Basic slavery

If the basic income would get introduced, that would (in my humble estimation) lead to Soviet-style slavery to get the dirty jobs done (aka the Gulag),because there would be no possible (financial) incentive for people to do the unpleasant jobs, like building tall buildings. That’s how the Soviets ended up with the tall baracks complexes (“Apartment buildings”). They had Gulag slaves to dig the uranium out of the mines, they also used slaves to cut down trees in order to get the wood that was the premier Soviet export commoddity.

Emissieloos autopark

De Franse en Britse roverheden hadden nog het fatsoen te wachten tot 2040 voordat ze de economie en het milieu verwoestten met het verbod op verbrandingsmotoren. De Haagse Roversbende kon niet zo lang wachten en heeft besloten dat mensen per 2030 niet meer naar hun werk mogen.

En de milieuschade is niet te overzien. Toch een poging: alle bestaande auto’s die geleidelijk van nieuwkoop tot zoveelste-hands tot recycleplek zouden afglijden, en geleidelijk aan werd dat weer aangevuld van boven, met nieuw (-geproduceerde) auto’s. En intussen worden nog bruikbare onderdelen van versleten auto’s gebruikt om andere, nog bestaande exemplaren rijdende te houden.

Maar nee: die moeten straks allemaal in 1* worden gesloopt wat betekent dat de energie die in de productie is gestoken verloren gaat. Duurzaam hoor!
Dat houdt in dat de mensen uit arren moede hun toevlucht gaan zoeken tot vervoer per paard, wat weer zal leiden tot een forse toename van o.a. tetanus en dierenleed.
En de emissies van de energiecentrales dan?

Zo moet het dus

Na decennia lang te hebben geweigerd genoeg wegen aan te leggen en verantwoordelijk te zijn geweest voor de talloze files (die grandioze frustratie veroorzaakte, waardoor de “notoire hardrijder” is ontstaan, waartegen enorm veel drempels zijn aangelegd, welke op hun beurt ook slecht zijn voor het milieu en voor de woningen die er naast staan. En voor de auto’s…), beweert Rutte3 nu eindelijk eens een halve eeuwachterstallig werk te gaan doen.
De files die veroorzaakt zijn door de (r)overheid waren verantwoordelijk voor de sinds 1990 (Kyoto) stijgende CO2-concentratie. Mijn aanhoudende brievencampagne aan de Haagse Groep waarin ik het verkeersbeleid gelijkstelde aan landverraad, heeft dus zijn vruchten afgeworpen. Zo moeten we dus met politici omgaan: beginnen met dreigen en net zo lang blijven dreigen, totdat ze luisteren.
Fijn, zullen we dan maar eens stoppen met die dure poppenkast van de verkiezingen?

Kamerleden doen hun werk niet

Ondanks een “schadeloosstelling” van 7705,27 per maand ([https://www.parlement.com/id/vh8lnhrrs0qo/inkomen_tweede_kamerlid]), nemen ze wetten aan die de grondwet schenden, of die elkaar tegenspreken.
Sylvana Simons heeft de aandacht geworpen op Artikel 1: verbod op discriminatie. Maar ik betwijfel of juffie Simons echt de “positieve discriminatie” had willen bestrijden, welke in de wet is opgenomen: bv door bedrijven quota op te leggen om een bepaald percentage vrouwen aan te stellen in een raad van bestuur.

Bovendien is het tegelijkertijd verplicht en verboden om belasting te betalen. (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) http://wetten.overheid.nl/BWBR0024282 omdat het bombarderen van burgers terrorisme is (en contraterreur – 9/11, #Brussel, #Parijs, #München – veroorzaakt), gefinancierd door belastingslachtoffers, is #belasting betalen dus verboden.
En belastingheffing is #diefstal, dus is elke cent die de (r)overheid uitgeeft witgewassen.
De schizofrenie spat er dusdanig dat je voor 1.155.790,50 terreuro per maand (€7705,27 * 150 kamerleden) wel zou mogen verwachten dat het iemand zou zijn opgevallen.
Blijkbaar niet.
De burger moet dan maar moet kiezen welke wet hij gehoorzaamd en aangezien de politiek het hedentendage wel erg vaak heeft over terreurdreigingen enzo, is het niet zo vreemd dat deze wet ons het eerst te binnenschiet, dus als wetsgetrouwe burger hoef je er geen seconde over na te denken om geen belastingen te betalen.

De wetsgetrouwe burger mag verwachten dat de duurbetaalde heren en dames kamerleden welke, omdat zij zich veel slimmer/beter vinden dan de gewone burger, vinden dat zij wel geschikt zijn om die burger de wet voor te schrijven, ook echt in staat zijn om dat goed te doen

Eenwording, OK, maar dan wel op, deze voorwaarden

Chêr Monsieur le president Macron,
U wilt verdergaande (financiële) eenwording? Dat is bespreekbaar, maar dan alleen op noordelijke voorwaarden: eerst een sluitende begroting en een sterke economie, dus u zult eerst impopulair moeten worden en goed werk moeten leveren, ipv met andermans geld te strooien. Maar ja, de Fransen stemden zo vaak socialistisch, dat ze niet anders gewend zijn, dan van andermans geld te leven.
“Hé, ho!” zult u denken. “Ik ben alleen maar president geworden om op Europa te kunnen leunen en op die manier zonder enige moeite te hoeven investeren, lekker popi-jopi te kunnen doen jegens eigen volk.” Want zover reikt uw één-Europa-gedachte: tot de rand van de chique tuinen van het Elysée, geen rekening houden met andere EU-landen, alles draait tenslotte om Frankrijk

Verplicht

Brief aan de Telegeaaf anno 28 sept. 2017

Geacht kabinet Rutte]|[,
In plaats van scholieren te verplichten het volkslied uit hun hoofd te leren, lijkt het ons Nederlanders (van jong tot oud) een leuk idee dat uw heerschappij dusdanig wordt, dat mensen vanzelf weer trots worden op dit land. Dat vereist een onvoorstelbare omslag in politieke mentaliteit. U bent al grondig op de verkeerde voet begonnen door een ondemocratisch kabinet te vormen (dat dolenthousiast tegen de stembusuitslag inging), dus van u hoeven we weinig te verwachten, troost u: dat doen we ook niet.
Het gaat ook bergafwaarts met de kabinetten hè? Kok was al mateloos impopulair, die corrupte k#####k van een Balkenende staat ook niet echt als geliefd in het geheugen gegrifd, wat moeten wij concluderen? Als u al met dwang vaderlandsliefde gaat afdwingen, heeft u al de hoop op een goede regering opgegeven, zo dicht bij het begin al. Er staat ons nog wat te wachten!

[Afzender]

Gevangenis

“Seksjacht in de gevangenis”. Het is me toch wat: wanneer wordt dat achterhaalde concept van mensen opsluiten in grotten nou eindelijk eens vervangen door échte gerechtigheid? Want retributie is dat niet. Restitutie juist wel. Ik weet dat je iemands grief niet altijd kunt afkopen met geld, maar bedenk je eens wat het alternatief is: een burgerij die geniet van zoete wraak door iemand jarenlang op te sluiten in een grot. Dat is ongezond.
Is iemand bestolen? Laat het geld terugbetalen met rente, ipv de dader op kosten van de samenleving (incl. het slachtoffer!) peperdure onderdak te geven.
Om de titel van het boek van Mary Ruwart (voormalig prrsidentskandidate van de LP) aan te halen: Healing our world, is juist wat er nu hard nodig is.

Milieu-kosten inzameling

Plastic gescheiden inzamelen kost heel veel geld. En heeft er niet zo lang geleden toe geleidt dat de verwerkingsbedrijven het voor veel geld gescheiden ingezamelde afval alsnog bij de vuilnis wegdonderden, omdat het verliesgevend was het te verwerken.
Intussen rijden er wel onnodig dubbel zoveel vrachtauto’s met als gevolg een hoop uitstoot van uitlaatgassen, wat de overheid blijkbaar toch niet minder erg vind dan ze op prinsjesdag zegt.
En intussen mag de burger lekker veel werken, om de kosten op te hoesten. Dat werken vereist ook forensen: levert uitstoot op.

Kortom: hun linkse geintjes zijn me toch een partij slecht voor het milieu!

Ik ga geloof ik maar eens goed het boek Nature Unbound bestuderen, wat uit de doeken doet waarom de overheidsaanpak niet kan leiden tot een beter milieu.

(Zie ook https://ludwigvanel.wordpress.com/2017/09/26/plastic-afval-scheiden-nutteloos/)