De noodzaak van minarchie

In het dorp Oostzaan is er een doorgaande straat, genaamd de Kerkbuurt, in deze straat zijn chicanes aangelegd, op verzoek van de bewoners. De weg is eigendom van de gemeente, die had dus moeten weigeren dat te doen, want zij vertegenwoodigen niet alleen de bewoners van de Kerkbuurt maar ook de rest van de gemeente, dus ook de bewoners die gaan leiden onder het veranderde klimaat.

Dit toont aan, dat centraal bestuur niet werkt; het is beter om de samenleving te laten werken obv privé-eigendom; anarchokapitalisme. Dan kan ik, als niet-bewoner van de Kerkbuurt, door geen abonnement op die weg te nemen, maar een alternatieve weg te gaan gebruiken, invloed uitoefenen.

Bovendien, als ik genoeg irritatie bespeur over de nieuwe situatie, kan ik investeerders bijeen roepen om een strookje land op te kopen, dat te bestraten, en voor een zacht bedragje een alternatief bieden voor de weg, men zal graag het bedragje betalen om bij die rotweg weg te blijven. Dan kan ik me ook nog laten financieren door de bedrijven/winkels/woonkernen aan weerszijden van de weg. Want op die manier blijven de klanten niet liever weg, om die vervelende, irritatie-opwekkende, milieuonvriendelijke weg te mijden.

Wat doet de roverheid nu? In plaats van de oorzaak van evt te snel rijden aan te pakken
(de frustratie over de ellendige files op de snelwegen, waar de junta al een halve eeuw – 52 jaar, dus ruim een halve eeuw – weigert iets aan te doen),
worden er extra frustraties geteeld, doordat er buiten de “snel”weg nog meer frustraties opgestapeld, in plaats van die te unnen botvieren/laten wegsijpelen op een stukje weg waar het verkeer wel doorstroomt, zonder te moeten wachten bij een stoplicht, voor een lege kruising, worden die frustraties elders gebotvierd, bv op het werk (collega’s/personeel/klanten/…) of op je gezin.

Advertisements

Afstand

In Den Haag is er besloten dat er een duo-ringweg om Amsterdam moet worden aangelegd. Enig idee hoe ver weg Den Haag is, vanaf Amsterdam? 58 km (te voet: 11:56 looptijd). En dan moesten Amsterdammers al die tijd maar te lijden hebben van de luchtkwaliteit die verslechterd door de files, omdat iemand (meerdere iemanden) op bijna zestig kilometer, een halve dag loopafstand ver weg, besluit dat dat moet?
Daarom is het beter zaken lokaal en decentraal te regelen. Amsterdammers merkten wat er fout was en wat er opgelost moest worden, en hoe urgent dat was. Hagenezen (die de gevolgen niet voelden en dus geen drang voelden) weigerden daarop te acteren.

Europese democratie

Bevolkingsgrootte EU (2017): 511,522,671
Aantal EPL’s (Europarlementsleden): 751
Dus inwoners per EPL: 681.122
Dan voel je je als die ene enkele burger (1/681.122e aandeel per EPL) echt goed vertegenwoordigd, niet?
Houdt dan nog rekening met de gekunstelde organisatie (om elke lidstaat ± gelijk te behandelen)
Tel dat op bij dat ik mij in de afgelopen 4 decennia op geen enkel moment echt vertegenwordigd heb gevoeld, noch door Den Haag, noch door Brussel.
En het verlangen naar democratie begint toch wel te zwellen in de borst. Er lijken weinig alternatieven voor zelfbestuur te zijn.

Advertisements

Macht is waar het om draait in de politiek

Het is dus niet zo, dat ‘t allemaal ordinaire graaiers zijn, die alleen maar hun vriendjes in het zakenleven willen spekken. Het gaat politici vnl om de zalige macht.
http://www.jimtonkowich.com/libidodominandi.php
“Libido Dominandi: St. Augustine and the Lust for Domination” (mijn Latijn is ondermaats maar moet dat niet libido dominandum zijn?)

Zoals bv bewezen door de VVD: de partij met VolksVerlakkers van Dienst heeft geen toegevoegde waarde; hun verkiezingskreten zijn loze onzin, zoals: “Oostzaanse cultuur behouden” voor de gemeenteraadsverkiezingen in het kleine dorp Oostzaan, gewoon een rijtje popi goed-klinkende woordjes. Als dát de Oostzaanse cultuur is, dan is die het behouden niet waard.

Klaarblijkelijk kon deze vrouw niet bedenken wat zij zou kunnen bijdragen, maar wilde toch wel in de gemeenteraad zitten.
Hun kernwaarde is: “wij willen regeren, en we gaan een coalitie aan met eender welke partij, ongeacht of dat past bij ons in het verleden (van oorsprong) rechtse karakter” (kabinetten met de PtdA; er is zelfs gepoogd van Rutte3 iets met Dictatoren666 en DorLinks te maken).

Als ze maar regeren, of er iets over is van hun eigen kernpunten die ze dus niet hebben; reden dat de VVD altijd coalities aangaat, de andere partijen zijn nodig om beleid te verzinnen, maar lekker aan de macht zijn. Want beleid is een uitvloeisel van de eigen kernpunten.
Vandaar dat Rutte3, ondanks de “mislukte” coalitiebesprekingen met GroenLinks toch kabinet Klaver1 is. https://ludwigvanel.wordpress.com/2018/03/15/groenlinks-heeft-zich-verslikt/
En dus heeft dit VVD-kabinet, waar de VVD vroeger stond voor “goede economie”, de economie geslacht op het blok van het klimaat (het speeltje van Klaver, die feitelijk regeert)

Ik kan nog een argument toevoegen om mijn standpunt dat machtswellust de drijvende kracht is voor politici:
Er moet wel iets mis ziin, wil je vanuit een kabinet van 150 m/v een bevolking van 17.000.000 je wil opleggen. Dat is toch zeker ongezond?

Advertisements

#Groenlinks heeft zich verslikt

#Groenlinks heeft zich verslikt in Rutte3, want op het eerste gezicht is het een overwinning dat een kabinet waar je partij niet eens in zit, toch precies je kernpunten nastreeft; m.a.g. dat GroenLinks dus niet meer kan schoppen tegen het kabinet, wat ze stemmen gaat kosten bij de volgende verkiezingen, want hun traditionele aantrekkingskracht bestaat eruit linkserds zich superieur (&) progressief te laten voelen door boos te zijn en voor “verandering” te stemmen.
Maar verandering betekent in deze dus weg met de beleidspunten van GroenLinks.
Kortzichtigheid van de libido dominandum. En dat typeert links: links offert altijd de belangen van de burger op aan hun eigen pretjes, rechts offert ze op aan het grote geld. Daarom: als ik moet kiezen tussen de kant die de meeste psychopaten/sadisten trekt, en de kant die enkel egoïsten trekt, dan stem ik liever rechts, want psychopaten zijn sadistische egoïsten. Het ideaal is dus: helemaal weg uit het 1D-spectrum van links-rechts, dus statenloosheid (#anarchisme).

Advertisements

Risico’s

Hoogervorst en Wellink kunnen wel met hun vingertjes wijzen naar “de risico’s die de burgers nemen”, maar je bent juist mal als je geen risico neemt. Want door de ellende die de (willens en wetens opgedrongen) rotmunt nu al veroorzaakt, blijft er toch niets van de economie over. En de ECB draagt z’n steentje bij door rentemanipulatie, welke de toekomstige economie opofferen aan de huidige herverkiezingen.
Die praktijk heeft ook de hypotheekcrisis veroorzaakt, welke al voorspeld is, door economen van de Oostenrijkse leerschool. Daarom nemen burgers het ervan nu het nog kan: carpe diem. Want als je het niet doet, wordt de economie toch opgeblazen, want als burger ben je machteloos. Je kunt hooguit stemmen op een ander poppetje, en we weten allemaal dat dat nooit of te nimmer werkt

Advertisements

Dubbele exit

Europa is geen unie, want het dient alleen maar om de arme landen te laten profiteren van de rijke, En dus is lidmaatschap niet in het belang van het Nederlandse volk.
Dat Den Haag de Nexit blijft weigeren, is slechts 1 van de vele manieren waarop Den Haag dus niet het belang van het volk dient.
Daarom: Hexit, dan mag de Democratische Volksrepubliek Den Haag lekker bij de EU blijven, en zijn wij eindelijk van beide verlost.

Advertisements