Vrijheid

De basisbehoeften voor de mens zijn (in willekeurige volgorde):

  • Voedsel,
  • Drinken,
  • Onderdak,
  • Gezondheid,
  • Slaap.

Direct gevolgd door:

  • vrijheid (geen basisbehoefte, maar wel een sterke behoefte)

Bijvoorbeeld vrijheid om voedsel naar keuze te verkrijgen, van een bron naar keuze, voor een prijs die je zelf acceptabel vind.
Vrijheid opofferen leidt niet tot voldoende voedselvoorziening (Russen en Cubanen en Venezolanen kunnen daar over meepraten; Venezolanen moeten zelfs op straathonden jagen om te kunnen eten!).
Dit wil zeggen dat zelfbestemming een erg hoge (psychologische) prioriteit heeft. Het is dus niet zomaar een decadente luxe, maar een noodzaak. Het is dus niet zomaar een decadente luxe, maar een noodzaak. Daarom is het onverstandig om te veel zaken aan een overheid over te laten.

Ik vraag mij echt af

of het per saldo wel zo goed was dat de nazi’s WO2 hebben verloren. Even daargelaten dat Duitsland economisch en politiek het beste uit de oorlog is gekomen, telt ook dit nog mee: waren de Russen / oostblokbewoners echt zoveel slechter af geweest onder Hitler dan ze waren onder Stalin? Dat is kiezen tussen twee kwaden, maar zoals sommige historici nog wel zeggen: met #Hitler kon je tenminste nog een beetje lachen, met #Stalin in het geheel niet.
Bovendien heeft de overwinning van de geallieerden geleid tot de oprichting van de #NAVO, de grootste terreurorganisatie ter wereld.

Naamsverwarring?

In dit artikel (duidelijk geschreven in de teneur van een angstige,  bezette bevolking), worden de Russen (Sovjettroepen), als de vijand neergezet. Even daargelaten dat de #Sovjets inherent vijandelijk waren (jegens de eigen bevolking), is dit soort (opzettelijke) naamsverwarring kenmerkend, vindt ook nu nog plaats. De #nazis trokken naar #Rusland om de #Russen aan te vallen, dus waren ZIJ de vijand! Maar ja, dat schrijf je natuurlijk niet wanneer diezelfde vijand de magische macht van de natiestaat, waarin jij gevestigd bent, in handen heeft. En dezelfde vijand die dagelijks bombardementen uitvoert in Arabië, hanteert dezelfde #newspeak, in het westen.

De statige erfenis van Kohl

Helmut #Kohl heeft misschien wel een rolletje hebben gespeeld in de val van de muur (volgens #Merckel), maar hij heeft ook Duitsland in die Brusselse #rotmunt gedrukt, en dus meegeholpen om de Grieken (en binnenkort de rest van de terreurozone) in een afgrijselijk bittere armoede te krijgen.
Zo’n prestatie is vast een statige begrafenis waard.

Leve de #statenloosheid!

Het #communisme had het toch niet veel langer volgehouden; gewelddadige, uitbuitende #dictaturen hebben gelukkig de neiging om te vallen.
Dus per saldo een negatieve erfenis. En dat krijgt dan zoveel staatseer! Ietsbeters hebben ze niet te bieden.

Het is hier verdorie net Noord-Korea

Ik heb gezocht naar welk #wetsartikel ik moet noemen, om de overheid aan te klagen voor #landverraad. Omdat zij al decennialang blijven weigeren iets aan de #files te doen. Ze weten maar al te goed dat het eeuwige gezanik over het #OV nooit iets heeft uitgehaald (ze – m.n. kameraad #Klaver – blijven doorgaan), de files plagen de forens al ongeveer een halve eeuw! Ze weten dat wat ze doen, geen invloed heeft op de files. Ze blijven maar de smekende burger frustreren, door te weigeren om extra asfalt aan te leggen. Ze verzinnen de meest belachelijke smoesjes, om het doel (ons in het OV krijgen) te bereiken. Ze offeren er ook het #milieu & #klimaat aan op, door doodleuk willens en wetens een onnodig hoge CO2-uitstoot te veroorzaken.
Gezien hoe ze een heisa maken over de gevaren van CO2,
Vind ik dat een #moord-aanslag. Iedere niet-partijdige rechter zal ze schuldig bevinden aan poging tot #genocide, of #landverraad.
Ik heb gezocht naar het exacte wetsartikel. Het enige dat ik kon vinden dat betrekking had op landverraad, waren wetten welke de #overheid beschermden tegen de #burger! Dat verzin je toch niet? Het is toch de burger die moet worden beschermd tegen een overheid! Daarom lijkt het hier verdorie wel #Noord-Korea, ook die overheid vindt zichzelf belangrijker dan de burger.

In naam van de planeet, stop het OV te subsidiëren

De lege bussen en treinen (en trams) die maar blijven rondrijden, verstoken veel teveel energie, klaarblijkelijk zonder enig ander doel dan energie te verstoken (en geld te kosten).
Dit is mogelijk, omdat ze van gestolen geld worden betaald (oftewel: onder dwang gesubsidieerd door een onwillende bevolking). Indien ze op eigen kracht zouden moeten blijven,drijven, dan scheelt dat enorm veel CO2-uitstoot, iets wat de overheid zegt te willen bewerkstelligen. Indien het OV alleen zou rijden op nomenten da er vraag naar was, zou dat een zegen zijn voor het milieu.
Daarom: schaf die subsidies af!