Oorlog en meisjesbesnijdenis in Mali

Brief gestuurd aan de kamercommissies Ontwikkelingssamenwerking en Defensie:

Deze brief is aan u beiden gericht, omdat het u beiden betreft.

Er is momenteel van Plan Nederland een actie gaande om geld in te zamelen, om dmv voorlichting, meisjesbesnijdenis tegen te gaan in Mali. Voorlichting bereikt echter niets, buiten de mensen van Plan zich goed te laten voelen over zichzelf, zij denken met wat woordjes een oeroude traditie te kunnen bestrijden, echter, de onderliggende oorzaak van meisjesbesnijdenis, is: de armoede aldaar: besneden meisjes leveren een grotere bruidsschat op. In een door oorlog verscheurd land, kan de welvaart niet stijgen en blijft de bevolking haar toevlucht zoeken tot praktijken als deze, om het hoofd boven water te houden.

Dus, de enige effectieve manier om dit gebruik te doen verdwijnen, is de economie te verbeteren wat oa. betekent, om op te houden oorlog te voeren tegen Mali.

Oorlog vermoord en verminkt niet alleen mensen, het is dus ook verantwoordelijk voor het voortbestaan van de walgelijke praktijk van meisjesbesnijdenis.

Daarom mijn hartekreet aan de commissie van defensie, en mijn verzoek aan de leden van de commissie van ontwikkelingssamenwerking om druk uit te oefenen op defensie om internationaal op te treden tegen de oorlog in Mali.

Meisjesbesnijdenis

Is natuurlijk een onacceptabele martelpraktijk, die onvoorstelbaar genoeg door de grootmoeders wordt beoefend om het meisje uithuwelijkbaar te houden, omdat het meisje nooit meer genot kan beleven aan seks, en dus waarschijnlijk ook maagd blijft en dus een fijn grote bruidsschat zal opleveren.
De oplossing zoals door Plan Nederland beoogd, is voorlichting, maar m.i. werkt dat niet; beter om de achterliggende motivatie (bruidsschat) weg te halen. Want het is zo’n traditie, dat het vechten tegen de bierkaai is.
Voorlichting zal weinig bereiken, je wilt nl. vanuit je westerse (=vreemde) cultuur een eeuwenlang gevestigde traditie bestrijden.
Wat wel helpt, is de economie daar dusdanig te versterken, (en dan m.n. de vrouwelijke economische positie te versterken) dat uithuwelijken en bruidsschatten vanzelf vverdwijnen. Dat is de enig duurzame (helaas wel tergend langzame) aanpak.
Dat betekent dus; ophouden met de oorlog, die de mensen daar arm houdt.
Dit bericht is geïnspireerd doordat ik net gebeld ben door iemand van Plan Nederland, omdat ik eerder mijn telefoonnummer heb opgegeven vanwege deze actie.

Bespieden

Ergens ben ik blij dat kinderen ziek worden van bespieden. Want kinderen vanaf zeer jonge leeftijd blootstellen aan dergelijke stasi-praktijken effent het pad naar volcontinue en volledige KGB-overheersing van de Nederlandse burger. Hopelijk wordt die zorgelijke trend nu gestopt.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Als je je kind niet vertrouwd, is dat de schuld van jou, als mislukte ouder. En in de puberteit is die mislukking nooit meer te herstellen

Naturalism

Socialism is more natural than capitalism, because: the default state for life on earth is to be hungry, uncertain of whether a being will live to see the next day (die either from hunger, thirst, exposure or being eaten by another creature)
Which is why the instinct for ownership developed in nature (and eventually this got reinvented into modern capitalism). Since it takes (scarce) energy and effort to build a nest, catch a prey, spawn children, etc, it would hurt an animal’s chances of survival when it lets others use them without having put the effort into them that the first animal did, so the animal would have to chose between going hungry/dying and fighting to keep the prey/nest/child safe from other animals.
I know that certain silly folk point to e.g. the Plains Indians, that “did not believe in private property” and thinking that that proves socialism is more natural than capitalism. It clearly does not prove any such thing, merely that owning land was cumbersome / not enforcable for nomads that followed the herds of bizons.
Apart from that, the plains indians were clearly beyond a state of nature, having developed a human society.

Regime-wissel

Over het hysterische gekrijs over dat de Russen Facebook-advertenties zouden hebben gekocht om Trump aan de macht te helpen:
Het memorandum van de Democraten bewijst toch zeker de 2-partijdige afkeer van het aloude beleid van “Regime Change”; dat beide partijen voorstonden. Heel wenselijk ihkv wereldvrede
Enne, juffie Clinton staat heel wansmakelijk op youtube te kraaien over de noord op Gadaffi: https://youtu.be/FmIRYvJQeHM “We came, we saw, he died, hahaha!” en zo’n moordenares vind het erg als Rusland advertenties koopt om te pogen de verkiezingen te beïnvloeden. Ipv op zijn Amerikaans met straaljagers en bommen of raketten, presidenten te vermoorden.
Wat een bord voor d’r kop! Ik ben blij met Trump! Het had veel erger kunnen zijn: het witre huis inc. alle kernraketten hadden door een echte heks kunnen worden zijn bestuurd.