Het onvermogen om met geweld een doel te bereiken

Jawel, haal Godwin maar van stal.
Want, itt de Nederlandse politiek, had Hitler wel geprobeerd iets te doen aan het woningtekort (in Duitsland). Maar Hitler, als übersocialist, kwam niet verder dan de woonruimte te herverdelen, dus andermans woonruimte af te pakken en te geven aan mensen die het zgn wel verdienden.
Natuurlijk is dat onzin. En kenmerkend voor de onkunde van de politiek, die alleen in staat is grof geweld te gebruiken om problemen op te lossen.
Ander voorbeeld: de #Hitler (1 van de) van deze eeuw, George W. #Bush, die met genoegen zich liet vertellen dat Saddam #Hoessein achter 9/11 zat. Diens oplossing om 9/11 te voorkomen (…) was om hard om.zich heen te slaan en precies datgene te doen wat 9/11 heeft veroorzaakt: omvang en misdaden #4eRijk uitbreiden.

Advertisements

“Mayor Sadiq Khan is to blame for terror attacks”

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5949025/London-Mayor-Sadiq-Khan-blame-terror-attacks-city-Trump-argues.html
Actually, in defense of Mr. Khan, the attacks in Europe would not have happened if the junta from DC, whose policy is now continued by president Trump (time to get the promised draining going, Donald!) would not have terrorised the peoples of Arabia (Persia is next on the menu?), Asia, South America.
Of course, the European dictators are equally to blame, for their keenness to participate in the #FourthReich’s #Terrorism

For some reason, it fails to dawn on politicians that people don’t respond well to bullying, regardless of where they live.

NAVO

In plaats van zich op de kast te laten jagen, kunnen de bondgenoten beter opstappen, want NAVO is allang niet meer een verdedigingsorganisatie. De NAVO had ontbonden moeten worden toen de muur viel. Ze waren dolblij met 9/11: godzijdank voor deze smoes voor hun voortbestaan.
Ooit wel eens op de kaart gezien hoe je vanuit het verdragsgebied bij de NAVO-bases in Afghanistan komt?
Eerst vanuit het verdragsgebied langs Marokko varen, Westelijke Sahara, Mauritanië, enz. Tot je in de Zuidelijke Atlantische Oceaan komt, en uiteindelijk de Kaap de Goede Hoop rondt noordwaarts door de hele Indische oceaan, de Arabische zee invaren, bij Pakistan je bootje aan wal trekken en dan een stuk marcheren. Dan ben je bij de bases van de Noord Atlantische (!) Verdrags-Organisatie.
Vindt je het gek dat Bin Laden contraterreuraanslagen heeft gepleegd? De NAVO maakt het bestaan van de westerse burger onveilig, en dient dus te worden ogeheven. Als Amerika zo nodig met die Vierde Rijk-onzin wil bezig bpijven, doen ze dat maar in hun eentje. Het Europese volk (en het Arabische, Aziatische) betaalt al te lang de tol voor de Amerikaanse agressie. Dat willen we niet meer.

Snelweg

WO3 komt steeds dichterbij. De NAVO is uitgekeken geraakt op (bombardementen op) moslims, dus gaan ze zich nu alvast voorbereiden op snel troepenvervoer richting Rusland.
O, was het Nederlandse leger maar zo ingericht als het Zwitserse: dat is een onneembaar fort, waar zelfs Hitler zijn vingers niet aan durfde te branden. Omdat het leger bestaat uit de bevolking kan het niet op strafexpeditie worden gestuurd, en zal het dus nooit een tegeninvasie uitlokken. Contraterreuraanslagen als 9/11, Brussel, Londen, München, Parijs zullen het volk daar ook wel bespaard blijven.

Vrijhandel

Als Trump geen vrijhandelsverdrag wil sluiten met Rutte, dan moet Rutte maar eenzijdig het vrijhandelsverdrag afsluiten, dat is beter voor de Nederlandse consument. Als Rutte Nederlandse producten duurder wil maken voor Amerikanen, is dat slecht voor Amerikaanse consumenten, niet Nederlandse.
Als Rutte echt b****n heeft, gaat hij voor een boycot van Amerikaans wapentuig. Dat is versntwoordelijk voor de grootste inkomstenstroom naar Amerika. Over opheffing van die boycot valt pas te praten, wanneer Amerika ophoudt met terreur van overzeese landen. Dan zou Rutte een prijs verdienen, en heel veel respect (terug-) krijgen.

Eenzijdige vrijhandel houdt de producten betaalbaar voor Nederlanders. Dan kan Trump ze nog zo duur maken voor Amerikanen, maar dat is iets waar Nederlanders weinig last van hebben. De Amerikaanse econonie is nog niet genoeg hersteld van de strafexpedities van Obama en Bush, om zich dergelijke strafmaatregelen te kunnen veroorloven.

Ik weet waarom

Den Haag zo enthousiast in de houding springt wanneer het Vierde Rijk (de VS) graag wil dat afvallige deelstaten, ook hun steentje bijdragen aan de bezettingsmacht van eender welk land, waarvan DC het regime wil verwisselen voor een meer buigzaam exemplaar.
De junta is natuurlijk bang dst hun regime ge-changed wordt, als ze niet in de houding springen, wanneer hun baas dat “boe” roept. Een regime dat zozeer de belangen van de eigen bevolking opoffert aan dat van een buitenlandse overheerser (en aldoende de eigen bevolking in gevaar brengt: #contraTerreur), heeft niets te zoeken in het landsbestuur. Dus laat dan de #regimeChange maar komen.

Indochinese evidence

For any evidence that the evil that governments pour millions of dollars, lives and tonnes of #CO2 into fighting its owbn messes, one can look at #ISIS, but another example would be the spread of communism. Because both in Africa as well as Asia (in this example: Indochina/Vietnam) the western occupying colonists called themselves capitalists, so when the locals wanted to fight for freedom, they turned to the USSR.
The same is happening in Arabia: #NATO is bombing desperate people into the embrace of IS on a daily basis.