On corruption

One might hear the argument that #capitalism, with its basis in #greed is most susceptible to #corruption but in reality it’s socialism that is most lends itself to corrupt practices, by: increasing poverty, causing people to be more desperate for basic (but in socialism quickly unaffordable) amenities such as food, clothing, shelter, drink (water, not alcoholic per se).
Also, not to forget: in socialism, all pay (apart from the party leadership, of course) is equal, regardless of work. So the sewer-cleaner has the same pay as the farm inspector/ harvest collector who can be bought off with a small sack full of potatoes,to feed the inspector’s hungry family, and turn a blind eye when the farmer sells another portion of his harvest on the black market. Meaning that socialism requires thousands of civil servants to violate their own interests, for the good of the socialist dream of the party-leader. How do you think that will go over time?

Compare this to the situation under #capitalism/#voluntaryism: Where the level of #wealth is considerably higher, while also being more fairly distributed (not all wealth is reserved for only the party-leadership)
Poor people in the west typically have, say, a car, a wardrobe with fresh changes of clothing. Sure it may not be a #Lamborghini, or Hugo Boss-clothes, but under voluntsryanism, you have a choice of plenty of cheaper brands of both,rather than just the one brand with the considerable waiting lines that invariably result from central planning.
Capitalism harnesses that greed and uses it for good: this is plain Adam Smith: the baker does not supply the hungry with fresh bread out of the goodness of his own heart, but out of his desire to buy a house to live in. The house huilder builds & sells the house at a reasonable price for his own selfish reasons: if he would insist on a price nobody would be able to afford, he wouldn’t be able to sell the house to recoup his investment. Meaning that in capitalism, all people benefit if the rest also benefits.
Of course: the best way to avoid corruption is by removing the opportunity for people to get corrupted, namely government with its regulations, licensing restrictions, etc.

Why?

I just realized: those assassins, that manned the towers along the iron curtain, what was wrong with them?
What drove them to it, to kill their fellow human beings?

 1. Sadism?
 2. The urge to blindly follow orders? (Milgram/Nuremberg)
 3. Bloodlust?
 4. Fear of reprisals?
 5. Bribery (salary)?

Re 1: The desire to keep their fellow humans from escaping the open-air prison
Re 2: part of the “2 Stans” / the Nuremberg defense (I was just following orders)
Re3: the wish to kill people, since government is an institution of #aggression, it isnit surprising that it would attract people with a propensity for this
Re 4: this would become an infinitely long list of people willing to shoot each other
Re 5: Even so, it would involve sadism, because surely some border-assassins would some day find out that live was hell for the people, and they had a very good reason for wanting to escape, and border-murderer was quite a lowly job in the hierarchy of government, quite far removed from the snobby party-apparatus (elite) which got the serious amounts of money/privilege, and kept their hands clean. Besides, I thought all socialists were supposed to make the same salary, diferentiation in reward for different jobs (meritocracy) was a capitalist thing, Marx preferred “to each according to his need.”

Naamsverwarring?

In dit artikel (duidelijk geschreven in de teneur van een angstige,  bezette bevolking), worden de Russen (Sovjettroepen), als de vijand neergezet. Even daargelaten dat de #Sovjets inherent vijandelijk waren (jegens de eigen bevolking), is dit soort (opzettelijke) naamsverwarring kenmerkend, vindt ook nu nog plaats. De #nazis trokken naar #Rusland om de #Russen aan te vallen, dus waren ZIJ de vijand! Maar ja, dat schrijf je natuurlijk niet wanneer diezelfde vijand de magische macht van de natiestaat, waarin jij gevestigd bent, in handen heeft. En dezelfde vijand die dagelijks bombardementen uitvoert in Arabië, hanteert dezelfde #newspeak, in het westen.

Statenloosheid is beter voor de samenleving (& economie)

Redenen dat er zoveel vreemdelingen worden binnengehaald, in Nederland, zijn:

 1. Dat onze overheersers weten dat veel burgers zich eraan ergeren. Sadisme.
 2. In uitdieping van punt 1: de groepen burgers tegen elkaar uitspelen (verdeel en heers): machtswellust – libido domini.
 3. Met het smoesje van “de kosten van asielopvang verlichten”, worden asielzoekers als gratis verpleegkundigen aan het werk gezet, om daarmee de loonlasten van ziekenhuizen (en dusverzekeraars) te verlichten – loonpolitiek.

Dat veel burgers zich ergeren aan immigratie van kansloze #buitenlanders, bezorgt weer veel stemmen voor de PVV enz., zodat de traditioneel linkse partijen zich daartegen kunnen afzetten en contrasteren. En een #PVV kan zich lekker afzetten tegen een #GroenLinks. Dus hebben beide elkaar nodig, om hun (potentiële) achterban uit ongerustheid op hen te laten stemmen, bang als ze zijn dat “extreem rechts” aan de macht komt.

Punt 3 (loonpolitiek) leidt ertoe dat er geen #verpleegkundigen meer opgeleid zullen worden (niemand neemt nog dure inheemse verpleegkundigen aan en ze zullen ook nooit meer dan een hongerloontje krijgen; tenslotte zijn #asielzoekers gratis en dus oneindig veel goedkoper), waardoor die opleidingen verschrompelen en er nog meer banen verdwijnen.
Een evt. tekort aan verpleegkundigen zal moeten worden aangevuld vanuit het buitenland, waardoor er nog een andere groep belanghebbenden (lobby-groep) bij komt, die buiten de verkiezingen om het internationale beleid beïnvloed: de verpleegafdelingen in ziekenhuizen. (En de boekhouders uit die ziekenhuizen, en de boekhouders van de zorgverzekeraars). Deze chaos wordt onnavigeerbaar voor politici die zicjzelf om de eoa reden heel capabel vinden.

Dit ondermijnt dus het toch al schrale concept van parlementaire democratie nog verder.

Deze problemen kunnen alleen bestaan, door het gekunstelde concept van een over- (kuch!) heid. Oftewel doordat die bende machtswellustellingen fijn op kosten van de samenleving diezelfde samenleving kan tergen / uitpersen. Als die gekken alles zelf zouden moeten betalen, zou er stukken minder immigratie zijn, in elk geval van kanslozen. Die zouden in de regio van oorsprong worden opgevangen. Die paar die toch de oversteek over de Middellandse zee zouden maken, zouden op eigen kosten in een vrije woning of hotelkamer terecht kunnen (als toeristen of verhuisden), of zouden door organisaties van bezorgde burgers kunnen worden opgevangen. Doordat die organisaties er hun eigen geld in steken, worden zij selectiever in hoe dat geld zal worden besteed.

Asielmisdaad: een oplossing

Kernpunt in de zaak van asielmisdaad, is: dat de overheid zich ermee bemoeit, die weigertproblemen te erkennen, misschien omdat dat een persoonlijke afgang is? Of omdat ze het al decennia weigeren te doen en ze zijn te progresief om te veranderen.
Daarom wil ik graag voorstelllen om alles te privatiseren. Niet zoals nu: waarbij het meest private instituut van het land (het land zèlf; oftewel de overheid) alles in handen heeft, maar op een manier waarop burgers wèl invloed hebben, namelijk door de burgers zelf te laten bepalen wie ze op hun eigen terrein toelaten. Geen immigratiegezanik meer: als iemand het zich kan veroorloven om ergens een huis te kopen: hallo buurman!
Mocht dat een stap te ver zijn: op zijn mijnst asielopvang bij vrijwilligers thuis laten gebeuren en dan beginnen bij de vrantwoordelijke politici.
Dan hebben de asielopvangers stimulans genoeg om te zorgen dat de asielzoekers zich gedragen.

The reason so many left-wing politicians love war

Is, the same as why socialists went to sit on the left in parliament; it’s that left-wingers want to change the world (starting with the country). And the best tool to force change upon a country’s population, is war.
So long as you can fool enough people into thinking that they are the country (at their core, no politician thinks that the people are the country; THEY themselves are), it may become a popular notion that dying to defend your country is a noble thing (especially, when you control the media; just consider how many – mostly American – TV-shows have been & are about glorifying war). When in fact, dying to defend the jobs of the politicians that lord it over the population, is the most cruel thing one may do to the population.
Because war makes all sorts of changes requisite, like:

 • restricting freedom of movement.
 • restricting freedom of speech.
 • Patrolling neighborhoods, keeping people’s behaviors in check.
 • Taxing the crap out of them; because war is costly (also financially, not just bodily & socially)

Tell me what in this list, is worth dying for? Not much…. But yet: examples of lefties loving war so much, in order of appearance:

 • Stalin
 • Hitler
 • Harry S. Truman
 • George W. Bush
 • Both Clintons
 • Barack Obama

Inspired by Bastiat’s The Law (property)

Inspired by #Bastiat’s The Law: without property rights there is no #freedom. One is entirely enslaved to the whims of one’s fellow man who “co-owns” all the #resources, and it can easily be said that because there is little likelyhood that the immediate #desires of another man are so in sync with one’s own future desires (which require investment – not consumption of resources, postponement of gratification & personal sacrifice) the development of society will be delayed if not cancelled/arrested. How could anything ever have been mass #produced (affordably made available to the #masses) without #property?

Property granting man the freedom to live life to its fullest.