Exit-prijs

Een lezer van de Telegraaf stelt voor om de prijs van een exit bekend te maken, voordat er een referendum wordt gehouden, valt iets voor te zeggen, maar waarom zou er een prijs aan zitten? Dat noemt men toch losgeld?
De prijs om in dat catastrofale gedrocht te blijven,lijkt mij veel hoger: het geld,uit Griekenland krijgen we nooit meer terug, dus is het nu aan ons om te voorkomen dat we dezelfde kant op gaan., oftewel de prijs van blijven. Laten we hoe dan ook zsm een andere munt kiezen, als volk, (ism de middenstand), dan mag Den Haag toekijken, net als wij, toen zij hun rotmunt opdrongen, ten zeerste tegen onze expliciet geuitte wensen in.
Laat als werknemer je loon uitbetalen in bv #BitCoin, die is neutraal; niet-overheidsgebonden.

#Nationalisme is een reactie op ongewenste prikkels

#Nationalisme is niet meer dan een reactie op de nadelen van het hooghartig opgedrongen transnationalisme: ongevraagd een vreemde mogendheid (#EU) de macht geven over een volk dat nog denkt in #nationalistische termen, leidt tot afkeer van het transnationalisme en dus een stijging van nationalistische sentimenten. De overheid leidt het volk, nix democratie: parlementen zijn oligarchiën.

Dat kenmerkt de mens, of eigenlijk ieder levend wezen: hij/het reageert op prikkels. Soms zijn die reacties uiterlijk zichtbaar, zoals een van pijn vertrokken gezicht als iemand zich prikt of snijdt, sommige reacties zijn minder goed zichtbaar, zoals wanneer iemand geconfronteerd wordt met continue #agressie door almachtige dictatoren, dan vreetdat aan de ziel van de persoon. Kijk maar naar “Russian Car Crash Compilation” video’s op http://www.Youtube.com om te zien wat ruim een halve eeuw #communisme heeft gedaan aan het Russland’s sociaal besef: gneraties aan mensen die zo geïndoctrineerd zijn om hulpeloos te zijn. Dat is trouwens wat de despotische regimes in Den Haag voortdurend voor elkaar boksen (mensen zich hulpeloos laten voelen, of machteloos?) door goed te luisteren naar wat het volk wil, en precies het tegenovergestelde te doen.

Grote vrees voor de nabije toekomst.

Hmmm, ik heb grote vrees voor de nabije toekomst: de Amerikaanse #economie gaat ontmanteld worden door de #Fed, en #Monti is druk bezig ons in onze eigen jaren ’20 te storten, de roerigheid waarvan onherroepelijk heeft geleid tot de diepe ellende van de jaren ’30. Oftewel dankzij die kut-#ECB komen we in #GriekseToestanden terecht, nog niet zo lang na nu. En dan houdt het #internet ook op te bestaan, en dus #BitCoin ook. (Ja ik weet dat dappere zielen in Venezuela ook aan #BitCoin mining doen, maar de infrastructuur van het internet, het hele DNS enzo staat in,de #VS, het land dat zelfmoord aan het plegen is (zowel in economisch als moreel/militair opzicht), dus zogauw de dollar hyper-infleert, kan niemand het zich nog veroorloven om die structur draaiende te houden, het zal enige dagen duren, maar het gaat klappen! Hie bereid je je daar op voor? Bitcoin omzetten in fysiek goud? Van de terreuro moet je net genoeg houden om rekeningen te betalen bij winkels die nog niet zijn overgestapt van #valuta (waardeloospapier van de staat) naar #geld (betaalmiddel dat waarde vertegenwoordigt)

Herhaling van zetten

Zojuist (21 juni 2016) deze brief gestuurd naar de tweede kamercommissie van financiën, ik vrees dat er ook met deze brief weer niets gebeurt.
Geachte commissie,
Gelieve de heer #Monti op het matje te roepen, om de economische chaos waar hij de hele muntunie in aan het storten is, te voorkomen.

Want zoals elke leerling van de #Oostenrijkse economische school, u kan vertellen, is de reden dat de roerige jaren ’20 werden gevolgd door de depressieve jaren ’30: de reden van de roerigheid van de jaren ’20: de economie was over z’n toeren gejaagd dmv inflatie, en toen volgde onvermijdelijk het herstel: in de vorm van de grote economische krach. Ergo: veroorzaakt door de Federal Reserve (en trouwens verlengd/verergerd door de New Deal)
Monti is nu opzettelijk hetzelfde aan het uithalen in de eurozone.
De keuze lijkt mij beperkt tot dit lijstje:

  1. Monti (‘s inflatie) tegenhouden, en de #economie zichzelf laten herstellen.
  2. Uit die rotmunt stappen, en bv de neuro invoeren (noordelijke euro, samen met Duitsland e.d.)
  3. Jullie (de politiek) doen niets, en wij (het volk) voeren onze eigen munt in, waar jullie geen invloed op hebben.

Opties 1 & 2 lijken mij het gunstigst voor jullie, optie 3 lijkt mij het beste voor ons, maar dan moet hier wel eerst ruime bekendheid aan worden gegeven, zodat een burger het initiatief neemt. Daar ligt een schone taak voor u weggelegd.

Meer informatie op http://www.mises.org: de boeken van #Rothbard, #Mises c.s. lijken mij geschikte leerboeken.

Met vriendelijke groet,

[Afzender]

#Hongarije heeft het bijna door

In het EU-lid Hongarije wordt er campagne gevoerd tegen de #EU: tot dusver hosanna. Maar de overheid schrijft: “Brussel bereidt gevaarlijke stappen voor. Er waren terreur-aanslagen in Europa en nu wil Brusel Hongarije dwingen om vluchtelingen op te nemen.”
Hier zijn twee opmerkingen over te plaatsen:

  1. Zolang Brussel het Hongaarse leger niet wil inzetten tegen #Arabieren, hoeft #Hongarije zich nog geen zorgen te maken over #contraterreur.
  2. Zolang de overheid niet erkent dat dat de manier is, waarop zij #contraterreur uitlokt, is het daadwerkelijk haar wens om #terreur naar Hongarije te exporteren.

In de hoop dat de terreur dan uitgesmeerd raakt over het hele continent? (En dus verdunt raakt) alsof er een vaste hoeveelheid terreuris

De Franse stem op Macron, egoïsme, economie, …

Bewijst dat de unie niet bestaat:
Macron wil de #Franse bezuinigingen door de rest van de lidstaten laten uitvoeren, zodat de Franse bevolking geen centimepje pijn voelt, laat Benelux, Duitsland, Oostenrijk e.d. maar krom liggen.
Wat een egoïsme! Over niet al te lange tijd zullen de Eurofielen wel weer hand in handzingen over de glorie van de o-zo-belangrijke unie.
Voordat onze economie helemaal geslachtofferd gaat worden: #Nexit! Of bvk: #EUxodus (U-exit; exit van de hele unie)
Er wordt reeds gepraat over een sterkere Frans-Duitse as. Dat betekent dat de unie nog minder verenigd wordt dan dat ‘ie nu al is: nu worden de wetten geschreven door de lobbyisten van de (Duitse) industrie, die graag wil dat heel Europa verplicht wordt hun producten af te nemen. Duitse ondernemers zijn dus politieke ondernemers ipv marktondernemers, dus zogauw de #EU ploft, ploft dus ook de halve Duitse economie. Daarom, zal Merckel & ko hysterisch a hter de schermen er alles aan doen om anti-EU-grvoelens de kop in te drukken. (En “onze” waardeloze “vertegenwoordigers” – oligarchen) zullen zich laten ringeloren als de nono’s die het zijn.
Met Macron aan de macht wordt het een tweelandenunie waar kleintjes als #Nederland mogen meedansen in de kleedkamer, op muziek bepaald door de grote jongens.

Winkelnering

(28-04-2017) Brief gestuurd aan de vaste #kamercommissie voor #Economische zaken:

Gegeven:
-Het welzijn van de #vastgoedsector gaat de politiek zeer aan het hart.
– De #pensioenfondsen moeten daarom met door de staat verplichte winkelnering overeind gehouden worden, omdat zij investeren in de vastgoedsector.
– Sommige burgers kunnen betere resultaten boeken door zelf te beleggen, maar dat mogen zij niet want de overheid wil de vastgoedsector #subsidiëren. (#Staatssubsidie is toch verboden bij de #EU?)
– De overheid maakt het de vastgoedsector met de andere hand kunstmatig moeilijk door zovele winkeliers tot faillissement te drijven, door de klanten weg te jagen uit #winkelstraten, met hoge #parkeertarieven. Daardoor komen #winkelpanden leeg te staan. En kan de vastgoedsector die niet meer #verhuren.
Dit gedrag is #schizofreen, en dient onmiddelijk te #stoppen.

p.s.
En als ze toch staatssubsidie in stand willen houden: dan #Nexit! Want dan hoeft de overheid ook niet lastig te worden gevallen met vervelende gevolgen van het EU-lidmaatschap

Uiteraard hebbrn ze hier niets meegedaan, zoals altijd. Waarom ze daar zitten, is mij een raadsel – misschien voor de borrels: jubileumpje hier, lustrum van de conmissie,ern commissielid dat jarig is daar, een record-aantal brieven binnengekregen (en genegeerd), hoppa, geniet maar van het goede leven. Proost!