Novel-idea: the country is run for profit

When politicians pretend to have the skill set required to run a country: a ridiculous notion: a country is a region where people are born and die; they live, eat sleep, i.e exist, there; it’s not a business that has to be run for profit – whose profit?
The profit of the extraterrestrial overlords? Or of the extradimensional overlords? Of #Ctulhu? Or a foreign nation (perhaps the #4thReich)
#dystopislan or #horror

Geïnspireerd door het bericht Use

Troost om formatie

In eerste instantie maakte ik mij ook vreselijk zorgen over dat de #cryptocommunisten (#GroenLinks) in het #kabinet zouden komen. Echter ben ik mij gaan beseffen dat er weinig verschil zou zijn met de huidige situatie: want zij hebben zo’n grote mond, dat alle partijen toch wel (in meer of mindere mate) doen wat zij willen, gesteund door de media die zo links zijn als een -pagina.
Natuurlijk geven de machtswellustelingen van de #VVD zoveel toe aan kameraad #Klaver c.s., dus dit is maar een schrale troost, dat toch zal er niet zo heel veel veranderen als dat er moet (en kan) als zij aan de macht komen.

Novel-idea: the commune

I have a lot of ideas for #novels that can promote (the ideas of) #liberty, I have more ideas for novels than time to write them, so I would like to present them here to let others write them.
Here’s one inspired by the commandment “Go live in a commune!” By which I mean that in a free society, people are perfectly free to go live in a micro-society (a commune) where everyone has to obey the ukazes passed from on high, if they so desire.
In a statist society, one can of course not live in a free commune, but the reverse is very much possible.

However, any children born into such a comune did not make the choice to,live there. Interesting conundrum, that could with some effort be expanded to novel-length.

Happy writing! I look forward to read the final manuscript!
Ps: I just thought of the following: there are some people who would find statelessness horrible, because they enjoy the opportunities for sadism, offered by the state; mistreating millions. (Evidence: the people that vote for cryptocommunists, knowing full well the behavior they have displayed in the past. The “crypto” isn’t such a big deal, they only changed the name – or take the assassins in guard-towers on the iron curtain that tried to kill people escaping the communist hell hole) Now, their lives would be ruined if denied the chance to ruin other people’s lives. Sure, they could found a commune, hoping to lure people that would be happy to have their lives ruined, but that would not be an  amount comparable to today’s situation. Now, that would be a commune that would collapse quickly.

Controversieel

Ik had dit als volgt willen beginnen: “Bij deze verklaar ik GL controversieel vanwege hun kiezersbedrog (waardoor zij niet meer aan de formatie mogen meedoen), door het milieu/klimaat op te offeren aan hun eigen pleziertje van het auto’tje pesten.” Tenslotte heeft oplossing van de files een negatieve prioriteit bij GroenLinks, waarmee ik bedoel dat het hun wens is om de files niet op te lossen, wat gezien hun eigen retoriek (over een klimaatcrisis) neerkomt op een moordaanslag. Indien de VVD, CDA en D’66 GroenLinks toch aan de macht helpen zijn zij medeplichtig, dan kunnen ze dus allen naar Scheveningen.

Handel en vrijheid

Mijn reacties op de toespraak van Thierry Baudet,

De enig acceptabele soort vrijhandelsverdrag is een unilateraal vrijhandelsverdrag: “Wil je met NL handelen: dan alle sectoren/producten vrijstellen en niets of niemand voortreen ten koste van de rest.”
Dst,brengt ons bij de exitstrategie: steun GB dat voorbeeld geeft hoop aan de andere Europese volkeren om te kunnen ontsnappen aan het juk van de gedwongen steun aan de Duitse groot-industrie (want daar komt de EU op neer)
Het is een DESintegratiebeleid.
Thierry heeft het terecht over de mislukte integratie van immigranten (hij,heeft het over Turkse immigranten). De oplossing: vervang de azc’s door de woningen van politici, van hg aziezoekers bij mensen thuis op, laat politici eindelijk eens het goede voorbeeld geven, door hun eigen woing/portemonnee open te stellen voor vluctelingen, ipv burgers te dwingen (op straffe van belediging en gepoogde excommunicatie) azc’s in hun straat te accepteren.
Ipv te doen alsof kleine speldeprikjes hier en daar de goeddeels afwezige grondvesten voor een stabiele samrnevng voortvloeinde uit dit bizarre overheidsbeleid kunnen zorgen.
Goed voorbeeld doet goed volgen en slecht volgen doet slecht volgen, en doet politici klagen over de bevolking, en almaar meer draconische maatregelen nemen om het volk naar hun wens te boetseren.

Zwembadterreur in het kort

Lat ik niet uitwijden over het hoe en waarom van de zwembadterreur (Telegraaf 21-4-’17). Het valt op dat het weer vnl. Markkaanse jongeren zijn. Net als bij de pogrom van 2010. Welke op het conto staat van (de jood…) Job Cohen. Wanneer zal de politiek eens leren van haar fouten? (Antwoord: nooit, het is en blijft tenslotte politiek) Hoe lang moeten wij blijven lijden onder hun belachelijke waanvoorstellingen?

Why are socialists left-wingers?

Since the beginning (French revolution), the left has been all about imposing its will on an unwilling (oblivious?) population. #Socalism, with its unnatural (& unprecedented) centralization of everything in the hands of a monarchy (whether elected or not) allowed them the best means of acvhieving that. Since then, they have not looked back: that’s how #progressive they are.

BTW, I can confidently say that none of them out-progress me. The only achievable way to make any kind of progress with this world, is without government.