#Groenlinks heeft zich verslikt

#Groenlinks heeft zich verslikt in Rutte3, want op het eerste gezicht is het een overwinning dat een kabinet waar je partij niet eens in zit, toch precies je kernpunten nastreeft; m.a.g. dat GroenLinks dus niet meer kan schoppen tegen het kabinet, wat ze stemmen gaat kosten bij de volgende verkiezingen, want hun traditionele aantrekkingskracht bestaat eruit linkserds zich superieur (&) progressief te laten voelen door boos te zijn en voor “verandering” te stemmen.
Maar verandering betekent in deze dus weg met de beleidspunten van GroenLinks.
Kortzichtigheid van de libido dominandum. En dat typeert links: links offert altijd de belangen van de burger op aan hun eigen pretjes, rechts offert ze op aan het grote geld. Daarom: als ik moet kiezen tussen de kant die de meeste psychopaten/sadisten trekt, en de kant die enkel egoïsten trekt, dan stem ik liever rechts, want psychopaten zijn sadistische egoïsten. Het ideaal is dus: helemaal weg uit het 1D-spectrum van links-rechts, dus statenloosheid (#anarchisme).

Advertisements

Direct ontslag!

Wat een despote, die minister Ollongren. Onmiddelijk ontslaan en uitzetten! Ze voelt zich zozeer nietvo haar gemak in een democratie, dat ze vast maar wat graag weggaat hier. Wij willen juist de gelijkheid die jullie ons ontzeggen, Kajsa! Dus minder macht voor de politiek.
De politieke kaste jaagt mij angst aan, iedere keer dat ze hun mond openen.
Ttv het Oekraïene-referendum had de politiek al het lef om campagne te voeren voor een “ja”-stem. Nu demagogeert een minister zelfs al dat de wensen van het volk ongeldig zijn; afzetten die tuthola! Als heel Rutte3 mee afgaat, des te beter: zelfs Mussert1 was democratischer geformeerd.

Direct ontslag!

Wat een despote, die minister Ollongren. Onmiddelijk ontslaan en uitzetten! Ze voelt zich zozeer nietvo haar gemak in een democratie, dat ze vast maar wat graag weggaat hier. Wij willen juist de gelijkheid die jullie ons ontzeggen, Kajsa! Dus minder macht voor de politiek.
De politieke kaste jaagt mij angst aan, iedere keer dat ze hun mond openen.
Ttv het Oekraïene-referendum had de politiek al het lef om campagne te voeren voor een “ja”-stem. Nu demagogeert een minister zelfs al dat de wensen van het volk ongeldig zijn; afzetten die tuthola! Als heel Rutte3 mee afgaat, des te beter: zelfs Mussert1 was democratischer geformeerd.

Advertisements

Hulpverleners

Respect is mooi, moet wel van 2 kanten komen. Ziekenwagen-personeel belagen kan niet door de beugel. Echter: de sfeer is sterk te verbeteren indien de politiek haar gedrag aanpast. Dat heeft niets met onder een steen liggen door D66 te maken, maar alles met de perceptie: wie als verlengstuk van de Haagse junta wordt beschouwd moet niet rekenen op veel respect. Weet u nog van de bonnenquota? Dat getuigde niet van respect voor de burger, maar van een grote verwarring over de plek op de ranglijst van zowel burger als staat (die denkt boven de burger verheven te zijn.) In,een democratie zal gebrek aan respect geen probleem vormen, getuige o.a. Rutte3 is Nederland geen democratie, vandaar dat men de toevlucht zoekt tot de wet om respect af te dwingen, wat natuurlijk nooit lukt.

Advertisements

Nederland gaat steeds meer op Noord-Korea lijken

Danwel: Den Haag probeert PjongJang zelfs voorbij te steken. Men gaat een heus reisverbod instellen (2030) zodat mensen uit verschilende delen van Nederland elkaar niet meer zullen kennen. Het buitenland zal helemaal onbereikbaar worden.
Voor de dictatoriële, ondemocratische staat van de junta zou een beetje democraat zich toch schamen! Toegegeven, er worden wel verkiezingen georganiseerd, maar de uitslag van de parlementsverkiezingen wordt net zo goed gerespecteerd als de uitslag van referenda: niet. Verkiezingen hier zijn niet meer dan een belediging van het volk.

Advertisements

Piketty

Jammer dat De Telegraaf de communist Piketty een “econoom” noemt, ipv politiek activist. Ook jammer dat Piketty de schuld van “de ongelijkheid” legt bij hetkapitalisme. Want dat is juist de enige manier waarop de economische (en politieke) ongelijkheid kan worden bestreden. De ervaring leert juist dat MACHTS ongelijkheid hèt grote probleem is; díe ongelijkheid (alle macht licht bij politici en geen bij de burger: denk aan de formatie van Rutte3, nog minder democratisch dan Mussert1) heeft geleid tot Brexit, de Britten waren het beu niets te mogen bepalen. Het is al erg genoeg wanneer je landsoverheid je eisen en wensen negeert, maar het wordt des te erger wanneer een verre mogendheid je gaat vertellen wat moet en wat niet mag.

Valt op dat hij een exemplaar van Das Kapital (in het Frans; Capital) in zijn boekenkast heeft staan.

Ps hij is oud nieuws, misschien aandachtsgeil, zoals zoveel linkserds, maar allang acherhaald. Bijster vervelend dat hij op de valreep van 2018 nog aan bod komt.

Advertisements

Golf van onafhankelijkheid spoelt over Europa

Erlerst was er de Brexit, toen de sortir (Catelonië), en in Veneto (Italië) schijnt het ook al te rommelen. Dit schenkt de burger moed.
Toen was er Rutte3, waarmee Den Haag aangaf zich definitief te willen afscheiden van de bevolking van Nederland. Mooi!
Hoepel maar op, jullie willen niets te maken te hebben met onze wensen? Nou, dat komt mooi uit, want wij willen al heel lang niets met jullie te maken hebben. Sticht maar de Democratische Volksrepubliek Den Haag. Eens kijken wie het het langst volhoudt, jullie of wij.

Doei doei!

Advertisements