Wapenwedloop

Op 3mrt 2018 deze brief gestuurd aan cie.def@tweedekamer.nl

Hoe een nieuwe wapenwedloop tegen te gaan, cq WO3 te voorkomen: houdt op Rusland uit te dagen. En bv NAVO-bases (en oefeningen) zo vlak tegen de grens te bouwen/houden. Want de Russen hebben historisch gezien reden te over om bang te zijn voor het westen: Napoleon, Hitler hebben het aangevallen en de westerse geallieerden tegen Hitler hebben de Russen flink in de steek gelaten.
Ze zijn bovendien, na de val van de muur grandioos belazerd met de afspraak de NAVO niet uit te breiden, richting de Russische grens.
Zijn er nog smoesjes om in de NAVO te blijven? Het lijkt mij niet, alle activiteiten door de NAVO vinden ruimschoots buiten het Noord-Atlantische verdragsgebied plaats. Probeer van her verdragsgebied maar eens bij de NAVO-bases in Afghanistan te komen: eerst zuidwaarts, langs Portugal, Marokko, Mauretanië, westelijke Sahara, Guinea, naar het zuiden, dan ter hoogte van Gabon naar de Zuudelijke (!) Atlantische oceaan, verder zuidwaarts, de Kaap de Goede Hoop ronden, dan naar het noorden, de aindische ocean doorsteken, de Arabische zee door, bij Pakistan aan wal en dan noordwaarts blijven lopen totdat je ergens bij de basis bent van de Noord-Atlantische (!) Verdrags Organisatie.
Om met Machiavelli te spreken: het enige kasteel, wat de prins nodig heeft, is niet gehaat te worden.
Door zo te blijven meedoen met bezettingen en strafexpedities tbv het Vierde Rijk (Amerika’s buitenland-beleid), maken jullie Nederland wel gehaat. Gezien de aanvallen op 11-9, in Brussel, Parijs, München en Londen, ook het gevolg van staatsterreur, zijn jullie dus bezig je vermeende verdedigingstaak te verzaken (op zijn aller-, allerminst.)

Advertisements

NAVO

Mijns inziens treed Nederland het beste uit de NAVO. Alle activiteiten die de NAVO ontplooit, spelen buiten hetverdragsgebied. Er zijn zelfs NAVO-bases in Afghanistan! Heb je ooit wel eens geprobeerd om daar vanuit de Noordelijke Atlantische oceaan te komen?
Errst afzakken tot je de zuidelijke Atlantische oceaan hent doorgestoken, dan de Kaap de Goede Hoop ronden, noordwaarts de Indische oceaan oversteken, de Arabische zee door en dan je bootje een Pakistaans strand optrekken. Dan te voet verder noordwaarts en dan ben je in Afghanistan. Vind je het gek dat buitenlanders zo’n hekel hebben aan de bezetter? De NAVO is alleen in staat om contraterreur-reacties uit te lokken, en is niet bij machte om ons daartegen te verdedigen. Zoals Macchiavelli al schreef: het enige kasteel dat de prins nodig heeft, is niet gehaat te worden. Daarom: einde NAVO graag.

Septembers

Op 11 september 2001 is de wereld voorgoed veranderd, op 1 september 2004 is dat voor sommige Russische schoolkinderen nogmaals gebeurd. Beide gebeurtenissen waren reacties op de buitenlandse agressie door de regeringen van resp. de VS en Rusland.
Het lijkt mij nu wel afdoende duidelijk dat Nederland moet ophouden mee te doen met het vierde rijk, niet alleen omdst het immoreel is, maar ook omdat het de eigen bevolking blootstelt aan contraterreur-aanslagen. Waar de NAVO niet tegen kan verdedigen, laat staan dat het de NAVO niet gaat lukken ze niet veroorzaken.
Ik heb sterk het vermoeden dat Amerikaanse binnenlandse aanslagen (zoals vandaag weer op de school in Miami) veroorzaakt worden doordat de sfeer dusdanig wordt verziekt om ajb nog meer oorlogen te rechtvaardigen.

Advertisements

Kernoorlog

Nee, mw. Van Dijk, het zijn niet de mensen die elkaar willen vernietigen, maar de politici die de mensen willen vernietigen, oftewel er is niets veranderd in de afgelopen paar millennia.
Het is wel raar, dat er politici worden geroemd om het voorkómen van een kernoorlog. Alsof de normaalste zaak van de wereld reden,is, voor een pluim in de hoed!
(Nee, dit is geen steek onder de riem van Trump; met Clinton als president was WO3 allang begonnen, zo neo-conservatief als zij is)

Advertisements

Oplossing

Alle belastingbetalers zijn oorlogisdadigers, en dienen als zodanig vervolgd te worden.

Advertisements

(Puber-)moord

Over de moord op Shakil (15) door twee tieners:

Het is m.i. een gevolg van de beroerde sfeer die wordt ecreëerd dat zelfs pubers elkaar vermoorden. Een gevolg van deze sfeer is ook, dat er weer mensen gaan pleiten voor de doodstraf. Maar de doodstraf is de moord op de samenleving!
Voorkomen is beter dan genezen, daarom: kijk naar de voirbeelden, Zwitserland en de VS:
In,Zwitserland heeft ±100% van de huishoudens vuurwapens, en daar zijn de cijfers voor (zelf-)moord enorm laag. Omdat het Zwitserse leger echt alleen maar ingezet kan worden om Zwitserland te verdedigen, hoeft de regering ook niet het volk gek maken om zich aan te melden om enige continenten ver weg te reizen om mensen te gaan vermoorden.
In de VS heeft ±60% van de huishoudens vuurwapens, en DC heeft ook vuurwapens en een staand leger dat ze de ganse wereld oversturen, om mensen te vermoorden/onderdrukken. Met als gevolg dat het volk daar op het randje van doorslaan wordt gehouden, om ze zover te krijgen om de strafexpedities (ter meerdere eer en glorie van het Vierde Rijk) te steunen.
Daarom zijn er zoveel massamoorden in de VS (en hun dependance Nederland), maar niet in Zwitserland (volgens onderzoeken zijn de Zwitsers erg gelukkig, dat helpt ook)

Advertisements

‘VN’ers veiliger’

De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat die krantekop mij niet aanstond. Want: hoe veiliger zo’n missie, hoe groter de kans dat er nog mensen naartoe willen gaan. En dat is  slecht voor de wereldvrede (en voor de veiligheid van de burgers hier – en daar!) Kijk maar naar wat de westerse (Amerikaanse) bemoeienis, regime-wissels heeft bereikt: 9/11, #Brussel, #Londen, #München, #Parijs (op alfabetische volgorde).

Advertisements