Vergelijking Noord-Korea & Nederland

In Noord-Korea heeft de #overheid de voedselvoorziening in handen. In #Nederland heeft de #roverheid de wegenvoorziening in handen. Noord-Koreanen leiden verschrikkelijke honger, Nederlanders staan al meer dan 50 jaar in de #file (ruim een halve eeuw!). #Pyongyang weigert voedselhulp uit het buitenland toe te laten, omdat dat het falen van de overheid te zeer zou blootstellen. Den Haag weigert om de files op te lossen en is daardoor de grootste klimaat-terrorist van het land. De enige oplossing lijkt mij om de zeggenschap van de roverheid over het verkeer te ontnemen.
Nederland is allang ontegenzeggelijk een failed state: meer gezichtsverlies kan niet, dus waar wachten ze op? Totdat de catastrofale #klimaatverandering van #Gore
de Nederlandse #polder in Sahara 2.0 heeft veranderd?

Why the resistance to making room for new roads?

(This applies to the preparations for the Dutch #Betuwelijn. I know that’s old hat, but it gels quite nicely with futile objections against statelesness, so this makes for a new way to undermine the “Who’ll make the roads”-argument against #anarchism)

“Without the state, who would make the roads?”

That is a common objection to statelessness, in fact it’s so common that I’ve given it its very own category on this blog. So, why do some people hinder the building of roads / railways?
Again, it’s because these are done by the state, in the only way a state knows how: using blunt force and supreme arrogance: presenting people with a fait-accompli: there is going to be a new railway over here” and the crappy village where you and your ancestors have been living for goodness knows how many generations is in the way, so is going to be leveled. Now make way for our plans, you worthless sods!
“Out of the goodness of our hearts we’ll pay you this (ahem) generous amount of compensation, so you’ll get out of our glorious way”. Now get lost and let us have our way! This is a democracy, so you’ll have to listen to us!

Is it any wonder the inhabitants of that village fight even heavily armed police-bulldozer crews,and sre willing to risk the legal and health consequences that redistance entails? No, of course it isn’t! That’s why the roads stand a better chance of being built WITHOUT eminent domain. Asking nicely is a much better strategy. The state being at the top of the list of hateful crap, for most, is always going to have problems supplying any goods it hasseized the monopoly power on, because of exactly,that: they have SEIZED monopoly power, and they abuse that monopoly, by forcing people to sit in traffic jams, instead shouting thst thry should go by train.

Spitsheffing

Nu willen ze weer #spitsheffing invoeren op het spoor.
Hé! Zulke kunstmatige #boetes kun je als staat niet opdringen aan de werkelijkheid! Gun de burger de kans om alternatieven te kiezen. Bemoei je niet meer met vervoer: dan komt de burger misschien nog een keertje op tijd op zijn werk; En dan komt er vanzelf wel #regulering dmv prijsvariatie/-differentiatie. En als dat niet meer nodig blijkt, bv omdat er genoeg maatregelen zijn genomen om de capaciteit te vergroten, dan verdwijnt die prijsdifferentiatie weer, #overheidsmaatregelen kunnen alleen werken dmv straffen, die blijven gelden indien de smoes ervoor allang al opgelost is. Indien er echt sprake was van #marktpartijen in het vervoer, zouden die klanten willen #lokken & #belonen door op andere tijdstippen de #prijzen te verlagen, in de hoop dat mensen hun #reistijden verleggen naar de goedkopere tijden. Let wel dat de overheid weer alleen kan denken aan mensen wegjagen uit bepaalde tijdstippen.

Hardrijders

Net als menigeen erger ik mij grandioos aan de vele drempels in woonwijken. Ik bof nog, dat er niet één pal voor mijn huis ligt. Die #drempels worden aangelegd vanwege hardrijders en beschadigen aan de funderingen van naastgelegen woningen.
Ik ben er stellig van overtuigd dat dat hardrijden een gevolg is van de frustraties om de vele #files, waar de overheid de burger op trakteert. Omdat men zo langzaam moet rijden op de “snel”weg, viert men die frustraties bot op de binnenwegen. Dubbel kassa voor de dieven:
Geen cent extra aan #infrastructuur (behalve dan af en toe een straat voldrempellen, wat weer leidt tot kapotte schokdempers en dus meer BTW-inkomsten), plus:
Extra flitsinkomsten.
De schoften weten wel wat ze doen.

Regeringstoestel

Ik heb zojuist (4 mei 2017) de volgende brief gestuurd aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu:

Geachte commissie,
Bij deze wil ik u voorstellen, om alleen de Fokker te verkopen, en daar geen vervanger voor aan te schaffen. Dit biedt de volgende voordelen:
– uiteraard de financiële (een besluit dat geld oplevert ipv het te kosten)
– U zult dan het goede voorbeeld geven, door alleen maar per OV (trein/bus/lijnvliegtuig) te reizen, zoals u al decennia van de daken afschreeuwt jegens de burger.
– u begeeft zich onder de burger, in plaats van zich af te zonderen in allerlei torentjes, al dan niet van ivoor. Dat is wel zo wenselijk in een democratie.
– Dat betekent dat u zelf ook iets voelt van de gevolgen van uw beleid (bv als de accijnzen verhoogd worden, merkt u dat ook aan de prijzen die u zelf moet betalen.)

In naam van de planeet, stop het OV te subsidiëren

De lege bussen en treinen (en trams) die maar blijven rondrijden, verstoken veel teveel energie, klaarblijkelijk zonder enig ander doel dan energie te verstoken (en geld te kosten).
Dit is mogelijk, omdat ze van gestolen geld worden betaald (oftewel: onder dwang gesubsidieerd door een onwillende bevolking). Indien ze op eigen kracht zouden moeten blijven,drijven, dan scheelt dat enorm veel CO2-uitstoot, iets wat de overheid zegt te willen bewerkstelligen. Indien het OV alleen zou rijden op nomenten da er vraag naar was, zou dat een zegen zijn voor het milieu.
Daarom: schaf die subsidies af!

Treinen en klimaat

Deze #kabinetsformatie duurt maar en duurt maar. Laten ze dat ajb de volle 4 jaar volhouden, het gaat eindelijk weer een beetje met het volk.
Maar als ze eindelijk es ophouden met vakanties om bij te komen van de papadagen, en knopen gaan doorhakken, en er komt over een paar maanden eindelijk een #kabinet, dan zul je zien dat die #watermeloen van een #KameraadKlaver (groen van buiten, rood van binnen) zijn hobby (het #klimaat) er weer heeft doorgedrukt. En dan zul je blijven zien dat het #CO2-geld dat voor het oprapen ligt, weer fanatiek voorbij gehold wordt: schaf de eerste klasse in de #treinen af: die coupés zijn toch vaak leeg, en het kost wel bergen vol #energie om ze voort te trekken, dus het OV is zo slecht voor het milieu (treinen reizen vaak met 0 tot 1 passagiers) dat ze verboden zouden moeten worden. Maar ja, het hele zgn milieubeleid dient maar 1 doel: mensen uit privévervoer te krijgen, en in het OV, precies zoals #Marx had gewild.