Klimaatproblemen

Er zijn een aantal problemen met het klimatisme:
* De grondwettelijke vrijheid van religie betekent dat we bijna geen enkele belasting hoeven te betalen.
* Als een aandeel van 12/1000e (aandeel CO2 door mensen veroorzaakt) echt van zo’n grote invloed kan zijn op het klimaat, dan was deze planeet al millennia eerder uitgestorven. Op deze manier is dus vastgesteld dat klimatisme een staatsreligie is (en dus verboden)
* Het heeft een ingebouwde einddatum; AOC heeft in al haar enthousiasme weliswaar beweerd dat we nog maar 12 jaar de tijd hadden tot thermageddon; de helft van de tijd sinds Kyoto. Elk jaar sinds Kyoto is er een COP gehouden (w.o. een in Den Haag) en nog steeds hebben ze niets bereikt (ze willen paniek kunnen blijven zaaien). Op de politiek vertrouwen voor een oplossing, om het leven op de enig bekende leefbare planeet in het heelal te beschermen, is dus een slecht idee.

Why is it so hard to reduce CO2?

CO2 is 0.04% of the atmosphere, the human-caused portion of that, is 3%. Making for a total human influence of 12/1,000th of the atmosphere.
Any reduction, even a halving of human emissions, will achieve peanuts in terms of warming, even if the actual warming power of CO2 matches the officially claimed power.
The effect on earth-based life will be considerable and very harmful however. If even a slight increase in CO2 will cause a considerable greening of the planet imagine what a decrease will do.
So should they succeed in reducing CO2 (which they will not, since politics is unable to achieve anything good), the mass killing of not just humans, but of all creatures great and small.
And one reason politics is failing to reduce CO2, is that mankind plays such a negligible role.
Another is, that they are unable to leave well enough alone. In order to appease the howler monkeys in the electorate, they mix climate policy with social and economic policy (ex.: the Green leap backward)

Meaming that even the people that believe the climate nonsense, will want to reduce (pref to zero) government

Dor

Door de miniscule stijging van het CO2-gehalte, is de aarde tussen 10% en 20% groener geworden (volgens prof. Nils-Axel Mörner https://youtu.be/ViY2J3LPgN4).
Kun je nagaan, wat zelfs maar een kleine daling van de concentratie zal doen met het leven op aarde (de enig bekende planeet in het ganse heelal die ver-ontwikkeld aards-achtig leven kan huisvesten)?
We zijn nu 1/4 eeuw verder na het Kyoto-protocol, en nog is de concentratie zo hoog, dat (volgens AOC) we nog maar 12 jaar (de HELFT van de tijd sinds Kyoto) verwijderd van thermageddon. En dan blijven politici beweren dat we meer macht/vertrouwen aan hen moeten geven. Maar of we de concentratie verhogen (volgens eigen beweren, is dat dodelijk), of verlagen, dan sterft al het leven in het ganse heelal uit!

De wereldbevolking is binnen afzienbare tijd gegroeid van 17.000.000 tot 17.600.000, die kan gecoed worden dankzij het cruciale plantenvoer CO2. Betlaging van de concentratie resulteert onherroepelijk in wereldwijd uitsterven, de vervolbrenging van Mthys’ voorspelling.

Barren universe

Let’s take prof. Nils Mörners figures of 10%-20% greener (thanks to this puny increase of CO2) seriously. I know that forests worldwide (e.g. the Amazon, ones in North-America) have been growing thanks to the increase of CO2.
Now, that would mean that a slight De))crease of CO2 will kill of so much life on earth.
And earth is the only planet astronomers have discovered that is able to support advanced, earth-like life. So if we let politicians have their way, all life in the whole friggin’ universe will be killed off.

It has now been nearly 1/4 century since Kyoto and still, AOC said that we’re 12 years removed from thermageddon, which is HALF the time since the Kyoto protocol, and all we have to do is put full faith in politics and it will be allright!
The #terracidal maniac.

Syrië

De Yanks willen een “Nederlandse bijdrage” aan hun oorlog tegen de Syrische bevolking. Doen “we” niet al genoeg door ze hier op te vangen? Er is zelfs iets gedaan aan het decennia-oude woningtekort voor de Syrische vluchtelingen. Als de oorlog daar nu stopt, dan kunnen de Syrische vluchtelingen naar huis, en komen die woningen beschikbaar voor Nederlandse woningzoekenden.

Gebrul

De brulaap haalt me wat uit. Meer wervelwinden, meer droogte, minder ijsberen, en dat is nu al gaande. En dat allemaal, omdat de temperatuur van 1880 – 2015, is gestegen met 0,8°C. Als het weer zo heel gevoelig is voor (reëel) niet-merkbare temperatuurveranderingen, dan loopt de aardse ecosfeer permanent gevaar van alleen al seizoenswisselingen.
Doordat de brulapen zo hysterisch victorie kraaien en hijgerig overdrijven, neemt niemand hen nog serieus mbt het klimaat.
Stel nu dat het klimaat daadwerkelijk gevaar loopt van CO2, dan is het de schuld van deze brulapen dat het volk geen maatregelen wil nemen om CO2 te verminderen, en dan gaat het klimaat dus naar de knoppen, dankzij hen.

‘A Reading of Dr. Ross McKitrick’s “Open Letter to Lisa Raitt” on the Climate Mob Effect’

https://youtu.be/X9DHDeWS03A

Between 1880 and 2015 the climate has warmed by 0.8°C, and apparently such a miniscule warming is responsible for huge weather changes: hurricanes/ floodings. Such howler monkeys in the Canadian parliament. (not just the Canadian)
Small wonder nobody takes them seriously. Now, if we are to presume that climate is in grave danger, then what to think of their desperate attempts to make sure nobody believes that? That’s terracidal!
It’s been almost 1/4 century since Kyoto, with a Conference of Parties every year since, and still, according to a certain AOC, we’re merely 12 years removed from thermageddon. That’s half the time that’s passed since Kyoto! And all of a sudden, it is OK to have faith in politics’ ability/willingness to protect the only known planet in the entire universe able to support life? Are they joking?