Minimumloon?

Als een salarisbod niet bevalt, vraag meer of solliciteer elders! Maar het minimumloon moet wel weg! Als een bepaalde baan minder oplevert dan het loon, bestaat die baan niet! Minder kans op werkervaring! Als er wel mensen zijn, die dat kleine beetje geld kunnen gebruiken: waarom zou je hen dan wettelijk verbieden om dat beetje extra inkomen te krijgen, en zich wel dat letterlijke appeltje voor de dorst te kunnen veroorloven?

Advertisements

Economische tijdreis

Economen van de Oostenrijkse school (meest bekende exponenten ervan: Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Murray Rothbard, …) hadden de huidige economische crisis (die de VS nu in haar greep heeft) voorspeld, hetzelfde wanbeleid dat de VS op zn knieën heeft gekregen wordt nu hier in Europa herhaald. Even cru gezegd: er wotdt welvaart uut de toekomst gezogen naar het heden, daarom,lijkt het evrn goed te gaan, worden de verantwoordelijken voor de schijnwelvaart herkozen, en onherroepelijk tikt de tijd verder. Totdat we in de toekomst komen,waar alle welvaart uit is gezogen: KNAL!
En toen zaten we in een crisis die veel dieper was dan de vorige en doordat de aanpak is, om de oorzaak te blijven herhalen, komt het domweg amper nog goed.

Emissieloos autopark

De Franse en Britse roverheden hadden nog het fatsoen te wachten tot 2040 voordat ze de economie en het milieu verwoestten met het verbod op verbrandingsmotoren. De Haagse Roversbende kon niet zo lang wachten en heeft besloten dat mensen per 2030 niet meer naar hun werk mogen.

En de milieuschade is niet te overzien. Toch een poging: alle bestaande auto’s die geleidelijk van nieuwkoop tot zoveelste-hands tot recycleplek zouden afglijden, en geleidelijk aan werd dat weer aangevuld van boven, met nieuw (-geproduceerde) auto’s. En intussen worden nog bruikbare onderdelen van versleten auto’s gebruikt om andere, nog bestaande exemplaren rijdende te houden.

Maar nee: die moeten straks allemaal in 1* worden gesloopt wat betekent dat de energie die in de productie is gestoken verloren gaat. Duurzaam hoor!
Dat houdt in dat de mensen uit arren moede hun toevlucht gaan zoeken tot vervoer per paard, wat weer zal leiden tot een forse toename van o.a. tetanus en dierenleed.
En de emissies van de energiecentrales dan?

Over de pensioenvoorziening

Ik kan het m.n. oudere Nederanders van harte aanraden, om wat geld in geld te steken. En nee, decreet-valuta (zoals #terreuro of #dollar) noem ik geen geld. Koop liever #goud of #zilver, of niet-staatsvaluta (#BitCoin oid), dan te vertrouwen op die rotmunt van de staat, welke ondermijnd wordt door diezelfde staat dmv inflatie. Koop huizen die je kunt verhuren/verkopen, want mensen blijven huizen nodig hebben en die hebben dus intrinsieke waarde, terreuro’s niet. (Nu al niet, laat staan nadat #Draghi hem helemaal heeft ondermijnd)
De staat, die trouwens ook verplichte winkelnering bij de #pensioenfondsen heeft ingesteld om hen te spekken met verkapte illegale #staatssteun, (maar dan rechstreeks van de belastingbetaler aan het pensioenfonds, dus zonder het extra-dure filter van het ministerie van financiën.)

Statenloosheid is beter voor de samenleving (& economie)

Redenen dat er zoveel vreemdelingen worden binnengehaald, in Nederland, zijn:

  1. Dat onze overheersers weten dat veel burgers zich eraan ergeren. Sadisme.
  2. In uitdieping van punt 1: de groepen burgers tegen elkaar uitspelen (verdeel en heers): machtswellust – libido domini.
  3. Met het smoesje van “de kosten van asielopvang verlichten”, worden asielzoekers als gratis verpleegkundigen aan het werk gezet, om daarmee de loonlasten van ziekenhuizen (en dusverzekeraars) te verlichten – loonpolitiek.

Dat veel burgers zich ergeren aan immigratie van kansloze #buitenlanders, bezorgt weer veel stemmen voor de PVV enz., zodat de traditioneel linkse partijen zich daartegen kunnen afzetten en contrasteren. En een #PVV kan zich lekker afzetten tegen een #GroenLinks. Dus hebben beide elkaar nodig, om hun (potentiële) achterban uit ongerustheid op hen te laten stemmen, bang als ze zijn dat “extreem rechts” aan de macht komt.

Punt 3 (loonpolitiek) leidt ertoe dat er geen #verpleegkundigen meer opgeleid zullen worden (niemand neemt nog dure inheemse verpleegkundigen aan en ze zullen ook nooit meer dan een hongerloontje krijgen; tenslotte zijn #asielzoekers gratis en dus oneindig veel goedkoper), waardoor die opleidingen verschrompelen en er nog meer banen verdwijnen.
Een evt. tekort aan verpleegkundigen zal moeten worden aangevuld vanuit het buitenland, waardoor er nog een andere groep belanghebbenden (lobby-groep) bij komt, die buiten de verkiezingen om het internationale beleid beïnvloed: de verpleegafdelingen in ziekenhuizen. (En de boekhouders uit die ziekenhuizen, en de boekhouders van de zorgverzekeraars). Deze chaos wordt onnavigeerbaar voor politici die zicjzelf om de eoa reden heel capabel vinden.

Dit ondermijnt dus het toch al schrale concept van parlementaire democratie nog verder.

Deze problemen kunnen alleen bestaan, door het gekunstelde concept van een over- (kuch!) heid. Oftewel doordat die bende machtswellustellingen fijn op kosten van de samenleving diezelfde samenleving kan tergen / uitpersen. Als die gekken alles zelf zouden moeten betalen, zou er stukken minder immigratie zijn, in elk geval van kanslozen. Die zouden in de regio van oorsprong worden opgevangen. Die paar die toch de oversteek over de Middellandse zee zouden maken, zouden op eigen kosten in een vrije woning of hotelkamer terecht kunnen (als toeristen of verhuisden), of zouden door organisaties van bezorgde burgers kunnen worden opgevangen. Doordat die organisaties er hun eigen geld in steken, worden zij selectiever in hoe dat geld zal worden besteed.

Het “vredesdividend”

Men praat soms over het #vredesdividend alsof oorlog iets goeds kan bereiken. Klinkklare onzin: tijdens oorlogen (ook expeditie-oorlogen) creperen de burgers, wegens de tekorten (veroorzaakt door economisch beleid van de overheid),
Natuurlijk vermindert de ellende, wanneer de oorzaak van die ellende wegvalt. Dus het zgn. “Vredesdividend” is absolute onzin. Het is niet meer dan een herstel van de acceptabele situatie.
Vredesdividend kan helemaal niet (zoals Bush2 en #Thatcher beweerden) de economie verbeteren; het is alleen maar mooi voor de dikke portemonnees aan de directietafels van de wapenfabrieken; het enige wat daar geproduceerd wordt, is verwoesting. Maar verwoesting kun je niet gebruiken om mee te produceren.
Een fiets (geen oorlogstuig) produceren, levert iemand een vervoermiddel op, om mee boodschappen te doen, of naar zijn werk te gaan: heel kil gezegd: #economisch nuttige #activiteiten. Een #bom produceren, helpt iemand die met die fiets boodschappen gaat doen te vermoorden, waardoor diens gezin thuis omkomt van de honger, omdat het voedsel niet bij hen aankomt. Bepaald economisch ongunstig! (En immoreel)
Kortom: moordtuig produceren is #geld weggooien, niet rendabel, levert niets op,

Dode mensen zijn economisch onproductief.

De enige reden waarin het lijkt alsof oorlog economisch gunstig is, is doordat de meeste oorlogen (behalve die tegen terreur of drugs), ooit eens een keer stoppen, waarna de economie weer enigszins hersteld van de schade (onderbreking van normale economische activiteit door burgers/bedrijven)