Het is hier verdorie net Noord-Korea

Ik heb gezocht naar welk #wetsartikel ik moet noemen, om de overheid aan te klagen voor #landverraad. Omdat zij al decennialang blijven weigeren iets aan de #files te doen. Ze weten maar al te goed dat het eeuwige gezanik over het #OV nooit iets heeft uitgehaald (ze – m.n. kameraad #Klaver – blijven doorgaan), de files plagen de forens al ongeveer een halve eeuw! Ze weten dat wat ze doen, geen invloed heeft op de files. Ze blijven maar de smekende burger frustreren, door te weigeren om extra asfalt aan te leggen. Ze verzinnen de meest belachelijke smoesjes, om het doel (ons in het OV krijgen) te bereiken. Ze offeren er ook het #milieu & #klimaat aan op, door doodleuk willens en wetens een onnodig hoge CO2-uitstoot te veroorzaken.
Gezien hoe ze een heisa maken over de gevaren van CO2,
Vind ik dat een #moord-aanslag. Iedere niet-partijdige rechter zal ze schuldig bevinden aan poging tot #genocide, of #landverraad.
Ik heb gezocht naar het exacte wetsartikel. Het enige dat ik kon vinden dat betrekking had op landverraad, waren wetten welke de #overheid beschermden tegen de #burger! Dat verzin je toch niet? Het is toch de burger die moet worden beschermd tegen een overheid! Daarom lijkt het hier verdorie wel #Noord-Korea, ook die overheid vindt zichzelf belangrijker dan de burger.

Why I’m scared

Yoy may have heard of climate change being all the rage nowadays. #Politicians and (unaffilliated) #warmists are on the barricades to make the people scared of #CO2, the lifeblood of all vegetation and hence the basis of the food chain. Leaving that aside, Dutch politicians have spent decades (over half a century, as a matter of fact) doing absolutely nothing about the traffic jams, which have cost the economy very dearly. Their refusal to do anything about the #trafficJams was comolained about, but tolerated because, oh well, if your lords and masters refuse to do their job, then what do you do about it? Just suck it up and try to cope, what else? Not vote for them? When has that ever worked? It’s a bit late when they’re already in power
But then they came up with climate change, and still refused to deal with the traffic jams, which cause incredible amounts of exhaust emmissions, including CO2 (as they complain about at any opportunity they get). I draw the conclusion that they deliberately cause such high CO2-emmissions, in an attempt to bring about #ClimateChange. That is attempted #democide at the whole planet. And such a government rather scares meas you understand.

Spitsheffing

Nu willen ze weer #spitsheffing invoeren op het spoor.
Hé! Zulke kunstmatige #boetes kun je als staat niet opdringen aan de werkelijkheid! Gun de burger de kans om alternatieven te kiezen. Bemoei je niet meer met vervoer: dan komt de burger misschien nog een keertje op tijd op zijn werk; En dan komt er vanzelf wel #regulering dmv prijsvariatie/-differentiatie. En als dat niet meer nodig blijkt, bv omdat er genoeg maatregelen zijn genomen om de capaciteit te vergroten, dan verdwijnt die prijsdifferentiatie weer, #overheidsmaatregelen kunnen alleen werken dmv straffen, die blijven gelden indien de smoes ervoor allang al opgelost is. Indien er echt sprake was van #marktpartijen in het vervoer, zouden die klanten willen #lokken & #belonen door op andere tijdstippen de #prijzen te verlagen, in de hoop dat mensen hun #reistijden verleggen naar de goedkopere tijden. Let wel dat de overheid weer alleen kan denken aan mensen wegjagen uit bepaalde tijdstippen.

Waarom we een hekel terug hebben aan ze

Laatst heb ik toevallig even opgesomd waarom we een hekel terug hebben aan #politici, hier volgt een beknopte samenvatting:
Neem het #Oekraïne-referendum. Niet alleen weigert de #overheid krampachtig om de uitslag te respecteren, ze heeft zelfs campagne gevoerd om de uitslag te beïnvloeden! Hoe anti-democratisch kunnen ze het maken? Het volk gaan vertellen wat ze moet willen! Wiens belangen behartigen ze ook alweer? O ja, alleen die van zichzelf!
Dan heb je nog #CO2. Na een halve eeuw lang niets anders gedaan te hebben dan de uitstoot te verhogen door de #files te veroorzaken, zou je denken dat ze, na zo paniekerig het #Gorisme te omhelzen (als smoes om het volk financieel nog verder uit te persen), toch iets zouden doen aan de files. Maar nee! Kameraad #Klaver (die vooraan staat te zaniken over het #klimaat) pleit zelfs voor een voortzetting van hetzelfde beleid dat al decennialang aantoont niet te werken. En dus is Klaver niet van plan ooit maar iets te doen aan de files! En dus is hij tevens van zins om het klimaat te verwoesten met onze levens erbij.
Zij hebben dus een hekel aan ons. Daarom hebben wij een hekel terug aan hen.

Hier komt natuurlijk nog bij dat ze costant met het #VierdeRijk bezig zijn, en met de onophoudelijke #terreur jegens #Arabische burgers welke een constante stroom #contraterreur uitlokt welke weer levens van westerse burgers eist. Ze gaan net zolang door, totdat half Arabië is uitgemoord, de overgebleven helft moordt dan uit frustratie/wraak de helft van Europa uit, waarna ….

Intussen laten de #zwarthemden zich helemaal gekpraten door fascisten, en roepen maar, dat “de moslims inherent boosaardig zijn, en gewelddadig, en niet beschaafd.” Reden waatomze het vrrdienen uitgemoord te worden? Omdat zij,nu,eenmaal,in,die cutuur geboren en getogen zijn? Wat wil dat zeggen over de cultuur  van de mensen die zoiets roepen? Moeten die dan ook maar dood (volgens hun eigen normen wel…)?

Het is geen kwestie van ironie, maar van domheid / slaafse navolging / bloeddorst.

U weet nog de aanslag in #Manchester? Bij het optreden van popsterretje Ariane?I hoeverre verschilt dat van de moordaanslagen op huwelijksfeesten?

Nou, die worden uitgevoerd door de Amerikaanse overheid, niet door burgers… 

En die vermoordt alleen maar terroristen.

Jaj,ja, mensen die door wanhopige, onschuldige,slachtoffers van marteling, worden aangewezen als terrorist en bij verstek ter dood worden veroordeeld. Geen proces, om je onschuld te bewijzen, niet eens bericht, zodat je drukke menigten, zoals huwelijksfeesten kunt vermijden.. Nee, er wordt doodleuk een raket op het huwelijksfeest afgevuurd, zodat de vermeende “terrorist” en wie weet hoeveel meer onschuldigen, sterven.

Vind je het gek dat Arabieren boos worden? Het is nog een wonder dat er zo,weinig gebeurd is! Dat wss trouwens allemaal te vermijden geweest als de overheid niet zo bloeddorstig tekeer was gegaan in Arabië.

Vervoershypocrisie

Het zou van bijster veel #hypocrisie getuigen indien de #kerosine belast zou worden. Want de overheid roept al decennialang dat het #OV de oplossing is voor de files. En in welke categorie horen verkeersvliegtuigen? Juist: OV.
De overheid weigert al een halve eeuw lang om de files op te lossen, in plaats daarvan blijven ze (zelfs in 2017 nog, terwijl al lang en breed bekend is dat dat niet werkt!) roepen dat mensen met het OV moeten gaan. Ze blijven het #milieu opofferen om mensen uit dat privé-vervoer te krijgen: waaruit op zijn minst blijkt dat ze niets geloven van wat #Gore verkondigt. Als ze dat wel doen (wat ze wel moeten beweren om het ontwrichtende #beleid te kunnen rechtvaardigen) is er sprake van landverraad, want opzettelijke maximalisering van de #CO2-uitstoot! Om het doel (OV ipv PV) te bereiken. #Scheveningen, er wacht u een drukke tijd!

Planet earth first?

#Greenpeace (ook weer zo’n communistenclubje, pardon, -klupje) had wel eerder aan de bel mogen trekken over hoe de Amerikaanse president (#Obama) het milieu slachtoffert. Door o.a. het stroomverslindende Echelon gaande te houden, waarmee hij (feit!) de telefoongesprekken van(trouwe bondgenoot) Merckel kon afluisteren. Het Tiende Amendementscentrum in de VS heeft al gepleit om de staten te laten weigeren koelwater voor de gigantisch veel stroomverslindende afuistercomputers te leveren, waarmee dat belachelijke (want nooit effectief voor de volksveiligheid ingezette) afluistersystemen van de Amerikaanse #Stasi gestopt wordt. Maar ja, Obama was van de #Democratische partij en #Trump van de #Republikeinse partij en dus wèl fout.
Laten ze zich ook es bekommeren om de manieren waarop de Nederlandse overheid (die wel braaf meezevert over #CO2-gevaar) doelbewust de files stimuleert/in de hand houdt. Misschien dat sommigen hen dan nog serieus nemen, dus: eerst het goede voorbeeld geven, dan pas zeuren.