Onbegrip

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1439735619/groene-spoken-splijtzwam

De groene maatregelen, die de Nederlandse politiek neemt, zijn dezelfde als die alle kabinetten die ik ooit heb meegemaakt hebben genomen: namelijk niet de files oplossen. En zo de CO2-uitstoot en dus de fotosynthese verhogen: de wereld groener maken, tot grote ergernis van GroenLinks.
En de burger wordt niet alleen gestrafd (waarom eigenlijk?) met files, maar wordt ook gestrafd vóór de files! Dat is onbegrijpelijk.

File van 5 megameter

Het is definitief aangetoond dat het dom is, om de roverheid invloed te laten hebben op verkeer, omdat de politiek maar 3 dingen kan:
Falen
Liegen
Geweld gebruiken
De oplossing die de Haagse junta heeft voor het fileprobleem is: om per 2030 een reisverbod uit te vaardigen. Geweld agv het chronische Haagse falen.
En intussen de CO2-uitstoot maar stijgen, en de bewoners van laaggelegen tropische eilanden maar hopen dat het Nederlandse volk eindelijk eens wakker wordt.

65000 mensen snappen het niet

Tienduizenden mensen protesteren voor beter klimaatbeleid in Brussel https://www.nu.nl/klimaat/5606648/tienduizenden-mensen-protesteren-beter-klimaatbeleid-in-brussel.html (via @NUnl)
65000 mensen protesteren voor een beter klimaatbeleid van Brussel. Als ik zou geloven dat CO2 een klimaaatgevaar zou vormen, zou ik onmiddelijk actie eisen door de Haagse junta. Helaas komt de politiek nooit verder dan de burger te straffen voor de eigen wandaden. Het is alleen de politiek die bij machte is om iets aan de files te doen. En zij weigert, ofwel omdat geen enkele politicus daarin gelooft, ofwel omdat de politiek catastrofale klimaatverandering wenst te veroorzaken. O, kwamen er maar 1000 man (m/v) voor de stadspoorten van Den Haag, eisen dat de politiek es de hand in eigen boezem zou steken.

How would car insurance work without a state?

In the presumably not too distant future (it is november 2018 as I write this), when there is no more state to compel drivers to have insurance?
It will likely not end up having millions of drivers causing accidents and not paying for them.
Because:
road owners (for instance, shopping centres) want a return on their investment. So they will make an effort to keep driving there safe. Drivers are likely scared away when the risks of being crashed into by road hooligans. So road owners will want for their road to have a good reputation.
Driving qualifications will be left up to insurance companies that obviously prefer investing in driver training over paying for repairs.
Drivers that pass their test might gef a personalised license plate, together with their license. This is really not too different from contemporarily in Britain.
So, no need for an oppressor to build the roads (or, in the Dutch case: maliciously refuse to make the roads)

One way you would not need to steal land for roads

Without the state’s ability to confiscate land from citizens, roads would never be built. So your anarchist utopia would lock people into their homes.

The roads would be built; in a privatised world, the roads would be built for the benefit of / on the order of the businesses / citizens / home builders (all different types of citizens) and they would probably want for that road to be built, such that they could travel from their house to their place of work and vv.

Fietsplan

Gut, zouden nu eindelijk in de winter ook de fietspaden sneeuwvrij worden gemaakt? Vast niet, de roverheid kennende. Een kwart miljard voor een nationaal fietspadenplan. Het is op zich wel leuk om te lezen dat we uit de auto GELOKT worden, ipv GEBEUKT (door hun decennialange weigering iets aan de files te doen), de gewoonlijke strategie van de Haagse junta.
Als ze nu es zorgen voor genoeg asfalt (na ruim een halve eeuw belasting heffen zonder tegenprestatie hebben ze er toch wel genoeg geld voor?), dan heeft het heilige klimaat er ook nog baat bij.

Why are hybrid cars bad for the environment?

You can’t add lots of weight to a vehicle, ie make the engine perform more work (pulling in motion the batteries, or braking them to a stop), and expect it to consume less energy.
The only reason hybrid cars SEEM more frugal, is because they lose less energy on the typical state-operated road (with lots of stoplights, traffic jams, and similar obstructions) well, actually, they lose the same amout of energyas regular cars, but they are able to recoup some of that energy. Newton teaches us, that that is no energy gain (otherwise hybrids would be perpetal motion machines). So in order to reduce CO2 output, the state needs to do something itself, make the sacrifice of repealling the decades old policy of causing traffic problems. Or it must cease to exist, what everyone who truly cares for the climate (and believes that there’s a manmade climate crisis going on) has no other option but to wish for.

Man builds own off ramp in NY

https://www.facebook.com/Local4/videos/10156838209241002/

Delightful entrepreneurism.

Who’d build the roads?

Well, apparently this guy did, and that’s in a state. Imagine in a stateless society, people would be building roads on their own land left and right.

Who’ll make les routes?

Who’ll make the roads?
Is a common complaint about statelessness; if there’s no state to build the roads, who would do it?
Proof that roads can be provided privately: the French Autoroutes are all privately operated toll roads.
Because the French state doesn’t have to spend money on .otorways, they can spend that money on luxuries like universal health care.

Of course, there is the issue of emminent domain where the state can confiscate property to make room for roads. Businesses can’t do that (which is why that is the prefetable solution) but at least one hurdle has been taken in answering the titular question.

Private roads need not be funded by toll, but that can be part of the price of products businesses sell, just like buildings are.