Het “vredesdividend”

Men praat soms over het #vredesdividend alsof oorlog iets goeds kan bereiken. Klinkklare onzin: tijdens oorlogen (ook expeditie-oorlogen) creperen de burgers, wegens de tekorten (veroorzaakt door economisch beleid van de overheid),
Natuurlijk vermindert de ellende, wanneer de oorzaak van die ellende wegvalt. Dus het zgn. “Vredesdividend” is absolute onzin. Het is niet meer dan een herstel van de acceptabele situatie.
Vredesdividend kan helemaal niet (zoals Bush2 en #Thatcher beweerden) de economie verbeteren; het is alleen maar mooi voor de dikke portemonnees aan de directietafels van de wapenfabrieken; het enige wat daar geproduceerd wordt, is verwoesting. Maar verwoesting kun je niet gebruiken om mee te produceren.
Een fiets (geen oorlogstuig) produceren, levert iemand een vervoermiddel op, om mee boodschappen te doen, of naar zijn werk te gaan: heel kil gezegd: #economisch nuttige #activiteiten. Een #bom produceren, helpt iemand die met die fiets boodschappen gaat doen te vermoorden, waardoor diens gezin thuis omkomt van de honger, omdat het voedsel niet bij hen aankomt. Bepaald economisch ongunstig! (En immoreel)
Kortom: moordtuig produceren is #geld weggooien, niet rendabel, levert niets op,

Dode mensen zijn economisch onproductief.

De enige reden waarin het lijkt alsof oorlog economisch gunstig is, is doordat de meeste oorlogen (behalve die tegen terreur of drugs), ooit eens een keer stoppen, waarna de economie weer enigszins hersteld van de schade (onderbreking van normale economische activiteit door burgers/bedrijven)

Published by

ludwigvanel

I am an author & an anarchist

One thought on “Het “vredesdividend””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s