Zoals aangetoond

Zoals aangetoond door de #pause (de weigering van de temperatuur om te stijgen, ondanks stijgende #CO2-concentratie), weet 97% van de wetenschappers niet waar ze het over hebben. Vermoedelijk valt een groot deel van de #IPCC-wetenschappers ook in die 97%. #SettledScience: wetenschappers zijn niet te vertrouwen: of het zijn #weetnietschappers, of leugenaars. Hoe dan ook: klimaatbeleid berust niet op wetenschappelijks basis, en is dus een #staatsreligie.

OMG

Climate proves god does not exist.
If CO2 were really a harmful molecule, then the politician’s refusal to reduce it is endangering god’s creation.
In case CO2 is not harmful (meaning, our reality), then reducing CO2 (I believe the maniacs even want to half it), will needlessly lead to global starvation and not only of humans, but all life on earth.Because CO2 is the basis of the food chain.
In both cases: god’s inaction for rescueing his creation seems like sufficient proof of his non-existence.
Unless, of course, god chose me as the savior of hiscreation. That is acrltually a nice thought.

“Klimaat” is het bewijs

De paus kan wel zo hard als hij wil roepen dat het klimaat gevaar loopt. Maar, als:
A) CO2 echt een gevaar vormt voor Zijn schepping, èn:
B) de mensheid in staat is de CO2-concentratie te beïnvloeden,
dan had god er wel voor gezorgd dat het duivelsgebroed (de politici, zijnde de paus zelf en diens vrindjes) niet zo wanhopig de uitstoot hoog hadden gehouden, want dat er een kwart eeuw na Kyoto (met elk jaar een COP, w.o. een in Nederland) niets aan de uitstoot is gedaan, is toch wel de schande van het milllennium. En op zichzelf bewijst dat, dat politici kwaadaardig zijn, maar het bredere perspectief is toch wel, dat de god (waar de paus zijn prestige aan te danken heeft) niet bestaat, danwel reeds verslagen is door de duivel.
C) Als CO2 geen gevaar vormt, is het onzin om de wereldeconomie en het vermogen van deze planeet om Zijn schepping te voeden, te verwoesten. (Want CO2 is de eerste schakel van de voedselketen.)
God had dan wel ingegrepen om het satansgebroed tegen te houden.

Klimaatgod

Nu was het al afdoende duidelijk dat klimaat een religie is (en volgens de grondwet hoeven we daar geen belasting voor te betalen), maar welbeschouwd bewijst “klimaat” dat god niet bestaat. Want:
A. Wanneer CO2 echt gevaarlijk is, dan is de aanhoudende weigering van de politiek om de uitstoot te verlagen (denk o.a. aan de aanhoudende strafexpedities naar Arabische landen, en de weigering om iets aan de ruim een halve eeuw oude files te doen): ondanks Kyoto, Kopenhagen en Parijs (waar alle totalitaire regeringen beweerden het heel grote probleem aan te pakken), blijft de uitstoot stijgen.
Dat brengt dus de schepping in gevaar, dat god de politiek niet tegenhoudt, bewijst dat god niet bestaat.
B. Gezien de aanhoudende opwarmingspause van enige decennia ondanks de stijgende CO2 uitstoot, loopt het klimaat geen gevaar van CO2, maar stel dat het lukt om de uitstoot te verminderen, dan keldert de voedselproductie ook, waylt leidt tot het grote uitsterven: een directe bedreiging van de schepping gods. Een god die dat toedtaat, verdient geen aanbidding.
Maar ja, ik ben misschien partijdig, want ik geloof niet in god (ook niet in de leugens van zijn profeet, dhr Gore.)

Why I feel anarchists can’t believe in god

Not only anarchists, but also people that are affraid of climate change.
The unwholesome plans of the juntas from the Hague, London and Paris to ban travel per 1030/2040 respectively, will not do a thing about climate change.
When I speak with people, they say that “Oh, I don’t expect that will go through.” Really, what’s your plan to stop them? Just hope and pray to god?

Of course, if one believes in god / wishes to do so, that is entirely up to you.
But how would one pray to god to stop climate change/climate policy, and to stop the climate policies the juntas (of the Hague, Paris, London) plan to impose on the people?
Like so?

Dear god, please stop politics. Their climate policy is going to hurt us exceptionally badly. Without influencing the climate one bit.

Dear child, I doubt that I will. Because I appointed all the kings that founded the political institutions that you just asked me to stop.

Also, the pope is my envoy on earth, and he sides with politics.
Given the above: would you not say that Albert Riefenstahl (stage name: Gore) was right about CO2?

Dear lord, science does not work with majority vote, but only bases on truth. Which is why science has nothing to say about opolitical issues, politics can not exist without lies, so anything that politics touches will become tainted with lies.

Besides that, politics is busy destroying your creation, by way of the efforts to maximise CO2 emmissions (through warfare – jets, tanks), traffic jams. To anyone who genuinely fears CO2, both of these practices are a nightmare.

In case CO2 is not the main driver of climate change – which all objective science points to, btw – the reduction of CO2, (if ever achieved) will lead to global starvation, due to reduced photosynthesis. This is an attempt to kill your creation. The fact that you let the adversary (in biblical terms: politics is literally Satan) get away with that, proves that you ether do not exist, or are not the heavenly/divinely good being the church makes you out to be.

Case closed; god does not exist

Imagine there’s no heaven

It’s easy if you try.
It’s the only way for politicians like in particular the Big O (bama) (and I suppose also GWB and certain Dutch christian ones) to not spend eternity tortured by Satan and her minions. For when there’s no heaven, there’s probably also not the polar opposite (hell)
Where they’d be sent to, for attempting to destroy god’s creation (earth and human beings, as well as all other life). By way of catastrophic climate change (which they obviously believe in; they’ve said so repeatedly – even GWB signed the Kyoto agreement) but then they either do believe in CC, just not in Christianity – even though they’ve been member of that church for some time and have been attending services m. Or was that only in order to secure election?

Waarom haten ze ons eigenlijk?; Paul Cliteur

https://youtu.be/2Rga_ahuFEI

Vwb economie & cultuur: meisesbesnijdenis is een economisch fenomeen: meisjes hun clitoris worden door hun oma’s afgesneden, zodat ze een hogere bruidschat opleveren. De oplossing is dus niet om die landen terug te bombarderen naar de steentijd, maar om hun economie zo sterk te laten worden dat die praktijk vanzelf verdwijnt.