De noodzaak van minarchie

In het dorp Oostzaan is er een doorgaande straat, genaamd de Kerkbuurt, in deze straat zijn chicanes aangelegd, op verzoek van de bewoners. De weg is eigendom van de gemeente, die had dus moeten weigeren dat te doen, want zij vertegenwoodigen niet alleen de bewoners van de Kerkbuurt maar ook de rest van de gemeente, dus ook de bewoners die gaan leiden onder het veranderde klimaat.

Dit toont aan, dat centraal bestuur niet werkt; het is beter om de samenleving te laten werken obv privé-eigendom; anarchokapitalisme. Dan kan ik, als niet-bewoner van de Kerkbuurt, door geen abonnement op die weg te nemen, maar een alternatieve weg te gaan gebruiken, invloed uitoefenen.

Bovendien, als ik genoeg irritatie bespeur over de nieuwe situatie, kan ik investeerders bijeen roepen om een strookje land op te kopen, dat te bestraten, en voor een zacht bedragje een alternatief bieden voor de weg, men zal graag het bedragje betalen om bij die rotweg weg te blijven. Dan kan ik me ook nog laten financieren door de bedrijven/winkels/woonkernen aan weerszijden van de weg. Want op die manier blijven de klanten niet liever weg, om die vervelende, irritatie-opwekkende, milieuonvriendelijke weg te mijden.

Wat doet de roverheid nu? In plaats van de oorzaak van evt te snel rijden aan te pakken
(de frustratie over de ellendige files op de snelwegen, waar de junta al een halve eeuw – 52 jaar, dus ruim een halve eeuw – weigert iets aan te doen),
worden er extra frustraties geteeld, doordat er buiten de “snel”weg nog meer frustraties opgestapeld, in plaats van die te unnen botvieren/laten wegsijpelen op een stukje weg waar het verkeer wel doorstroomt, zonder te moeten wachten bij een stoplicht, voor een lege kruising, worden die frustraties elders gebotvierd, bv op het werk (collega’s/personeel/klanten/…) of op je gezin.

Advertisements

Een godswonder!

Dst er eindelijk wegen gaan worden asngelegd, na een halve eeuw (nee; 52 jaar, dus RUIM een halve eeuw) ipv de burger te dwingen in de file te staan, en een te hoge uitstoot te veroorzaken, nota bene met die nepsmoes van het klimaat, bleven ze weigeren de files op te lossen (files die verantwoordelijk waren voor de hoge CO2-uitstoot) oftewel ze hebben eindelijk geluisterd naar mijn dreigement om ze aan te klagen voor landverraad en poging tot democide. Dus zo moet je met de roverheid omgaan; hard trtugslaan! Goed te weten.

When the leaders aren’t so glorious

Take the famous (notorious) example of Obama. Who has publicly stated belief in what Pastor Gore said in the church of UN, has no doubt contributed to the ongoing rise of CO2, since ± Kyoto, by way of his 7 wars in 8 years of being president (1 Nobel peace prize, 0 days of peace), given that wars these days consume more energy than in the era of the knight in shining armor on horseback. Because back then, there were no tanks, aircraft (, drones), no Echelon computers spying on the people (and listening in on cell phone conversations of leaders of allied countries – Angela Merckel), and consuming so yonking much energy that Michael Boldin of the http://www.tenthamendentcenter.com proposed getting Utah to stop supplying the 17 million gallons of water the stasi needs to cool the computers. The enormous energy saving would reduce energy consumption and thus CO2 output considerably.
Globally less well known is how the Dutch politicians make every effort to maximize CO2 levels by having spent almost every week since 1966 (by now over half a century! 52 years) campaigning to prevent solving the traffic jams on the highways. (And the local juntas did their bit by programming the stop lights in such a way that they halted traffic so much, that emissions increased needlessly much, and caused countless frustrations in the population).
Oh, there’s the bit where both Obama and Dutch politicians have repeatedly publicly announced believe in the whole debunked http://www.mdpi.com/2225-1154/1/1/4/pdf political hypothesis of dangerous CO2. Either:

  • they didn’t believe CO2 was risky, (in which case they’re lying their rear ends off for political gain at the expense of the people, that are a prerequisite for politics to exist in the first place)
  • Or they do (in which case they tried to kill al live on the planet by deliberately changing the climate).

Any which way, they should be prevented in the future.

Advertisements

Extra asfalt werkt

Telegraaf maandag 12 maart 2018.
Dat was allang en breed bekend, en toch hebben m.n. de milieu-partijen de aanleg van rextra wegen tegengehouden, en offerden dus het milieu (en nu het klimaat!) op aan hun privé-pleziertje van te zien hoe Nederlanders zich ergerden aan de files, welke grove economische èn milieuschade opleverden. Nederland zucht al een halve eeuw (nee; 52 jaar, dus ruim een halve eeuw!) onder de files, de constante weigering om extra asfalt aan te leggen valt dus onder bewust landverraad. Ik heb gezocht naar de exacte wet om Den Haag mee aan te klagen, maar de enige wetten die ik kon vinden die betrekking hadden op landverraad, beschermde de landveraders (de roverheid) tegen de burgers!
Dat geloof je toch niet, kameraden?

Advertisements

Openbaar vervoer na 2030

Het vervoersverbod zal na 2030 sluitend zijn, want: geen auto meer, geen trein/bus (want die kunnen niet meer gesubsidieerd worden uit auto-accijnzen), de kameraden volkscommissarissen in Den Haag halen me wat uit. Jammer, ik kan mij nog herinneren dat ik als klein kind zo’n fleurige toekomstverwachting had.

Advertisements

Veel voorkomende geestesziekten

zijn de redenen dat we het linkserds niet kwalijk kunnen nemen dat ze doen wat ze doen. Het is tenslotte niet hun schuld dat het brulapen zijn; zo zijn ze geboren.
De brulaap (simia belzebub) is genetisch voorgeprogrammeerd om een hels kabaal te maken. Dus de MSBP-patiënt (Munchhausen Syndrome by Proxy), heeft er feitelijk geen schuld aan dat hij/zij zo krijst om zwarte Piet/het klimaat/enz. het is geen vrije keuze, maar een aangeboren reflex. Brulaap is een ander woord voor MSBP-patiënt. En MSBP wordt soms uitgelegd als indermishandeling, en Munchhausen-syndroom (zonder proxy) als ziekenhuisverslaving, maar dat zijn slechts verschijningsvormen van aandachtsverslaving, de achterliggende aandoening. Andere verschijningsvormen zijn:

  • Doen alsof de samenleving ziek is (zwarte Piet bewijst dat iedereen racistisch is) (de 70 genders die je wettelijk wilt afdwingen)
  • Heisa maken over het milieu/klimaat, een hoop verzinsels uitkramen en boos worden als de waarheid je leugen achterhaald; doen alsof je verdrietig bent dat “niemand” je gelooft en dan een tweede propagandafilm maken.

Hoe ga je daar als samenleving mee om?

De gevangenis is onrechtvaardig, dus niet de oplossing.
Dus: de enige (en tevens enige duurzame) oplossing is om hen de kans te ontnemen om schade aan te richten, door het podium (de centraal geleide staat) af te nemen. Dan kunnen ze eenvoudig tot (pseudo-vrijwillige) opname geleid worden, omdat anders niemand zaken met ze wil doen; de grootgrutter niet, de rioleringsmaatschappij niet, het warmterleidingsbedrijf en de woningcorporatie/buurtgemeenschap niet. Op die manier is de grote maatschappelijke (psychologische)/economische/milieu-schade te voorkomen die nu wordt aangericht.

Advertisements

A slight misquotation

https://mises.org/library/chaos-theory
In this great book Chaos Theory Bob Murphy partially quotes Thomas Payne: government is a necessary evil. Actually , the full quote is that government is atbest a necessary evil; at worst it is an intolerable evil. And going by what Professor Emeritus of management (bestuurskunde) Gabriël van den Brink reports,
http://nos.nl/l/2220754
government (esp. The Dutch one, but really all governments I know of) has made an effort to become as intolerable as possible, even going so far as attempting to kill the population, while blaming them for it! (After half a century, they surely know how to cure the traffic jams, that cause so much economic damage and such high emmission levels. One would be justified to expect that the CO2-hysteria would have them make an effort to cure the traffic jams, after 52 (!) years they know how to cure them, but they simply refuse to do it, wilfully causing high CO2-emmissions, which they condemn as harmful. That is not simply negligent, it is downright evil/murderous.
What is the “solution”? A travel ban per 2030, which must have been invented by GroenLinks (GreenLeft, formerly the, well, one of the communist parties), the party that was invited to negotiate to take part in the governing coalition, negotiations that (ostensibly) failed, but yet their wishes are made law, even though the voter voted against them. But such is the nature of dictatorships, that policies the voter voted against, get pushed through anyway. Per 2030 sales of cars with internal combustion engines are banned.
It’s the excise tax upon gasoline that is used to subsidize electric vehicles, public transport, and the soon equally banned hybrids too. So those already unaffordable cars will be even more expensive.
The claim appeRs to be that EVs don’t waste energy in traffic jams. Which is obviously patently ridiculous, as anyone with even a minor comprehension of physical reality will realize.
So in actuality, the way they hope to cure the traffic jams must be by bankrupting every single citizen. And so removing all traffic. As I said: beyond negligible, downright evil.

Advertisements