Inspired by Bastiat’s The Law (property)

Inspired by #Bastiat’s The Law: without property rights there is no #freedom. One is entirely enslaved to the whims of one’s fellow man who “co-owns” all the #resources, and it can easily be said that because there is little likelyhood that the immediate #desires of another man are so in sync with one’s own future desires (which require investment – not consumption of resources, postponement of gratification & personal sacrifice) the development of society will be delayed if not cancelled/arrested. How could anything ever have been mass #produced (affordably made available to the #masses) without #property?

Property granting man the freedom to live life to its fullest.

Who actually started WW2? (& NATO v. Russia)

I’m,going on a controversial limb and say that Neville #Chamberlain started World War 2, by declaring war on #Hitler over the invasion of #Poland. Now, obviously, that invasion was a very bad thing, but so was the occupation of Poland (& other countries) by the #Soviets following #WW2 and the occupations of so many other countries during WW2., because Chamberlain, from London, declared war on Hitler in Berlin. The distance to Poland from the UK is considerable, and includes all,of Germany itself. So, a bit weird for the UK to have an alliance with far-away Poland. And Hitler’s response to,te declaration of war was to accept it, and to get his assassins close enough to the British isles, he had to invade the Netherlands, which was inconveniebtly in the way, but at least had a coastline with the same sea (the North) with the UK.

So enter 1940-1945 some of the darkest years ever for the people of the Netherlands my grandad was kidnapped, put to work in a labour camp, upon return home, my mum was conceived. So we could easily state that I owe my existence to socialism.

Of course the invasion of Poland should have been made undone. (And it should not have been followed by a Versaille 2.0, punishing the German people for the deeds of their rulers, wihch by definition they had no influence upon, so no sanctions.)

If not Chamberlain, who should have responded to Germany’s invasion of Poland? I would suggest, Stalin. Since Rusdia and Poland share a border, there was no country in between to get caught between a rock and a hard place. What was Hitler going to do? Invade Poland to take on Russia?

This could have been kept a local war. The fall-out could have been kept relatively small: no eastern block, no iron curtain, perhaps not even Russian ocupation of Poland (no NATO, no Warsaw-pact, perhaps not even an EU) If the socialists had tried that, western forces could have taken action against that. In the real 1945, they could hardly respond to Stalin’s decision to occupy all of eastern Europe, after they let the Russians do the hard work, fight the very hard battles. Stalin got angry at the western allies for not making their move quickly enough, while the Russians were already fighting, taking casualties.

It would have meant, at worst, that only Poland would be occupied by the Soviets (really bad, but all the rest of eastern Europe may have been spared the horror of three-quarters of a century of communism.

And the Afghani & Iraqi people would not have been invaded by a NATO-alliance, because there would not be a NATO.

And there would not now be NATO-exercises held practically on the Russian border, potentially provoking WW3.

One simple bit of restraint would have prevented two wars (plus the entire cold war and its miriad hot wars.)

So: Neville Chamberlain has many a dead milion on his conscience.

This whole post has obviously been predicated upon ignoring the guilt of Hitler for the invasion of Poland,

But since this post is really about the unexpected consequences of policy. We can add WW1 to the tally of gruesome wars resulting from policy. (That’s a bit unfair, becsuse ALL wars result from policy)

If Austrians had not invaded/occupied Serbia, the Iraq-war would not have happened, and #ISIS would not exist. Because: the Ottoman empire had joined the side that lost, and got broken up as a result, creating Iraq which got invaded over #FakeNews-reports about #WMDs there, resulting in Iraqi army-officers in an American #POW-camp founding ISIS.

Bewapening (Taliban)

Een of andere Amerikaanse overheidsdienaar (bevelhebber van de Troepenmacht in Afghanistan) doet mee met de hetze tegen Rusland (voortzetting van de heisa om het lekken van de Hillary-mails, wat trouwens van binnenuit is gebeurd, niet van buitenaf).
En dan te bedenken dat de Amerikaanse CIA en Pentagon elkaar bevechtende milities steunden met wapens. Een daarvan was de Al-Noezra-Brigade: de Arabische tak van Al-Qaeda. Ik stel voor dat de militairen uit die regio’s worden teruggetrokken en de Trumps en Obama’s & Mattissen (en Hennissen, Rutte’s enz.) van deze wereld daar lekker zelf heen gaan, op strafexpeditie. Dat zal een heleboel dood en verderf in de wereld schelen, want een heleboel oorlogen zullen niet worden begonnen (door de Amerikanen). En dan kunnen we mooi de aanschaf van drones en JSF’s afzeggen endat geld nuttig inzetten: bv door het terug te betalen aan de burger.
Het waren nog altijd de yanks die Jeltsin (en Hoessein) aan de macht hebben geholpen, dus dat vierde rijk moet ophouden met zeiken.

Die rotmunt

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01#BoekTweede_TiteldeelI_Artikel92

Artikel 83a

Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

Oftewel de terreuro was tegen de Nederlandse wet, want diende om de economische structuren van een land (Nederland; alle deelnemende euro-landen) of een internationale organisatie (dus: de EU) ernstig te ontwrichten of te vernietigen.
Tenminste, eenieder die de TV-reportage getiteld “De echte prijs van de Euro” op NPO2 heeft gezien zal het ermee eens zijn dat de moordaanslag op miljoenen Grieken daaronder valt.
En dat eeuwige gedram over moslims valt ook onder de noemer “ernstige vrees aanjagen”. Dus is Wilders een terrorist.

Mensenhandel

Het Nederlandse vluchtelingenbeleid valt ook te betitelen als “mensenhandel”.
Eerst Arabieren uit hun huis wegbombarderen, vervolgens hiernaartoe lokken met belofte van gratis huis en ziektekostenverzekering, enz.
Dan inzetten als gratis verpleegkundige, om de lonen van Nederlandse verplegers te drukken: “Als je het lef hebt loon (-sverhoging) te vragen, vlieg je eruit, voor jouw prijs oneindig veel gratis asielzoekers.” Ordinaire loonpolitiek, dus.
En de linkse politici maar doen alsof ze zo’n groot hart hebben, door al die (geteelde) asielzoekers binnen tewillen laten. Vreemd genoeg ontstaat er een hele geluks-industrie omheen, en dat allemaal over de ruggen van mensen die het echt moeilijk hebben.

The social contract is a one-way construct

The social contract only ever goes in one direction obligations from the civillian to their overlords. By not moving out of the jurisdiction of the overlords, the citizen agrees with all the government does.
That is pertinent nonsense, of course; so long as the same does not apply to #politicians (that VOLUNTARILY choose to enter politics) one could easily argue that a #Hitler did not work only in the best interests of his citizens, or a George W. Bush, who sent 4000-5000 to their deaths, or a Stalin, or a Pol Pot, a Mussolini, the list goes on and on, definitely if one reads up the achievements of (esp. socialist) politicians, in e.g. R.J. Rummel’s “Death by government”.
Those cases are ones whee governments had clearly waived their rights of existence, by turning against the people. And not living up to their ends of the social contract

Welke samenlevingsorganisatievorm bevordert goed gedrag het meest?

  • De staat (per definitie een etatistische organisatie), of
  • statenloosheid?

De staat doet het volgende:

Legt de kosten neer bij het publiek, door dat in de slachtofferrol te drukken.

Privatiseert de voordelen (winst) van agressie, door machtswellustelingen het plezier van machtsmisbruik te geven. 

Een vrije samenleving (statenloosheid)
Is individualistisch, op de meest wenselijke manier:
De kosten liggen bij het individu dat ook de winst krijgt.
Andersgezegd is het duidelijker: de nadelen (kosten) van agressie liggen bij de partij die de winst opstrijkt, oftewel de kost gaat voor de baat uit.
In een staat hoeven psychopaten (politici) niet de kosten tebetalen, maar zij strijken wel alle (emotionele/psychische) winst op.
Hierom beschouw ik politiek de meest private instelling die er is.