Why proper socialism (communism) can never work, pt2

The future must be anarchocapitalist. The nation states can’t continue on. They’re self-destructive: politicians, once they’ve got the taste of power, will always spiral out of control. So the future is either anarchist, or it’s dead. Let’s stay positive and go for the living option: the future’s anarchist.

The question remains: which flavour? The pure, 100% anarchist kind (anarcho-communist, or ancom), or the more pragmatic kind (allowing private property, and employer/employee relationships; anarcho-capitalist, or ancap)? Since private property is inborn into all live; live that spends finite resources to acquire items like a nest to breed in, young as a result of satisfaction of hormonal urges (a biologist might say to the reason beings have those urges (Richard Dawkins famously wrote a book about genes wanting to be reproduced), I disagree with that, because the urges are simply there, they may result in certain effects, but that does not mean that those urges/the hormones that drive them, are sentient, goal oriented beings), etc. Think of a toddler that has found a toy. It may be a sharp toy, but it will dislike having it taken away nonetheless. Children will fight over who gets to play with a particular toy, when the floor is covered in unused toys.

Thus private property, is the perfectly standard mode of natural affairs. The only way to keep people out if doing that is by having a big, evil, aggressive, coercive government apparatus. So, the USSR is the inevitable outcome of socialism, utterly negating the concept of anarchism. (No-ruler-ism).

This means that all anarchism,will be ancapism or it will simply not be anarchism (and be hell on earth instead). I think the definition of anarchism should include a reference to the NAP, since anarchism means nobody tells you what to do, so long as you don’t aggress on them.
Also, ancapism is the only way to ensure environmental protection: since when the last few rhinoceroses are privately owned, people will want to view them, touch them, and pay good money for the privileges, the money can be used to finance the upkeep of the magnificent beasts, and to feed the owners as well (and his staff). Meaning the owners will want to protect their investment. And so work to ensure survival of the species, for the love of money.

Look at two species of animal: the aforementioned rhino and the cow. Cows are financially useful, so the species is maintained. Rhinos are not allowed to be the property of anyone because that dishonors the glorious creatures. So they are threatened with extinction on a continual basis. Because nobody feels compelled to endure their safety. The measures to stop poachers are inadequate, because there is no sufficient incentive to stop them.

If there are more than enough rhinos left alive to form a credible breeding population, the funding may also come from hunting permits.

Giftige justitie

Een voormalige Kroatische huurmordenaar pleegt in het tribunaal zelfmoord met gif. Sommigen zullen zeggen dat gerechigheid toch is geschied, want het door een beulenpeleton te laten doen, heeft hij zijn eigen straf volktrokken. Alsof het tribunaal iets te maken heeft met gerechtigheid… Processen welke zich richten op straffen van de dader, ipv op (hulp
/compensatie van) het slachtoffer, hebben helemaal niets met gerechtigheid te maken.

Want ze helpen het slachtoffer niet.

Verbruik hybrides

Er moet mij toch iets van het hart: in de autopers wordt vaak melding gemaakt van dat het afremmen (regenereren) het verbruik verminderd.
Dat is m.i. wetenschappelijk onmogelijk. Het zal ongetwijfeld waar zijn dat hybrides zuinig rijden. Echter moet dat middels een ander mechanisme worden bereikt dan regeneratie. Want dat zou betekenen dat, door voortdurend te versnellen en af te remmen (regenereren), een hybride in een perpetuum mobile veranderd. Dat zal de regering niet leuk vinden: de accijnsinkomsten zullen opdrogen tot zo goed als nul. Bovendien hebben alle natuurkunde-docenten in de wereld, alle schoolkinderen wijsgemaakt dat het onmogelijk is. Die zullen iets uit te leggen hebben.

“Rechtsstaat”… !

Ongeloveloos, dat men drugs blijft verbieden en het heeft over dat de gevolgen van dat verbod een ramp zijn voor de rechtsstaat! Waarom zouden ze verboden zijn? Dat veroorzaakt alleen maar misdaad. Een “War over drugs”,ipv een “War against drugs”, die talloze wetten breekt, en dus een ramp is voor de rechtsstaat.

Nieuwe Communistische Partij Nijmegen

https://www.facebook.com/NCPNNijmegen/

Ze proberen het aloude dilemma op deze manier te beslechten: dom of sadistisch? Ik ga er van uit dat de lastste N in NCPN staat voor Nijmegen, dus om dat er apart bijvte vermelden is net zoiets als je auto wegbrengen naar de “APK-keuring”.
Aan de andere kant: dat ze 100 jaar na de Russische revolutie nog socialisten durven te zijn, getuigt van kwade bedoelingen. En dan de demagogie van “stop de aanvallen op de arbeidersklasse!” Zo uit het boekje van Marx, je weet wel: “Kapitaal”. Ik vraag mij af of zijn originele tekst nog te vinden is. Het is net als de christelijke bijbel, zo vaak vertaald, dat er van het origineel niets meer over is. Ook Das Kapital zal vaak herschreven zijn door ieden die er hun eigen draai aan wensten te geven.

Overschot ministeries

Rutte3 heeft zelfs een minister van rechtsbescherming (Dekker)! Wat stelt zo’n pipo nou voor, in vredesnaam? En wat heb je eraan? Waarom valt dat niet onder strafrecht (zgn. Justitie)? Noemen ze dat een scheiding der machten? In plaats van dan de roverheid uit z’n voegen te laten groeien, laten ze dan wat taken afstoten en door (private/democratische) instellingen zonder de magische autoriteit van de staat laten uitvoeren! Daar kan een burger zich tegen verweren met juridische middelen, tegen een roverheid niet. Ook niet tegen de minister van rechtsgelijkheid, want zijn wil is wet, zo bepalen de rechters tegenwoordig.