Waarom CETA?

Waarom moet er in vredesnaam een handelsverdrag worden afgesloten?
Welke industrie-takken worden er voorgetrokken in welk land? Als de staat zich nu nergens mee bemoeit, komen de prijzen vanzelf gunstig te liggen; productie komt terecht in dat land, wat dat het beste kan; uiteindelijk gunstiger voor de klant.
Heb ik voor (het spectaculair overbodige) ministerie van economische zaken (tegenwoordig, omdat het klimaat erbij belegd is, is het nòg overbodiger dan altijd al) een voorbeeld-tekst, ik claim geen auteursrecht: “Geen van de partijen van dit contract zal ooit beperkingen opleggen aan de handel tussen beide landen.”
Hoppa, een ècht vrijhandelsverdrag. Leg dit eenzijdig op. Landen die toch handelsbelemmeringen willen opleggen, maken het leven alleen maar duurder voor de eigen bevolking.

Niet klagen over egoïsme

“De huidige generatie is te egoïstisch, denkt alleen maar aan zichzelf.”
En wiens schuld is dat? Ze zijn opgegroeid in een wereld waarin het de gewoonte was, om maar geld van de ene groep af te pikken om aan een andere groep te geven. Dus deze generatie heeft alleen maar krijgen gekend, en niet geven.
En zo,teelt men egoïsten.
Dus: de vorige generatie die zich op de borst klopt om hoe sociaal ze waren, neem je eigen verantwoordelijkheid maar.
En besef je eindelijk eens, dat de staat voor je karretje spannen, nooit goed uitpakt.
Het is veel wenselijker om sociale voorzieningen door de samenleving (stam van het woord sociaal) te laten regelen, aant dat levert een samenhangende bevolking op, die wèl bereid is tot geven en nemen.

Het vaderlandse asielbeleid

Gratis huisvesting (mijn hele leven lang is er hier een woningtekort geweest) en gratis gezondheidszorg. Vindt je het gek dat Afrikanen hier graag naartoe komen? Ik kan ze echt geen ongelijk geven.
De stroom asielzoekers is alleen in te dammen, door te erkennen, dat vluchtelingenopvang geen overheidstaak is. Medelijden met vluchtelingen? Zet je voordeur voor ze open. Ze worden nu juist hierheen gelokt, omdat Nederland het paradijs zou zijn, waar alles gratis is. (Is aanvankelijk ook zo; de belastingbetaler kan altijd nog kaler)
Daarom worden vluchtelingen door mensensmokkelaars in gammele bootjes gestopt. Velen verdrinken in de Middellandse Zee.
Hmmm… mensen uit een andere etnische groep de dood in lokken, klinkt best racistisch! Dus links is openlijk racistisch. “Minder Marokkanen” valt daarbij in het niet…

A fatal flaw in anarcho-communism

There is an ongoing argument between Anarcho-capitalists and anarcho-communists. Ancoms claim ancaps weren’t real anarchists, because they permitted hierarchies; employer/employee-relations. That was not pure anarchism.
(As if society cares about purity; it is impossible to have thousands (never mind millions) live together harmoniously without private property; good fences make for good neighbours, by removing the possibility of erroneous confusion).
The fatal flaw in ancomism is, that they must enforce it; meaning hierarchy; it takes a Stalin to deny people the chance to express displeasure, perhaps even affect change.
Ancaps do not wish to impose their will upon anyone (sometimes, they wish they could), they simply respect the right to property everyone has.

Moslimextremisme in de kiem smoren

Ik moet er niet aan denken dat het “justitiëel” apparaat wordt ingezet om extremisme “in de kiem te smoren”. Wat een agressieve taal lokt de staat uit!
Beter lijkt mij, te stoppen grote aantallen asielzoekers te importeren. Met “importeren” bedoel ik: hiernaartoe lokken mbv allerlei kado’tjes als gratis woning, gratis gezondheidszorg, politieke voorkeursbehandeling. Dat wekt wrevel op. Een van de vele bronnen van frustraties voor de burger
Beter lijkt mij, om de asielopvang uit handen van de staat te halen, gewoon door burgers laten doen, ofwel bij ze thuis (mogen Nijpels en de Jessias het goede voorbeeld geven in hun joekels van huizen, ruimte zat, toch?) ofwel bij een liefdadigheidsorganisatie, die het geld bij donateurs moet halen. Zij kunnen niet strooien met geld wat er niet is. Een automatische rem op asielopvang.

Schoolsluiting

In plaats van te dreigen met sluiting van een islamitische school, is het misschien verstandig een lesje uit het verleden te leren: de Duitsers die bij het Nazi-leger zijn gegaan, deden dat om de communisten tegen te houden. Zonder de nazi-oorlog had niet heel oost-Europa gezucht onder het communisme.
Dus:
Geweld lost niets op, verergert alleen maar. Zorg dat de islamitische ouders niet hun toevlucht moeten zoeken bij dergelijke scholen. Het helpt natuurlijk ook als zij niet stemmen op linkse partijen.