Europese democratie

Bevolkingsgrootte EU (2017): 511,522,671
Aantal EPL’s (Europarlementsleden): 751
Dus inwoners per EPL: 681.122
Dan voel je je als die ene enkele burger (1/681.122e aandeel per EPL) echt goed vertegenwoordigd, niet?
Houdt dan nog rekening met de gekunstelde organisatie (om elke lidstaat ± gelijk te behandelen)
Tel dat op bij dat ik mij in de afgelopen 4 decennia op geen enkel moment echt vertegenwordigd heb gevoeld, noch door Den Haag, noch door Brussel.
En het verlangen naar democratie begint toch wel te zwellen in de borst. Er lijken weinig alternatieven voor zelfbestuur te zijn.

Advertisements

Risico’s

Hoogervorst en Wellink kunnen wel met hun vingertjes wijzen naar “de risico’s die de burgers nemen”, maar je bent juist mal als je geen risico neemt. Want door de ellende die de (willens en wetens opgedrongen) rotmunt nu al veroorzaakt, blijft er toch niets van de economie over. En de ECB draagt z’n steentje bij door rentemanipulatie, welke de toekomstige economie opofferen aan de huidige herverkiezingen.
Die praktijk heeft ook de hypotheekcrisis veroorzaakt, welke al voorspeld is, door economen van de Oostenrijkse leerschool. Daarom nemen burgers het ervan nu het nog kan: carpe diem. Want als je het niet doet, wordt de economie toch opgeblazen, want als burger ben je machteloos. Je kunt hooguit stemmen op een ander poppetje, en we weten allemaal dat dat nooit of te nimmer werkt

Dubbele exit

Europa is geen unie, want het dient alleen maar om de arme landen te laten profiteren van de rijke, En dus is lidmaatschap niet in het belang van het Nederlandse volk.
Dat Den Haag de Nexit blijft weigeren, is slechts 1 van de vele manieren waarop Den Haag dus niet het belang van het volk dient.
Daarom: Hexit, dan mag de Democratische Volksrepubliek Den Haag lekker bij de EU blijven, en zijn wij eindelijk van beide verlost.

Advertisements

Handelsoorlog

Nederland kan het beste op Trump’s voorzet reageren met de regel absoluut nooit importtarieven in te voeren, want een (handels-)oorlog kent alleen maar verliezers.
Als Europa dat weigert: een beter argument voor een Nexit wordt je zo snel niet in de schoot geworpen (zou zo maar kunnen)

Advertisements

Trickle-up economics

One reason African dictators are subsidized by western economies, is because they buy Mercedes cars, supporting German jobs. So Germany has the entire European “union” indirectly subsidize German factories. Likewise, the Belgian FN gun factory (Fabrique Nationale) no doubt sells a share of guns to,fldictators, subsidized by the rest of the European so-called Union.
So not trickle down economics but trickle up (from the ductator’s victims to the European factory), similar to selling surplus food from European farms, bankrupting Afrivcan farners that cannot compete with the subsidized European food, dumped in that market. Instead of subsidizing the food, better to let the farms only produce what they can sell much less wasteful than subsidizing a milk puddle and butter mountain then either throw away the excess food, or dump it on unsuspecting foreign markets, bankrupting theocals, cauing them to need more aid.

Advertisements

Het Asielsysteem

hoort NIET in Europa thuis, want Europa is een politiek instituut.
Het is beter om de asielopvang door burgers te laten verrichten. Dat vergroot de maatschappelijke acceptatie van vluchtelingen door burgers, o.a. door hen niet te dwingen megalomaan grote AZC’s in kleine dorpen te accepteren.
Ideetje: laat de o, zo bezorgde politici voor de verandering eens het goede voorbeeld geven en (op eigen kosten!) een asielgezin in hun eigen huis opnemen.
Heden worden asielzoekers (op zich al reeds zielige mensen) misbruikt door de politiek om de burger te treiteren.
Dan kunnezullen er ook niet zoveel gelukzoekers worden gelokt met gratis huisvesting & gezondheidszorg, zaken waarvoor de burger zich reeds scheel betaald, àls het al te verkrijgen is.

Advertisements

Alliantie tegen spilzucht in zuid-Europese landen

Brief gestuurd aan cie.fin@tweedekamer.nl

Waarom een alliantie? Laat die landen het zelf maar ontdekken; door de muntunie kunnen ze hun bezuinigingen gewoon door de rijkere landen laten uitvoeren. Tijd dat de politici daar een beetje volwassen worden.
Met de alliantie van Hoekstra zal alleen de sfeer verzieken; 1 van de oorspronkelijke redenen voor de EU was juist, om oorlog te voorkomen.
Allianties maken dat moeilijker.
Het enige dat de politiek kan, is ruzie zoeken. Zucht..

Advertisements