Voor wie gaat de klimaatwet gelden?

De kranten kunnen wel pagina’s volschrijven over de klimaatwet, maar geen enkele burger hoeft zich eraan te houden, en wel om 2 redenen:

  1. Rutte3 vertegenwoordigt niet de verkiezingsuitslag en dus hebben zij niets te zegen over de kiezer.
  2. Het parlement vertegenwoordigt niet de kiezer, maar alleen zichzelf/de fractievoorzitters. Dat is hun eigen keuze en hun goed recht. Maar doe dan wel afstand van alle inkomen uit belastinggeld. En kijk niet vreemd op dat je vierkant wordt uitgelachen.

Asielbeleidshervormingsvoorstel

Asielzoekers zijn mensen en daarom heeft de staat zich niet met hen te bemoeien. Opvang kan beter door bezorgde, begane burgers worden gedaan. Laat de politici die zo hard kwaken over asielziekers maar het goede voorbeeod geven door hun eigen huis (& bankrekening) te openen, mochten ze geld te kort komen om de asieozoekers te voeden, dan nemen ze maar een graai uit de partijkas. Zoiets noemt men “het goede voorbeeld geven”. Dit vergroot het maatschappelijk draagvlak, want onbekend maakt onbemind.
Bovendien filtert dit de echte asielzoekers van de gelukszoekers, want het vele gratis lekkers kan niet opgebracht wirden door individuën, zoals nu wordt gedaan van het van òns allen gestolen geld (en dat levert veel frustraties op)

(Treinkaping &) frustraties

Ik wil geen marinier belasteren, houdt mijn mening over het beroep voor mezelf. Maar het is wel belangrijk te weten waarom de Molukkers zo boos waren. Ttv WO2 hebben de Molukkers aan de zijde van Nederlanders gevochten tegen de Japanners. De plaatselijke bevolking heeft dat opgevat als dat zij de kant kozen van de bezetter. Dus na ’45 waren ze niet bepaald geliefd door de plaatselijke bevolking. Daarom vluchtten ze naar het land welk ze hebben geholpen en daar werden ze me toch kil ontvangen. Die frustraties werden opgekropt en tot uitbarsting gekomen. Over frustraties gesproken:
De hier geboren en getogen (dus niet slecht ontvangen bij bezoek) burger is het arrogante machtsmisbruik spuugzat, vraag maar aan ambulancebroeders. (Ik kan hier wel een lijstje plaatsen, van 75 jaar woningtekort, 52 jaar file, formatie van Rutte3, enz, maar kort gezegd vindt de politiek dat de burger naar hen moet luisteren, ipv andersom)
Hoog tijd voor een tweede soort van treinkaping, maar dan iets waar geen burger de dupe van wordt.

Novel idea: Rome in the XIth century

Picture the Roman empire in the 21st century complete with internet, internal combustion engines, flying machines etc.
Rome survived for this long, because the Dinarius was not debased. Because it stopped wishing expand its empire, it did not squander its currency’s stability/hardness.
Now aspirations to conquer space are starting to take shape. This has to be financed, somehow, and now there is debate on whether to engage in deficit financing.

Any SF writers that like this premise? By all means run with it. And, if possible, credit me with it, please.

Socialists are superfluous

Since all the “capitalism” they complain about, is really nothing other than the consequences of statism, ie the state’s interference, which is what socialism does (plus, the state is so very socialistic). So, since socialists dislike those results, they dislike socialism. True, it’s not true, pure socialism, nor pure capitalism, but this hybrid can only be cured with more  capitalism, instead of more socialism.
Capitalism, as per the name, is about supplying capital of businesses that need it. In the modern world, capitol is restrained by the central bank, which sabotages the money which is central to capitalism. In proper capitalism, the money is in the hands of the people, not the state. Making capitalists free to capitalize what business they want.

Transgenders

Deze mensen hebben een psychische stoornis, en moeten daarop behandeld worden. Het is dan misschien wel leuk pochen voor de ouders van Sanne/Sander dat hun kindje zo verlicht was dathij een geslachtsoperatie wilde ondergaan, (of waren het de ouders die dat wilden?)
Maar een kindje van 7 jaar (of moeten we zeggen dat Sander eigenlijk 18 jaar is, als biologie geen rol speelt, dan geldt dat niet alleen voor geslacht, maar ook voor leeftijd) is nog wilsonbekwaam.

Hoe krijg je mensen in het OV?

Heden is het OV geen alternatief voor de auto en toch doet de Haagse junta alsof dat wel zo is. Idee: haal alle vormen van staatshulp weg van het OV, dwing ze te leren op eigen poten te staan, door de kosten te drukken en door klantgericht te werken. Nu is de staat nog klant van de OV-bedrijven, de staat geeft geen ene zier om de burger, zo eens in de 4 jaar doen ze alsof, en miljoenen trappen erin (gezien de opkomst, die gek genoeg boven de 0 blijft) . Daarom voelen de meeste burgers weerzin bij de gedachte aan het door de politiek door hun strot gedramde OV.
Door klantgerichtheid zullen de klanten vanzelf komen, zonder door de staat uit de auto te worden gejaagd. En dat is ook goed voor het milieu. Onrendabele lijnen moeten maar afgestoten worden, omdat de hoge energiekosten niet opwegen tegen de geringe opbrengsten van een enkele passagier. Dan is het beter voor het milieu om de auto te nemen, want die verbruikt stukken minder dan een bus of trein met 1 passagier.

Vermogen

De mensen die kritiek uiten op rijken zoals Jeff Bezos, mogen wel eens een keer hun eigen vermogen vergelijken met dat van velen in ontwikkelingslanden; trek daar je schuld (hypotheek, enz) vanaf en je krijgt een heel ander beeld. Menig Chinees is dan rijker dan menige melkboer in het westen. En trouwens, het is niet Bezos die de Gambiërs tot de armoede veroordeelt; dat is westerse voedselhulp die maakt dat de boer diens producten niet meer kan verkopen, waardoor hij zelf aan de bedelstaf raakt.
Bezos had het geluk dat hij in een deel van de wereld is grboren, waar genoeg geïnvesteerd is, om een comfortabel niveau van rijkdom te ontwikkelen.
En een groot deel van Bezos’ vermogen zit in bedrijven in de vorm van aandelen, een manier waarop hij dmv investeringen de welvaart van de wereld vergroot.
Wil je echt de armen helpen? Geef dmv de DonorSee app direct aan de behoeftigen. Help hen zichzelf rijk maken. Ik investeer regelmatig bv in de varkensboerderij van een Thaise boer, daarmee kan hij zichzelf uit de armoede werken.