Risk through unreliability

If anything has been proven by the #Iraq wars (both of them), it’s that being friends with the US government may just get you killed. And with the #USSR gone, there’s no alternative to #DC. The #Arab states are being kept in line by DC either through diplomatic pressure/bribery, or by invading them and killing half the population (which is a bit much, even for politicians).
I know black Africa was handled by #Israel, on behalf of the US.
But, as is now abbundantly clear, #Saddam was good buddies with DC, receiving #monetary & #operational support by the US. That was until the early 90s, of course (though I wouldn’t put it past the power players, to first #attack a country, then build it up again – only to re-attack it later, if only for entertainment).
Which is why the unreliable moloch of DC ought to get isolated politically, by the global community. To put it in its place. It may lead to the lights in about 320,000,000 minds to switch on, which will be a good thing for the entire world. Hopefully, it will turn the #USA into a beacon of #liberty for the entire world

The downfall of empires pt.4: loss

If there’s one thing empires (the political institutions that desire to create them) need to learn – but refuse to – it’s that #military might makes the empire collapse. The same might that’s needed to make the empire, in the first place. This empire briefly made economic sense, so long as the profits from looting were higher than the costs: when this changes, a busines-savvy emperor (the little known Bussinesius the 1st), would abandon that part of the empire, not hold on to it for dear life.
This is how business is superior to politics: in business, if a sector turns lossy, then in order to not let it drag down the whole vmcorporation, it gets sold off, or stopped. That is unpleasant for the workers that put their hearts and hopes into it, but it is unpleasant only for them, not for all other employees of the business. (Citizens of the empire).
But of course we can’t hope for politicians to be reasonable and think if the good of the people; anyone that shows even the slightest propensity to care for the people, is not allowed in.
Oh and before I forget: bloody #NATO (largest terrorist organization this world has ever seen) will lead to today’s impetlrial downfall (the dynasty of the west).
It is not necessarily such a bad thing for the west to stop domineering the world, but that need not lead to an end to the cycle of rise and fall of empires, in fact unless empiredom is stopped in its tracks by the west (-ern people), it will most likely continue, to the detriment of millions.

  1. There will be economic suffering in the empire, as living standards drop dramatically
  2. There will be suffering in the regions conquered by the next empire.
  3. That empire will collapse and the cycle will start over again with some other empire.

an antidemocratic dictator

Given the hazardous, criminal, unashamedly open #referendum #fraud in #Turkey (following Erdogan’s revolution against himself)), it is quite necessary for #Trump to intervene and depose Erdogan, who has shown himself to be an antidemocratic dictator, and a threat to Trump’s beloved #NATO: imagine that a despot like Erdogan stays member of NATO.

Bewapening (Taliban)

Een of andere Amerikaanse overheidsdienaar (bevelhebber van de Troepenmacht in Afghanistan) doet mee met de hetze tegen Rusland (voortzetting van de heisa om het lekken van de Hillary-mails, wat trouwens van binnenuit is gebeurd, niet van buitenaf).
En dan te bedenken dat de Amerikaanse CIA en Pentagon elkaar bevechtende milities steunden met wapens. Een daarvan was de Al-Noezra-Brigade: de Arabische tak van Al-Qaeda. Ik stel voor dat de militairen uit die regio’s worden teruggetrokken en de Trumps en Obama’s & Mattissen (en Hennissen, Rutte’s enz.) van deze wereld daar lekker zelf heen gaan, op strafexpeditie. Dat zal een heleboel dood en verderf in de wereld schelen, want een heleboel oorlogen zullen niet worden begonnen (door de Amerikanen). En dan kunnen we mooi de aanschaf van drones en JSF’s afzeggen endat geld nuttig inzetten: bv door het terug te betalen aan de burger.
Het waren nog altijd de yanks die Jeltsin (en Hoessein) aan de macht hebben geholpen, dus dat vierde rijk moet ophouden met zeiken.

Artikel 100 & het #VierdeRijk

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01#BoekTweede_TiteldeelI_Artikel92

Deel 2, artikel 100, lijkt mij ook van toepassing op de vele, niet door het geslachtofferde land uitgelokte, expeditie-oorlogen van de VS (ihkv het zgn. ‘”Vierde Rijk”).
Oftewel Hennis & Rutte overtraden de wet, door Nederlandse huurmoordenaars (/militairen) over de hele wereld uit te sturen, op bevel van Obama (/ Trump)

Met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft:

    1°. hij die, in geval van een oorlog waarin Nederland niet betrokken is, opzettelijk enige handeling verricht waardoor het gevaar ontstaat dat de staat in een oorlog wordt betrokken, of enig van regeringswege gegeven en bekendgemaakt bijzonder voorschrift tot handhaving van het niet deelnemen aan de oorlog opzettelijk overtreedt;

 2°. hij die, in tijd van oorlog, enig voorschrift van regeringswege in het belang van de veiligheid van de staat gegeven en bekendgemaakt, opzettelijk overtreedt.

#NexitNAVO

De #NAVO, de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie, is allang geen verdedigingsalliantie meer. Is ze dat ooit wel es geweest?

Ze wordt nu alleen voor aanvalsdoeleinden ingezet, (is zelfs nog nooit defensief ingezet!) en voortdurend door de Amerikanen buiten het verdragsgebied ingezet. Voorbeeld: er vechten NAVO-soldaten in Afghanistan. Om vanuit hrt verdragsgebied in Afganistan te komen, moet je

  • De Zuid-Atlantische oceaan doorkruisen
  • Kaap De Goede Hoop ronden
  • De Indische oceaan doorvaren,
  • De Arabische zee door (langs Irak, met x-tal NAVO-bases), aan wal gaan in Pakistan, te voet noordwaarts, en dan,ben je eindelijk in Afghanistan. En,wasromeigenlijk? Om Nederland te verdedigen?

Kortom, de NAVO is ook maar het speeltje van Amerika’s #VierdeRijk-ambities. Laatdie hodsdolle vampier van een,Obama (tegenwoordig dan Trump, we moeten maar zien watern oorlogszuchtige maniak dat is) maar zelf, met wat van z’n vriendjes (zoals de minister van offensie, en wat lobbyisten voor de oorlogsindustrie) maar zelf daarheen gaan, en met gevaar voor eigen,leven hùn meerdere eeren glorie zien te vergroten.

#NAVO-ultimatum

Naar aanleiding van: http://www.ad.nl/buitenland/minister-hennis-legt-navo-ultimatum-van-vs-voor-aan-kabinet~ad439c07/

Deze brief heb,ik vandaag (11mrt 2017) ,naar sociale media, de krant, en de tweede kamercommissie van Veiligheid en Justitie gestuurd:

Het geduld van de Amerikanen is op? Mooi! Dat van de Nederlandse burger ook. Het wordt tijd dat de #NAVO een defensief pact gaat worden, ipv het offensief buiten het vrerdragsgebied in te zetten. De NAVO-operatie in #Afganistan toont aan hoe belachelijk het is! Weet je hoe je daar vanuit de Noord-Atlantische regio komt? Door de Zuid-Atlantische oceaan van, rond de Kaap de Goede Hoop, door de Indische oceaan, door de Arabische zee (langs de drie NAVO-bases in Irak!), door Pakistan (te voet, of per trein). Dat de andere NAVO-legers tot nog toe doodleuk meehielpen met de openlijk imperiale ambities van het #vierdeRijk, dat wordt nu door Mattis op het spel gezet dooruit de hoogte meer van òns geld voor hún oorlogen te eisen.

Als niet Hennis maar ik minister van ofensie was had ik het antwoord al direct teruggestuurd: aju, en die foute JSFs mogen jullie ook houden, wij gaan onze strijdmacht op VERDEDIGING inrichten, dat betekent geen strafexpedities meer, welke wrevel van buitenlanders opwekken en daarmee Nederland onveilig maken. Tijd voor het non-agressie-principe! (#NAP)