Welke terrorist opsluiten?

We kunnen lang doorzagen over het hellende vlak mbt de “mogelijke” #terrorist, maar de #NAVO is de grootste terreur-organisatie: zonder de tweede Golf-oorlog had er nooit een #IS bestaan. (Probeer eens vanuit het Noord-Atlantische verdragsgebied in de #PerzischeGolf te komen, daarvoor moet je door de zuid-Atlantische oceaan, rondom Kaap de Goede Hoop) en dan door de Indische Oceaan noordwaarts. Wat mij betefft wordt zijn wetsvoorstel dus op o.a. Wilders zelf toegepast, wat een angstaanjagend rotland is dit aan het worden, dankzij, o.a. (!) #Wilders en zijn zwarthemden.

Als we dan toch bezig zijn sluit dan gelijk #Trump op, want die blijkt geen haar beter dan #Obama.

Mbt terreur

Brief gestuud aan commissie v. Defensie:
Ik vind het onbegrijelijk dat nog niemand in uw kringen, luidkeels het voor de hand liggende heeft verkondigd, nl. dat de “islamterreur” niets anders is dan contraterreur, een reactie op het vierde rijk (Amerikaans imperialisme). En dat dus de manier om IS te verslaan, is om ze te laten doodbloeden qua personeel.
Elke bomaanslag op een huwelijksfeest (is exact identiek aan #Manchester) bezorgd hen weer nieuwe rekruten.
Zelfs de inquisitie (je weet wel, die martelgrage gekken) waren nog moreler dan het Pentagon: ze gaven je van tevoren nog bericht dat je verdacht werd, zodat je kans had om je verdediging voor te bereiden. Het Pentagon zwijgt er gewoon over dat je ter dood veroordeeld bent (op grond van geruchten); geen rechtszaak, geen hoor/wederhoor, in het geheel geen enkele schijn van (kans op) gerechtigheid, gewoon een raket op je kop, ongeacht welke vrouwen & kinderen erbij sterven (ach, het zijn toch maar moslims, dus Untermenschen).

En dankzij de politiek vallen er dus onnodige doden, niet alleen in Arabië, maar ook in eigen land. Dank jullie hartelijk! We weten heel duidelijk wat we aan jullie hebben.

Voorstel Wet tegen democide

Omdat bleek dat er een schandalige leemte was in de Nederlandse wet. Alle wetten die ik heb kunnen vinden, die betrekking leken te hebben op landverraad, betroffen wetten die de overheid tegen het volk beschermden! Ipv andersom. Lees o.a. http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01#BoekTweede_TiteldeelI_Artikel92

Volkerenmoord of democide (een ruimere vorm van genocide) wordt hier gedefinieerd als wanneer een persoon of groep personen (instituut) doelgericht handelt om delen van de bevolking (genocide) tot aan de hele bevolking (democide) lichamelijke, of zelfs dodelijke schade toe te brengen.
Dit misdrijf dient gestrafd te worden middels een boete ter hoogte van 50 euro (inflatiepeil van 1-1-2017), te betalen aan elk slachtoffer (elk lid van de bevolking) en, indien het een politicus is, die hier schuldig aan is bevonden, wordt hij/zij onmiddelijk uit het ambt gezet, want is dan blijkbaar niet in staat de bevolking te dienen.
De boete is laag gehouden om, gezien de grootte van de bevolking (17.000.000), de boete enigszins betaalbaar te houden (nou ja: €8.500.000.000,=).

Dit kan nog verder verfijnd worden om bij dergelijk grote aantallen slachtoffers, de boete per persoon, te verlagen, zonder de uitbetaling pp nog meer een lachertje te maken.

Lees ook R.J.Rummel “death by government”

Niet alleen Nederland kent een dergelijke wet (nog) niet: Noord-Korea  heeft er ook geen.
I dit wetsvoorstel te formuleren, is: de pogingen van de politiek om de CO2-uitstoot te maximaliseren, zijn niet per stembus te stoppen (de hoofddader GroenLinks is uitgenodigd om aan de formatiebesprekingen voor Rutte3 deel te nemen) maar vormen wel landverraad (/ poging tot democide/ planeetverraad

De wet schiet tekort

Deze brief gestuurd aan de commissies Veiligheid & justitie en Infra & Milieu:

Het volgende belast mijn hart ten zeerste.
Het is mij ten gehore gekomen dat de overheid van mening is dat het klimaat gevaar loopt door CO2-uitstoot. Tevens, dat er kans is, dat de file-aanpak na een halve eeuw nog steeds hetzelfde blijft. Na een halve eeuw (zo niet langer) bewijs dat gedram over het OV niet werkt. Het bewijs van onwerkzaamheid is wel dusdanig overweldigend dat het onacceptabel is, als het auto’tje pesten zelfs in deze tijd van politiek-aangewakkerde(!) klimaat-paniek, ongehinderd doorgaat. Dit is door mij niet anders op te vatten dan als landverraad, door de CO2-uitstoot te willen verhogen (of op zijn minst niet te willen verlagen), terwijl men volmondig blijft beweren dat CO2 een gevaar vormt voor het klimaat.
Dat brengt mij bij de titel van dit bericht: ik heb gezocht naar een goede manier om aangifte te doen van landverraad, echter, volgens deze pagina: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01#BoekTweede_TiteldeelI_Artikel92 gaat dat niet.
Ik heb met een schok ontdekt dat de wet wel de overheid beschermt tegen de burger, maar niet andersom, zoals het hoort.
Gelieve dit zsm recht te zetten.

In naam van de planeet, stop het OV te subsidiëren

De lege bussen en treinen (en trams) die maar blijven rondrijden, verstoken veel teveel energie, klaarblijkelijk zonder enig ander doel dan energie te verstoken (en geld te kosten).
Dit is mogelijk, omdat ze van gestolen geld worden betaald (oftewel: onder dwang gesubsidieerd door een onwillende bevolking). Indien ze op eigen kracht zouden moeten blijven,drijven, dan scheelt dat enorm veel CO2-uitstoot, iets wat de overheid zegt te willen bewerkstelligen. Indien het OV alleen zou rijden op nomenten da er vraag naar was, zou dat een zegen zijn voor het milieu.
Daarom: schaf die subsidies af!

De “Nationale veiligheid” staat op het spel

De “Nationale veiligheid” staat inderdaad op het spel, en wordt door de politiek (de natiestaat) steeds verder ondermijnd door dat soort grappen, en door o.a. het asielbeleid in het algemeen. Een regime in het nauw maakt rare sprongen. Het is een kenmerk van de meest foute regimes dat hun sprongen steeds raarder worden. In plaats van het beleid aan te passen.
De bevolking pikt steeds minder van ze (blijkt o.a. uit de laatste paar referenda waar “nee” op was gestemd, dit tot de – goed merkbare – grote onvrede van de Haagse groep)
Eenieder die vind dat de misdadige asielzoekers bij de verantwoordelijke politicus thuis moet worden opgevangen (en op diens kosten), bij deze het verzoek om dat aan de betreffende tweede kamer-commissie te schrijven, of aan de minister zelf.

Tijd voor #vooruitgang ipv #stilstand

Zojuist (28 april 2017) deze brief gestuurd aan cie.im@tweedekamer.nl, daar zullen ze vast gewoontegetrouw niets mee doen, maar ik gun ze niet de rust om niet wakkergeschud te worden. Je wilt de baas spelen? Nou, dan zul je het horen ook.

Ik besta nu al krap 4 decennia: in die 4 levensdecennia, is mijn meest voorkomende herinnering die van: #file, #file, #file. En de dag erna weer: #file, #file, #file. En later die dag het gezanik van #links: “Openbaar #Vervoer!” en dat oneindig herhalend. We kunnen gerust aannemen dat het al ruim bezig was vóór mijn geboorte, dus spreek gerust van een halve eeuw, waarin het eeuwige gezanik niet heeft geholpen! #50jaar! Dat zijn 50*365=18250(!) dagen, waarin de #overheid heeft geweigerd zich van haar taak te kwijten. Als je menens bent om het #klimaatgezeur, dan probeer je de files op te lossen. #Klaver heeft alweer aangegeven dat in het geheel niet te willen: zijn #progressieve keeltje heeft alweer uitgekweeld dat hij absoluut niets wil veranderen, en heeft weer heel modieus-links geroepen, over… het openbaar vervoer. En de #SP is net zo progressief, heeft weer opgerakeld dat meer asfalt meer verkeer en dus meer files aanlokt. Mijn voorstel: probeer het eens! Na al die decennia waarin de burger voor het hoofd is gestoten door jullie arrogante & sadistische weigering je werk te doen. Laat het dan over aan mensen die daar wel toe bereid zijn! Trek dus je handen van het vervoer af en laat #marktinstellingen het oplossen. #Deprivatiseer de overheidstaken. Want jullie zijn ook niet meer dan de meest private instelling van het land: per definitie is het land de meest private instelling van het land. En jullie scheppen er alleen maar plezier in om jaar in, jaar uit, (kabinet in, kabinet uit) dezelfde bekraste 45-toerenplaten af te blijven draaien (op 38-toeren).