“Betaalbaar” houden

Toen Drees de AOW invoerde (’55), was al bekend dat de babyboomers die onbetaalbaar zouden maken. Maar indertijd werden de meeste mensen niet zo oud als tegenwoordig. Dus vrees ik dat, om de AOW te kunnen behouden, partijen (als 55+) een wettelijke maximumleeftijd zullen instellen. Alleen kunnen ze die niet gelijk stellen met de pensioenleeftijd, want dan betaalt niemand nog aan een pensioenfonds, en die investeren in winkelpanden. Zucht… Dat komt er nu van, als een staat zich overal mee bemoeit; totale ineenstorting van alles waar de burger iets aan heeft.

Koers van het land

http://www.telegraaf.nl/watuzegt/124946946/column-waarom-bemoeien-wij-ons-niet-meer-met-de-koers-van-dit-land Column Zwagerman/-vrouw: “Waarom bemoeien wij ons niet meer met de koers van dit land” Nou Marianne, ik heb het ooit geprobeerd, maar de wettelijke definitie van land sluit de burger uit. De wet op landverraad kan niet duidelijker zijn in hoe de politiek denkt dat de rangorde is: De staat wordt beschermd tegen de burger, niet andersom. Oftewel de geest van Mussolini waart welig rond in Den Haag.

De grote klap

Aangenomen dat de mensheid het klimaatbeleid van de komende decennia overleeft, komt er nog een,joekel van een probleem: de sociale voorzieningen, welke de dames en heren leidinggevenden weigeren te versoberen/hervormen. Al ttv de invoering van de AOW (de jaren ’50) wist kameraad Drees, dat een omslagstelsel demografisch niet houdbaar was, want dankzij de babyboom komt er over niet al te lange tijd een moment, dat de steeds langer levende, niet-werkzame bevolking een te groot aandeel wordt voor de kleine werkzame bevolking om die te financieren, waardoor de arbeiders meer kwijt zijn aan AOW-omslag voor anderen dan henzelf, zodat ze moeten leven als in een oorlogseconomie, met weinig te makken.
Maar wacht: daar heeft de politiek de oplossing voor: immigratie! Op industriële schaal nieuwe arbeiders hierheen halen. Echter, de meesten zijn geen arbeiders, maar steuntrekkers en vormen dus nu al een negatief saldo op de balans. En uiteindelijk worden ze nog bejaard ook en gaan ze steun trekken.
Dit betekent, dat er een generatie aankomt, die geen andere keuze heeft dan te creperen van de honger. Dank, aso’s in Den Haag!
Als we jullie niet zouden hebben om het goede voorbeeld te geven, om “aan een ander te denken.”

Twee revoluties

Van de twee grootste revoluties uit de wereldgeschiedenis, heeft de industriële het meest gunstig uitgepakt voor de mensheid, en de communistische het slechtst.
Dat kwam doordat de industriële revolutie democratisch was, door de bevolking zelf uitgevoerd (niet beraamd). Lenin legde zijn wil op aan het volk. Dat is ook de reden dat in Groot Brittannië de Conservatieve partij meer stemmen uit de arbeidersklasse krijgt dan de Labour, welke partij heeft gekozen voor de politiek, dus tegen het volk. Dus stemmer: weet tegen wie je stemt.

Beleggen

Met de schandalig lage spaarrente (zelfs onder de 0%!) zoeken immer meer spaarders hun toevlucht tot de aandelenhandel.
Dit is reden tot huiveren: de Wall Street Crash van de jaren ’20 kwam ook doordat de Federal Reserve de rente sterk had verlaagd, en mensen daarop rrageerden, door te gokken op de beurs. Paniekreacties door schokken liggen op de loer.
Het lijkt mij verstandig om rekening te houden met een herhaling van toen, maar dan hier.

Niet klagen over egoïsme

“De huidige generatie is te egoïstisch, denkt alleen maar aan zichzelf.”
En wiens schuld is dat? Ze zijn opgegroeid in een wereld waarin het de gewoonte was, om maar geld van de ene groep af te pikken om aan een andere groep te geven. Dus deze generatie heeft alleen maar krijgen gekend, en niet geven.
En zo,teelt men egoïsten.
Dus: de vorige generatie die zich op de borst klopt om hoe sociaal ze waren, neem je eigen verantwoordelijkheid maar.
En besef je eindelijk eens, dat de staat voor je karretje spannen, nooit goed uitpakt.
Het is veel wenselijker om sociale voorzieningen door de samenleving (stam van het woord sociaal) te laten regelen, aant dat levert een samenhangende bevolking op, die wèl bereid is tot geven en nemen.

De doodlopende weg van het immigratiebeleid

De welvaartsstaat is al heel lang demografisch aan het ontploffen. En de politiek weet dat. Hun oplossing: niet het feest afbouwen (want dat kost stemmen, en aan de macht zijn is zo leuk.) maar massa-immigratie. Als we aannemen dat die immigranten allemaal gelijk bijdragen aan de belastingpoel, dan hoeven we ons alleen maar zorgen te maken over een toenemend vergrijzende bevolking, die in de toekomst dus en grotere aanspraak maakt op de krimpende belastinginkomsten.
In de praktijk, echter, maakt een grote hoeveelheid immigranten/asielzoekers aanspraak op de huidige ppoel, zonder iets in te leggen.
En als je de werkelijkheid ter sprake brengt, dan ben je en verachtelijke racist.
Ik vindt het verachtelijker om honderduizenden mensen op te offeren aan de politieke weigering de waarheid te accepteren.