Staatsschuld & WO2

https://www.destaatsschuldmeter.nl/ Tussen 1940 en 1945 is de staatsschuld gestegen van 3,690 mln terreuro naar 10,855 mln.

Blijkbaar was de NSB wel een legitieme regering. Dus: met geweld de macht grijpen – en behouden – is wat een regering legitimeert.

Dus de staatsschuld wordt bepaald door de dictatuur (in deze: NSB), niet door het volk. (elke regering dicteert de wetten en oefent macht uit over het volk)

Rutte akkoord met coronasubsidies Italie en Spanje

https://www.welingelichtekringen.nl/politiek/1938113/rutte-toch-akkoord-met-coronasubsidies-italie-en-spanje.html?utm_source=upday.samsung.browser&utm_medium=referral Italië moet “harde garanties” afgeven dat zij het geld investeren in versterking van hun economieën Juist, wil er nog iemand proberen vol te houden dat de VVD rechts is? Rutte gaat zijn geld (nu ja; heeft hij van ons gejat) weggeven aan de politici van een ander land. Welk dat moeten investeren. Natuurlijk is dat geen lening; want leningen krijg je terug. Als de staat gaat investeren, is dat geld voor eeuwig en altijd verdwenen. Hebben ze dan echt niets geleerd van ontwikkelingssteun aan Afrika? En van alle mislukkingen van economische steun aan politiek correcte bedrijven, die voorkomen dat echte ondernemers zich in die industrietak begeven (oneerlijke concurrentie) en dus de hele industrie op achterstand zetten.

De mesjogge AOW

Die mesjogge AOW moet afgeschafd worden. Je krijgt straks 5 AOW-trekkers per werkende. Die moet dan 3 AOW’ers financieren, plus zichzelf, plus vrouw en kinderen, oftwel 7 personen moeten er van1 salaris leven. Welke aso stemt er nog tegen de toekomstige generatie? (Op de ouderenpartij). Iedereen moet zsm gaan sparen voor de oude dag. En we moeten van die Haagse bende af. Want die gaat ons spaargeld uiteraard jatten om leuk stemmen mee te kopen van domme linkse aso’s.

Ontwikkeling

In het jaar 1820 waren er slechts 60 miljoen mensen (6% vd wereldbevolking) die niet in extreme armoede leefden. In 2015 waren dat er 6.600 miljoen (91,4%). In die tussentijd was de wereldbevolking was natuurlijk ook nog fors gegroeid, wat het des te indrukwekkender maakt: want er was welvaart te over voor 110* zoveel mensen. Er waren 6.6* meer mensen die niet in extreme armoede leefden dan dat er in totaal mensen waren in 1820. Dat komt omdat welvaart gemaakt wordt ipv geconfisceerd/belast (socialisten aller landen, let op!). De natuurtoestand is armoede. Je krijgt pas de kans op een beter leven, wanneer mensen hun inventiviteit ergens in steken. Welvaart is oneindig, want creativiteit is oneindig. De hamer en zaag zijn al heel lang geleden uitgevonden, kijk wat daar al niet mee is gedaan.

“Betaalbaar” houden

Toen Drees de AOW invoerde (’55), was al bekend dat de babyboomers die onbetaalbaar zouden maken. Maar indertijd werden de meeste mensen niet zo oud als tegenwoordig. Dus vrees ik dat, om de AOW te kunnen behouden, partijen (als 55+) een wettelijke maximumleeftijd zullen instellen. Alleen kunnen ze die niet gelijk stellen met de pensioenleeftijd, want dan betaalt niemand nog aan een pensioenfonds, en die investeren in winkelpanden. Zucht… Dat komt er nu van, als een staat zich overal mee bemoeit; totale ineenstorting van alles waar de burger iets aan heeft.

Koers van het land

http://www.telegraaf.nl/watuzegt/124946946/column-waarom-bemoeien-wij-ons-niet-meer-met-de-koers-van-dit-land Column Zwagerman/-vrouw: “Waarom bemoeien wij ons niet meer met de koers van dit land” Nou Marianne, ik heb het ooit geprobeerd, maar de wettelijke definitie van land sluit de burger uit. De wet op landverraad kan niet duidelijker zijn in hoe de politiek denkt dat de rangorde is: De staat wordt beschermd tegen de burger, niet andersom. Oftewel de geest van Mussolini waart welig rond in Den Haag.

De grote klap

Aangenomen dat de mensheid het klimaatbeleid van de komende decennia overleeft, komt er nog een,joekel van een probleem: de sociale voorzieningen, welke de dames en heren leidinggevenden weigeren te versoberen/hervormen. Al ttv de invoering van de AOW (de jaren ’50) wist kameraad Drees, dat een omslagstelsel demografisch niet houdbaar was, want dankzij de babyboom komt er over niet al te lange tijd een moment, dat de steeds langer levende, niet-werkzame bevolking een te groot aandeel wordt voor de kleine werkzame bevolking om die te financieren, waardoor de arbeiders meer kwijt zijn aan AOW-omslag voor anderen dan henzelf, zodat ze moeten leven als in een oorlogseconomie, met weinig te makken.
Maar wacht: daar heeft de politiek de oplossing voor: immigratie! Op industriële schaal nieuwe arbeiders hierheen halen. Echter, de meesten zijn geen arbeiders, maar steuntrekkers en vormen dus nu al een negatief saldo op de balans. En uiteindelijk worden ze nog bejaard ook en gaan ze steun trekken.
Dit betekent, dat er een generatie aankomt, die geen andere keuze heeft dan te creperen van de honger. Dank, aso’s in Den Haag!
Als we jullie niet zouden hebben om het goede voorbeeld te geven, om “aan een ander te denken.”

Twee revoluties

Van de twee grootste revoluties uit de wereldgeschiedenis, heeft de industriële het meest gunstig uitgepakt voor de mensheid, en de communistische het slechtst.
Dat kwam doordat de industriële revolutie democratisch was, door de bevolking zelf uitgevoerd (niet beraamd). Lenin legde zijn wil op aan het volk. Dat is ook de reden dat in Groot Brittannië de Conservatieve partij meer stemmen uit de arbeidersklasse krijgt dan de Labour, welke partij heeft gekozen voor de politiek, dus tegen het volk. Dus stemmer: weet tegen wie je stemt.

Beleggen

Met de schandalig lage spaarrente (zelfs onder de 0%!) zoeken immer meer spaarders hun toevlucht tot de aandelenhandel.
Dit is reden tot huiveren: de Wall Street Crash van de jaren ’20 kwam ook doordat de Federal Reserve de rente sterk had verlaagd, en mensen daarop rrageerden, door te gokken op de beurs. Paniekreacties door schokken liggen op de loer.
Het lijkt mij verstandig om rekening te houden met een herhaling van toen, maar dan hier.