Vrijheid

De basisbehoeften voor de mens zijn (in willekeurige volgorde):

 • Voedsel,
 • Drinken,
 • Onderdak,
 • Gezondheid,
 • Slaap.

Direct gevolgd door:

 • vrijheid (geen basisbehoefte, maar wel een sterke behoefte)

Bijvoorbeeld vrijheid om voedsel naar keuze te verkrijgen, van een bron naar keuze, voor een prijs die je zelf acceptabel vind.
Vrijheid opofferen leidt niet tot voldoende voedselvoorziening (Russen en Cubanen en Venezolanen kunnen daar over meepraten; Venezolanen moeten zelfs op straathonden jagen om te kunnen eten!).
Dit wil zeggen dat zelfbestemming een erg hoge (psychologische) prioriteit heeft. Het is dus niet zomaar een decadente luxe, maar een noodzaak. Het is dus niet zomaar een decadente luxe, maar een noodzaak. Daarom is het onverstandig om te veel zaken aan een overheid over te laten.

Ik vraag mij echt af

of het per saldo wel zo goed was dat de nazi’s WO2 hebben verloren. Even daargelaten dat Duitsland economisch en politiek het beste uit de oorlog is gekomen, telt ook dit nog mee: waren de Russen / oostblokbewoners echt zoveel slechter af geweest onder Hitler dan ze waren onder Stalin? Dat is kiezen tussen twee kwaden, maar zoals sommige historici nog wel zeggen: met #Hitler kon je tenminste nog een beetje lachen, met #Stalin in het geheel niet.
Bovendien heeft de overwinning van de geallieerden geleid tot de oprichting van de #NAVO, de grootste terreurorganisatie ter wereld.

Medicijn tegen hoge prijzen: boos op farma?

Wat is het dat de prijzen van medicijnen zo hoog maakt? Als je links zou mogen geloven, komt dat door de winsten due de farmacoligische industrie wil maken. Oplossing: meer boosheid op de gemene farma.
Wat maakt dat de prijzen zo hoog zijn? De #procedure om één enkel pilletje goedgekeurd te krijgen kost miljoenen. Miljoenen die niet door de minister van Volksgezondheid betaald worden, maar door de burger, die niet eens de kans krijgt om te kiezen voor goedkopere medicijnen. Sterker nog: als je goedkoop medicijnen inkoopt in het buitenland en aan Nederlanders verkoopt, dan wordt je vervolgd voor illegale smokkel. Wie is daar nu mee gediend?

 • Niet de burger
 • De overheid? (Want die kan de schijn wekken nodig te zijn voor de burger – en op die manier haar bestaan rekken)
 • niet de smokkelaar
 • Wel de medicijnfabrikant?

(Maar die laatste was toch gemeen en op winst belust, waarom wordt die dan gesteund door de overheid, over de ruggen van de burgers?)

Stel dat het de overheid er alleen maar om gaat, de burgers beschermen tegen ondeugdelijke medicijnen?

Als er een medicijn is voor een ellendige aandoening, en er zijn niet genoeg mensen met die aandoening, om het winstgevend te maken om de hele (dure, lange) goedkeuringsprocedure te doorlopen, dan komt dat medicijn niet op de #markt. [#winstbelust!!! “Zie je wel dat het #kapitalisme slecht is?”]
En als daardoor #burgers creperen / met pijn door het leven moeten, dan is dat niet het probleem van de politicus! De #burger moet dan maar sterven, dat is een offer om de #veiligheid van de burger te garanderen. Fijn, mijnheer de dictator, aan u hebben we iets.
(Niet dus: afschaffen die verplichte goedkeuring, gun burgers de keuze van zelf te vertrouwen op recensies door andere gebruikers/ of te kiezen voor een duurder medicijn wat wel een hele procedure heeft doorlopen; verzin een keurmerk o.i.d.)

De wet van Say

https://mises.org/blog/rick-perry-%E2%80%94-and-his-critics-%E2%80%94-still-dont-understand-says-law

De manier waarop links probeert te rechtvaardigen dat ze geen extra wegen willen aanleggen, want “meer wegen trekt meer verkeer aan”…
Even daargelaten dat dat alleen kan werken bij een functionrrende markt, waar niet vraag en aanbod zogefrustreerd zijn, om politieke redenen (dus uit ordinair sadisme).

Naamsverwarring?

In dit artikel (duidelijk geschreven in de teneur van een angstige,  bezette bevolking), worden de Russen (Sovjettroepen), als de vijand neergezet. Even daargelaten dat de #Sovjets inherent vijandelijk waren (jegens de eigen bevolking), is dit soort (opzettelijke) naamsverwarring kenmerkend, vindt ook nu nog plaats. De #nazis trokken naar #Rusland om de #Russen aan te vallen, dus waren ZIJ de vijand! Maar ja, dat schrijf je natuurlijk niet wanneer diezelfde vijand de magische macht van de natiestaat, waarin jij gevestigd bent, in handen heeft. En dezelfde vijand die dagelijks bombardementen uitvoert in Arabië, hanteert dezelfde #newspeak, in het westen.

Statenloosheid is beter voor de samenleving (& economie)

Redenen dat er zoveel vreemdelingen worden binnengehaald, in Nederland, zijn:

 1. Dat onze overheersers weten dat veel burgers zich eraan ergeren. Sadisme.
 2. In uitdieping van punt 1: de groepen burgers tegen elkaar uitspelen (verdeel en heers): machtswellust – libido domini.
 3. Met het smoesje van “de kosten van asielopvang verlichten”, worden asielzoekers als gratis verpleegkundigen aan het werk gezet, om daarmee de loonlasten van ziekenhuizen (en dusverzekeraars) te verlichten – loonpolitiek.

Dat veel burgers zich ergeren aan immigratie van kansloze #buitenlanders, bezorgt weer veel stemmen voor de PVV enz., zodat de traditioneel linkse partijen zich daartegen kunnen afzetten en contrasteren. En een #PVV kan zich lekker afzetten tegen een #GroenLinks. Dus hebben beide elkaar nodig, om hun (potentiële) achterban uit ongerustheid op hen te laten stemmen, bang als ze zijn dat “extreem rechts” aan de macht komt.

Punt 3 (loonpolitiek) leidt ertoe dat er geen #verpleegkundigen meer opgeleid zullen worden (niemand neemt nog dure inheemse verpleegkundigen aan en ze zullen ook nooit meer dan een hongerloontje krijgen; tenslotte zijn #asielzoekers gratis en dus oneindig veel goedkoper), waardoor die opleidingen verschrompelen en er nog meer banen verdwijnen.
Een evt. tekort aan verpleegkundigen zal moeten worden aangevuld vanuit het buitenland, waardoor er nog een andere groep belanghebbenden (lobby-groep) bij komt, die buiten de verkiezingen om het internationale beleid beïnvloed: de verpleegafdelingen in ziekenhuizen. (En de boekhouders uit die ziekenhuizen, en de boekhouders van de zorgverzekeraars). Deze chaos wordt onnavigeerbaar voor politici die zicjzelf om de eoa reden heel capabel vinden.

Dit ondermijnt dus het toch al schrale concept van parlementaire democratie nog verder.

Deze problemen kunnen alleen bestaan, door het gekunstelde concept van een over- (kuch!) heid. Oftewel doordat die bende machtswellustellingen fijn op kosten van de samenleving diezelfde samenleving kan tergen / uitpersen. Als die gekken alles zelf zouden moeten betalen, zou er stukken minder immigratie zijn, in elk geval van kanslozen. Die zouden in de regio van oorsprong worden opgevangen. Die paar die toch de oversteek over de Middellandse zee zouden maken, zouden op eigen kosten in een vrije woning of hotelkamer terecht kunnen (als toeristen of verhuisden), of zouden door organisaties van bezorgde burgers kunnen worden opgevangen. Doordat die organisaties er hun eigen geld in steken, worden zij selectiever in hoe dat geld zal worden besteed.

#Bonusbeleid

Het #bonusbeleid van eender welk #bedrijf gaat de #overheid niets aan. Laat de burger zijn eigen verantwoordelijkheid nemen, en domweg geen rekening openen bij zo’n bank.
Beter nog: laat die burger zijn loon #contant in een zakje vragen.
In dit kader pleit ik ook liever voor Geen #Europa, Geen #regelgeving.
Als het bonusbeleid van een #bank je als burger niet bevalt, open je daar toch geen rekening! Als je per sé bij een bank wil, maar je kunt er geen vinden die aan jouw eisen en wensen voldoet, dan richt je er toch zelf een op? Als je eisen en wensen redelijk zijn, dan heb je vast weinig moeite om genoeg eensgezinde klanten te vinden.