Wilders’ bewijsloze aanhoudingen lijken op Obama’s drone-aanslagen

#Wilders’ bewijsloze aanhoudingen-wet verschillen niet veel van #Obama’s #drone-aanslagen, want de dodelijke #slachtoffers daarvan werden ook veroordeeld in,absentia, zonder rechtszaak, kans op beroep, alleen maar op grond van onbevestige beschuldigingen van #terrorisme.

De politiek van het westen jaagt mij angst aan. In mijn korte leven, is het van “het vrije westen” hierin veranderd.

De enige manier om #IS permanent te #ontwapenen, is door het uit te hongeren: staakt alle aanmoedigingen voor mensen, om zich aan te melden.

war against poverty

The best #war against #poverty is the war against war: don’t make new #homeless people
(wars create veterans who become homeless; aggravating the crime against humanity)
And now I’m just talking about the invading army’s assasins: the ones that travel all the way around the world to #kill people, that wouldn’t even know of their existence, the crimes against those people are even greater.
Since war only costs money, it cannot be said to be profitable (except for the #MIC: Military-Industrial Complex): the homeless/dead can’t contribute to the tax base: on top of which people set aside charitable relief-money, the government levies extra taxes to fund medical tratment to enable veteran with destroyed bodies to live out their lives in some degree of comfort & dignity.
Those taxes have to get coughed up by a continuously shrinking tax base, as more tax payers become veterans, consuming taxes just to stay alive.

Artikel 100 & het #VierdeRijk

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01#BoekTweede_TiteldeelI_Artikel92

Deel 2, artikel 100, lijkt mij ook van toepassing op de vele, niet door het geslachtofferde land uitgelokte, expeditie-oorlogen van de VS (ihkv het zgn. ‘”Vierde Rijk”).
Oftewel Hennis & Rutte overtraden de wet, door Nederlandse huurmoordenaars (/militairen) over de hele wereld uit te sturen, op bevel van Obama (/ Trump)

Met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft:

    1°. hij die, in geval van een oorlog waarin Nederland niet betrokken is, opzettelijk enige handeling verricht waardoor het gevaar ontstaat dat de staat in een oorlog wordt betrokken, of enig van regeringswege gegeven en bekendgemaakt bijzonder voorschrift tot handhaving van het niet deelnemen aan de oorlog opzettelijk overtreedt;

 2°. hij die, in tijd van oorlog, enig voorschrift van regeringswege in het belang van de veiligheid van de staat gegeven en bekendgemaakt, opzettelijk overtreedt.

Artikel 93 & EU

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01#BoekTweede_TiteldeelI_Artikel92

Toch vraag ik mij af, of Artikel 93 niet de EU verbiedt?
“… Om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.”
Nu ja, die geldboete wordt vast in de belastingaanslag verrekend, zodat Rutte & Willempie niet hun eigen portemonnee hoeven te trekken.
Wat mij het meest deprimeert aan deze pagina, is dat hij lijkt te stellen dat het “land” uit “landverraad” inderdaad neerkomt op “het politieke gedrocht”, ipv “de bevolking” zoals het m.i. hoort. Maar goed, ik denk dat het toch mogelijk is, om Deel 2 te gebruiken om het volk te beschermen tegen de overheid (heb het nu niet over de EU, maar over het verkeer)

De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Vind je het gek dat ze ons haten?

De Amerikaanse overheid hanteert de praktijk van mensen bij verstek (!) ter dood te veroordelen, op grond van onbetrouwbare getuigenverklaringen (door marteling (1) verkregen?), zonder de veroordeelden te informeren, laat staan de kans om zich te verdedigen in een rechtbank. Deze zogenaamde terroristen worden vervolgens als Untermenschen afgeslacht met drones. Bv op huwelijksfeesten met talloze extra slachtoffers

(1) het land waar men MK Ultra heeft bedacht, is hetzelfde als waar men “waterboarding” heeft bedacht: slachtoffers vermoorden (verdrinken) en dan weer tot leven brengen, keer op keer weer.

En dan blijven westerse regeringen roepen dat ze democratisch zijn. Wat dus betekent dat ze doen wat het volk wil, waaruit blijkt dat het volk wil dat Arabische burgers die nog nooit een vinger naar westerlingen hebben uitgestoken, dood willen.
Wie zou daar geen hekel aan hebben?

Mensenhandel

Het Nederlandse vluchtelingenbeleid valt ook te betitelen als “mensenhandel”.
Eerst Arabieren uit hun huis wegbombarderen, vervolgens hiernaartoe lokken met belofte van gratis huis en ziektekostenverzekering, enz.
Dan inzetten als gratis verpleegkundige, om de lonen van Nederlandse verplegers te drukken: “Als je het lef hebt loon (-sverhoging) te vragen, vlieg je eruit, voor jouw prijs oneindig veel gratis asielzoekers.” Ordinaire loonpolitiek, dus.
En de linkse politici maar doen alsof ze zo’n groot hart hebben, door al die (geteelde) asielzoekers binnen tewillen laten. Vreemd genoeg ontstaat er een hele geluks-industrie omheen, en dat allemaal over de ruggen van mensen die het echt moeilijk hebben.

War is imminent?

Some professor wanted to have his time in the sun, by warning for a war between the US and China. Perhaps he (being a professor) was so partisan that he wanted to fan the anti-Trump flame.
Please let me asure you here: such a war will never happen. Because the US would never start a war like that (and the US has been nearly the sole starter of wars for as long as I can remember, so the chances of China doing it are negligible.) The US will not do that, because that country is bankrupt. In order to continue its hobby of invading/occupying/subdueing the world, DC has to beg for money from China. And somehow I do not think that China will subsidize the attack against itself.
Though: never say never, when the Chinese government recognizes such an occupation as a convenient means of ridding itself of pesky domestic trouble-makers, perhaps the government will then go into hiding until the US withdraws.
Now, who’s the superpower now, huh?
Not the USA, with thanks to the governments’ squandering of money and economy.
Commies can keep their victorious crowing about “this prooves communism is better than capitalism.” to themselves, because:
it only shows that China’s version of communism is less unsuccesful than the one practiced in the US, which (as said) depends very heavily on military aggression.
But it stil is communism, just like China has: centrallization of power.
The key difference is, therefore: #military #aggression is key to any hopes of dooming the economy. (And also requires centrallization of power, because no sensible individual willingly destroys possessions & lives & ecosystems)
Also, China is currently going through its own #roaringTwenties (just like the US economy did in the 1920s and between the 1980s and early 2000s) so will soon experience a 1930s-style #depression (just like the west did since 2008).