Manieren van dwarsliggen

Advertisements

Kwart Nederlandse huishoudens geen motorvoertuig

https://www.autoweek.nl/nieuws/kwart-nederlandse-huishoudens-geen-motorvoertuig/
Mijn conclusie is, dat degenen die geen auto bezitten, niet bewust voor OV als alternatief kiezen. Want het OV is geen alternatief voor Eigen Vervoer (EV). Degenen die geen auto bezitten, wonen in een dichtbrvolkte/bebouwde stad, en hebben dus geen ruimte om de auto kwijt te kunnen. En reizen te voet of fiets.
Of de auto is zo kunstmatig duur gemaakt door de volkshatende junta, dat ze zich er geen kunnen veroorloven.

Nederland transportland?

De Haagse junta wil Nederland niet uit de Europese zgn. Unie halen, ondanks de luide roep om een Nexit, omdat Nederland een “transportland” is, en als het de wraakzuchtige Europese niet-Unie stapt, dan zal Europa uit wraak geen goederentransport meer toelaten via Nederland? Nederland ligt aan de buitenrand, Europees goederenvervoer zal dus eerder door Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk gaan dan via Nederland. Dus die smoes doet geen opgeld meer. En dan nog: vanaf 2030 geldt er een reisverbod in dit “transportland”!
Den Haag snapt er helemaal niets van.

Fietsplan

Gut, zouden nu eindelijk in de winter ook de fietspaden sneeuwvrij worden gemaakt? Vast niet, de roverheid kennende. Een kwart miljard voor een nationaal fietspadenplan. Het is op zich wel leuk om te lezen dat we uit de auto GELOKT worden, ipv GEBEUKT (door hun decennialange weigering iets aan de files te doen), de gewoonlijke strategie van de Haagse junta.
Als ze nu es zorgen voor genoeg asfalt (na ruim een halve eeuw belasting heffen zonder tegenprestatie hebben ze er toch wel genoeg geld voor?), dan heeft het heilige klimaat er ook nog baat bij.

Druk

Typisch weer iets voor Den Haag: het volk straffen om hun zin door te drammen.
Als er ook maar iemand is, die nu nog denkt dat de roverheid er is voor het volk, dan worden die hopelijk nu wel wakker. zoiets geldt alleen in een democratie: wat Nederland in de verste verte niet is.
Als de staat zich ooit in de afgelopen halve eeuw van haar taak zou hebben gekweten, dan waren de files al lang en breed opgelost. En de CO2-uitstoor flink verlaagd. Maar gezien de aanhoudende weigering van de Haagse junta om de files op te lossen, valt te klassificeren als landverraad.
Tijd om druk op de dictatoren uit te oefenen?

Files, 2030

Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat elke meeloper van die “klimaatmars” vind dat het verbod (2030) op niet-emisieloze auto’s de milieuproblemen oplost. Even daarg;laten dat, als er miljoenen EV’s in de file staan die net zoveel,energie verkwisten als wanneer er auto’s met inwendige verbrandingsmotoren in de file staan.
Natuurlijk is het verbod een oplossing voor de files, want omdat niemand zich dan,een auto kan veroorloven, en omdat het OV (nu al geen alternatief!) de vraag niet zal aan kunnen en bovendien niet meer gesubsidieerd zal kunnen worden uit de brandstofaccijnzen en dus wordt dat ook onbetaalbaar. Dus: een vervoersverbod, net als in Noord Korea, dus: werkloosheid van 100%, terug naar de welvaart uit de middeleeuwen.