Extra asfalt werkt

Telegraaf maandag 12 maart 2018.
Dat was allang en breed bekend, en toch hebben m.n. de milieu-partijen de aanleg van rextra wegen tegengehouden, en offerden dus het milieu (en nu het klimaat!) op aan hun privé-pleziertje van te zien hoe Nederlanders zich ergerden aan de files, welke grove economische èn milieuschade opleverden. Nederland zucht al een halve eeuw (nee; 52 jaar, dus ruim een halve eeuw!) onder de files, de constante weigering om extra asfalt aan te leggen valt dus onder bewust landverraad. Ik heb gezocht naar de exacte wet om Den Haag mee aan te klagen, maar de enige wetten die ik kon vinden die betrekking hadden op landverraad, beschermde de landveraders (de roverheid) tegen de burgers!
Dat geloof je toch niet, kameraden?

Advertisements

Openbaar vervoer na 2030

Het vervoersverbod zal na 2030 sluitend zijn, want: geen auto meer, geen trein/bus (want die kunnen niet meer gesubsidieerd worden uit auto-accijnzen), de kameraden volkscommissarissen in Den Haag halen me wat uit. Jammer, ik kan mij nog herinneren dat ik als klein kind zo’n fleurige toekomstverwachting had.

Vervoer en economie

Leuk bedacht hoor: dat Den Haag de burger alle schuld geeft van de hoge CO2-uitstoot en dus alle niet-“emmissieloze” auto’s gaat verbieden. De auto’s die nu nog de enige alternatieven subsidiëren. Als iedereen overstapt naar een EV, moet iedereen dus zijn eigen subsidie betalen! Of ze moeten gesubsidieerd worden door het (schandalig ontoereikende) OV, wat zelf al drijft op dikke subsidies van de automobilisten.
Hé Haagse maffiosi; als je de CO2-uitstoot wilt verlagen doe dan, na 52 jaar, eindelijk iets aan de files! Maar nee, jullie willen de uitstoot alleen maar zo hoog mogelijk hebben. Als mensen met EV in de file staan, wordt er nog steeds energie verspild. Dus jullie oplossing is een non-oplossing (voorspelbaar) en leidt tot een economische ramp: niemand die het zich straks nog kan veroorloven om naar het werk te reizen

Advertisements

Wilhelmusplicht

De christelijke scholen hebben groot gelijk: de wilhelmusplicht is angstaanjagende onzin. Wil de staat geliefd worden? Dan zal ze moeten leren dat te verdienen, ipv te verplichten. Maar ja: politici weten niet hoe ze wenselijke emoties in de inborsten van de burgers kunnen inspireren, dus grijpen ze maar naar het enige instrument dat ze wel kennen: het wettelijk gebod. Waarmee ze dus iedere associatie met het vokslied besmeuren, en zichzelf (en het lied) voor generaties lang impopulair maken.
Als ze echt willen geliefd te zijn, laat ze dan het schip der staatten halve keren en de burger dienen. Zo kan ik mij van de afgelopen vier decennia geen moment herinneren, waarin ik mij vertegenwoordigd heb gevoeld door een parlementariër.
Lees ook: https://ludwigvanel.wordpress.com/2018/01/03/alternatief-staatsbestel/

Om de een of andere reden moet ik denken aan de officiële beelden van na de de dood van Kim Yong-Il; burgers die doodsbang waren om niet hard genoeg te huilen om de dood van de despoot die hen zoveel ellende had berokkend.

Advertisements

Klimaat, landverraad en economie

(11december 2017) Brief gestuurd aan zowel de krant als cie.im@tweedekamer.nl

Er worden eindelijk miljoenen uitgetrokken voor asfalt. Wauw! Na een halve eeuw mag dat ook wel. Pardon: bijna 52 jaar, dus RUIM een halve eeuw. Moeten we nu applaudiseren?
Misschien komt dat omdat ik heb gemeld ze te willen aanklagen wegens landverraad, vanwege: wel beweren in Al Gore te geloven, maar al mijn hele leven te weigeren iets aan de files te willen doen (het enig bewezen middel is: meer asfalt).
En wat doen ze dan: ze worden nog eger dan het VK, dat in2040 een verbod op auto’s met interne verbrandingsmotor wil invoeren. De Haagse junta wil dat 10 jaar eerder doen. Wat betekent dat zo goed als elke auto in Nederlan onbruikbaar en dus waardeloos (en onverkoopbaar) wordt. Inclusief hybrides! Dus Nederlanders zullen niet meer naar hun werk kunnen reizen, (get OV is een bezoeking en geen alternatief; de chipkaart maakt het alleen maar erger) en wordt massaal werkloos en krijgt daar overheen de economische klapper van sfschrijving van een investering die opeens per oekaze een rest/m-/ruilwaarde van 0 heeft. En de oud-ijzerprijs keldert ook nog.
Dus: Den Haag maakt meer (milieu, economie) kapot dan je lief is! Weg ermee!

Advertisements

Gewenning

Kan ik u eens even iets nieuws vertellen: geleidelijke gewenning is er juist de reden van dat Nederlanders de files nog pikken!
Over de Haagse junta geen goed woord. Want ze weten wat het enige middel tegen de files is; asfalt. En zecweten wat het gevolg is van de weigering dat aan te leggen: meer uitstoot. Iets dat volgens hen heel gevaarlijk is. Die combinatie leidt mij tot maar 1 conclusie: landverraad, opzettelijk in gevaar brengen van de bevolking. Ik heb al eens gezocht naar het exacte wetsartikel waarmee ik Den Haag zou kunnen aanklagen, tot mijn grote schrik kon ik alleen wetten vinden welke de junta beschermde tegen de burger. Begrijpt u wat dat betekent, kameraden van het Democratisch volkskoninkrijk der Nederlanden?
Omdat de fiblnanciële schade van de files groter is dan de kosten van meer asfalt, wordt het tijd voor een ander geluid.

Advertisements

Niet stilstaan

Onbeschoft! Na ruim een halve eeuw files (sinds 1966, dus al 51 jaar lang!), blijft de roverheid weigeren ze op te lossen, en zelfs nu ze van de daken schreeuwen dat CO2 het grotste gevaar is voor de mensheid sinds de Russen, weigeren ze omer  iets aan te doen.

Ze blijven liever bij het goedkope gekwaak over “Openbaar vervoer”, wat al decennia-lang niets uithaalt.

Er is al ruim gebleken wat de oplossing is: meer asfalt vermindert de files, en is dus goed voor het milieu. Nu hebben ze met opzet zo’n achterstand gekweekt, dat nieuwe wegen niet meer zijn,dan een druppel op de witheet gloeiende plaat.

De burger zal het ontmoedigend vinden dit te horen,  maar zolang als de politiek (ze zijn allemaal links) aan de macht blijft, komt het nooit meer goed.

Het wordt tijd dat het vervoer uit handen van de Haagse junta getrokken wordt, in ons aller belang.

Advertisements