Referendum

Goed plan, om het raadgevende #referendum af te schaffen. Dat is toch altijd een afstotelijk gedrocht geweest. Kijk maar naar IJburg, de #EU-grondwet en het associatieverdrag. #Nederland is daardoor al jaren het lachertje van de internationale #politiek, omdat de overheid wettelijkhet recht had om de burger te schofferen. Bij elk referendum tot op heden, waar de bevolking op stemde, bleek tot op heden dat de burger de verkeerde mening had, en dat het alwetende regime moeite moest doen om de uitslag naast zich neer te leggen. Dat het Haagse regime bijster anti-democratisch is, is zo ook wel duidelijk genoeg.
Rutte voelde zich vast zo in zijn kruis getast doordat tijdens zíjn voorzitterschap van dat andere gedrocht, de EU, tegen het associatieverdrag werd gestemd. Dat terwijl in een #democratie, de burger hoort te luisteren naar de baas.

Published by

ludwigvanel

I am an author & an anarchist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s