Verplicht

Brief aan de Telegeaaf anno 28 sept. 2017

Geacht kabinet Rutte]|[,
In plaats van scholieren te verplichten het volkslied uit hun hoofd te leren, lijkt het ons Nederlanders (van jong tot oud) een leuk idee dat uw heerschappij dusdanig wordt, dat mensen vanzelf weer trots worden op dit land. Dat vereist een onvoorstelbare omslag in politieke mentaliteit. U bent al grondig op de verkeerde voet begonnen door een ondemocratisch kabinet te vormen (dat dolenthousiast tegen de stembusuitslag inging), dus van u hoeven we weinig te verwachten, troost u: dat doen we ook niet.
Het gaat ook bergafwaarts met de kabinetten hè? Kok was al mateloos impopulair, die corrupte k#####k van een Balkenende staat ook niet echt als geliefd in het geheugen gegrifd, wat moeten wij concluderen? Als u al met dwang vaderlandsliefde gaat afdwingen, heeft u al de hoop op een goede regering opgegeven, zo dicht bij het begin al. Er staat ons nog wat te wachten!

[Afzender]

Advertisements

Statenloosheid is beter voor de samenleving (& economie)

Redenen dat er zoveel vreemdelingen worden binnengehaald, in Nederland, zijn:

  1. Dat onze overheersers weten dat veel burgers zich eraan ergeren. Sadisme.
  2. In uitdieping van punt 1: de groepen burgers tegen elkaar uitspelen (verdeel en heers): machtswellust – libido domini.
  3. Met het smoesje van “de kosten van asielopvang verlichten”, worden asielzoekers als gratis verpleegkundigen aan het werk gezet, om daarmee de loonlasten van ziekenhuizen (en dusverzekeraars) te verlichten – loonpolitiek.

Dat veel burgers zich ergeren aan immigratie van kansloze #buitenlanders, bezorgt weer veel stemmen voor de PVV enz., zodat de traditioneel linkse partijen zich daartegen kunnen afzetten en contrasteren. En een #PVV kan zich lekker afzetten tegen een #GroenLinks. Dus hebben beide elkaar nodig, om hun (potentiële) achterban uit ongerustheid op hen te laten stemmen, bang als ze zijn dat “extreem rechts” aan de macht komt.

Punt 3 (loonpolitiek) leidt ertoe dat er geen #verpleegkundigen meer opgeleid zullen worden (niemand neemt nog dure inheemse verpleegkundigen aan en ze zullen ook nooit meer dan een hongerloontje krijgen; tenslotte zijn #asielzoekers gratis en dus oneindig veel goedkoper), waardoor die opleidingen verschrompelen en er nog meer banen verdwijnen.
Een evt. tekort aan verpleegkundigen zal moeten worden aangevuld vanuit het buitenland, waardoor er nog een andere groep belanghebbenden (lobby-groep) bij komt, die buiten de verkiezingen om het internationale beleid beïnvloed: de verpleegafdelingen in ziekenhuizen. (En de boekhouders uit die ziekenhuizen, en de boekhouders van de zorgverzekeraars). Deze chaos wordt onnavigeerbaar voor politici die zicjzelf om de eoa reden heel capabel vinden.

Dit ondermijnt dus het toch al schrale concept van parlementaire democratie nog verder.

Deze problemen kunnen alleen bestaan, door het gekunstelde concept van een over- (kuch!) heid. Oftewel doordat die bende machtswellustellingen fijn op kosten van de samenleving diezelfde samenleving kan tergen / uitpersen. Als die gekken alles zelf zouden moeten betalen, zou er stukken minder immigratie zijn, in elk geval van kanslozen. Die zouden in de regio van oorsprong worden opgevangen. Die paar die toch de oversteek over de Middellandse zee zouden maken, zouden op eigen kosten in een vrije woning of hotelkamer terecht kunnen (als toeristen of verhuisden), of zouden door organisaties van bezorgde burgers kunnen worden opgevangen. Doordat die organisaties er hun eigen geld in steken, worden zij selectiever in hoe dat geld zal worden besteed.

Een groente-tuin

Een depressieve #economie, is als een groente-tuin: soms komt er onkruid op, dat moet gewied worden. Zo zijn er talloze bedrijven die niet overeind moeten worden gehouden in een depressie. Het is natuurlijk heel sneu, maar als die bedrijven #failliet gaan, komen de middelen (panden, personeel, fondsen, machines) vrij voor andere bedrijven, die mogelijk wel gezonder zijn en die producten leveren waar mogelijk wel genoeg vraag naar is, in die staat van de economie. Alleen al daarom is #staatssteun onwenselijk. En dat geldt dus ook voor banken: als die failliet gaan, worden de rekeningen (& personeel, panden, …) maar opgekocht door andere banken, zolang de #overheid met #staatssteun wappert, nemen de bankiers onacceptabele risico’s.

#zachteHeelmeesters maken #stinkendeWonden

Klimaat-oplossing

Mocht Rutte3 op zoek zijn naar manieren om de (CO2-) uitstoot terug te dringen, mag ik u dan dit onnavolgbare voorstel aan de hand doen: haal het vervoer uit overheidshanden, dat vermindert files en dus: uitstoot en economische schade. Want de overheid weigert maar (uit ideologie) om de files op te lossen (reden om de voltallige overheid voor de krijgsraad te slepen en landverraad ten laste te leggen). Een private eigenaar kan pas geld halen uit een product als hij het weet te verkopen, dus als hij wil dat mensen zijn bedrijf verkiezen boven dat van een concurrent, dan moet de overheid zorgen dat het bereikbaar is, maar als de overheid dat weigert en liever een heleboel economische- en milieuschade veroorzaakt, dan moet hij maar zijn eigen weg aanleggen. Kostbaar, dus dat zal niet achteloos gedaan worden, ergo wildgroei krijg je niet.
Dus op mijn manier worden alle problemen waar de politiek het volk al decennia toe veroordeeld, opgelost.