Zorgen om drugsbendes

Als de #politie zich zorgen maakt om gehaaide drugsbendes, wordt het tijd dat hun directe politieke baas, de #minister van #justitie, #drugs decriminaliseert. Dat scheelt enorm veel ellende onder de bevolking. Geen schietpartijen/liquidaties op straat meer: geen xenonlampen meer uit auto’s gestolen, om #marijuana te telen (het bezit daarvan is beperkt legaal, maar de productie niet!) Het illegaal houden spekt alleen maar de drugshandelaren en de agenten van de narcoticabrigade. En de burger is alleen maar meer geld kwijt aan belastingen voor een te groot/ingrijpend juridisch stelsel. En ervaart dus een hoop onnodige hindernis.

Jacht op drugs

Wat een onzinnige schending van de #privacy van de burgers, dat de #politie post doorzoekt naar #drugs. Wie denkt de overheid wel niet dat ze is, door het mensen te verbieden om, welbewust, bepaalde substanties in hun lichaam te stoppen?
Buiten dat, hebben ze niets geleerd van de #drooglegging, en het succes wat dat Al #Capone heeft opgeleverd? (Toen de drooglegging werd afgeschafd, daalde de #misdaad in de VS aanzienlijk). Wat is het doel van het drugsverbod? Drugs tegenhouden, of dergelijke #stasi-praktijken rechtvaardigen?

Het is hier verdorie net Noord-Korea

Ik heb gezocht naar welk #wetsartikel ik moet noemen, om de overheid aan te klagen voor #landverraad. Omdat zij al decennialang blijven weigeren iets aan de #files te doen. Ze weten maar al te goed dat het eeuwige gezanik over het #OV nooit iets heeft uitgehaald (ze – m.n. kameraad #Klaver – blijven doorgaan), de files plagen de forens al ongeveer een halve eeuw! Ze weten dat wat ze doen, geen invloed heeft op de files. Ze blijven maar de smekende burger frustreren, door te weigeren om extra asfalt aan te leggen. Ze verzinnen de meest belachelijke smoesjes, om het doel (ons in het OV krijgen) te bereiken. Ze offeren er ook het #milieu & #klimaat aan op, door doodleuk willens en wetens een onnodig hoge CO2-uitstoot te veroorzaken.
Gezien hoe ze een heisa maken over de gevaren van CO2,
Vind ik dat een #moord-aanslag. Iedere niet-partijdige rechter zal ze schuldig bevinden aan poging tot #genocide, of #landverraad.
Ik heb gezocht naar het exacte wetsartikel. Het enige dat ik kon vinden dat betrekking had op landverraad, waren wetten welke de #overheid beschermden tegen de #burger! Dat verzin je toch niet? Het is toch de burger die moet worden beschermd tegen een overheid! Daarom lijkt het hier verdorie wel #Noord-Korea, ook die overheid vindt zichzelf belangrijker dan de burger.

Digitaal bedelen

Vanmiddag (27 juni 2017) kwam Kika langs, om geld te bedelen (met plezier geld gegeven, trouwens). Volgens de “bedelaar” mochten ze van de wet niet meer met #collectebussen rondlopen, dus hadden ze een #tablet bij zich met internet-verbinding en maatgemaakte app. Goedbedoelde onzin!
Het is goed voor de collectanten, maar jaagt wel de kosten omhoog, dus alleen de rijkere goede doelen kunnen nu ngaan collecteren, dmv een tablet en internet-verbinding. Zoals des #overheids, drukt de #wetgever kleinere “#concurrenten” uit de #markt.

Sis-verbod

Niet dat ik de ergernis van nagesiste vrouwen wil bagatelliseren, maar een verbod, en zelfs een #lokboa inzetten om mensen in de val te lokken, is het recept voor grote maatschappelijke #ellende. De sfeer in de samenleving wordt onherstelbaar beschadigd, op een manier dat alleen een #totalitaire #overheid dat kan. Door de burger aan te vallen, hopen frustraties zich op bij de burger wat weer leidt tot verder ergerlijk gedrag jegens elkaar. De oplossing om “sisgedrag” te voorkomen: bederf de sfeer niet zo (met o.a. beschuldigingen mbt #milieu/#klimaat/#racisme, #economischeChaos, angst voor #moslims, e.d.)

Voorstel Wet tegen democide

Omdat bleek dat er een schandalige leemte was in de Nederlandse wet. Alle wetten die ik heb kunnen vinden, die betrekking leken te hebben op landverraad, betroffen wetten die de overheid tegen het volk beschermden! Ipv andersom. Lees o.a. http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01#BoekTweede_TiteldeelI_Artikel92

Volkerenmoord of democide (een ruimere vorm van genocide) wordt hier gedefinieerd als wanneer een persoon of groep personen (instituut) doelgericht handelt om delen van de bevolking (genocide) tot aan de hele bevolking (democide) lichamelijke, of zelfs dodelijke schade toe te brengen.
Dit misdrijf dient gestrafd te worden middels een boete ter hoogte van 50 euro (inflatiepeil van 1-1-2017), te betalen aan elk slachtoffer (elk lid van de bevolking) en, indien het een politicus is, die hier schuldig aan is bevonden, wordt hij/zij onmiddelijk uit het ambt gezet, want is dan blijkbaar niet in staat de bevolking te dienen.
De boete is laag gehouden om, gezien de grootte van de bevolking (17.000.000), de boete enigszins betaalbaar te houden (nou ja: €8.500.000.000,=).

Dit kan nog verder verfijnd worden om bij dergelijk grote aantallen slachtoffers, de boete per persoon, te verlagen, zonder de uitbetaling pp nog meer een lachertje te maken.

Lees ook R.J.Rummel “death by government”

Niet alleen Nederland kent een dergelijke wet (nog) niet: Noord-Korea  heeft er ook geen.
I dit wetsvoorstel te formuleren, is: de pogingen van de politiek om de CO2-uitstoot te maximaliseren, zijn niet per stembus te stoppen (de hoofddader GroenLinks is uitgenodigd om aan de formatiebesprekingen voor Rutte3 deel te nemen) maar vormen wel landverraad (/ poging tot democide/ planeetverraad