goud / BitCoin – toekomstbestendigheid

Zojuist (31 juli 2017) deze mail gestuurd naar de bank:
Geachte Rabo Bank,

Ik stuur u deze brief, omdat ik erg weinig vertrouwen heb in het gedrag van dhr. #Draghi, directeur van de #ECB. Gelieve uw klanten de mogelijkheid te bieden, ook met andere middelen te #betalen: zoals bv #BitCoin, of baar #goud (maar dan digitaal, in grammen gerekend), dit dmv de #pinpas, of iets icm de #Mastercard. Daar zou u de burger een heel groot plezier mee doen. Wanneer de rotmunt (geheel volgens de Oostenrijkse school) in elkaar stort, moet de burger nog iets hebben om mee overeind te kunnen blijven.
Mvg,
Ondergetekende

Nu maar hopen dat het iets in gang zet!
En,nee, ik heb de #’s er net pas hier voor internetpublicatie bijgezet, niet meeegstuurd in de mail naar de bank.

Over de pensioenvoorziening

Ik kan het m.n. oudere Nederanders van harte aanraden, om wat geld in geld te steken. En nee, decreet-valuta (zoals #terreuro of #dollar) noem ik geen geld. Koop liever #goud of #zilver, of niet-staatsvaluta (#BitCoin oid), dan te vertrouwen op die rotmunt van de staat, welke ondermijnd wordt door diezelfde staat dmv inflatie. Koop huizen die je kunt verhuren/verkopen, want mensen blijven huizen nodig hebben en die hebben dus intrinsieke waarde, terreuro’s niet. (Nu al niet, laat staan nadat #Draghi hem helemaal heeft ondermijnd)
De staat, die trouwens ook verplichte winkelnering bij de #pensioenfondsen heeft ingesteld om hen te spekken met verkapte illegale #staatssteun, (maar dan rechstreeks van de belastingbetaler aan het pensioenfonds, dus zonder het extra-dure filter van het ministerie van financiën.)

De statige erfenis van Kohl

Helmut #Kohl heeft misschien wel een rolletje hebben gespeeld in de val van de muur (volgens #Merckel), maar hij heeft ook Duitsland in die Brusselse #rotmunt gedrukt, en dus meegeholpen om de Grieken (en binnenkort de rest van de terreurozone) in een afgrijselijk bittere armoede te krijgen.
Zo’n prestatie is vast een statige begrafenis waard.

Leve de #statenloosheid!

Het #communisme had het toch niet veel langer volgehouden; gewelddadige, uitbuitende #dictaturen hebben gelukkig de neiging om te vallen.
Dus per saldo een negatieve erfenis. En dat krijgt dan zoveel staatseer! Ietsbeters hebben ze niet te bieden.

Exit-prijs

Een lezer van de Telegraaf stelt voor om de prijs van een exit bekend te maken, voordat er een referendum wordt gehouden. Valt op het eerste gezicht iets voor te zeggen, maar waarom zou er een prijs aan zitten? Dat noemt men toch losgeld?
De prijs om in dat catastrofale gedrocht te blijven, lijkt mij veel hoger: het geld, uit Griekenland krijgen we nooit meer terug, dus is het nu aan ons om te voorkomen dat we dezelfde kant op gaan., oftewel de prijs van blijven. Laten we hoe dan ook zsm een andere munt kiezen, als volk, (ism de middenstand), dan mag Den Haag toekijken, net als wij, toen zij hun rotmunt opdrongen, ten zeerste tegen onze expliciet geuitte wensen in.
Laat als werknemer je loon uitbetalen in bv #BitCoin, die is neutraal; niet-overheidsgebonden.

#Nationalisme is een reactie op ongewenste prikkels

#Nationalisme is niet meer dan een reactie op de nadelen van het hooghartig opgedrongen transnationalisme: ongevraagd een vreemde mogendheid (#EU) de macht geven over een volk dat nog denkt in #nationalistische termen, leidt tot afkeer van het transnationalisme en dus een stijging van nationalistische sentimenten. De overheid leidt het volk, nix democratie: parlementen zijn oligarchiën.

Dat kenmerkt de mens, of eigenlijk ieder levend wezen: hij/het reageert op prikkels. Soms zijn die reacties uiterlijk zichtbaar, zoals een van pijn vertrokken gezicht als iemand zich prikt of snijdt, sommige reacties zijn minder goed zichtbaar, zoals wanneer iemand geconfronteerd wordt met continue #agressie door almachtige dictatoren, dan vreetdat aan de ziel van de persoon. Kijk maar naar “Russian Car Crash Compilation” video’s op http://www.Youtube.com om te zien wat ruim een halve eeuw #communisme heeft gedaan aan het Russland’s sociaal besef: gneraties aan mensen die zo geïndoctrineerd zijn om hulpeloos te zijn. Dat is trouwens wat de despotische regimes in Den Haag voortdurend voor elkaar boksen (mensen zich hulpeloos laten voelen, of machteloos?) door goed te luisteren naar wat het volk wil, en precies het tegenovergestelde te doen.

Grote vrees voor de nabije toekomst.

Ik heb grote vrees voor de nabije toekomst: de Amerikaanse #economie gaat ontmanteld worden door de #Fed, en #Draghi is druk bezig ons in onze eigen jaren ’20 te storten, de roerigheid waarvan onherroepelijk heeft geleid tot de diepe ellende van de jaren ’30. Oftewel dankzij die ellendige #ECB komen we in #GriekseToestanden terecht, nog niet zo lang na nu. En dan houdt het #internet ook op te bestaan, en dus #BitCoin ook. (Ja ik weet dat dappere zielen in Venezuela ook aan #BitCoin-mining doen, maar de infrastructuur van het internet, het hele DNS e.d. staat in,de #VS, het land dat economisch zelfmoord aan het plegen is (zowel in economisch als moreel/militair opzicht), dus zogauw de dollar hyper-infleert, kan niemand het zich nog veroorloven om die structur draaiende te houden, het zal enige dagen duren, maar het gaat klappen! Hie bereid je je daar op voor? Bitcoin omzetten in fysiek goud? Van de terreuro moet je net genoeg houden om rekeningen te betalen bij winkels die nog niet zijn overgestapt van #decreetvaluta (waardeloospapier van de staat) naar echt #geld (betaalmiddel dat waarde vertegenwoordigt)

Herhaling van zetten

Zojuist (21 juni 2016) deze brief gestuurd naar de tweede kamercommissie van financiën, ik vrees dat er ook met deze brief weer niets gebeurt.
Geachte commissie,
Gelieve de heer #Monti op het matje te roepen, om de economische chaos waar hij de hele muntunie in aan het storten is, te voorkomen.

Want zoals elke leerling van de #Oostenrijkse economische school, u kan vertellen, is de reden dat de roerige jaren ’20 werden gevolgd door de depressieve jaren ’30: de reden van de roerigheid van de jaren ’20: de economie was over z’n toeren gejaagd dmv inflatie, en toen volgde onvermijdelijk het herstel: in de vorm van de grote economische krach. Ergo: veroorzaakt door de Federal Reserve (en trouwens verlengd/verergerd door de New Deal)
Monti is nu opzettelijk hetzelfde aan het uithalen in de eurozone.
De keuze lijkt mij beperkt tot dit lijstje:

  1. Monti (‘s inflatie) tegenhouden, en de #economie zichzelf laten herstellen.
  2. Uit die rotmunt stappen, en bv de neuro invoeren (noordelijke euro, samen met Duitsland e.d.)
  3. Jullie (de politiek) doen niets, en wij (het volk) voeren onze eigen munt in, waar jullie geen invloed op hebben.

Opties 1 & 2 lijken mij het gunstigst voor jullie, optie 3 lijkt mij het beste voor ons, maar dan moet hier wel eerst ruime bekendheid aan worden gegeven, zodat een burger het initiatief neemt. Daar ligt een schone taak voor u weggelegd.

Meer informatie op http://www.mises.org: de boeken van #Rothbard, #Mises c.s. lijken mij geschikte leerboeken.

Met vriendelijke groet,

[Afzender]