Goelag 3: hedendaagse politiek 1

Een verontrustende gedachte die bij mij opkwam, in de Goelag-tentoonstelling, was: dat het best wel eng is, dat er tegenwoordig nog communisten zijn die ongegeneerd het Stalinisme aanhangen, wetende wat die Georgische gek allemaal heeft uitgehaald. En dan te bedenken dat #Rutte c.s. daadwerkelijk hebben gedreigd samen te regeren met #GroenLinks, de Crypto#Communistische partij. (Een partij waar velen tegen dachten te stemmen door op de #VVD of #CDA te stemmen – hee, die fout begaan ze in de toekomst ook niet meer!).
Elders in het http://www.verzetsmuseum.org ging het natuurlijk over #WO2 in Nederland en Nederlands-Indië. In 1 van de afgedrukte brieven van overlevenden, beschreef een oorlogsfotograaf dat hij pas in de jaren 1960 is gaan begrijpen dat veel Indiërs de Nederlandse aanwezigheid net zo ervoeren, als dat de Nederlanders in Indië de bezetting door de Japanners / Duitsers ervaren hebben.
Er werd ook beschreven hoe de #Molukkers de kant van de Nederlandse bezetter hebben gekozen, en dus na WO2 als landverraders werden beschouwd door de Indonesiërs. Toen werden ze nogmaals door de Nederlanders in de steek gelaten, want ze hadden gehoopt hun eigen land te mogen stichten, wat dus niet gebeurde, maar eenmaal in NL werden ze ook niet voor vol aangezien. Wat dus verklaart waarom ze een trein hebben gekaapt bij De Punt. (Nou ja, het is amper een verklaring, hooguit een beetje als je het etatisme accepteert)

Erdoganistan

Ik heb een ideetje voor verdere vertraging in de onderhandelingen: spreek ipv Turkije van Erdoganistan, want dat is wat Recepke graag wil. Erkenning dat het zijn land is.
Zo’n club wil je toch niet als bondgenoot hebben? Dus: niet in de EU, ook uit de NAVO (of zij, of wij), want een militaire dictatuur is wel het laatste waar de NAVO mrlee geassocieerd hoort te worden. Ooit opgericht om zgn. de vrijheid te beschermen (tegen de communisten), past een kabinetje Erdogan daar niet bij. En een kabinet-Klaver al helemaal niet!

Klimaat-oplossing

Mocht Rutte3 op zoek zijn naar manieren om de (CO2-) uitstoot terug te dringen, mag ik u dan dit onnavolgbare voorstel aan de hand doen: haal het vervoer uit overheidshanden, dat vermindert files en dus: uitstoot en economische schade. Want de overheid weigert maar (uit ideologie) om de files op te lossen (reden om de voltallige overheid voor de krijgsraad te slepen en landverraad ten laste te leggen). Een private eigenaar kan pas geld halen uit een product als hij het weet te verkopen, dus als hij wil dat mensen zijn bedrijf verkiezen boven dat van een concurrent, dan moet de overheid zorgen dat het bereikbaar is, maar als de overheid dat weigert en liever een heleboel economische- en milieuschade veroorzaakt, dan moet hij maar zijn eigen weg aanleggen. Kostbaar, dus dat zal niet achteloos gedaan worden, ergo wildgroei krijg je niet.
Dus op mijn manier worden alle problemen waar de politiek het volk al decennia toe veroordeeld, opgelost.

Ff serieus over de formatie

In plaats van te schipperen met kiesdrempels, lijkt het mij het slimst om zoveel mogelijk taken bij de overheid weg te halen, zodat het niet uitmaakt hoe lang ze aan het formeren zijn, jarenlang, of dat ze in een namiddagje uitge-handjeklapt zijn, het land draait toch wel door.
Gelukkig zijn er zoveel dingen waar de overheid zich wel,mee bemoeit, wat niet hoort.
De enig acceptabele overheidstaak is: bescherming van eigendommen/-rechten, dmv bv kadasters of legers (dat betekent in het geheel niet, dat de overheid het recht heeft om intercontinentale strafexpedities uit te voeren, zoals ze nu doen).

Schippers zegt dat minderheidskabinet ‘dreigt’

http://nu.nl/politiek/4721772/schippers-zegt-minderheidskabinet-dreigt-.html

Ik snap nu de tactiek van Schippers, om eerst de onmogelijke optie van de crypto-communistische partij Nederland te proberen, dat diende om de partijen een beetje op te jutten (of dat, of ze wilde per sé de CU erbij hebben). Je hebt dus kans dat de partijkaders zich als kleine kinderen bejegend voelen en zich nu dan maar ook zo gaan gedragen.

De wet schiet tekort

Deze brief gestuurd aan de commissies Veiligheid & justitie en Infra & Milieu:

Het volgende belast mijn hart ten zeerste.
Het is mij ten gehore gekomen dat de overheid van mening is dat het klimaat gevaar loopt door CO2-uitstoot. Tevens, dat er kans is, dat de file-aanpak na een halve eeuw nog steeds hetzelfde blijft. Na een halve eeuw (zo niet langer) bewijs dat gedram over het OV niet werkt. Het bewijs van onwerkzaamheid is wel dusdanig overweldigend dat het onacceptabel is, als het auto’tje pesten zelfs in deze tijd van politiek-aangewakkerde(!) klimaat-paniek, ongehinderd doorgaat. Dit is door mij niet anders op te vatten dan als landverraad, door de CO2-uitstoot te willen verhogen (of op zijn minst niet te willen verlagen), terwijl men volmondig blijft beweren dat CO2 een gevaar vormt voor het klimaat.
Dat brengt mij bij de titel van dit bericht: ik heb gezocht naar een goede manier om aangifte te doen van landverraad, echter, volgens deze pagina: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01#BoekTweede_TiteldeelI_Artikel92 gaat dat niet.
Ik heb met een schok ontdekt dat de wet wel de overheid beschermt tegen de burger, maar niet andersom, zoals het hoort.
Gelieve dit zsm recht te zetten.

Formatie & zaken die wèl belangrijk zijn

(7 mei 2017) Wat mij betreft mag de formatie vier jaar duren, zelfs tot voorbij de volgende verkiezingen. En intussen kunnen we mooi een nieuw AZC openen: laat facilitaire zaken maar de zetels e.d. uit de tweede kamer halen, en die vervangen door luchtbedjes. Hup! Weer ruimte voor honderden vluchtelingen voor het Nederlandse regeringsbeleid.

Aantekening: Wij worden geregeerd door Brussel en DC. Vnl die laatste wil dat er grandioze aantallen bommen worden geworpen op Arabische vrouwen en kinderen, waardoor zij uit hun huis worden gedreven. Al is het wel het Europese (& Nederlandse) links wat als gevolg daarop die vluchtelingen hierheen lokt, met beloftes van gratis van alles en nog wat. De kamerleden roepen alleen maar als 1 man op tot nog meer bombardementen, nooit tot minder. Alleen daarom al hoop ik dat de regering nooit gevormd wordt.

Trouwens, is er nog iemand die niet snapt waar de Arabische contraterreur vandaan komt?