Flat-out outlawing something doesn’t work

As proven by the size of the #prison population: prisons are filled with people that broke laws (bar the sparse few innocents that have been wrongly convicted), so laws don’t magically make everything all right and stop people from braking them.

If laws worked, whenever a #law (a #ban) was passed, the amount of prison cells could be reduced. Instead the number has to increase, to house the extra people braking the law.

So why bother with the childishly simple notion of “we’ll force people to behave the way we want them to and it’ll be all right”, why not work with the people, lead by example, etc?

Sounds too wishy-washy? Perhaps, but since the age-old approach of forcing people apparently has never worked anywhere on earth, if one is so presumptouous as to take the job of politician, one had better come up with a approach that might work.

Secret police

Think about it: the concept of #SecretPolice has no place in a country. It is such a nasty concept, that governments deny its existence – up to a point (hence the name “secret” police): of course, when people start disappearing, eventually, news gets out.
Such organisations police the population, protecting the state against the only thing that enables the state to exist: the people (note that I did not write that “the people legitimize the state”). But surely, if the people allow something to exist, they can revoke that permission? Especially when the thing develops harmful intentions toward them.

“Statelesness ain’t anarchy”

The popular vernacular equates “#anarchy” to “#chaos” (Now I get why Bob Murphy called his brilliant booklet “Chaos Theory https://mises.org/library/chaos-theory”)

To the contrary, Anarchy means “legitimate law” (if you get what I mean) aka “legitimate order”.
Since the owners merely wish to protect their #investment, they impose some rules/restrictions on their use. This not only prevents them from getting damaged, but als prevents users from chasing away other #customers, and thus damaging the owner’s #financial #interests.

Het is hier verdorie net Noord-Korea

Ik heb gezocht naar welk #wetsartikel ik moet noemen, om de overheid aan te klagen voor #landverraad. Omdat zij al decennialang blijven weigeren iets aan de #files te doen. Ze weten maar al te goed dat het eeuwige gezanik over het #OV nooit iets heeft uitgehaald (ze – m.n. kameraad #Klaver – blijven doorgaan), de files plagen de forens al ongeveer een halve eeuw! Ze weten dat wat ze doen, geen invloed heeft op de files. Ze blijven maar de smekende burger frustreren, door te weigeren om extra asfalt aan te leggen. Ze verzinnen de meest belachelijke smoesjes, om het doel (ons in het OV krijgen) te bereiken. Ze offeren er ook het #milieu & #klimaat aan op, door doodleuk willens en wetens een onnodig hoge CO2-uitstoot te veroorzaken.
Gezien hoe ze een heisa maken over de gevaren van CO2,
Vind ik dat een #moord-aanslag. Iedere niet-partijdige rechter zal ze schuldig bevinden aan poging tot #genocide, of #landverraad.
Ik heb gezocht naar het exacte wetsartikel. Het enige dat ik kon vinden dat betrekking had op landverraad, waren wetten welke de #overheid beschermden tegen de #burger! Dat verzin je toch niet? Het is toch de burger die moet worden beschermd tegen een overheid! Daarom lijkt het hier verdorie wel #Noord-Korea, ook die overheid vindt zichzelf belangrijker dan de burger.

Suggestion for vice-president #Gore:

Suggestion for vice-president #Gore:
Dude, refine your target audience. You should address your concerns to politicians. In my almost 4 decades on this earth I have about one constant memory, namely that of traffic jams and more traffic jams. And all that the environmentalist politicians could come up with, was the pathetic “train, bus!”
It’s been nearly half a century so they had so much time to learn that that doesn’t work, yet they keep on whining about the same old, same old. Surely given the urgency of this matter if it’s as bad as you claim it is, then you must agree that they are a threat to mankind (#treason right?)

Voorstel Wet tegen democide

Omdat bleek dat er een schandalige leemte was in de Nederlandse wet. Alle wetten die ik heb kunnen vinden, die betrekking leken te hebben op landverraad, betroffen wetten die de overheid tegen het volk beschermden! Ipv andersom. Lees o.a. http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01#BoekTweede_TiteldeelI_Artikel92

Volkerenmoord of democide (een ruimere vorm van genocide) wordt hier gedefinieerd als wanneer een persoon of groep personen (instituut) doelgericht handelt om delen van de bevolking (genocide) tot aan de hele bevolking (democide) lichamelijke, of zelfs dodelijke schade toe te brengen.
Dit misdrijf dient gestrafd te worden middels een boete ter hoogte van 50 euro (inflatiepeil van 1-1-2017), te betalen aan elk slachtoffer (elk lid van de bevolking) en, indien het een politicus is, die hier schuldig aan is bevonden, wordt hij/zij onmiddelijk uit het ambt gezet, want is dan blijkbaar niet in staat de bevolking te dienen.
De boete is laag gehouden om, gezien de grootte van de bevolking (17.000.000), de boete enigszins betaalbaar te houden (nou ja: €8.500.000.000,=).

Dit kan nog verder verfijnd worden om bij dergelijk grote aantallen slachtoffers, de boete per persoon, te verlagen, zonder de uitbetaling pp nog meer een lachertje te maken.

Lees ook R.J.Rummel “death by government”

Niet alleen Nederland kent een dergelijke wet (nog) niet: Noord-Korea  heeft er ook geen.
I dit wetsvoorstel te formuleren, is: de pogingen van de politiek om de CO2-uitstoot te maximaliseren, zijn niet per stembus te stoppen (de hoofddader GroenLinks is uitgenodigd om aan de formatiebesprekingen voor Rutte3 deel te nemen) maar vormen wel landverraad (/ poging tot democide/ planeetverraad

De wet schiet tekort

Deze brief gestuurd aan de commissies Veiligheid & justitie en Infra & Milieu:

Het volgende belast mijn hart ten zeerste.
Het is mij ten gehore gekomen dat de overheid van mening is dat het klimaat gevaar loopt door CO2-uitstoot. Tevens, dat er kans is, dat de file-aanpak na een halve eeuw nog steeds hetzelfde blijft. Na een halve eeuw (zo niet langer) bewijs dat gedram over het OV niet werkt. Het bewijs van onwerkzaamheid is wel dusdanig overweldigend dat het onacceptabel is, als het auto’tje pesten zelfs in deze tijd van politiek-aangewakkerde(!) klimaat-paniek, ongehinderd doorgaat. Dit is door mij niet anders op te vatten dan als landverraad, door de CO2-uitstoot te willen verhogen (of op zijn minst niet te willen verlagen), terwijl men volmondig blijft beweren dat CO2 een gevaar vormt voor het klimaat.
Dat brengt mij bij de titel van dit bericht: ik heb gezocht naar een goede manier om aangifte te doen van landverraad, echter, volgens deze pagina: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01#BoekTweede_TiteldeelI_Artikel92 gaat dat niet.
Ik heb met een schok ontdekt dat de wet wel de overheid beschermt tegen de burger, maar niet andersom, zoals het hoort.
Gelieve dit zsm recht te zetten.