McCarthy waart weer rond

https://youtu.be/W-0azixYbx8

Juist, daar komt het nieuws dus vandaan: tv-zenders met landelijk bereik halen grove laster jegens een populaire (want vreedzame) presidentskandidaat van een in discrediet gebrachte club en een enkele vent ergens, die wel es hobby’t op zijn computer.

Trouwens, mw. Gabbard is de enige die lijkt te snappen dat verdediging te belangrijk is, om de politiek zich ermee te laten bemoeien (ik leg woorden in haar mond).
Omdat het vierde rijk zo’n fijne bron van nieuws is, keren de nieuws-media zich tegen deze kandidaat.
Amerika is het meest gehate land ter wereld, deels vanwege (1 Nobelprijs voor de vrede, 0 dagen vrede)- Obama.
Echt bijna 3000 dagen onophoudelijk oorlog met die maniak. En ttv de verkiezingen van 2016 waren er echt sulletjes die hoopten dat Barry-de-god zich opnieuw verkiesbaar zou stellen.

Een nadeel van Gabbard, is dat ze economisch waardeloos is, levensgevaarlijk zelfs. Goed, ze wil dat paperdure vierde rijk stoppen (je weet wel, de reden dat onder Obama de staatsschuld grandioos uit de habd is gelopen – zie https://22trillion.org/)

Betreffende uw interview met Jelmer Mommers

Mijn brief aan Kijk magazine, betreffende hun nummer 8 van 2019:

Geachte redactie,

De klimaatgevoeligheid voor CO2 is wel al bekend: het frequentiespectrum zit al vol, dus meer co2 houdt weinig tot geen extra warmte tegen.
Het is dus dhr. Mommers die poep praat, juffrouw Vreeburg. [En niet Michael Moore]

De kleine verhoging van de co2-concentratie heeft de planeet enorm vergroend – (Peak farmland and the prospect for land sparing, Ausubel, Wernick & Waggoner), dus zelfs een kleine verlaging zal de voedselproductiecapaciteit enorm aantasten. Dat leidt dus tot een Malthusiaanse nachtmerrie.

Oftewel: klimaatbeleid is terracidaal, niet alleen voor mensen, ook dieren. Aarde is de enig bekende bewoonbare planeet in het ganse heelal.

Eenieder die ooit gehoord heeft van fotosynthese (de hockeystickgrafiek heeft heel duidelijk aangetoond dat meer CO2 leidt tot betere bomen-/plantengroei, iets wat de natuur blijkbaar heeft overleefd want er waren blijkbaar genoeg voedingsstoffen in de bodem, om de ecosfeer in stand te houden. Dus: dat is 1 van de nieuwe verzinsels waar Moore het over had, nog negatiever dan de vorige.

In het verleden is de CO2- concentratie veel hoger geweest, het leven heeft dat ook overleefd.

Dat Mann en Gore de hockeystick als bewijs van temperatuur presenteerden is een opportunistische leugen. Er zijn zoveel factoren die plantengroei beïnvloeden: zonlicht (fotosynthese), neerslag, insecten – welke de boom kunnen aantasten, aanwezigheid van CO2 (fotosynthese), enz.
Zzo drijft het hele klimaatgedram op niets meer dan leugens; zo is het niet 97% van de wetenschappers, maar 0,3% van de onderzochte manuscripten die het eens is met de IPCC.
Meer CO2 betekent dat planten hun poriën niet zo lang hoeven open te houden om genoeg CO2 binnen te krijgen; door die poriën verdampt water, waardoor een gewas verdort. Een vermindering van CO2 betekent dst de arme Afrikanen worden veroordeeld tot dekeuze: drinkwater, of een poging de oogst te redden. Dat is te sadistisch voor woorden.

En dan nog: het is nu bijna een kwart eeuw sinds Kyoto, met elk jaar een COP, en nog steeds balanceren we op het randje van de afgrond; tijd om de politiek op een zijspoor te zetten, waar die hoort.
Tegenwooordig is er65% minder landbouwgrond nodig om dezelfde hoeveelheid voedsel te verbouwen als in 1950; er is 25% meer voedsel/capita dan in 1950, ondanks de verdubbeling van de bevolking.
Leest aub The rational optimist van Matt Ridley. En wees wat kritischer in uw interviews, want dat Mommers-verhaal rammelde, deed uw reputatie weinig goeds.

Polarisering

Wim Kok maakte zich zorgen over polarisering (heeft hij zelf ook wel een steentje aan bijgedragen, geloof ik). Daar mag de internationale pers zich wel hoognodig wat van aantrekken, want iets als de Pentagon Papers zullen niet meer voorkomen. Het schandaal van de geheime Amerikaanse bombardementen op Laos ipv Vietnam (wat op zich al erg genoeg was), zoals openbaar gemaakt door de New York Times (die toen nog geloofwaardig was want nog geen spreekbuis van de Democratische partij) publiceerde de geheime, gelekte documenten, die uiteindelijk hebben geleid tot de val van Nixon. Nu de pers in veel gevallen (m.n. de Amerikaanse) partij heeft gekozen, zal op het moment dat er een nieuwe Pentagon papers uitkomt, de ene helft van het volk/de pers dat wegwuiven als een onderhandse poging om hùn lievelingspresident te belasteren, terwijl de andere kant zal roepen : “zie je wel! En ónze man zal dat nooit doen.”

EU-subsidies aan boeren

Ik lees net op http://farmsubsidies.org dat er zo’n 59 miljard terreuro aan subsidies naar de boeren gaat. En denk nu niet dat de kleine boer daar baat bij heeft, het zijn de grote winstgevende jongens die het meest ontvangen. Minister heeft van landbouw, Cees Veerman, heeft zo’n €190.000 opgestreken voor zijn eigen boerderijen, terwijl hij dus bepaalde hoe het landbouwgeld werd verdeeld, en het beleid bepaalde. Kijk mij eens recht in mijn ogen en beweer dat dat geen corruptie is. Als je durft. Dat even daargelaten, vormen subsidies nog een ander probleem: ze houden de kosten onnodig hoog, want leiden ertoe dat boeren niet produceren voor de eter, maar voor de bureaucraten. Dat leidt uiteindelijk tot melkplassen en boterbergen, en dus verspilling (dus zijn subsidies slecht voor het milieu); tekorten van gewenste producten, overschotten van ongewenste. Dus hogere prijzen voor gevraagde, schaarse producten.
En nog komt er geen Nexit als het aan de Haagse junta ligt .