2 Stans

The “Two Stans” offer definite proof that humans are not suited to living in political arrangements. They are two notorious psychological experiments:

  • Stanley Milgram’s “Obedience to authority” (the one where subjects were to fake-electrocute other people)
  • Philip Zimbardo’s Stanford #Prison experiment.

Milgram’s electrocution experiment:
Tested how far people were willing to go, applying electric shocks (potentially lethal pain), to innocent people, when instructed to do so, by an authority-figure (Milgram himself, in a lab coat), over some flimsy excuse.
It found that disconcertingly many people were willing to administer extreme amounts of pain/danger, so people are not suitable for following orders, due to a tendency to actually do so, without consideration for the results on their fellow human beings.

Zimbardo’s Stanford University prison experiment:
Tested how people behaved when equipped with power over other flesh and blood beings. The results where quite disconcerting. It’s as if a switch got flipped: the students rabdomly assigned the role of prison guard, showed a proclivity for quite sadistic behavior toward their fellow students, randomly assigned the role of prisoner.
So, people shouldn’t be made to have power over others, because Lord Acton was right: absolute power corrupts absolutely.

Advertisements

Why I’m scared

Yoy may have heard of climate change being all the rage nowadays. #Politicians and (unaffilliated) #warmists are on the barricades to make the people scared of #CO2, the lifeblood of all vegetation and hence the basis of the food chain. Leaving that aside, Dutch politicians have spent decades (over half a century, as a matter of fact) doing absolutely nothing about the traffic jams, which have cost the economy very dearly. Their refusal to do anything about the #trafficJams was comolained about, but tolerated because, oh well, if your lords and masters refuse to do their job, then what do you do about it? Just suck it up and try to cope, what else? Not vote for them? When has that ever worked? It’s a bit late when they’re already in power
But then they came up with climate change, and still refused to deal with the traffic jams, which cause incredible amounts of exhaust emmissions, including CO2 (as they complain about at any opportunity they get). I draw the conclusion that they deliberately cause such high CO2-emmissions, in an attempt to bring about #ClimateChange. That is attempted #democide at the whole planet. And such a government rather scares meas you understand.

Sis-verbod

Niet dat ik de ergernis van nagesiste vrouwen wil bagatelliseren, maar een verbod, en zelfs een #lokboa inzetten om mensen in de val te lokken, is het recept voor grote maatschappelijke #ellende. De sfeer in de samenleving wordt onherstelbaar beschadigd, op een manier dat alleen een #totalitaire #overheid dat kan. Door de burger aan te vallen, hopen frustraties zich op bij de burger wat weer leidt tot verder ergerlijk gedrag jegens elkaar. De oplossing om “sisgedrag” te voorkomen: bederf de sfeer niet zo (met o.a. beschuldigingen mbt #milieu/#klimaat/#racisme, #economischeChaos, angst voor #moslims, e.d.)

Wraakvader

De heer Mario H. krijgt 10 maanden celstraf, met aftrek van voorarrest, omdat hij de online-belager van zijn dochter in elkaar had geslagen. Hoe zou een minarchie/anarchie hiermee omgaan? Die vraag wordt ook met enige regelmaat gesteld op fora op internet (Facebook).
Die discussies ontaarddenvvaak in ja/nee-discussies. Met deze hoop ik daar een frisse kijk op te werpen.
Natuurlijk kan elk mens (ouder van een kind, of niet) begrip opbrengen voor de daden van een vader als Mario H. Oorsronkelijk was mijn stelling die van afkeuring, omdat zijnbdaden de samenleving op een hellend vlak plaatsen. Want iemand (ook al is het een verachtelijk persoon) in elkaar slaan, is een daad van aggressie. In een samenleving die probeert te leven volgens het #NAP (NonAggressie-Principe), is dat natuurlijk heel onwenselijk en potentieel splijtend. Zogauw je dat doet, kan je “utopie” ontrafelen, en misschien zelfs terugvallen naar barbaars etatisme.
Een andere kijk hierop is, dat Jack S. (de ex-TBS’er die online Mario’s dochter lastig viel) voor de afranseling een vergoeding kan krijgen, en dat Mario (uit naam van zijn dochter) een vergoeding kan krijgen van Jack voor zijn gedrag jegens de dochter.
Dan hoeft er niemand een gevavangenis in, en kunnen de vergoedingen tegen elkaar weggestreept worden, totdat de een het restant van de grotere vergoeding moet betalen aan de ander (de vader?).
Gezien de reactie van de vader, zal de dader wel erg over de schreef zijn gegaan, anders was de reactie van Mario vast niet zo erg geweest. Dus in mijn voorstel zal Jack de grootste vergoeding moeten betalen.
Rest alleen nog de vraag hoe we dit moeten behandelen, wanneer de Mario niet de Jack afranselt. Hoe “bestraffen” we dan de dader? (Ik zet “bestraffen” tussen aanhalingstekens, omdat straf een symptoom is van retributie-“justitie” ipv restitutie-justitie, die laatste helpt het slachtoffer wel, wraak niet.)
Ook middels vergoeding, het is dan (om degenen die toch per sé straf willen uitdelen) mogelijk om die vergoeding verplicht te laten betalen door hen in een commerciële “gevangenis” te werk te stellen, en geen andere betaling te accepteren dan de opbrengsten uit die gevangenis.

Gevangenissen in een anarchie/minarchie zijn niet de huidige, ontsnappingsgevoelige, primitieve vrijheidsberovingen, welke bepaald niet zo goed werken wanneer ze zo luxe zijn als de Nederlandse gevangenissen, met meer ontspaningsmogelijkheden en betere zorg dan menig bejaardentehuis.
In een anarchie zijn de gevangenissen, pure werkplaatsen, waar gestraften in en uit kunnen lopen, die werkplaats dient tenslotte alleen maar als locatie om producten te maken, welke met de opbrengst van de verkoop, helpen om de restitutie aan het slachtoffer op te brengen.

Op deze manier sla je meerdere vliegen in een klap:

  • Her houdt de kosten laag
  • Je hebt echte justitie
  • Je versterkt de maatschappelijke samenhang (mensen zouden principieel kunnen kiezen voor producten uit zo’n werkplaats, omdat ze op die manier een kleine bijdrage kunnen geven aan de gerechtigheid voor de slachtoffers)

Je dwingt de gevangenissen om fatsoenlijke cipiers te selecteren, want als die zich misdragen, kan de gevangene domweg overlopen naar een andere gevangenis, om daar zijn,straf af te werken

Het idee voor de commerciële gevangenissen heb ik overgenomen van Robert P. Murphy uit zijn boek Chaos Theory, gratis te verkrijgen bij mises.org https://mises.org/library/chaos-theory

The roles of government, ep. 1

One of the (very few) acceptable roles of government is, to defend property rights. These include:

  • The defense against bodily harm, caused by an attacker (because you and you alone own your body)
  • The defense of house and hearth from a foreign invading country
  • The defense of material posessions (like your TV or your bank balance) from robbers/thieves.

The latter makes government an impossibility, because: government funds itself via theft: extracted (involuntarily paid) taxes.

So government is inherently incapable of fulfilling it’s roles, due to how it funds itself.

Cetin G.

Zonet (24 april 2017) gestuurd naar de commissie zveiligheid en Justitie van de 2e kamer:

De ontsnapping van Cetin G. toont maar weer aan wat er mis is het het Nederlandse strafrechtstelsel (soms per abuis “rechtsstelsel” genoemd). Mensen die niemand kwaad doen opsluiten in een grot heeft niets met gerechtigheid te maken. Zelfs als ze wel iemand kwaad doen, wordt dat kwaad niet rechtgezet door ontvoering. En die ontvoering, hoe financieel kostbaar die ook is, kan gedwarsboomd worden door een ontsnapping. In plaats van retributie (wraak) is restitutie (vergoeding) aan het slachtoffer een betere aanpak. Natuurlijk is er in geval van drugsgebruik geen sprake van een slachtoffer, de gebruiker is een vrijwillige klant. Die juist gevaar loopt door het imbeciele drugsverbod, dat alleen wordt gehandhaafd om,de vraagprijs voor de drugssmokkelaars van de CIA naar de VS hoog te houden.

Artikel 137e lid 1 en klimaat

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01#BoekTweede_TiteldeelI_Artikel92

137e lid 1 is een manier om onder de CO2-straffen uit te komen. Aangezien, wanneer er geloof wordt gehecht aan aan een volledig wetenschappelijk ontkrachtte stelling, er sprake is van een religie, valt de staat aan te klagen ihkv schending van vrijheid van religie, als ik wordt verplicht mee te betalen aan hun hersenkronkels.