Het heeft geen zin

Obama: 8 jaar, 7 oorlogen, 0 dagen vrede, 1 Nobelprijs voor de vrede.
Vervangen door Trump: een heel andere persoon, heel andere partij, wat doet hij: BAM! Syrië, oftewel hij is net Obama.
Rutte: “Of GroenLinks wel of niet meedoet met het volgende kabinet: het klimaat blijft belangrijk.” Waarom zouden we dan tegen GL hebben gestemd? Als we toch aan hun beleid worden overgeleverd?
En dan klagen ze dat er niet zo veel mensen stemmen! De enige mensen die wel stemmen hopen zeker dat zij echt de enigen zijn! En dat zij dus voor de verandering wèl enige invloed kunnen uitoefenen.

Wat er mis is met het concept natiestaat

Uit de krant van 14-12-1942, dit vat mooi samen wat er mis is, met het concept: ze denken dat ze zoveel meer zijn, dan het volk. Hé, bende malloten, heb ik nieuws voor jullie: zonder ons zijn jullie 3* niks, zonder jullie zijn wij zelfs veel meer dan we nu al zijn! En toch delen jullie ons onderling rond alsof we snoepjes of Pokémonkaarten zijn.

Valt trouwens op dat er een Germanisme in de kop staat: het zelfstandig naamwoord “Leider” met een hoofdletter L. Toch een verschil met het Denglish van tegenwoordig. (Mensen laten hun taalgebruik al dan niet opzettelijk – in een poging om stoer en werelds over te komen – beïnvloeden door de Engelse taal)

Statenloosheid is beter voor de samenleving (& economie)

Redenen dat er zoveel vreemdelingen worden binnengehaald, in Nederland, zijn:

  1. Dat onze overheersers weten dat veel burgers zich eraan ergeren. Sadisme.
  2. In uitdieping van punt 1: de groepen burgers tegen elkaar uitspelen (verdeel en heers): machtswellust – libido domini.
  3. Met het smoesje van “de kosten van asielopvang verlichten”, worden asielzoekers als gratis verpleegkundigen aan het werk gezet, om daarmee de loonlasten van ziekenhuizen (en dusverzekeraars) te verlichten – loonpolitiek.

Dat veel burgers zich ergeren aan immigratie van kansloze #buitenlanders, bezorgt weer veel stemmen voor de PVV enz., zodat de traditioneel linkse partijen zich daartegen kunnen afzetten en contrasteren. En een #PVV kan zich lekker afzetten tegen een #GroenLinks. Dus hebben beide elkaar nodig, om hun (potentiële) achterban uit ongerustheid op hen te laten stemmen, bang als ze zijn dat “extreem rechts” aan de macht komt.

Punt 3 (loonpolitiek) leidt ertoe dat er geen #verpleegkundigen meer opgeleid zullen worden (niemand neemt nog dure inheemse verpleegkundigen aan en ze zullen ook nooit meer dan een hongerloontje krijgen; tenslotte zijn #asielzoekers gratis en dus oneindig veel goedkoper), waardoor die opleidingen verschrompelen en er nog meer banen verdwijnen.
Een evt. tekort aan verpleegkundigen zal moeten worden aangevuld vanuit het buitenland, waardoor er nog een andere groep belanghebbenden (lobby-groep) bij komt, die buiten de verkiezingen om het internationale beleid beïnvloed: de verpleegafdelingen in ziekenhuizen. (En de boekhouders uit die ziekenhuizen, en de boekhouders van de zorgverzekeraars). Deze chaos wordt onnavigeerbaar voor politici die zicjzelf om de eoa reden heel capabel vinden.

Dit ondermijnt dus het toch al schrale concept van parlementaire democratie nog verder.

Deze problemen kunnen alleen bestaan, door het gekunstelde concept van een over- (kuch!) heid. Oftewel doordat die bende machtswellustellingen fijn op kosten van de samenleving diezelfde samenleving kan tergen / uitpersen. Als die gekken alles zelf zouden moeten betalen, zou er stukken minder immigratie zijn, in elk geval van kanslozen. Die zouden in de regio van oorsprong worden opgevangen. Die paar die toch de oversteek over de Middellandse zee zouden maken, zouden op eigen kosten in een vrije woning of hotelkamer terecht kunnen (als toeristen of verhuisden), of zouden door organisaties van bezorgde burgers kunnen worden opgevangen. Doordat die organisaties er hun eigen geld in steken, worden zij selectiever in hoe dat geld zal worden besteed.

Gewoon

“Wij” #Nederlanders zijn grandioos makke schapen, als je ze een oplossing voor het probleem #overheid voorschotelt, beginnen ze te stijgeren, want: “Nee! We kunnen niet zonder overheid!”

Probleem is, echter, dat we ook niet mèt overheid kunnen. Daarom stel ik voor gewoon de overheid langs juridische weg te bestrijden: we hoeven alleen maar het hele parlement te laten opsluiten (op z’n minst). Wij zijn niet het soort volk om met grof geweld de overheid omver te gooien, hoe zeer ze dat ook verdienen. Daarom kies ik liever voor de ordelijke, juridische weg; bv allen laten opsluiten voor landverraad (voor moedwillig de files in stand te houden, en intussen maar krijzen hoe gevaarlijk die files wel niet zijn. Als dat geen democide met voorbedachte rade is weet ik het ook niet meer.) Ik ben niet gewelddadig van aard maar als reactie op deze moedwillige aanval op de voltallige wereldbevolking (7 miljard man!) ben ik bereid als eerste de trekker over te halen.

Om te voorkomen dat een partijdige rechter zal proberen om de overheid vrijuit te laten gaan, is een uitgekiende, gecoördineerde publiciteitscampagne nodig.

En ja, ik ben dus heel bang voor de toekomst, ik schaam me niet om dat te zeggen.

Erdoganistan

Ik heb een ideetje voor verdere vertraging in de onderhandelingen: spreek ipv Turkije van Erdoganistan, want dat is wat Recepke graag wil. Erkenning dat het zijn land is.
Zo’n club wil je toch niet als bondgenoot hebben? Dus: niet in de EU, ook uit de NAVO (of zij, of wij), want een militaire dictatuur is wel het laatste waar de NAVO mrlee geassocieerd hoort te worden. Ooit opgericht om zgn. de vrijheid te beschermen (tegen de communisten), past een kabinetje Erdogan daar niet bij. En een kabinet-Klaver al helemaal niet!

#Democratie of #oligarchie?

Op (overheids-)scholen wordt je verteld dat Nederland een democratische regering heeft. Dat is onmogelijk! Tenminste, op de manier dat ze het woord democratie uitleggen op scholen: demos (volk) + cratos (macht)=”macht aan het volk”, juist niet: de macht ligt bij de regering, niet het volk. Nederland is een oligarchie: de minderheid (parlement van 150) regeert over de meerderheid (17.000.000) dus wij hebben een democratie in de zin van: “Macht OVER het volk”, vandaar dus dat ze nooit naar ons luisteren: dat hoeven ze helemaal niet! Hoiudt dan op met die poppenkast van de verkiezingen.

Failed State

Zoals lezer De Bree al opperde in de Telegraaf van 4-7-’17, begint het wel erg duidelijk te worden dat NL een failed state is. Sommige politici blijven maar mekkeren over de #immigranten, terwijl diezelfde politici wel pleiten om meer Arabieren tot emigranten te bombarderen (letterlijk). Het is niet alleen de staat die mislukt is, maar het hele onderliggende concept van oligarchie per parlement. De ene klup bombardeert moslims uit hun thuisland weg, terwijl de andere klup ze hierheen lokt, wat de ene klup weer aanmoedigd, welke op zijn beurt de andere klup opjut. Ad infinite nauseam. En het volk maar lijden onder hun escallerende onzin.