Streven mag niet meer

De koning heeft een kersttoespraak gegeven, waarin hij zei dat streven naar geluk geen obsessie mag worden. De hoogheid vertoont een stuitende neerbuigendheid.
En verwoord het thema van dit kabinet perfect.
Hoe durft zo’n vent zoiets te zeggen?

Onbegrip

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1439735619/groene-spoken-splijtzwam

De groene maatregelen, die de Nederlandse politiek neemt, zijn dezelfde als die alle kabinetten die ik ooit heb meegemaakt hebben genomen: namelijk niet de files oplossen. En zo de CO2-uitstoot en dus de fotosynthese verhogen: de wereld groener maken, tot grote ergernis van GroenLinks.
En de burger wordt niet alleen gestrafd (waarom eigenlijk?) met files, maar wordt ook gestrafd vóór de files! Dat is onbegrijpelijk.

Het probleem met “democratisch” bestuur

Nee, dit keer bedoel ik niet de tegenstelling tussen “macht AAN het volk” (democratie) en “macht OVER het volk” (regering, die de wet dicteert aan het volk), maar ik heb (weer) nagedacht over (de formatie van) Rutte3. Zoveel mensen als er tegen het klimaatbeleid hadden gestemd, zo graag wilde de regenten dat de CO2-uitstoot hoog bleef, reden dat Wilders (nr 2 van de verkiezingen) niet mocht mee-onderhandelen, maar Klaver (nr 5) wel. Beeld je eens in vereerd te zijn met een (uniek) privé-gesprek met onze minister-president, Mark Rutte:…

“Ja maar het klimaat was wel zo’n belangrijke kwestie, dat we het beleid toch zijn gaan uitvoeren.”

“Dus jullie denken het beter te weten dan de burger? Waarom mag de burger dan wel op jullie stemmen? om op die manier te bepalen wie er aan de macht komt. Niet dat de burger veel invloed had op de samenstelling van dit kabinet…” “En jullie komen toch ook uit de burgerbevolking? Dus kunnen jullie redelijkerwijs niet verwachten slimmer te zijn, dan de burger. Want je bent niet meer dan een burger. (Sterker nog: omdat een regering niet kan bestaan zonder burger om “over” te regeren, staan jullie lager in de hiërarchie dan de burger, die jullie helemaal nergens voor nodig heeft)”

Rutte’s eigen schuld

Het zijn altijd weer linkse activisten die met geweld dreigen, danwel dat domweg toepassen. Zolang links nog politiek vertegenwoordigd wordt, blijven ze zich aangemoedigd /geaccepteerd voelen, en blijft Nederland onleefbaar.
Zolang er een politieke overheerser is, heeft iedereen het recht om vertegenwoordigd te worden (een recht wat Nederland met voeten schend). M.i. belangrijker, is dat iedereen het recht heeft niet bedreigd of in gevaar gebracht te worden. Zolang links blijft bestaan gaat dat dus niet.
En dat de VVD zo graag met de PtdA, D’666 meespeelt, helpt niet. Dus Mark: neem maatregelen!

Vertrouwen en coalitie

Onderling geen vertrouwen merr binnen de coalitie? Mooi, want de burger had al voor de inhuldiging geen vertrouwen meer in deze coalitie. Er hadden merr mensen tegen het klimaatgezanik gestemd, dan ervoor, en toch mocht Wilders (#2) niet meedoen met de coalitie, maar kameraad Klaver (#5; tegen wie de kiezer in grote getale had gestemd) wel. Omdat Rutte3 niet de verkiezingsuitslag vertegenwoordigd, is dit dus niet het kabinet waar de kiezer zich voor had uitgesproken en hoeft de burger zich aan geen enkele wet te houden die zij opleggen, hoeft te houden

Gevolgtrekkingen

Intussen is er genoeg zekerheid over klimaat, dat we ons daarover heen zorgen hoeven te maken, dar hoeft alleen maar over de politiek; want GL c.s. hebben zo’n fanatieke waffel over het klimaat, dat hun constante tegenwerking van pogingen om de files op te lossen kan worden opgevat als

A) terracidaal landverraad, want een poging om al het leven op aarde uit te roeien.

B) het ultieme bedrog van het volk, onder het mom van iets wat ze zelf ook niet geloven, met als doel ons volledig te onderwerpen en een (communistische) dictatuur in te stellen.

Beide opties zijn wel een opstand waard, toch?

In optie (A) sterven de politici zelf ook uit dus laten we ervan uitgaan dat dat niet klopt, dan worden we gedwongen aan te nemen dat ze er niet zelf in geloven en dus (B). Gezien de onacceptabele mate van beschuldigingen en de mastschappelijke en economische ontwrichting die ze hebben veroorzaakt, rest ons niets anders, dan, op een andere partij te stemmen.

Hoo even! De formatie van Rutte3 heeft al aangetoond dat verkiezingsuitslagen niet van invloed zijn op de regering. Meer mensen hadden tegen kameraad Klaver gestemd, dan op hem, gevolg: Klaver mocht meedoen met de formatiebesprekingen. En alhoewel hij officieel niet in de regering zit, voeren ze wel zijn beleid uit. Dus democratie is er niet in Nederland. Democratisch bestuur is een contradictio in termini: “democratie” betekent “macht aan het volk”, en bestuur betekent “macht uitoefenen over een volk”