100 jaar na de Rusische revolutie

Als iemand 10 jaar na de Rusische revolutie nog socialist is, is die niet te vertrouwen.

Advertisements

Wet om loon Hamers

Wat een voorspelbaar #populisme weer van links, de eerste de beste gelegenheid om domme kiezers (#onderbuikstemmers) naar links te trekken, wordt aangegrepen en door de hele linkse klup omhelsd.
Echter: bemoeienis door de staat is juist de reden dat Hamers zo’n hoog loon kan vangen. Want het volk is er boos om en mensen stappen al over naar een andere #bank (echte democratie!). Dat brengt de levensvatbaarheid van ING in gevaar, maar dat maakt ze weinig uit, want de overheid vangt ze toch wel op, want “de banken mogen niet failliet gaan”, laat dat maar gebeuren, dan koopt een andere bank wel de activa (rekeningen enz) op, en krijgen de bankrekeninghouders een welkomstbriefje met nieuwe bankpas thuisgestuurd door de nieuwe bank.
Dus kameraad Klaver, die van de maximale roverheidsbemoeienis, kan zich er beter niet mee bemoeien.

Openbaar vervoer na 2030

Het vervoersverbod zal na 2030 sluitend zijn, want: geen auto meer, geen trein/bus (want die kunnen niet meer gesubsidieerd worden uit auto-accijnzen), de kameraden volkscommissarissen in Den Haag halen me wat uit. Jammer, ik kan mij nog herinneren dat ik als klein kind zo’n fleurige toekomstverwachting had.

Advertisements

“Rechts” is geen heel erg originele stroming

Het is juist een afkerige reactie op links.
Het zou best interressant zijn, indien rechts originele ideëen zou beginnen te vertonen, in plaats van alleen maar een verdediging te zijn tegen links. Of kun je zeggen dat het minarchisme/libertarisme rechtse ideëen zijn? Valt iets voor te zeggen, maar niet alle rechtse voorstellen vallen ook maar enigszins onder het NAP.
Dat komt doordat rechts in de stuip om zich tegen links te verweren, juist dezelfde kant opgaat: kaap de roverheid en zorg dat die alles doet wat ik wil.
Dat is precies waar Fréderic Bastiat het over had, toen hij schreef:

De staat is de grote fictie, waarbij iedereen probeert te leven ten koste van alle anderen.

“Fréderic Bastiat, De wet”

Engelse vertaling: https://www.gutenberg.org/ebooks/44800
Studiegids (Engels) https://works.bepress.com/steven_samson/119/

Advertisements

Eerlijk belastingstelsel

https://www.ftm.nl/artikelen/de-oplossing-voor-de-armoedeval?share=1
Onder geen beding een bssisinkkomengarantie (BIG)! Want dat leidt onherroepelijk tot goelag-slavernij. Om de simpele reden dat een BIG gefinancierd moet worden. En aangezien de staat alleen tot geweld en dwang in staat is, zal de staat de BIG financieren met slavernij. Het enige alternatief is, belastingheffing, maar degelijke diefstal is ook een vorm van slavernij, en trouwens een onmogelijke manier om de BIG mee te financieren: belasting heffen op de BIG om de BIG van te betalen.

Advertisements

Noord Korea wil ontwapenen, op voorwaarde dat…

Noord-Korea wil ontwapenen als veiligheid regime wordt gegarandeerd

#Aapuitmouw: NK wist ruim van te voren dat ze een oorlog nooit zouden winnen (het land is tenslotte communistisch en dus straatarm; buiten dat zou de VS hen aanvallen, en dus slagen), dus hebben ze eerst ff “gedreigd” en nu willen ze ee ln garantie dat ze niet aangevallen zullen worden.

Advertisements

Bespieden

Ergens ben ik blij dat kinderen ziek worden van bespieden. Want kinderen vanaf zeer jonge leeftijd blootstellen aan dergelijke stasi-praktijken effent het pad naar volcontinue en volledige KGB-overheersing van de Nederlandse burger. Hopelijk wordt die zorgelijke trend nu gestopt.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Als je je kind niet vertrouwd, is dat de schuld van jou, als mislukte ouder. En in de puberteit is die mislukking nooit meer te herstellen

Advertisements