AOW – oplossing

Henk Krol denkt niet na. Wil helemaal niets veranderen om de AOW betaalbaar te houden, wil alleen een hoop poeha schoppen om stemmen te krijgen van goedgelovige bejaarden.
Waarom moet iedereen op dezelfde leeftijd met AOW gaan? Laat dat door individuële werknemers zelf bepalen. Wil iemand jonger met AOW? Leg extra in, bespreek met je werkgever dat je eerder wilt stoppen…

Advertisements

Voorbeeld

De koning krijgt een kado’tje van ruim 26 miljoen terreuro, en men klaagt dst hij daar geen belasting over betaald! Wees blij, dat is het goede voorbeeld: zelfs de langste reis begint met 1 stap. Die stap heet toevallig Willem Alexander, de reis moet langs heel het land voeren. Want waar alle belastingen twijfelachtig zijn (feitelijk is bekastingheffing altijd diefstal), zijn erfbelastingen ronduit belachelijk. Zelfs na de dood ontkom je nog niet aan de grijpgrage klauwen van de roverheid.
In alle andere gevallen is “lijkenpikkerij” een belediging, wasrom dan niet bij de overheid? Tuig. Layen ze eens een keer hun geld verdienen, zodat burgers vrijwillig hun geld afstaan.

Centrale Bankenmaffia

Men gelooft toch zeker niet dat de huidige economische ellende door iets anders veroorzaakt is, dan door de centrale banken? De Fed heeft door onverantwoordelijke inflatie, de wereldeconomie verknald. Draghi is druk bezig hetzelfde te doen voor de Europese economie. Daarom is de enig verantwoordelijke weg hoorwaarts, om uit die rotmunt te springen, voordat die klapt.
Mensrn zoek juist hun toevlucht tot de BitCoin, e-gulden enz, in de hoop om aan de ellende te ontsnappen, omdat cryptovaluta niet gemangeld kunnen worden door de politiek

Afrika & stimulansen

Dat de Afrikaanse overheden niets doen tegen migratie komt, doordat zij er geen voordeel van ondervinden. Ten slotte kost het hen moeite (en geld) om op te treden tegen het vertrek van mensen die te arm zijn om belasting te betalen, en waarvan het dus niet loont om ze hier te houden.

De oplossing is niet, dat de EU gaat proberen de overheden daar om te kopen. Het lijkt mij eerder een oplossing om te zorgen dat de Afrikanen geen reden zien om weg te gaan. Help de economie door geen steun meer te bieden, dat is het enige dat in de afgelopen eeuw nog niet geprobeerd is. Anders blijven ze afhankelijk van het geld afkomstig van andere continenten.

Natuurlijk geen importbeperkingen opleggen, maar dat spreekt voor zich.

Kortom: het enig bewezen recept voor economische ontwikkeling is kapitalisme. Dat zullen de roze-rode hulpmutsen bij ontwikkelingssamenwerking niet graag horen, maar wanneerbeleid al sinds mensenheugenis niet werkt, moeten de voorstanders (zèlfs Den Haag & de EU) eraan geloven.

“Wij vinden” – verbod vakantieverhuur

Hoe durven ze? De baas spelen over andermans eigendommen.
De arbeiderspartij, die er dus tegen is dat mensen in hun eigen inkomen voorzien. Is dat niet de bedoeling van arbeid? Je weet wel, het vierde woordje in jullie partijnaam! Het is maar goed dat de Partij tegen de Arbeider op sterven na dood is, want ze zijn duidelijk vergeten dat ze er voor de arbeider horen te zijn.

Begroting EU

Ik heb een ideetje om de begroting van de EU te verdubbelen: laten ze hun eigen portemonnee trekken! Ze zitten er toch niet om de belangen van de belastingbetaler te behartigen!, dus waarom zou die moeten meebetalen aan hun privélolletjes? Dat heeft als bijkomend voordeel, dat dan plots niemand meer Europoliticus wil worden. Pas dàn behartigen ze de belangen van de burger!