Wat hebben we aan de(ze) koning?

Ergens op sociale media heeft iemand eens geroepen dat koning Willem-Alexander het land bijeen houdt. Twee opmerkingen daarop:

  1. Als zonder de koning het land uiteen zou vallen, is “het land” dan geen gekunstelde (dus onnatuurlijke) constructie?
  2. De koning doet dat helemaal niet: hij is tenslotte het staatshoofd en de staat regeert dmv verdeel en heers, dus houdt het land niet bijeen, maar splijt het open door het midden (en langs de zijkanten, en diagonaal)

Deze koning was ook verantwoordelijk voor de afgang van een formatie van Rutte3. Dus is hij incompetent (op zijn zachtst gezegd) en nog minder democratisch dan Hitler, want Hitler had iig nog het fatsoen, om niet eerst te doen alsof het volk invloed had, om vervolgens de allang geplande despotenbende te installeren als machthebbers. Hitler installeerde het kabinet Mussert1 gewoon zonder goochelvoorstelling.
Als er meer mensen tegen een bepaalde partij (en haar beleid) hebben gestemd, dan er voor hebben gestemd, dan mag die partij zeker niet meedoen met de formatie, tkv een grotere partij (met wiens beleid ik het ook niet eens ben).

Nu was ik eerder van mening dat een koning democratischer was daneen president, want een koning hoeft niet te liegen en bedriegen om gekozen te worden, hoeft alleen maar geboren te worden.

De vrsag is, echter: hoe raken we van dit

  1. Incompetente
  2. Ongeschikte
  3. Anti-democratische, zelfs despotische

staatshoofd af, zonder hem te kunnen wegstemmen? Ideaal gesproken treed hij af, maar dat zal niet gebeuren, al was het maar omdat zijn dochters zijn nog te jong zijn om hem op te volgen (en hij wekt niet de indruk beteid te zijn om de belangen van het volk voor te laten gaan), De oplossing van (al dan niet dodelijk) geweld keur ik af. Oplossingen gelieve als reactie op ditbericht plaatsen.

In mijn volgende boek, los ik dit probleem op een elegante manier op door de koning een democratiach instinct toe te schrijven wat hij in werkelijkheid lijkt te ontberen. Zulks is het artistieke voorrecht van de fictieschrijver.

Advertisements

Bestrijding vuurwapengebruik inderdaad belangrijk

Nederland is hard op weg de 51e Verenigde Staat van Amerika te worden (nu ja, is het al lang), gezien het enthousiasme waarmee de Haagse Junta meedoet met bezettingsacties door het 4e rijk (de VS). Juist die zijn de reden dat er in de VS zoveel schietpartijen zijn. Vergelijk et Zwitserland: stuurt nooit een bezettingsmacht naar een ander continent(!), en hoeft dus ook niet het volk zo gek te krijgen dat ze die misdaden steunt. Ondanks dat 100% van de Zwitserse huishoudens een vuurwapen heeft (VS: 60%), is (zelf-)moord daar bijzonder laag.
Dus is het erg belangrijk, ook voor de eigen veiligheid, dat we Den Haag aan banden leggen.

Extra asfalt werkt

Telegraaf maandag 12 maart 2018.
Dat was allang en breed bekend, en toch hebben m.n. de milieu-partijen de aanleg van rextra wegen tegengehouden, en offerden dus het milieu (en nu het klimaat!) op aan hun privé-pleziertje van te zien hoe Nederlanders zich ergerden aan de files, welke grove economische èn milieuschade opleverden. Nederland zucht al een halve eeuw (nee; 52 jaar, dus ruim een halve eeuw!) onder de files, de constante weigering om extra asfalt aan te leggen valt dus onder bewust landverraad. Ik heb gezocht naar de exacte wet om Den Haag mee aan te klagen, maar de enige wetten die ik kon vinden die betrekking hadden op landverraad, beschermde de landveraders (de roverheid) tegen de burgers!
Dat geloof je toch niet, kameraden?

Vervoer en economie

Leuk bedacht hoor: dat Den Haag de burger alle schuld geeft van de hoge CO2-uitstoot en dus alle niet-“emmissieloze” auto’s gaat verbieden. De auto’s die nu nog de enige alternatieven subsidiëren. Als iedereen overstapt naar een EV, moet iedereen dus zijn eigen subsidie betalen! Of ze moeten gesubsidieerd worden door het (schandalig ontoereikende) OV, wat zelf al drijft op dikke subsidies van de automobilisten.
Hé Haagse maffiosi; als je de CO2-uitstoot wilt verlagen doe dan, na 52 jaar, eindelijk iets aan de files! Maar nee, jullie willen de uitstoot alleen maar zo hoog mogelijk hebben. Als mensen met EV in de file staan, wordt er nog steeds energie verspild. Dus jullie oplossing is een non-oplossing (voorspelbaar) en leidt tot een economische ramp: niemand die het zich straks nog kan veroorloven om naar het werk te reizen

Wilhelmusplicht

De christelijke scholen hebben groot gelijk: de wilhelmusplicht is angstaanjagende onzin. Wil de staat geliefd worden? Dan zal ze moeten leren dat te verdienen, ipv te verplichten. Maar ja: politici weten niet hoe ze wenselijke emoties in de inborsten van de burgers kunnen inspireren, dus grijpen ze maar naar het enige instrument dat ze wel kennen: het wettelijk gebod. Waarmee ze dus iedere associatie met het vokslied besmeuren, en zichzelf (en het lied) voor generaties lang impopulair maken.
Als ze echt willen geliefd te zijn, laat ze dan het schip der staatten halve keren en de burger dienen. Zo kan ik mij van de afgelopen vier decennia geen moment herinneren, waarin ik mij vertegenwoordigd heb gevoeld door een parlementariër.
Lees ook: https://ludwigvanel.wordpress.com/2018/01/03/alternatief-staatsbestel/

Om de een of andere reden moet ik denken aan de officiële beelden van na de de dood van Kim Yong-Il; burgers die doodsbang waren om niet hard genoeg te huilen om de dood van de despoot die hen zoveel ellende had berokkend.

Klimaat, landverraad en economie

(11december 2017) Brief gestuurd aan zowel de krant als cie.im@tweedekamer.nl

Er worden eindelijk miljoenen uitgetrokken voor asfalt. Wauw! Na een halve eeuw mag dat ook wel. Pardon: bijna 52 jaar, dus RUIM een halve eeuw. Moeten we nu applaudiseren?
Misschien komt dat omdat ik heb gemeld ze te willen aanklagen wegens landverraad, vanwege: wel beweren in Al Gore te geloven, maar al mijn hele leven te weigeren iets aan de files te willen doen (het enig bewezen middel is: meer asfalt).
En wat doen ze dan: ze worden nog eger dan het VK, dat in2040 een verbod op auto’s met interne verbrandingsmotor wil invoeren. De Haagse junta wil dat 10 jaar eerder doen. Wat betekent dat zo goed als elke auto in Nederlan onbruikbaar en dus waardeloos (en onverkoopbaar) wordt. Inclusief hybrides! Dus Nederlanders zullen niet meer naar hun werk kunnen reizen, (get OV is een bezoeking en geen alternatief; de chipkaart maakt het alleen maar erger) en wordt massaal werkloos en krijgt daar overheen de economische klapper van sfschrijving van een investering die opeens per oekaze een rest/m-/ruilwaarde van 0 heeft. En de oud-ijzerprijs keldert ook nog.
Dus: Den Haag maakt meer (milieu, economie) kapot dan je lief is! Weg ermee!