Bij leven

Louis Ekas verdient een standbeeld voor dat hij bij leven een nier heeft geschonken.
Echter, klopt er iets niet: alle donororganen worden bij leven uit het lichaam gehaald. Pas daarna sterft de patiënt – bv aan trauma, aan plotseling geen darm of hart oid meer te hebben, of aan dat ze toch al op sterven lagen.

Orgaandonatie – Youtube + referendum

http://hartvoordemocratie.nl

Esmee deed universitaire studie na hersendood en Tinne verloor dochter door orgaandonatie: https://youtu.be/tz_jXRfrAV0

Is hersendood echt dood?: https://youtu.be/8TjOd_A5zRo

Hersendood bij orgaandonatie overleefd – ‘waar ging het fout?’: https://youtu.be/o49cxSgmzs8

https://youtu.be/b0u-msK9fno
Een ander geluid: edoch maakt het niet uit of je nooit meer de oude wordt: het gaat erom dat je bij leven en bewustzijn (zonder verdoving) wordt opengesneden en er organen (die je nodig hebt om te leven) worden uitgenomen – terwijl je dus nog leeft, dat zijn Mengele-praktijken! De staat wil je dwingen zo’n marteling te ondergaan, tegen je wil, daarom: http://hartvoordemocratie.nl

Ik heb er zelf voor gekozen om mijn donorschap op te zeggen, juist omdat ik er geen zin in heb om op mijn laatste momenten gepijnigd te worden.
96% van het lichaam is nog in leven ttv hersendood/orgaandonatie en dode organen zijn onbruikbaar.

Weeer die grondwet

Despoten ’66 probeert de grondwet te schenden, waar in artikel 11 de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam is vastgelegd, door mensen te verplichten hun lichaam te laten leegrauzen tbv mensen (uit een andere kaste?) die hun organen harder nodig hebben dan de mensen zelf.
Mijn hemel, het idee van über- en untermenschen, blijft in leven bij libks, hè?

Dankbaar voor D’66

Ik ben er wel dankbaar voor dat Despoten ’66 dat voorstel heeft ingediend, want daarom is duidelijk geworden dat sommige organen bij leven worden geoogst en dat was voor mij reden mijn donateurschap op te zeggen.
Als dat wil zeggen dat ik onderop de lijst van orgaan-ontvangers kom, dan kies ik daar weloverwogen voor. (Het zijn andermans organen, zij mogen zelf besluiten ze niet aan donateurs te geven.)

Men roept op tot voorlichting op de scholen om de voorraad donoren te vergoten. Ik hoop dat die voorlichting ook zal gaan over hoeveel pijn je lijdt op het einde, wanneer je onderdelen bij levrlen worden gerausd.

“Ach je bent toch bijna dood, dus mlwst boeit het dat je pijn lijdt?!” Wat een Mengelensiaanse redenering, alkeen politici zouden dat kunnen aandragen.