op (overheids-)scholen wordt je verteld dat Nederland een democratische regering heeft. Dat is onmogelijk! Tenminste, op de manier dat ze het woord democratie uitleggen op scholen: demos (volk) + cratos (macht)=”macht aan het volk”, juist niet: de macht ligt bij de regering, niet het volk. Nederland is een oligarchie: de minderheid (parlement van 150) regeert over de meerderheid (17.000.000) dus wij hebben een democratie in de zin van: “Macht OVER het volk”, vandaar dus dat ze nooit naar ons luisteren: dat hoeven ze helemaal niet! Hoiudt dan op met die poppenkast van de verkiezingen.

Published by

ludwigvanel

I am an author & an anarchist

One thought on “#Democratie of #oligarchie?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s