Golf van onafhankelijkheid spoelt over Europa

Erlerst was er de Brexit, toen de sortir (Catelonië), en in Veneto (Italië) schijnt het ook al te rommelen. Dit schenkt de burger moed.
Toen was er Rutte3, waarmee Den Haag aangaf zich definitief te willen afscheiden van de bevolking van Nederland. Mooi!
Hoepel maar op, jullie willen niets te maken te hebben met onze wensen? Nou, dat komt mooi uit, want wij willen al heel lang niets met jullie te maken hebben. Sticht maar de Democratische Volksrepubliek Den Haag. Eens kijken wie het het langst volhoudt, jullie of wij.

Doei doei!

Advertisements

Overschot ministeries

Rutte3 heeft zelfs een minister van rechtsbescherming (Dekker)! Wat stelt zo’n pipo nou voor, in vredesnaam? En wat heb je eraan? Waarom valt dat niet onder strafrecht (zgn. Justitie)? Noemen ze dat een scheiding der machten? In plaats van dan de roverheid uit z’n voegen te laten groeien, laten ze dan wat taken afstoten en door (private/democratische) instellingen zonder de magische autoriteit van de staat laten uitvoeren! Daar kan een burger zich tegen verweren met juridische middelen, tegen een roverheid niet. Ook niet tegen de minister van rechtsgelijkheid, want zijn wil is wet, zo bepalen de rechters tegenwoordig.

Hierom vind ik Rutte3 minder democratisch dan Mussert1

Het kabinet Rutte3 is nog minder democatisch dan Museert1, omdat Hitler tenminste geen enkele poging deed de democratische schijn op te houden, hij wees Anton Mussert aan,als “leider van ons volk”, zoals de krantekop indertijd berichtte. Rutte3 ging tegen de expliciet geuitte wensen van het volk in, door de nummer 2 van de verkiezingen uit te sluiten, en in plaats daarvan met nummers 1, 2, 3, 4 & 5 te proberen,een kabinet te formeren. Bedemk,je wel,dat GroenLinks (#5) een radicaal andere ideologie hanteert dan de nummer 2 (PVV; veel mensen stemden juist PVV tegen GroenLinks).
Kortom: Rutte3 is een a-sociale schoffering van de wensen van het volk. Je kunt niet eerst het volk de voorkeur laten uitspreken, en dan expliciet die voorkeur verwerpen. In dat popzicht was Hitler een toffere peer.

Beetje laat, maar vooruit: weg met VWS

Lijkt een beetje laat, maar is dat toch niet; aangezien Rutte3 toch niet lang meer bestaat, is dit juist ruim op tijd.
Het is kiezen of delen: een ministerie van verkeer, òf een miilnsterie van klimaat. Aangezien de hoge CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de files die allang opgelost konden zijn, wat niet mag, werkt het ministerie van VWS niet, dus schaf dat maar af. Gewoon: weg ermee en nooit meer terug. Scheelt weer een heleboel belastinggeld dat de burger moet betalen, en waarvoor die in de file moet staan, om te werken om dat geld op te brengen. Dus, door beide ministeries aan te houden stijgt de CO2-uitstoot alleen maar.
Beetje krom, niet? Of zullen we maar direct de diagnose schizofrenie stellen?

“Defensie” aantrekkelijker als werkgever

Op dit moment heeft het ministerie van offensie 5000 vacatures, de verwachting is, dat dat aantal gaat oplopen. Dat is fijn nieuws! Want het betekent dat de onveiligheid van de burger in het geding is.
Mijn advies,aan Rutte: het enige dat die soldaten verdedigen, is jouw baantje, als je wil dat er meer mensen gaan kiezen om dat te gaan doen, maak je dan zo geliefd dat ze dat graag willen doen.
Dat is wel een heel fijn vooruitzicht voor iedereen.
Dat zal nog een heolle toer worden, want Rutte3 is nu ongeveer even geliefd als Mussert1 (en exact even democratisch tot stad gekomen).
Helaas leert de geschiedenis ons dat het soldaten niet lukt om,het oand te verdedigen:
Hertog van Alva
Keizer van Frankrijk
Oostenrijker van Duitsland
Enz… enz… enz…

Nepnieuws

Nepnieuws baart de Nederlandse roverheid zorgen! Euhm, met je vingertje naar Rusland wijzen is een gotspe! Jullie grote vrinden in het District of Criminals hebben met nepnieuws over massavernietigingswapens in Irak (waarvan ze wisten dat die niet bestonden) de wereld opgescheept met IS. En dat feit is al heel geruime tijd bekend. Dus: wat jullie nu doen is nepnieuws verspreiden. Grote grutten, flater1 van Rutte3 (dan tel ik de godgeklaagde formatie niet mee; sportief van mij, niet?)
Dat begint goed, Marky Mark!

On Hoppe’s”Private production of defense”

According to Hans Hermann Hoppe https://mises.org/library/private-production-defense-0 , Hobbes put it that in a privatized world, there would be permanent underproduction of defense. Which in my own view would mean that a greater level of wealth would be realized, due to reduced squandering of money/wealth, which is what military spending always is
either it fails at being defensive (I have plenty of older posts on this), or it becomes offensive (only Switzerland and post-WW2 Japan & Germany are safe from this, due to the strictly upheld organization of their military capability – in the cases of Japan and Germany, it is strictly a defense force, as a consequence of their defeat at the hands of the allies)
Offensive wars are what politicians start out of boredom, having that army just sitting there, doing nothing.
And by being offensive, they stimulate retalliations, causing a need for defense – which they are forever unable to meet.
In,the end costing the country so much more money than if there would be no military. Since any and all military capacity is an unproductive waste of money, armies only ever empoverish nations. Besides: if (miracle of miracles) they would succeed in fending off an invading nation, that would only mean that the job of the reigning oppressor (whether democratically elected or not) is protected. Imagine anyone wishing to protect the job of such an anti-democratic jerk like Mark Rutte, I would take offense at that, even maje attempts to,stop him from doing that.
It would be best when, instead of armed forces, there would be (uniformed) officials walking about the area, to correct/prevent the mischievous acts of poorly brought up young rascals. Not exactly what you’d think is a job that needs an army, right?