Over de pensioenvoorziening

Ik kan het m.n. oudere Nederanders van harte aanraden, om wat geld in geld te steken. En nee, decreet-valuta (zoals #terreuro of #dollar) noem ik geen geld. Koop liever #goud of #zilver, of niet-staatsvaluta (#BitCoin oid), dan te vertrouwen op die rotmunt van de staat, welke ondermijnd wordt door diezelfde staat dmv inflatie. Koop huizen die je kunt verhuren/verkopen, want mensen blijven huizen nodig hebben en die hebben dus intrinsieke waarde, terreuro’s niet. (Nu al niet, laat staan nadat #Draghi hem helemaal heeft ondermijnd)
De staat, die trouwens ook verplichte winkelnering bij de #pensioenfondsen heeft ingesteld om hen te spekken met verkapte illegale #staatssteun, (maar dan rechstreeks van de belastingbetaler aan het pensioenfonds, dus zonder het extra-dure filter van het ministerie van financiën.)

Statenloosheid is beter voor de samenleving (& economie)

Redenen dat er zoveel vreemdelingen worden binnengehaald, in Nederland, zijn:

  1. Dat onze overheersers weten dat veel burgers zich eraan ergeren. Sadisme.
  2. In uitdieping van punt 1: de groepen burgers tegen elkaar uitspelen (verdeel en heers): machtswellust – libido domini.
  3. Met het smoesje van “de kosten van asielopvang verlichten”, worden asielzoekers als gratis verpleegkundigen aan het werk gezet, om daarmee de loonlasten van ziekenhuizen (en dusverzekeraars) te verlichten – loonpolitiek.

Dat veel burgers zich ergeren aan immigratie van kansloze #buitenlanders, bezorgt weer veel stemmen voor de PVV enz., zodat de traditioneel linkse partijen zich daartegen kunnen afzetten en contrasteren. En een #PVV kan zich lekker afzetten tegen een #GroenLinks. Dus hebben beide elkaar nodig, om hun (potentiële) achterban uit ongerustheid op hen te laten stemmen, bang als ze zijn dat “extreem rechts” aan de macht komt.

Punt 3 (loonpolitiek) leidt ertoe dat er geen #verpleegkundigen meer opgeleid zullen worden (niemand neemt nog dure inheemse verpleegkundigen aan en ze zullen ook nooit meer dan een hongerloontje krijgen; tenslotte zijn #asielzoekers gratis en dus oneindig veel goedkoper), waardoor die opleidingen verschrompelen en er nog meer banen verdwijnen.
Een evt. tekort aan verpleegkundigen zal moeten worden aangevuld vanuit het buitenland, waardoor er nog een andere groep belanghebbenden (lobby-groep) bij komt, die buiten de verkiezingen om het internationale beleid beïnvloed: de verpleegafdelingen in ziekenhuizen. (En de boekhouders uit die ziekenhuizen, en de boekhouders van de zorgverzekeraars). Deze chaos wordt onnavigeerbaar voor politici die zicjzelf om de eoa reden heel capabel vinden.

Dit ondermijnt dus het toch al schrale concept van parlementaire democratie nog verder.

Deze problemen kunnen alleen bestaan, door het gekunstelde concept van een over- (kuch!) heid. Oftewel doordat die bende machtswellustellingen fijn op kosten van de samenleving diezelfde samenleving kan tergen / uitpersen. Als die gekken alles zelf zouden moeten betalen, zou er stukken minder immigratie zijn, in elk geval van kanslozen. Die zouden in de regio van oorsprong worden opgevangen. Die paar die toch de oversteek over de Middellandse zee zouden maken, zouden op eigen kosten in een vrije woning of hotelkamer terecht kunnen (als toeristen of verhuisden), of zouden door organisaties van bezorgde burgers kunnen worden opgevangen. Doordat die organisaties er hun eigen geld in steken, worden zij selectiever in hoe dat geld zal worden besteed.

Het “vredesdividend”

Men praat soms over het #vredesdividend alsof oorlog iets goeds kan bereiken. Klinkklare onzin: tijdens oorlogen (ook expeditie-oorlogen) creperen de burgers, wegens de tekorten (veroorzaakt door economisch beleid van de overheid),
Natuurlijk vermindert de ellende, wanneer de oorzaak van die ellende wegvalt. Dus het zgn. “Vredesdividend” is absolute onzin. Het is niet meer dan een herstel van de acceptabele situatie.
Vredesdividend kan helemaal niet (zoals Bush2 en #Thatcher beweerden) de economie verbeteren; het is alleen maar mooi voor de dikke portemonnees aan de directietafels van de wapenfabrieken; het enige wat daar geproduceerd wordt, is verwoesting. Maar verwoesting kun je niet gebruiken om mee te produceren.
Een fiets (geen oorlogstuig) produceren, levert iemand een vervoermiddel op, om mee boodschappen te doen, of naar zijn werk te gaan: heel kil gezegd: #economisch nuttige #activiteiten. Een #bom produceren, helpt iemand die met die fiets boodschappen gaat doen te vermoorden, waardoor diens gezin thuis omkomt van de honger, omdat het voedsel niet bij hen aankomt. Bepaald economisch ongunstig! (En immoreel)
Kortom: moordtuig produceren is #geld weggooien, niet rendabel, levert niets op,

Dode mensen zijn economisch onproductief.

De enige reden waarin het lijkt alsof oorlog economisch gunstig is, is doordat de meeste oorlogen (behalve die tegen terreur of drugs), ooit eens een keer stoppen, waarna de economie weer enigszins hersteld van de schade (onderbreking van normale economische activiteit door burgers/bedrijven)

Een groente-tuin

Een depressieve #economie, is als een groente-tuin: soms komt er onkruid op, dat moet gewied worden. Zo zijn er talloze bedrijven die niet overeind moeten worden gehouden in een depressie. Het is natuurlijk heel sneu, maar als die bedrijven #failliet gaan, komen de middelen (panden, personeel, fondsen, machines) vrij voor andere bedrijven, die mogelijk wel gezonder zijn en die producten leveren waar mogelijk wel genoeg vraag naar is, in die staat van de economie. Alleen al daarom is #staatssteun onwenselijk. En dat geldt dus ook voor banken: als die failliet gaan, worden de rekeningen (& personeel, panden, …) maar opgekocht door andere banken, zolang de #overheid met #staatssteun wappert, nemen de bankiers onacceptabele risico’s.

#zachteHeelmeesters maken #stinkendeWonden

Klimaat-oplossing

Mocht Rutte3 op zoek zijn naar manieren om de (CO2-) uitstoot terug te dringen, mag ik u dan dit onnavolgbare voorstel aan de hand doen: haal het vervoer uit overheidshanden, dat vermindert files en dus: uitstoot en economische schade. Want de overheid weigert maar (uit ideologie) om de files op te lossen (reden om de voltallige overheid voor de krijgsraad te slepen en landverraad ten laste te leggen). Een private eigenaar kan pas geld halen uit een product als hij het weet te verkopen, dus als hij wil dat mensen zijn bedrijf verkiezen boven dat van een concurrent, dan moet de overheid zorgen dat het bereikbaar is, maar als de overheid dat weigert en liever een heleboel economische- en milieuschade veroorzaakt, dan moet hij maar zijn eigen weg aanleggen. Kostbaar, dus dat zal niet achteloos gedaan worden, ergo wildgroei krijg je niet.
Dus op mijn manier worden alle problemen waar de politiek het volk al decennia toe veroordeeld, opgelost.

Exit-prijs

Een lezer van de Telegraaf stelt voor om de prijs van een exit bekend te maken, voordat er een referendum wordt gehouden. Valt op het eerste gezicht iets voor te zeggen, maar waarom zou er een prijs aan zitten? Dat noemt men toch losgeld?
De prijs om in dat catastrofale gedrocht te blijven, lijkt mij veel hoger: het geld, uit Griekenland krijgen we nooit meer terug, dus is het nu aan ons om te voorkomen dat we dezelfde kant op gaan., oftewel de prijs van blijven. Laten we hoe dan ook zsm een andere munt kiezen, als volk, (ism de middenstand), dan mag Den Haag toekijken, net als wij, toen zij hun rotmunt opdrongen, ten zeerste tegen onze expliciet geuitte wensen in.
Laat als werknemer je loon uitbetalen in bv #BitCoin, die is neutraal; niet-overheidsgebonden.

Grote vrees voor de nabije toekomst.

Ik heb grote vrees voor de nabije toekomst: de Amerikaanse #economie gaat ontmanteld worden door de #Fed, en #Draghi is druk bezig ons in onze eigen jaren ’20 te storten, de roerigheid waarvan onherroepelijk heeft geleid tot de diepe ellende van de jaren ’30. Oftewel dankzij die ellendige #ECB komen we in #GriekseToestanden terecht, nog niet zo lang na nu. En dan houdt het #internet ook op te bestaan, en dus #BitCoin ook. (Ja ik weet dat dappere zielen in Venezuela ook aan #BitCoin-mining doen, maar de infrastructuur van het internet, het hele DNS e.d. staat in,de #VS, het land dat economisch zelfmoord aan het plegen is (zowel in economisch als moreel/militair opzicht), dus zogauw de dollar hyper-infleert, kan niemand het zich nog veroorloven om die structur draaiende te houden, het zal enige dagen duren, maar het gaat klappen! Hie bereid je je daar op voor? Bitcoin omzetten in fysiek goud? Van de terreuro moet je net genoeg houden om rekeningen te betalen bij winkels die nog niet zijn overgestapt van #decreetvaluta (waardeloospapier van de staat) naar echt #geld (betaalmiddel dat waarde vertegenwoordigt)