#Fascisme en geweld

“Fasci di combatimmento” betekent zoveel als “gebundelde bestrijders”. Mussolini begon als een gewone socialist. Zijn nostalgie naar de tijd van het glorieuze Romeinse rijk, en de socialistische neiging om anderen je wil op te leggen, leidden ertoe dat de fascisten onvermijdelijk hun toevlucht zochten tot (militair) geweld.
De zwarthemden hadden als motto “het kan me niets schelen”, wat aangaf hoe weinig ze gaven om mensenlevens. Als echte politiek beweging vonden ze het politieke gedrocht het belangrijkst. (Precies omgekeerd van de werkelijke rangschikking). De enige manier om de glorie van het Romeinse rijk te herstellen was door het volk naar zijn zin te buigen, daarvoor was dus het geweld van de zwarthemden nodig. Een rare van erkenning van de rang van het volk, en de wens om die rang te ontkennen.

Advertisements

Published by

ludwigvanel

I am an author & an anarcharchist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s