an antidemocratic dictator

Given the hazardous, criminal, unashamedly open #referendum #fraud in #Turkey (following Erdogan’s revolution against himself)), it is quite necessary for #Trump to intervene and depose Erdogan, who has shown himself to be an antidemocratic dictator, and a threat to Trump’s beloved #NATO: imagine that a despot like Erdogan stays member of NATO.

Bewapening (Taliban)

Een of andere Amerikaanse overheidsdienaar (bevelhebber van de Troepenmacht in Afghanistan) doet mee met de hetze tegen Rusland (voortzetting van de heisa om het lekken van de Hillary-mails, wat trouwens van binnenuit is gebeurd, niet van buitenaf).
En dan te bedenken dat de Amerikaanse CIA en Pentagon elkaar bevechtende milities steunden met wapens. Een daarvan was de Al-Noezra-Brigade: de Arabische tak van Al-Qaeda. Ik stel voor dat de militairen uit die regio’s worden teruggetrokken en de Trumps en Obama’s & Mattissen (en Hennissen, Rutte’s enz.) van deze wereld daar lekker zelf heen gaan, op strafexpeditie. Dat zal een heleboel dood en verderf in de wereld schelen, want een heleboel oorlogen zullen niet worden begonnen (door de Amerikanen). En dan kunnen we mooi de aanschaf van drones en JSF’s afzeggen endat geld nuttig inzetten: bv door het terug te betalen aan de burger.
Het waren nog altijd de yanks die Jeltsin (en Hoessein) aan de macht hebben geholpen, dus dat vierde rijk moet ophouden met zeiken.

Artikel 100 & het #VierdeRijk

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01#BoekTweede_TiteldeelI_Artikel92

Deel 2, artikel 100, lijkt mij ook van toepassing op de vele, niet door het geslachtofferde land uitgelokte, expeditie-oorlogen van de VS (ihkv het zgn. ‘”Vierde Rijk”).
Oftewel Hennis & Rutte overtraden de wet, door Nederlandse huurmoordenaars (/militairen) over de hele wereld uit te sturen, op bevel van Obama (/ Trump)

Met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft:

    1°. hij die, in geval van een oorlog waarin Nederland niet betrokken is, opzettelijk enige handeling verricht waardoor het gevaar ontstaat dat de staat in een oorlog wordt betrokken, of enig van regeringswege gegeven en bekendgemaakt bijzonder voorschrift tot handhaving van het niet deelnemen aan de oorlog opzettelijk overtreedt;

 2°. hij die, in tijd van oorlog, enig voorschrift van regeringswege in het belang van de veiligheid van de staat gegeven en bekendgemaakt, opzettelijk overtreedt.

#NexitNAVO

De #NAVO, de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie, is allang geen verdedigingsalliantie meer. Is ze dat ooit wel es geweest?

Ze wordt nu alleen voor aanvalsdoeleinden ingezet, (is zelfs nog nooit defensief ingezet!) en voortdurend door de Amerikanen buiten het verdragsgebied ingezet. Voorbeeld: er vechten NAVO-soldaten in Afghanistan. Om vanuit hrt verdragsgebied in Afganistan te komen, moet je

  • De Zuid-Atlantische oceaan doorkruisen
  • Kaap De Goede Hoop ronden
  • De Indische oceaan doorvaren,
  • De Arabische zee door (langs Irak, met x-tal NAVO-bases), aan wal gaan in Pakistan, te voet noordwaarts, en dan,ben je eindelijk in Afghanistan. En,wasromeigenlijk? Om Nederland te verdedigen?

Kortom, de NAVO is ook maar het speeltje van Amerika’s #VierdeRijk-ambities. Laatdie hodsdolle vampier van een,Obama (tegenwoordig dan Trump, we moeten maar zien watern oorlogszuchtige maniak dat is) maar zelf, met wat van z’n vriendjes (zoals de minister van offensie, en wat lobbyisten voor de oorlogsindustrie) maar zelf daarheen gaan, en met gevaar voor eigen,leven hùn meerdere eeren glorie zien te vergroten.

#NAVO-ultimatum

Naar aanleiding van: http://www.ad.nl/buitenland/minister-hennis-legt-navo-ultimatum-van-vs-voor-aan-kabinet~ad439c07/

Deze brief heb,ik vandaag (11mrt 2017) ,naar sociale media, de krant, en de tweede kamercommissie van Veiligheid en Justitie gestuurd:

Het geduld van de Amerikanen is op? Mooi! Dat van de Nederlandse burger ook. Het wordt tijd dat de #NAVO een defensief pact gaat worden, ipv het offensief buiten het vrerdragsgebied in te zetten. De NAVO-operatie in #Afganistan toont aan hoe belachelijk het is! Weet je hoe je daar vanuit de Noord-Atlantische regio komt? Door de Zuid-Atlantische oceaan van, rond de Kaap de Goede Hoop, door de Indische oceaan, door de Arabische zee (langs de drie NAVO-bases in Irak!), door Pakistan (te voet, of per trein). Dat de andere NAVO-legers tot nog toe doodleuk meehielpen met de openlijk imperiale ambities van het #vierdeRijk, dat wordt nu door Mattis op het spel gezet dooruit de hoogte meer van òns geld voor hún oorlogen te eisen.

Als niet Hennis maar ik minister van ofensie was had ik het antwoord al direct teruggestuurd: aju, en die foute JSFs mogen jullie ook houden, wij gaan onze strijdmacht op VERDEDIGING inrichten, dat betekent geen strafexpedities meer, welke wrevel van buitenlanders opwekken en daarmee Nederland onveilig maken. Tijd voor het non-agressie-principe! (#NAP)

De NAVO en het vierde rijk (en Rusland)

Voor wie nog steeds wil geloven dat de NAVO de vrrdediging dient, tegen een agressief Rusland, neem dan het volgende tot je:
Zoekterm in Google: “Russia keeps moving its country closer to our nato bases”

http://www.washingtonsblog.com/2015/03/proof-russia-iran-want-war-look-close-put-countries-military-bases.html

Lees ook http://russia-insider.com/en/politics/why-did-russia-put-its-country-so-close-natos-massive-very-peaceful-military-exercises

En besef je dan, dat om bij Afganistan te komen, je vanaf de noord-Atlantische Oceaan via de zuid-Atlantische Oceaan, om Kaap de Goede Hoop, via de Indische Oceaan en de Arabische zee en over Pakistan (te voet, niet per boot) moet reizen, en probeer jezelf dan nog eens wijs te maken, dat de #NAVO, de NOORD-ATLANTISCHE Vedrags Organisatie een DEfensief pact is, dat niets te maken heeft met de imperialistische ambities van het #vierdeRijk!

Contraterreur, het #VierdeRijk

Is er nog iemand die denkt dat de “moslimterreur” veroorzaakt is, door de “aard van de moslims” of iets soortgelijk belachelijks? Het is juist een voorspelbare reactie, op de staatsterreur vanuit het westen. Voor diegene wil ik het volgende bewijsstuk aanvoeren: de treinkaping bij De Punt. De Molukkers vierden hun frustraties  om de behandeling door (daar is ie weer!) een koloniale mogendheid die in de regio heeft huisgehouden (wb de Molukken was dat de Nederlandse overheid, wat betreft Arabië, Azië, Zuid-Amerika, Arabië, en Oost-Europa) bot op het makkelijkste doelwit.
Daarom spreek ik van CONTRAterreur door slachtoffers van imperialisme/kolonialisme, en van terreur door het westen, met name het 4e rijk. Helaas doet het Nederlandse regime nog steeds dolenthusiast mee met de grote agressor, wier imperialisme ik het #VierdeRijk noem. Ook al waren ze begonnen voordat Hitler met zijn derde rijk bezig ging (dus chronologisch incorrect), toch brengt het de boodschap over.