De noodzaak van minarchie

In het dorp Oostzaan is er een doorgaande straat, genaamd de Kerkbuurt, in deze straat zijn chicanes aangelegd, op verzoek van de bewoners. De weg is eigendom van de gemeente, die had dus moeten weigeren dat te doen, want zij vertegenwoodigen niet alleen de bewoners van de Kerkbuurt maar ook de rest van de gemeente, dus ook de bewoners die gaan leiden onder het veranderde klimaat.

Dit toont aan, dat centraal bestuur niet werkt; het is beter om de samenleving te laten werken obv privé-eigendom; anarchokapitalisme. Dan kan ik, als niet-bewoner van de Kerkbuurt, door geen abonnement op die weg te nemen, maar een alternatieve weg te gaan gebruiken, invloed uitoefenen.

Bovendien, als ik genoeg irritatie bespeur over de nieuwe situatie, kan ik investeerders bijeen roepen om een strookje land op te kopen, dat te bestraten, en voor een zacht bedragje een alternatief bieden voor de weg, men zal graag het bedragje betalen om bij die rotweg weg te blijven. Dan kan ik me ook nog laten financieren door de bedrijven/winkels/woonkernen aan weerszijden van de weg. Want op die manier blijven de klanten niet liever weg, om die vervelende, irritatie-opwekkende, milieuonvriendelijke weg te mijden.

Wat doet de roverheid nu? In plaats van de oorzaak van evt te snel rijden aan te pakken
(de frustratie over de ellendige files op de snelwegen, waar de junta al een halve eeuw – 52 jaar, dus ruim een halve eeuw – weigert iets aan te doen),
worden er extra frustraties geteeld, doordat er buiten de “snel”weg nog meer frustraties opgestapeld, in plaats van die te kunnen botvieren/laten wegsijpelen op een stukje weg waar het verkeer wel doorstroomt, zonder te moeten wachten bij een stoplicht, voor een lege kruising, worden die frustraties elders gebotvierd, bv op het werk (collega’s/personeel/klanten/…) of op de gezinnen.

Advertisements

Published by

ludwigvanel

I am an author & an anarcharchist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s