Respect

“The surest way to get respect for the #law, is making the law respectable” as the great French political economist Féderic #Bastiat wrote, several centuries ago.
This means that government’s laws will never be respected. The consequences for breaking them may be feared, but any seeming respect for the law that follows on the heels of such fear, is merely superficial, and a further cause for irritation at #government. Which enthousiastically keeps undermining it’s justification.

The only way to create respectable laws is to make it clear what purpose they serve. (Forsake the simple blanket commandments). This is why #anarchy is legitimate #order: the owner of a product (say, your #Uber taxi) has strict rules: no vommitting in my car, because that’s a nasty mess that repels future customers.
Fall-down drunks have no qualms about vomiting on the street, but they will try to avoid vomiting in a shop, because that’s private property.

Plus, people don’t respect politicians. If a person voluntarily attempts to gain dominion and exercise power over you, it’s hard to respect them. It would take considerable suspension of disbelief to respect them., after all they did.

Respect

“The surest way to get respect for the #law, is making the law respectable” as the great French political economist Féderic #Bastiat wrote, several centuries ago.
This means that government’s laws will never be respected. The consequences for breaking them may be feared, but any seeming respect for the law that follows on the heels of such fear, is merely superficial, and a further cause for irritation at #government. Which enthousiastically keeps undermining it’s justification.

The only way to create respectable laws is to make it clear what purpose they serve. (Forsake the simple blanket commandments). This is why #anarchy is legitimate #order: the owner of a product (say, your #Uber taxi) has strict rules: no vommitting in my car, because that’s a nasty mess that repels future customers.
Fall-down drunks have no qualms about vomiting on the street, but they will try to avoid vomiting in a shop, because that’s private property.

Vrijheid

De basisbehoeften voor de mens zijn (in willekeurige volgorde):

  • Voedsel,
  • Drinken,
  • Onderdak,
  • Gezondheid,
  • Slaap.

Direct gevolgd door:

  • vrijheid (geen basisbehoefte, maar wel een sterke behoefte)

Bijvoorbeeld vrijheid om voedsel naar keuze te verkrijgen, van een bron naar keuze, voor een prijs die je zelf acceptabel vind.
Vrijheid opofferen leidt niet tot voldoende voedselvoorziening (Russen en Cubanen en Venezolanen kunnen daar over meepraten; Venezolanen moeten zelfs op straathonden jagen om te kunnen eten!).
Dit wil zeggen dat zelfbestemming een erg hoge (psychologische) prioriteit heeft. Het is dus niet zomaar een decadente luxe, maar een noodzaak. Het is dus niet zomaar een decadente luxe, maar een noodzaak. Daarom is het onverstandig om te veel zaken aan een overheid over te laten.

On wealth and ideologies

Wealth creates wealth, builds upon previous wealth.
It takes wealthy people to buy products from others, making the producers wealthier (and the purchasers too: for otherwise they would not have parted with the money). Those producers can then, in turn, purchase products from others, and so forth and so further.
Wealth breeds safety and security. When one does not have to worry about acquiring the basic necessities for life (food, drink and shelter), one does not have to consider acquiring those by violent means, risking injury or even death (or social ostracisation),wasting resources one does not have due to one’s poverty (war presumes wealth: which is why it is very unlikely that North Korea will go to war).
Paradoxically, poverty creates empoverishing conflict while extreme poverty prevents it. Making socialism the most potent force for peace the world has ever known.

Growing the #economy by running a succesful business not only enriches thousands upon thousands, up to millions, but then enables these richer people to give to charity themselves because they now have more disposable income than they immediately need (so do not have to live hand to mouth).

Capitalists are not likely to deliberately put people in unsafe factories. It is not in their benefit for people to risk their health there. Capitalists will provide safer factories, if they would result in higher productivity/fewer complaints/strikes by the workers.
This would be for his own good, for increased profits.
Being a sadist, intent on harming workers, takes money and effort, which one cannot afford to spend on such unproductive matters, unless one is a capitalist.

Capitalism doesn’t tend to have people alwith an innate desire to tell people how to behave, because doing so is wasteful,of effort better spent on producing stuff.
Socialism on the other hand, is all about telling people what do do, and if the glorious leadership would rather not hear that, they easily turn aggressive. This means that people with an inherent violent streak are most likely to gravitate to socialism.

Geschiedenis slavernij / heden PvdA

https://www.volkskrant.nl/opinie/de-geschiedenis-van-de-slavernij-moet-verplichte-lesstof-zijn~a4510805/

Voormalig kamerlid voor de #PvdA, Amma Assante: heeft een “nieuw” stokpaardje gevonden: “De geschiedenis van de slavernij moet verplichte lesstof zijn

We moeten bewust zijn van onze geschiedenis en identiteit”
Het taalgebruik alleen al: WE moeten (er wordt bedoeld: JULLIE moeten en zullen doen) en JULLIE moeten denken wat WIJ willen.
En dan te bedenken dat de Partij tegen de Arbeider een socialistische partij is, en het Hoofddirectoraat voor opvoedings- en werkkampen (Goelag) ideologische slavernij was. De Sovjet-leiding heeft slavernij niet uit economisch opportunisme gedaan (wel deels, omdat er geen monetaire lokertjes – hogere salarissen – worden ingezet om arbeiders te lokken), maar uit haat van de bevolking.
Daar komt bovenop het feit dat de socialisten voorstander zijn van inkomstenbelasting wat per definitie slavernij is: salaris van arbeiders wordt gestolen, wat betekent dat mensen een deel van de tijd, geen inkomsten krijgen voor hun werk (dus uitgebuit worden).

Vind je het gek dat de PtdA negatief staat in de peilingen?!

Ik vraag mij echt af

of het per saldo wel zo goed was dat de nazi’s WO2 hebben verloren. Even daargelaten dat Duitsland economisch en politiek het beste uit de oorlog is gekomen, telt ook dit nog mee: waren de Russen / oostblokbewoners echt zoveel slechter af geweest onder Hitler dan ze waren onder Stalin? Dat is kiezen tussen twee kwaden, maar zoals sommige historici nog wel zeggen: met #Hitler kon je tenminste nog een beetje lachen, met #Stalin in het geheel niet.
Bovendien heeft de overwinning van de geallieerden geleid tot de oprichting van de #NAVO, de grootste terreurorganisatie ter wereld.

Vergelijking Noord-Korea & Nederland

In Noord-Korea heeft de #overheid de voedselvoorziening in handen. In #Nederland heeft de #roverheid de wegenvoorziening in handen. Noord-Koreanen leiden verschrikkelijke honger, Nederlanders staan al meer dan 50 jaar in de #file (ruim een halve eeuw!). #Pyongyang weigert voedselhulp uit het buitenland toe te laten, omdat dat het falen van de overheid te zeer zou blootstellen. Den Haag weigert om de files op te lossen en is daardoor de grootste klimaat-terrorist van het land. De enige oplossing lijkt mij om de zeggenschap van de roverheid over het verkeer te ontnemen.
Nederland is allang ontegenzeggelijk een failed state: meer gezichtsverlies kan niet, dus waar wachten ze op? Totdat de catastrofale #klimaatverandering van #Gore
de Nederlandse #polder in Sahara 2.0 heeft veranderd?