All the government does under capitalism

… is leave you alone, protects property rights…
Protects property rights from what? From theft by the government. Which is what governments always do, because they can not produce anything. So to protect against the institutional thievery, businesses have to grow big. What use is government, if all it does is steal from you? And if not-stealing is considered laudable, why government at all? If it doesn’t exist, it can not steal from you. So non-existence must be the most desirable form of government.

At approx. 14:00 in this vid: https://youtu.be/5nuD_CIUJzM

“We’ll all be replaced by robots!”

No, “we” won’t. The mechanical looms didn’t make everyone unemployed, instead they ensured that more people could buy cheaper clothes. And still have money left over to spend on other stuff, like food and drink, housing, hygiene (soap, toothpaste, toilets), arts, etc. Which had to be made by people, so the mechanical looms were a boon to the entire population (yes, in the end even to the people that make clothes now).
Oh, there was a time, when almost everyone worked on a farm. Live there was so horrible that people fled into cities, and almost nobody fled back to the farm, no matter how Dickensian life in the city was.
But on the farm, food production was so mechanized by combine harvesters etc. that ever fewer people were needed to grow food. And still, in spite of all those jobs being gone, the entire population is not exactly unemployed, now, is it?

Ik weet waarom

Den Haag zo enthousiast in de houding springt wanneer het Vierde Rijk (de VS) graag wil dat afvallige deelstaten, ook hun steentje bijdragen aan de bezettingsmacht van eender welk land, waarvan DC het regime wil verwisselen voor een meer buigzaam exemplaar.
De junta is natuurlijk bang dst hun regime ge-changed wordt, als ze niet in de houding springen, wanneer hun baas dat “boe” roept. Een regime dat zozeer de belangen van de eigen bevolking opoffert aan dat van een buitenlandse overheerser (en aldoende de eigen bevolking in gevaar brengt: #contraTerreur), heeft niets te zoeken in het landsbestuur. Dus laat dan de #regimeChange maar komen.

Gêne mbt zorg

De heer Kuijten uit Nuenen (Telegraaf, WuZ, 28 jiun 2018) legt zonder het te weten de vinger op de zere plek wanneer hij klaagt over dat de zorgbonzen ongepermitteerd profiteren van de hoge vraag naar zorg. Juist omdat je als burger geen invloed mag hebben (permissie mag verlenen), kunnen zorg-pipo’s steeds hogere salarissen blijven opstrijken. Het plan van kameraad Roemer om onder een andere naam het ziekenfonds weer terug te brengen, gaat dat niet oplossen, omdat de burger daar ook geen invloed op heeft. Zolang de staat niemand anders zldan zichzelf vertegenwoordigd (“We leven in een democratie” Hahahaaa!), !s het niet zo vreemd dat politici drukker bezig zijn om toekomstige baantjes, bv bij een zorgverkeraar, veilig te stellen door de belangen van de burger op te offeren aan die van de toekomstige werkgever. Laat de burger diens eigen zaken eindelijk regelen, een corrupt instituut als de Haagse junta hebben we niet nodig. Hoe meer macht bij de politiek, hoe minder de burger heeft.
De politiek is met alles zo schandalig slecht bezig, dat je alle gêne opzij moet laten amputeren om daarin te gaan.

Afrikaanse welvaart

De armoede van Afrika heeft 1 oorzaak (die weer meerdere redenen heeft): economisch wanbeleid. Men heeft zich daar n.a.v. de koloniale overheersing (want die noemden zichzelf kapitalisten) teveel op het socialisme gericht, waardoor er geen economische groei heeft kunnen ontstaan
Een economie groeit door investeringen Afrika heeft te weinig kapitaal(-goederen), omdat ze niet genoeg sparen en ondernemers dus niet kunnen lenen. Ontwikkelingsgeld dient niet ter investering, dus houdt deze situatie in stand.
Help de,Afrikanen zichzelf helpen. Mag ik de DonorSee-app aanraden? Daar kunnen mensen in ontwikkelingslanden hun projecten opzetten (bv meer naaimachines of melkkoeien kopen, er zijn ook acute noodsituaties waar je de mensen mee kunt helpen. Ik geef vaak $5, het staat ieder natuurlijk vrij om te geven wat die wil, met elke cent worden die mensen geholpen – en er blijft nix noppes aan de strijkstok hangen!
Wat is er mooier dan een persoonlijk dank-filmpje waarin je bij naam genoemd wordt wanneer je geld hebt gegeven om een huis te bouwen?

‘Europa is niet klaar voor een nieuwe immigrantenstroom

Volgens Rutte is Europa niet klaar voor een nieuwe immigrantenstroom.

Gezien de respectievelijke bevolkingsdichtheden van de omringende landen, hoeft Nederland er helemaal geen op te nemen. België, Luxemburg en Duitsland zijn veel dunner bevolkt, laat de asielzoekers daar maar gaan wonen (lees ook: https://bit.ly/2IDY624). Dat is makkelijk te bereiken door geen kado’tjes zoals gratis gezondheidsverzekering, gratis woonruimte… Beide zaken waar de burger dankzij slecht staatsbeleid bakken vol geld voor betaald – als het al beschikbaar is.

Het is natuurlijk ook een idee, om op te houden Arabieren uit hun eigen land weg te bombarderen.

Indochinese evidence

For any evidence that the evil that governments pour millions of dollars, lives and tonnes of #CO2 into fighting its owbn messes, one can look at #ISIS, but another example would be the spread of communism. Because both in Africa as well as Asia (in this example: Indochina/Vietnam) the western occupying colonists called themselves capitalists, so when the locals wanted to fight for freedom, they turned to the USSR.
The same is happening in Arabia: #NATO is bombing desperate people into the embrace of IS on a daily basis.