Kameraad Klaver wil dat zijn wet zsm wordt behandeld

Voordat het kabinet Klaver 1 valt natuurlijk.

Maar waarom eigenlijk? Ik ken die tekst niet, maar die zal zo zijn geformuleerd, dat de hoofdschuldige van de hoge uitstoot (de klup van de files; de #roverheid) buiten schot blijft; het zal niet meer zijn, dan een hockeystick om tegen het gepeupel in te zetten.

Advertisements

Brandstofaccijnzen zijn de reden van de files

Want files verhogen het brandstofverbruik (wat weer een hogere uitstoot betekent), en dus meer inkomsten voor de roverheid.
Wegen aanleggen kost geld, en verlaagt de inkomsten. En is dus dubbel niet in het belang van de roverheid (alleen van de burger, die afhankelijk is gemaakt van de roverheid, maar die vinden ze onbelangrijk).

Zo moet het dus

Na decennia lang te hebben geweigerd genoeg wegen aan te leggen en verantwoordelijk te zijn geweest voor de talloze files (die grandioze frustratie veroorzaakte, waardoor de “notoire hardrijder” is ontstaan, waartegen enorm veel drempels zijn aangelegd, welke op hun beurt ook slecht zijn voor het milieu en voor de woningen die er naast staan. En voor de auto’s…), beweert Rutte3 nu eindelijk eens een halve eeuwachterstallig werk te gaan doen.
De files die veroorzaakt zijn door de (r)overheid waren verantwoordelijk voor de sinds 1990 (Kyoto) stijgende CO2-concentratie. Mijn aanhoudende brievencampagne aan de Haagse Groep waarin ik het verkeersbeleid gelijkstelde aan landverraad, heeft dus zijn vruchten afgeworpen. Zo moeten we dus met politici omgaan: beginnen met dreigen en net zo lang blijven dreigen, totdat ze luisteren.
Fijn, zullen we dan maar eens stoppen met die dure poppenkast van de verkiezingen?

Vergelijking Noord-Korea & Nederland

In Noord-Korea heeft de #overheid de voedselvoorziening in handen. In #Nederland heeft de #roverheid de wegenvoorziening in handen. Noord-Koreanen leiden verschrikkelijke honger, Nederlanders staan al meer dan 50 jaar in de #file (ruim een halve eeuw!). #Pyongyang weigert voedselhulp uit het buitenland toe te laten, omdat dat het falen van de overheid te zeer zou blootstellen. Den Haag weigert om de files op te lossen en is daardoor de grootste klimaat-terrorist van het land. De enige oplossing lijkt mij om de zeggenschap van de roverheid over het verkeer te ontnemen.
Nederland is allang ontegenzeggelijk een failed state: meer gezichtsverlies kan niet, dus waar wachten ze op? Totdat de catastrofale #klimaatverandering van #Gore
de Nederlandse #polder in Sahara 2.0 heeft veranderd?

Nog 1 keer: aanbod van nieuwe wegen veroorzaakt niet meer verkeer

Vandaag (27 juli 2017) onderstaande gestuurd aan cie.im:

Nog één keer: aanbod van nieuwe wegen veroorzaakt NIET meet verkeer!
Dat is een glasharde leugen van anti-milieu-activisten (de SP, Groenlinks).
Ruim 50! jaar file (een halve eeuw!) heeft ervoor gezorgd dat de uitstoot fors hoger is geworden, maar bovenal heeft het voor onverdiende, tomeloze frustraties bij de burger gezorgd. Zodat, indien er na zo’n enorm lange tijd eindelijk een keer een nieuwe weg wordt geopend, dat velen die zijn gevlucht, het OV laten voor wat het is, en het dan toch weer proberen met de auto. Wat heel wat wil zeggen over de kwaliteit van het OV, dat ervaring ermee, de klanten wegjaagt.
Dus zelfs al zou de economische wet van Jean Baptiste Say (de wet van de markt) inhouden dat aanbod zijn eigen vraag genereert (dat is niet wat de wetmatigheid inhoud), dan,nog, gold die wet alleen,maar bij een gezonde markt, waar vragende en aanbiedende partijen met elkaar in,evenwicht proberen te komen. Wanneer de overheid de aanbiedende partij is, wordt de vrager (de machteloze burger) geschoffeerd en gefrustreerd. In zo’n situatie is geen enkele economische wet van toepassing, hooguit het intetnationaal recht – dat zullen we wel zien in Scheveningen (gelegitimeerd door het Haagse gezanik over het klimaat, wat zij zelf doelgericht schaden).
Wat zegt de wet van de markt nu eigenlijk echt? Dat burgers eerst hun eigen productie moeten verkopen (loon naar werken ontvangen), en van dat loon, kunnen zij andermans productie kopen.

Verkeerscriminelen

Het zou fijn zijn, als de grootste #misdadigers van het land (het land zelf; de overheid dus), eens zouden ophouden met doelgericht het verkeer zo te ergeren dat #burgers de file-frustratie proberen af te schudden door extra gas te geven in de bebouwde kom. Daar wordt de burger verder gestrafd door #drempels aan te leggen vlakbij woningen, (waardoor er scheuren in de muren ontstaan). Het is één en al frustratie/woede wat de #overheid oproept.
En klaag nu niet, dat de mensen te gehaast zijn: als een ritje van een kwartier al gauw 2 tot 3 keer zo lang duurt, doordat je als overheid weigert je werk te doen, en in plaats daarvan de burger gaat bedreigen met #klimaatverandering (dankzij de files die jullie veroorzaken), dan hebben jullie geen poot om op te staan. En dan zal geen enkele objectieve rechter ons in het ongelijk stellen als we jullie wegens grove (opzettelijke?/potentieel #dodelijke) nalatigheid uit het ambt laten zetten.
Gut, alleen de taal al: verkeers-“#criminelen”: #agressie en straffen is het enige dat bij hen opkomt: wat een zielig instituut! Het zal ook niet in hen opkomen om de hand in eigen boezem te steken!

Who will license drivers?

Since handing out driver’s licenses is clearly not one of government’s tasks, (driver’s licensing has little to do with owning the road), in a stateless society the only interested party would handle driver’s licensing: insurance companies. After all, if someone can’t drive, they probably cause lots of accidents costing the insurance company lots of money; causing them to demand proof of skill before they grant a driver’s license. (Translated from the official Dutch title, literally “evidence of driving skill”).
Hold on, one might say: wouldn’t a rich guy just drive without insurance and expevt to pay for any damages he causes out of pocket? (Perhaps injuring or killing people)
Well: in a stateless society the wealth would likely be distributed more evenly, because the opportunities to become rich would be equalized: there would be no ridiculous licensing requirements to open a business anywhere, no crony capitalism (see (1) below).
But apart from the fact that everybody would be more or less equally rich:
Some road owners (remember: businesses may run an access road to their business to get customers to be able to reach them), will refuse such drivers access to their roads, making their car useless, as well as harmless.
This is another balancing check to ensure that people actually pass driver’s exams before they go on a drive.
This will ensure sufficiently high standards for safe road conditions. And those standards will not be set ridiculously high, or nobody will pass their exams, meaning that THAT insurance company will not be able to sell car insurance, if only because nobody will try to buy it from THEM, they will seek out a different insurance company, that may have slightly higher rates because actually selling insurance would mean they occasionally have to pay out, raising costs, which will have to be paid by consumers.
This will see to it, that it will not be unduly difficult to pass a driving exam.

(1): this does not mean that in stateless society there would be heavy industry in rural housing communities, polluting the heck out of the neighbours: because, once again, interested parties (the neighbours), would object to having their interests harmed, by noisy, smelly petro-industry, noisy, hazardous big rigs driving to and fro, carrying heavy cargo.

In short, the current situation, where the government owns the roads and grants (ocasionally) driver’s licenses, is wrong on so many counts, that it is just another reason to embrace statelessness: the government does get a lot of its loot from taxing driving/car sales/ownership and not spending that money on building enough roads, but still they are not strongly incentivised to pass standards of decency on their monopolist driver’s licensing agency because being a totalitarian dictatorship, they can raise taxes on whatever they want, and still get their money from the citizenry.

While it’s  true that the Dutch CBR, Central Bureau for Driver’s Licensing (yes, comrsde, thst is its actual name), is a private business, they are not a true market operator, because they have a government monopoly, and follow government’s rules, so they are as close to a government agency as it gets, without strictly legally being one. Being the government that makes and changes the laws, has its perks.