Why proper socialism (communism) can never work, pt2

The future must be anarchocapitalist. The nation states can’t continue on. They’re self-destructive: politicians, once they’ve got the taste of power, will always spiral out of control. So the future is either anarchist, or it’s dead. Let’s stay positive and go for the living option: the future’s anarchist.

The question remains: which flavour? The pure, 100% anarchist kind (anarcho-communist, or ancom), or the more pragmatic kind (allowing private property, and employer/employee relationships; anarcho-capitalist, or ancap)? Since private property is inborn into all live; live that spends finite resources to acquire items like a nest to breed in, young as a result of satisfaction of hormonal urges (a biologist might say to the reason beings have those urges (Richard Dawkins famously wrote a book about genes wanting to be reproduced), I disagree with that, because the urges are simply there, they may result in certain effects, but that does not mean that those urges/the hormones that drive them, are sentient, goal oriented beings), etc. Think of a toddler that has found a toy. It may be a sharp toy, but it will dislike having it taken away nonetheless. Children will fight over who gets to play with a particular toy, when the floor is covered in unused toys.

Thus private property, is the perfectly standard mode of natural affairs. The only way to keep people out if doing that is by having a big, evil, aggressive, coercive government apparatus. So, the USSR is the inevitable outcome of socialism, utterly negating the concept of anarchism. (No-ruler-ism).

This means that all anarchism,will be ancapism or it will simply not be anarchism (and be hell on earth instead). I think the definition of anarchism should include a reference to the NAP, since anarchism means nobody tells you what to do, so long as you don’t aggress on them.
Also, ancapism is the only way to ensure environmental protection: since when the last few rhinoceroses are privately owned, people will want to view them, touch them, and pay good money for the privileges, the money can be used to finance the upkeep of the magnificent beasts, and to feed the owners as well (and his staff). Meaning the owners will want to protect their investment. And so work to ensure survival of the species, for the love of money.

Look at two species of animal: the aforementioned rhino and the cow. Cows are financially useful, so the species is maintained. Rhinos are not allowed to be the property of anyone because that dishonors the glorious creatures. So they are threatened with extinction on a continual basis. Because nobody feels compelled to endure their safety. The measures to stop poachers are inadequate, because there is no sufficient incentive to stop them.

If there are more than enough rhinos left alive to form a credible breeding population, the funding may also come from hunting permits.

Giftige justitie

Een voormalige Kroatische huurmordenaar pleegt in het tribunaal zelfmoord met gif. Sommigen zullen zeggen dat gerechigheid toch is geschied, want het door een beulenpeleton te laten doen, heeft hij zijn eigen straf volktrokken. Alsof het tribunaal iets te maken heeft met gerechtigheid… Processen welke zich richten op straffen van de dader, ipv op (hulp
/compensatie van) het slachtoffer, hebben helemaal niets met gerechtigheid te maken.

Want ze helpen het slachtoffer niet.

Verbruik hybrides

Er moet mij toch iets van het hart: in de autopers wordt vaak melding gemaakt van dat het afremmen (regenereren) het verbruik verminderd.
Dat is m.i. wetenschappelijk onmogelijk. Het zal ongetwijfeld waar zijn dat hybrides zuinig rijden. Echter moet dat middels een ander mechanisme worden bereikt dan regeneratie. Want dat zou betekenen dat, door voortdurend te versnellen en af te remmen (regenereren), een hybride in een perpetuum mobile veranderd. Dat zal de regering niet leuk vinden: de accijnsinkomsten zullen opdrogen tot zo goed als nul. Bovendien hebben alle natuurkunde-docenten in de wereld, alle schoolkinderen wijsgemaakt dat het onmogelijk is. Die zullen iets uit te leggen hebben.

“Rechtsstaat”… !

Ongeloveloos, dat men drugs blijft verbieden en het heeft over dat de gevolgen van dat verbod een ramp zijn voor de rechtsstaat! Waarom zouden ze verboden zijn? Dat veroorzaakt alleen maar misdaad. Een “War over drugs”,ipv een “War against drugs”, die talloze wetten breekt, en dus een ramp is voor de rechtsstaat.

Nieuwe Communistische Partij Nijmegen

https://www.facebook.com/NCPNNijmegen/

Ze proberen het aloude dilemma op deze manier te beslechten: dom of sadistisch? Ik ga er van uit dat de lastste N in NCPN staat voor Nijmegen, dus om dat er apart bijvte vermelden is net zoiets als je auto wegbrengen naar de “APK-keuring”.
Aan de andere kant: dat ze 100 jaar na de Russische revolutie nog socialisten durven te zijn, getuigt van kwade bedoelingen. En dan de demagogie van “stop de aanvallen op de arbeidersklasse!” Zo uit het boekje van Marx, je weet wel: “Kapitaal”. Ik vraag mij af of zijn originele tekst nog te vinden is. Het is net als de christelijke bijbel, zo vaak vertaald, dat er van het origineel niets meer over is. Ook Das Kapital zal vaak herschreven zijn door ieden die er hun eigen draai aan wensten te geven.

Overschot ministeries

Rutte3 heeft zelfs een minister van rechtsbescherming (Dekker)! Wat stelt zo’n pipo nou voor, in vredesnaam? En wat heb je eraan? Waarom valt dat niet onder strafrecht (zgn. Justitie)? Noemen ze dat een scheiding der machten? In plaats van dan de roverheid uit z’n voegen te laten groeien, laten ze dan wat taken afstoten en door (private/democratische) instellingen zonder de magische autoriteit van de staat laten uitvoeren! Daar kan een burger zich tegen verweren met juridische middelen, tegen een roverheid niet. Ook niet tegen de minister van rechtsgelijkheid, want zijn wil is wet, zo bepalen de rechters tegenwoordig.

Censuur of geen censuur…  wij moeten ons iets afvragen

Dat een rechter heeft bepaald dat de scheiding der machten niet meer geldt in Nederland, is zorgwekkend. Ook zorgwekkend dat geen van de (blijkbaar losgeslagen) politici Machiavelli volledig heeft gelezen, daardoor vinden zij het nodig om verboden op “haatprediken” in te voeren. Zoals Machiavelli schreef over de vraag of de prins een kasteel nodig had: “het beste kasteel is niet gehaat te zijn.” Maar ja, die sadomasochisten in Den Haag lijken vastberaden te zijn om gehaat te zijn tot op het bot, niet alleen door autochtonen, ook door allochtonen/buitenlanders

ÖPNV | subsidie en waarom liever niet

Het korte stukje “Uit de Bocht” over de demente Düsseldorfse hartpatiënt die uitrustte op een bankje en een boete kreeg van 35 terreuro, doet mij denken aan het verschil tussen marktondernemers en politieke ondernemers. Die laatste worden gedubsidieerd, en hoeven dus niet klantvriendelijk te zijn. Buiten dat ze ook niet efficient hoeven te zijn – want ze krijgen het geld toch wel –  en daarom lege bussen laten rijden om aan de eisen van de roverheid te voldoen. Ipv die buslijnen te schrappen en het milieu een plezier te doen. Dus is de schade die subsidies toebrengen niet beperkt tot slechts 1 aspect.

Political theater

Climate, Terrorism…
So much all of politics is political theater, such as terrorist campaigns in Arabia; they do nothing to stop terrorism, in fact; they only cause more (counter-)terrorism. Think of it in terms of dieting: to loose fat, it isn’t just enough to be hungry; one must also change the sorts of foods one puts into one’s mouth, or the chocolate will keep turning into fat. Look at Mark Haub’s Twinky-diet, Mr. Haub “wanted to show that Atkins was wrong, and that it was calories that mattered in fat-loss,” but instead he showed that unless switching to eating non-fattening foods (fat & protein), he would have to starve himself senseless by limiting to a very small amount of chocolate-covered pastry (Twinky’s are rather fattening, though of course, they don’t represent much in the way of food: they’re not very filling, the pastry is fluffy so it’s mostly made of air).
BTW Atkins was right about one thing: it’s carbs that fatten you, you can have all the fat & protein you want and not grow fat (-ter). Of course, to start LOSING fat, a caloric deficit is stil needed, but to prevent starving yourself senseless and not losing any noticeable amount of fat, one would have to stop consuming fattening foods, or the fat lost through hunger, will be replaced by new fat.
(I know the process is more complex than that but in simplest terms, this is the core of the matter)

I digressed into that fat loss bit, to illustrate the fact that, to stop terrorists (the problem of being fat), one would have to stop creating new terrorists (by terrorising innocent Arab civillians; eating chocolate), the only way to keep people safe from terrorist attacks: helping them lose fat is not to terrorise the local population with Stasi-practices, arrests by the secret police (disappearing people)
As Machiavelli wrote: on whether the prince needed a castle: “the only castle the prince needs, is to not be hated.” So my view that Islamic counter-terrorism is caused by western terrorism is not even very original! I was so happy to find out that an authority like Machiavelli had already written about it, so long ago.
Similarly, to reduce CO2 emmissions, the junta in charge will have to start realising that they’re the ones that are causing them; by refusing to cope with the traffic jams (eating too much chocolate), the people (being powerless; after all the country is a democracy) would be happy to reduce emissions (lose fat) and be utterly elated to not be stuck in traffic, for the first time in living memory.
But instead they keep up this political theater, getying thwmselves invited to talk shows on TV, lamenting the horrible emissions / dreadful threat of terrorism…