Het Asielsysteem

hoort NIET in Europa thuis, want Europa is een politiek instituut.
Het is beter om de asielopvang door burgers te laten verrichten. Dat vergroot de maatschappelijke acceptatie van vluchtelingen door burgers, o.a. door hen niet te dwingen megalomaan grote AZC’s in kleine dorpen te accepteren.
Ideetje: laat de o, zo bezorgde politici voor de verandering eens het goede voorbeeld geven en (op eigen kosten!) een asielgezin in hun eigen huis opnemen.
Heden worden asielzoekers (op zich al reeds zielige mensen) misbruikt door de politiek om de burger te treiteren.
Dan kunnezullen er ook niet zoveel gelukzoekers worden gelokt met gratis huisvesting & gezondheidszorg, zaken waarvoor de burger zich reeds scheel betaald, àls het al te verkrijgen is.

Advertisements

Asielwinkelen

Natuurlijk wil de VVD dat bestraffen, het is typisch des overheids om te grijpen naar straffen. Het enige wat die mensen “fout” doen, is proberen het domme systeem dat de politiek in het leven heeft geroepen, optimaal te gebruiken.

Tijd voor een heroverweging?

Waarom moet asielopvang überhaupt door de staat geregeld worden? Laat bezorgde burgers hen thuis opvangen, op eigen kosten (doe desnoods een graai in de partijkas van groenLinks, geen lid dat het erg zal vinden), ipv megalomane AZC’s aan kleine gemeenten op te dringen. Dit maakt de burger veel minder afkerig van asielzoekers welke dan sneller als “ook maar mensen, maar dan in een wat meer netelige situatie” zullen worden gezien.

Asielzoekers-centra

Het WODC heeft geconcludeerd dat de komst van een AZC de buurt niet onveiliger maakt. http://bit.ly/2GC1vih
Ik stel voor dat de linkse hotemetoten maar eens laten zien hoezeer ze begaan zijn met het welzijn van asielzoekers, door er een paar in hun eigen huis op te nemen, op eigen kosten (anders spreken ze de partijkas maar aan; donateurs hebben daar vast geen bezwaar tegen); asielopvang is in geen enkel opzicht een overheidstaak.
De ontwrichting van kleine dorpsgemeenschappen met grote AZC’s ook niet, trouwens.

Advertisements

Asielopvang

Is geen overheidstaak. Dat is op geen enkele manier recht te praten.
Ik heb gelezen (op Twitter, zonder bronvermelding, dus neem zo serieus als je wilt) dat asielopvang in België 1,5000.000.000 terreuro kost, en in Nederland 7,2 miljard! Zonder bijkomende kosten zoals gratis medische behandeling.
Als ze echt zo begaan zijn met asielzoekers, laat ze dan op eigen kosten (!) hun eigen huizen open zetten. (Of in,groepsverband opvangen)
Regeringen geven altijd het voorbeeld, vaak is dat een beroerd voorbeeld, dit is een uitgelezen kans, om het goede voorbeeld te geven. Daar kunnen ze dan nog lekker hautain over lopen pochen ook (dat is waar het socialisten over gaat: zich superieur voelen, maar dan bvk op andermans kosten.)

Wasr is het medeleven? Nou, het getuigt niet echt van medeleven om de buidels van anderen te plunderen en daarmee jezelf o, zo moreel superieur voor te doen. Echt,medeleven betekent dat ze zelf offers brengt. Zet je woning open en vang daar asielzoekers op, of huur een gebouwtje af, richt in met bedden, en klaar is kees. En dan wel van je eigen geld, of haal uit de partijkas, moet vol genoeg zijn, lijkt mij.
Ook leuk om te lezen bij dit onderwerp: https://ludwigvanel.wordpress.com/2016/11/14/sociale-atrofie

Advertisements

Woningen

Er heerst een woningtekort in Nederland, en dat al 3/4 eeuw (sinds 1946)! En dan nog durft SP-kamerlid Leijten te pochen over de weldoenendheid van de staat die sociale woningbouw pleegt. https://youtu.be/-5UgOfPBuUg Schaamteloos!
Waren we echt zoveel slechter af met Hitler?
Die deed tenminste iets aan het woningtekort in Duitsland. Hij greep weliswaar naar de domme gewelddadige oplossing(3e rijk), van een politicus kun je weinig anders verwachten.

Anno 2018 begint het eindelijk te dagen dat er iets aan moet worden gedaan! Er wordt gesproken over “de hoogte in te bouwen.” Wat er in 2017/’16 wel al is gedaan, is extra woningen bouwen voor Syrische asielzoekers. Vind je het gek dat de autochtone bevolking reageert met xenofobie?
Ik wel: het is niet de schuld van die vluchtelingen; zij komen uiteraard op de gratis voorzieningen af, dat kun je hen toch niet kwalijk nemen?

Wordt boos op de politici, haal asielopvang uit hun handen! Laat burgers het zelf financieren; hoeft niet per sé individueel, maar burgers kunnen zich ook (vrijwillig!) organiseren, samen sta je tenslotte sterk.
Nog meer argumenten om ook woningbouw uit handen van de staat te halen: https://ludwigvanel.wordpress.com/2017/06/29/a-thought-on-the-grenfell-tower-disaster/
Het is wenselijker om van alles privé-eigendom te maken. Dan manier raakt de bevolking veel meer op haar gemak,waardoor er veel minder conflicten ontstaan, zodat commerciële belangen voorrang krijgen boven ideologische (welke de kost niet kunnen verdienen).

Het is ideologie die vereist dat de belangen van de burger worden geschaad. Commercie werkt, samen met reputatie, als een correctie-middel om onwenselijk gedrag uit te sluiten. Dus is statenloosheid democratischer dan etatisme.

Advertisements

Asielopvang

In plaats van door de overheid grote azc’s te laten plaatsen in kleine dorpen, is het voor iedereen gunstiger als bezorgde burgers ze zelf opvangen, ofwel bij hen thuis, ofwel in door hen opgerichte / uitgebaatte azc’s. Laten de politici die nu zo’n grote waffel hebben over asielzoekers, maar eens het goede voorbeeld geven door hun eigen woning (& portemonnee) open te zetten voor asielzoekers.
Echt waar, Den Haag: goed voorbeeld doet goed volgen.

Advertisements

Afrika & stimulansen

Dat de Afrikaanse overheden niets doen tegen migratie komt, doordat zij er geen voordeel van ondervinden. Ten slotte kost het hen moeite (en geld) om op te treden tegen het vertrek van mensen die te arm zijn om belasting te betalen, en waarvan het dus niet loont om ze hier te houden.

De oplossing is niet, dat de EU gaat proberen de overheden daar om te kopen. Het lijkt mij eerder een oplossing om te zorgen dat de Afrikanen geen reden zien om weg te gaan. Help de economie door geen steun meer te bieden, dat is het enige dat in de afgelopen eeuw nog niet geprobeerd is. Anders blijven ze afhankelijk van het geld afkomstig van andere continenten.

Natuurlijk geen importbeperkingen opleggen, maar dat spreekt voor zich.

Kortom: het enig bewezen recept voor economische ontwikkeling is kapitalisme. Dat zullen de roze-rode hulpmutsen bij ontwikkelingssamenwerking niet graag horen, maar wanneerbeleid al sinds mensenheugenis niet werkt, moeten de voorstanders (zèlfs Den Haag & de EU) eraan geloven.

Advertisements