Uitzendingen

Zoals dhr. Van Jolen schreef: de F35’s worden (net als de F-16’s) niet ingezet ter verdediging van Nederland (dus het baantje van Rutte: waarom zou iemand dat willen verdedigen?), maar alleen ter aanval. Verdedigen doe je bij de landsgrens, aanvallen tot ver er voorbij. Zou Rutte aub willen ophouden dat zgn in mijn naam te doen? Ik ben er nl. niet van gediend.
Positief bekeken: dat de KLu niet zoveel speelgoed-vliegtuigen heeft gekregen als ze wilde, is een goed begin. Wordt de Nederlandse burger minder bedreigd door contraterreur. Waarom zijn die F-35’s trouwens niet voorzien van een elektro- of hybridemotor? Dat vinden ze toch zo belangrijk, daar in Den Haag?

Paradepaardje

Er us een nieuw aanvalswapen geleverd aan de Haagse junta. Washington blij, want dan zijn hun aanvallen op verre continenten makkelijker te organiseren, want zowel het vierde rijk als haar Europese dependances gebruiken hetzelfde Amerikaanse tuig. Krijgen de “Nederlandse” soldaten in het vervolg ook een Amerikaans vlaggetje op de mouw genaaid? Zodat duidelijker is, in wiens naam ze vechten. Niet die van het Nederlandse volk, misschien niet eens die van de Nederlandse regering (er bevinden zich zeeën van afstand tussen de regering en het volk).
De Nederlandse economie heeft juist te lijden onder de oorlogsdrang, welke tenslotte gefinancierd wordt dmv belastingen en financieringstekorten.

Pardon

Vergeef mij, maar is het intussen niet overduidelijk dat de staat zich beter niet kan bemoeien met asielopvang? Het enige waarvoor mensen een staat zouden moeten accepteren, is voor verdediging van lijf en goed. Toevallig is dat nu precies hetgene welk een staat het meest bedreigt. Laat asielopvang liever over aan burgers. Dan kan de linkse meute het goede voorbeeld geven door op eigen kosten, mensen in eigen huis op te nemen. Dat verbetert de acceptatie van asielzoekers door burgers. Want dwang en agressie (oftewel “het politiek bedrijf”) voorkomen dat.

Vast niemand zal bezwaar hebben wanneer iemand uit een andere provincie naast ze zou komen wonen, toch? Waarom dan wel uit een ander land? Omdat die mensen tegen de burger worden ingezet.

It’s not about oil (mainly)

Sure, I am willing to believe that oil flow plays a small role in the #4thReich’s continued invading and occupying of Middle-Eastern countries, but the main driver of that must be power. The USA is the largest oil producer in the world (Texas, the suburbs of Los Angeles), so why not first sell that oil, before you waste heaps of money and lives?
Subduing foreign people, perhaps to convert them to the American religions (elections, Christianity), but political power is,the main thing. Perhaps…
The oil does play a role there: American oil may be enough to supply the USA, but Arabian oil might be needed to provide Europe with oil. And in order to keep Europe in check (now that the useful USSR is no more), it might be needed to grab a hold of all sources of oil. In case the labeling of muslims (Arabs) as evil people, fails to keep Europe from wanting to purchase oil from Arabs, it would be good to have the backup plan of occupying those countries, in place. To stop the oil from flowing.

Wat de hockeystick grafiek echt bewijst

Ik zal niet cynisch zeggen dat de hockeystick grafiek bewijst dat egotripperij het klimaat-“debat” stuurt. Maar de hockeystick-grafiek waarmee de klimaatmessiassen poogden aan te tonen dat CO2 een monsterlijk broeikasgas is, ging erom, dat groeiringen van bomen groter zijn wanneer er meer CO2 beschikbaar is. Dit ontkracht één van de paniekzaaierijen van paus Gore helemaal: meer CO2 zorgt dat planten (en dus voedsel) beter groeien.
En dus hoort Gore zijn onverdiende Nobelprijs terug te geven.
En de linkse Afrika-activisten horen actie te voeren voor meer CO2-uitstoot: er is teveel honger en dorst op dat continent. Dat er nu 7mrd mensen op aarde kunnen bestaan (allen hebben voedsel nodig), is het gevolg van de recente CO2-concentratie. En verlaging van die concentratie zal het grote uitsterven veroozaken. Laat dit een millenniumdoel zijn van de VN.
Dus de klimaatactivisten strijden voor massale hongerdood.

Dus niet

Ik stel dat de Haagse weigering om de files op te lossen, neerkomt op landverraad.
De enige manier waarop de Hagenzen daar onderuit kunnen komen, is door te stellen dat de bijdrage aan de wereldwijde CO2-uitstoot door de zorgvuldig gecultiveerde Nederlandse files zo klein is dat het geen groot risico vormt.
En dat betekent dus, dat de Nederlandse burger niet hoeft te worden bestrafd met een reisverbod per 2030.

Energienota

Nee, jw. Van Gaal: de Groningers mogen niet van de gaswinning profiteren. Want Nederland is een democratie, en Den Haag bepaalt dat het gas aldaar, ter meerdere eer en glorie van het grote Nederlandse rijk moet komen; dus de politiek, niet het volk.
Even serieuzer: aangezien de Groningers in hun eigendom (-srechten) worden aangetast, moet de NAM maar proberen ze schadeloos te stellen. Als de afkoopprijs welke de Groningers accepteren te hoog is voor de NAM, dan stakrn ze de gaswinining maar, en zoeken ze / de klanten vam de NAM maar alternatieven, zoaldls gas uit Rusland, of iets anders dan gas gebruiken (hout, elektra).
Dat noem ik nu democratie, ipv nepvertegenwoordiging door Den Haag.