Verdiensten?

Als tweede kamerlid, vang je ruim een ton per jaar (109.000,=). Waarom? Dankzij hen worden we op de minst competent (en wenselijk) mogelijke wijze geleefd. Dus: wat ze verdienen is billenkoek. Maar ze krijgen bizar veel geld, omdat ze dat zelf hebben kunnen regelen.
Wauw, dat ik dat niet zelf heb bedacht, een instelling oprichten waar niemand ooit om heeft gevraagd. En dan zorgen dat iedereen mij met tegenzin bakken vol geld betaalt; wie weigert wordt in een donkere grot opgesloten, waar ze zelf voor hebben betaald.

Blokkeergeweld

De justitie in Friesland (evenals in de overige provincies) is een beetje van god los: men gebruikte de grondwet als beperking van de vrijheden van de burger. Terwijl de grondwet alleen van toepassing is op de wetten die de overheid aan de burger wil opleggen. Dus de vrijheid van meningsuiting mag niet door de overheid aan banden worden gelegd. De blokkeerfriezen uitten hun mening en worden daarvoor afgestrafd, door de overheidsdienaar de rechter. Onmiddelijk ontslaan, die vent.

Oplossing voor drugsprobleem

Als je echt je lot aan de politiek wilt toevertrouwen: Reguleer drugs net als sterke drank: alleen te koop in een slijterij,, na identificatie als volwassene. Dat helpt de kwaliteit te bewaken. Weet dat Bols e.d. hun reputatie vanbhoogwaardige dranken intact wil houden. Zogauw,zebeginnen met aanlengen met aceton of ander giftig spul, wat goedkoper is, dan koopt niemand hun dranken meer. Klaar uit met Bols. Weet ook dat drugsdoden vaak het gevolg zijn van de stoffen waarmee de drugs zijn versneden, (denk aan bovengenoemd aceton), en je snapt dat iets onder de grond houden niet gunstig kan zijn voor de volksgezondheid.

Drugshandel

Het is natuurlijk tragisch dat er mensen (of nu jong of oud) omkomen door drugsgebruik. Maar geloof mij: het typische overheidsantwoord van verbieden en grof geweld gebruiken, werkt niet. Mensen blijven het toch wel gebruiken, omdat ze het willen. Een voorbeeld uit San Diego toont aan hoe belachelijk het is om te verwachten dat de politieke instincten nuttig kunnen zijn:
Nadat in 1 week alle heroïne-dealers waren opgepakt, kwamen er nieuwe voor in de plaats. Die elkaar bevochten om territorium, wat leidde tot meer geweld en doden. Uiteindelijk heeft de politie gesmeekt, of ze hun oude dealers weer terug mochten hebben, want hun territoria waren al uitgekristalliseerd, en zij hielden zich vrij kalmpjes aan de afbakening. En de massa-arrestatie heeft niets gedaan om de beschikbaarheid van heroïne te beperken, binnen een weekje was die,weer op peil.
Geloof mij dus, wanneer ik zeg: de politiek faalt in alles wat zij doet.

Preventieplan

Het blijkt dus toch dat Rutte3 een rechts kabinet is. Hun preventieplan dient alleen maar om vrindjes van Rutte c.s. rijk te maken.
Rechts offert de belangen van het volk op aan het grote geld; links offert ze op aan de eigen lolletjes. (denk aan het klimaat, “racisme!!”, enz.) wat dat betreft zijn we beter uit met rechts, alleen wil dat natuurlijk niet zeggen dat ze geen linkse plannetjes erdoordrukken, want links heeft de tentakels overal ingeslagen. Dus om nu blij te zijn met het minst democratische kabinet ooit, incl. Mussert1…
Ik wordt liever vertegenwoordigd, dat hoef je dus niet van een politicus te verwachten.

Nationaal preventieakkoord

Het RIVM wil “scherpere maatregelen” om welvaartsziekten als vetzucht en problematisch drinken. uit te roeien. Natuurlijk is het zalig als die verdwijnen, jammer alleen dat de politiek alleen in staat is om grof geweld te gebruiken (diefstal, opsluiting, afranseling, moord) en dus niet bij machte is om wenselijke (laat staan duurzame) culturele veranderingen teweeg te brengen.

De schade aan de geestelijke gezondheid is groter dan de lichamelijke van suiker in frisdranken.
Als Den Haag echt suiker uit frisdranken wil halen, laten ze dan landbouwsubsidies afschaffen.
Want anders gaat de ene hand iets verbieden, wat de andere aanmoedigt.

Wat heeft het Amerikaanse alcoholverbod teweeggebracht? Grote hoeveelheden doden door bendegeweld, permanent gevestigde criminele bendes…