Asielopvang – suggesties

Vandaag 19 augustus 2017, heb ik deze brief gestuurd naar de krant & naar cie.biza@tweedekamer.nl:

Oud voorstel van de anti-democraat Mark Rutte: het vakantiegeld van bijstandsgerechtigden gebruiken voor de opvang van #vluchtelingen. Ik heb een vele malen beter idee: vang vluchtelingen bij de mensen thuis op, laten Rutte, Klaver cs maar hun voordeur en portemonnee open zetten, in plaats van concentratiekampen voor 800 asielzoekers aan dorpen met 500 inwoners op te dringen. Ander idee: vervang de stoelen in de tweede kamer door campingbedjes. Dan past dasr ook wel een paar honderd man. Op deze manieren geven jullie het goede voorbeeld, dat zal gerust navolging vinden. Bovendien zal door de vermindering van de agressie jegens de burger, de sfeer in Nederland stukken verbeteren.

Nog 1 keer: aanbod van nieuwe wegen veroorzaakt niet meer verkeer

Vandaag (27 juli 2017) onderstaande gestuurd aan cie.im:

Nog één keer: aanbod van nieuwe wegen veroorzaakt NIET meet verkeer!
Dat is een glasharde leugen van anti-milieu-activisten (de SP, Groenlinks).
Ruim 50! jaar file (een halve eeuw!) heeft ervoor gezorgd dat de uitstoot fors hoger is geworden, maar bovenal heeft het voor onverdiende, tomeloze frustraties bij de burger gezorgd. Zodat, indien er na zo’n enorm lange tijd eindelijk een keer een nieuwe weg wordt geopend, dat velen die zijn gevlucht, het OV laten voor wat het is, en het dan toch weer proberen met de auto. Wat heel wat wil zeggen over de kwaliteit van het OV, dat ervaring ermee, de klanten wegjaagt.
Dus zelfs al zou de economische wet van Jean Baptiste Say (de wet van de markt) inhouden dat aanbod zijn eigen vraag genereert (dat is niet wat de wetmatigheid inhoud), dan,nog, gold die wet alleen,maar bij een gezonde markt, waar vragende en aanbiedende partijen met elkaar in,evenwicht proberen te komen. Wanneer de overheid de aanbiedende partij is, wordt de vrager (de machteloze burger) geschoffeerd en gefrustreerd. In zo’n situatie is geen enkele economische wet van toepassing, hooguit het intetnationaal recht – dat zullen we wel zien in Scheveningen (gelegitimeerd door het Haagse gezanik over het klimaat, wat zij zelf doelgericht schaden).
Wat zegt de wet van de markt nu eigenlijk echt? Dat burgers eerst hun eigen productie moeten verkopen (loon naar werken ontvangen), en van dat loon, kunnen zij andermans productie kopen.

Onnodig hoge kosten van medicijnen

Zojuist (26-07 2017) deze brief naar de 2e kamer-commissie van VWS gestuurd:

Gegeven: de medicijnprijzen hier in Nederland, zijn doorgaans erg hoog.
Enige uitzondering, zijn “Magistrale bereidde” oftewel door apothekers bereidde medicijnen.
Oorzaak: apothekers hoeven niet miljoenen uit te geven aan een wettelijk verplichte goedkeuringsprocedure. Wat dus betekent dat die procedure eigenlijk helemaal niet nodig is: als dat wel zo was, zouden ook apothekers op die enorm hoge kosten worden gejaagd.
Gelijke monnikken, gelijke kappen. Dus: afschaffen, die procedure. Ook al vindt Roemer het niet leuk, omdat op die manier een smoesje voor zijn flutplan verdwijnt. Pech voor hem, niet voor ons!
En nu dus niet (op z’n typisch politieks) de kosten voor magistrale medicijnen ook belachelijk onnodig hoog maken, door de eisen van apothekersmedicijnen gelijk te maken aan die voor farma-industrie.

Over de pensioenvoorziening

Ik kan het m.n. oudere Nederanders van harte aanraden, om wat geld in geld te steken. En nee, decreet-valuta (zoals #terreuro of #dollar) noem ik geen geld. Koop liever #goud of #zilver, of niet-staatsvaluta (#BitCoin oid), dan te vertrouwen op die rotmunt van de staat, welke ondermijnd wordt door diezelfde staat dmv inflatie. Koop huizen die je kunt verhuren/verkopen, want mensen blijven huizen nodig hebben en die hebben dus intrinsieke waarde, terreuro’s niet. (Nu al niet, laat staan nadat #Draghi hem helemaal heeft ondermijnd)
De staat, die trouwens ook verplichte winkelnering bij de #pensioenfondsen heeft ingesteld om hen te spekken met verkapte illegale #staatssteun, (maar dan rechstreeks van de belastingbetaler aan het pensioenfonds, dus zonder het extra-dure filter van het ministerie van financiën.)

Goelag 4: hedendaagse politiek 2 (toekomstige)

In Rusland, is men zo gewend aan de Goelag (iedereen heeft wel een familielid dat in de Goelag heeft gezeten), dat het weinig opzien baart in de volksgeest.
En #Poetin wil dat die smet op de landsgeschiedenis geen aandacht krijgt. Denk je eens aan de westerse staatsterreur: stel dat er geen #revoluties komen die de ahterhaalde gedrochten van natiestaten de prullenmand van de geschiedenis in vegen, hoe zouden toekomstige generaties dan omgaan met de schande van de staatsterreur/het continentbrede fascisme, die er nu gebeuren / dat nu in opmars is?
Hoe zouden toekomstige generaties daarmee omgaan? Als ze slim zijn zullen ze  het van zich afschudden en doorgaan met hun leven. Tenslotte hebben niet burgers dat gedaan, maar politici. Sommige burgers juichten misschien wel die politici toe, maar zij hebben zich laten beïnvloeden door de demagogen. En ja: ZIJ (die goedgelovige burgers/politici) moeten zich schamen – het is maar de vraag of ze dat kunnen – maar het is nergens voor nodig dat ze zich gaan schamen voor het wangedrag van de politici, zelfs al waren ze uit eigen vrije wil & tegen beter weten in zo goedgelovig om zich voor het karretje van manipulatieve politici te laten spannen. Zet gewoon die politici aan de kant en ga je eigen gang. Veel beter om zulke toekomstige dilemma’s te voorkomen.
Stel dat sommigen het zich wél gaan aantrekken, wat voor gevolgen zal dat hebben? Het is nu (2017) al politiek roerig, kun je nagaan wanneer men zich gaat opwinden over dat men o.a. #MKUltra / #Waterboarding en #GuantanamoBay heeft toegelaten ( dat heeft men niet gedaan: de #politiek wilde het, en over politiek heeft de burger niets te zeggen)

Goelag 3: hedendaagse politiek 1

Een verontrustende gedachte die bij mij opkwam, in de Goelag-tentoonstelling, was: dat het best wel eng is, dat er tegenwoordig nog communisten zijn die ongegeneerd het Stalinisme aanhangen, wetende wat die Georgische gek allemaal heeft uitgehaald. En dan te bedenken dat #Rutte c.s. daadwerkelijk hebben gedreigd samen te regeren met #GroenLinks, de Crypto#Communistische partij. (Een partij waar velen tegen dachten te stemmen door op de #VVD of #CDA te stemmen – hee, die fout begaan ze in de toekomst ook niet meer!).
Elders in het http://www.verzetsmuseum.org ging het natuurlijk over #WO2 in Nederland en Nederlands-Indië. In 1 van de afgedrukte brieven van overlevenden, beschreef een oorlogsfotograaf dat hij pas in de jaren 1960 is gaan begrijpen dat veel Indiërs de Nederlandse aanwezigheid net zo ervoeren, als dat de Nederlanders in Indië de bezetting door de Japanners / Duitsers ervaren hebben.
Er werd ook beschreven hoe de #Molukkers de kant van de Nederlandse bezetter hebben gekozen, en dus na WO2 als landverraders werden beschouwd door de Indonesiërs. Toen werden ze nogmaals door de Nederlanders in de steek gelaten, want ze hadden gehoopt hun eigen land te mogen stichten, wat dus niet gebeurde, maar eenmaal in NL werden ze ook niet voor vol aangezien. Wat dus verklaart waarom ze een trein hebben gekaapt bij De Punt. (Nou ja, het is amper een verklaring, hooguit een beetje als je het etatisme accepteert)

Verkeerscriminelen

Het zou fijn zijn, als de grootste #misdadigers van het land (het land zelf; de overheid dus), eens zouden ophouden met doelgericht het verkeer zo te ergeren dat #burgers de file-frustratie proberen af te schudden door extra gas te geven in de bebouwde kom. Daar wordt de burger verder gestrafd door #drempels aan te leggen vlakbij woningen, (waardoor er scheuren in de muren ontstaan). Het is één en al frustratie/woede wat de #overheid oproept.
En klaag nu niet, dat de mensen te gehaast zijn: als een ritje van een kwartier al gauw 2 tot 3 keer zo lang duurt, doordat je als overheid weigert je werk te doen, en in plaats daarvan de burger gaat bedreigen met #klimaatverandering (dankzij de files die jullie veroorzaken), dan hebben jullie geen poot om op te staan. En dan zal geen enkele objectieve rechter ons in het ongelijk stellen als we jullie wegens grove (opzettelijke?/potentieel #dodelijke) nalatigheid uit het ambt laten zetten.
Gut, alleen de taal al: verkeers-“#criminelen”: #agressie en straffen is het enige dat bij hen opkomt: wat een zielig instituut! Het zal ook niet in hen opkomen om de hand in eigen boezem te steken!