Exit-prijs

Een lezer van de Telegraaf stelt voor om de prijs van een exit bekend te maken, voordat er een referendum wordt gehouden, valt iets voor te zeggen, maar waarom zou er een prijs aan zitten? Dat noemt men toch losgeld?
De prijs om in dat catastrofale gedrocht te blijven,lijkt mij veel hoger: het geld,uit Griekenland krijgen we nooit meer terug, dus is het nu aan ons om te voorkomen dat we dezelfde kant op gaan., oftewel de prijs van blijven. Laten we hoe dan ook zsm een andere munt kiezen, als volk, (ism de middenstand), dan mag Den Haag toekijken, net als wij, toen zij hun rotmunt opdrongen, ten zeerste tegen onze expliciet geuitte wensen in.
Laat als werknemer je loon uitbetalen in bv #BitCoin, die is neutraal; niet-overheidsgebonden.

Grote vrees voor de nabije toekomst.

Hmmm, ik heb grote vrees voor de nabije toekomst: de Amerikaanse #economie gaat ontmanteld worden door de #Fed, en #Monti is druk bezig ons in onze eigen jaren ’20 te storten, de roerigheid waarvan onherroepelijk heeft geleid tot de diepe ellende van de jaren ’30. Oftewel dankzij die kut-#ECB komen we in #GriekseToestanden terecht, nog niet zo lang na nu. En dan houdt het #internet ook op te bestaan, en dus #BitCoin ook. (Ja ik weet dat dappere zielen in Venezuela ook aan #BitCoin mining doen, maar de infrastructuur van het internet, het hele DNS enzo staat in,de #VS, het land dat zelfmoord aan het plegen is (zowel in economisch als moreel/militair opzicht), dus zogauw de dollar hyper-infleert, kan niemand het zich nog veroorloven om die structur draaiende te houden, het zal enige dagen duren, maar het gaat klappen! Hie bereid je je daar op voor? Bitcoin omzetten in fysiek goud? Van de terreuro moet je net genoeg houden om rekeningen te betalen bij winkels die nog niet zijn overgestapt van #valuta (waardeloospapier van de staat) naar #geld (betaalmiddel dat waarde vertegenwoordigt)

Spitsheffing

Nu willen ze weer #spitsheffing invoeren op het spoor.
Hé! Zulke kunstmatige #boetes kun je als staat niet opdringen aan de werkelijkheid! Gun de burger de kans om alternatieven te kiezen. Bemoei je niet meer met vervoer: dan komt de burger misschien nog een keertje op tijd op zijn werk; En dan komt er vanzelf wel #regulering dmv prijsvariatie/-differentiatie. En als dat niet meer nodig blijkt, bv omdat er genoeg maatregelen zijn genomen om de capaciteit te vergroten, dan verdwijnt die prijsdifferentiatie weer, #overheidsmaatregelen kunnen alleen werken dmv straffen, die blijven gelden indien de smoes ervoor allang al opgelost is. Indien er echt sprake was van #marktpartijen in het vervoer, zouden die klanten willen #lokken & #belonen door op andere tijdstippen de #prijzen te verlagen, in de hoop dat mensen hun #reistijden verleggen naar de goedkopere tijden. Let wel dat de overheid weer alleen kan denken aan mensen wegjagen uit bepaalde tijdstippen.

De Franse stem op Macron, egoïsme, economie, …

Bewijst dat de unie niet bestaat:
Macron wil de #Franse bezuinigingen door de rest van de lidstaten laten uitvoeren, zodat de Franse bevolking geen centimepje pijn voelt, laat Benelux, Duitsland, Oostenrijk e.d. maar krom liggen.
Wat een egoïsme! Over niet al te lange tijd zullen de Eurofielen wel weer hand in handzingen over de glorie van de o-zo-belangrijke unie.
Voordat onze economie helemaal geslachtofferd gaat worden: #Nexit! Of bvk: #EUxodus (U-exit; exit van de hele unie)
Er wordt reeds gepraat over een sterkere Frans-Duitse as. Dat betekent dat de unie nog minder verenigd wordt dan dat ‘ie nu al is: nu worden de wetten geschreven door de lobbyisten van de (Duitse) industrie, die graag wil dat heel Europa verplicht wordt hun producten af te nemen. Duitse ondernemers zijn dus politieke ondernemers ipv marktondernemers, dus zogauw de #EU ploft, ploft dus ook de halve Duitse economie. Daarom, zal Merckel & ko hysterisch a hter de schermen er alles aan doen om anti-EU-grvoelens de kop in te drukken. (En “onze” waardeloze “vertegenwoordigers” – oligarchen) zullen zich laten ringeloren als de nono’s die het zijn.
Met Macron aan de macht wordt het een tweelandenunie waar kleintjes als #Nederland mogen meedansen in de kleedkamer, op muziek bepaald door de grote jongens.

In naam van de planeet, stop het OV te subsidiëren

De lege bussen en treinen (en trams) die maar blijven rondrijden, verstoken veel teveel energie, klaarblijkelijk zonder enig ander doel dan energie te verstoken (en geld te kosten).
Dit is mogelijk, omdat ze van gestolen geld worden betaald (oftewel: onder dwang gesubsidieerd door een onwillende bevolking). Indien ze op eigen kracht zouden moeten blijven,drijven, dan scheelt dat enorm veel CO2-uitstoot, iets wat de overheid zegt te willen bewerkstelligen. Indien het OV alleen zou rijden op nomenten da er vraag naar was, zou dat een zegen zijn voor het milieu.
Daarom: schaf die subsidies af!

Die rotmunt

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01#BoekTweede_TiteldeelI_Artikel92

Artikel 83a

Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

Oftewel de terreuro was tegen de Nederlandse wet, want diende om de economische structuren van een land (Nederland; alle deelnemende euro-landen) of een internationale organisatie (dus: de EU) ernstig te ontwrichten of te vernietigen.
Tenminste, eenieder die de TV-reportage getiteld “De echte prijs van de Euro” op NPO2 heeft gezien zal het ermee eens zijn dat de moordaanslag op miljoenen Grieken daaronder valt.
En dat eeuwige gedram over moslims valt ook onder de noemer “ernstige vrees aanjagen”. Dus is Wilders een terrorist.

Wat betreft aardbevingen/gaswinning in Groningen

Wat betreft aardbevingen in Groningen: via het NAP/restitutie-justitie-systeem (eigendomsrechten & -plichten).
De NAM veroorzaakt de aardbevingen. Ipv dat de overheid doodleuk blijft zeggen dat de Groningers “in het nationaal belang” maar moeten slikken of stikken, moet de NAM maar de vergoeding blijven verhogen totdat de laatste burger genoegen neemt, òf stoppen met gaswinning. Indien de vergoeding zo hoog wordt dast de gaswinning niet meer rendabel is, lost het probleem zich vanzelf op.