When the leaders aren’t so glorious

Take the famous (notorious) example of Obama. Who has publicly stated belief in what Pastor Gore said in the church of UN, has no doubt contributed to the ongoing rise of CO2, since ± Kyoto, by way of his 7 wars in 8 years of being president (1 Nobel peace prize, 0 days of peace), given that wars these days consume more energy than in the era of the knight in shining armor on horseback. Because back then, there were no tanks, aircraft (, drones), no Echelon computers spying on the people (and listening in on cell phone conversations of leaders of allied countries – Angela Merckel), and consuming so yonking much energy that Michael Boldin of the http://www.tenthamendentcenter.com proposed getting Utah to stop supplying the 17 million gallons of water the stasi needs to cool the computers. The enormous energy saving would reduce energy consumption and thus CO2 output considerably.
Globally less well known is how the Dutch politicians make every effort to maximize CO2 levels by having spent almost every week since 1966 (by now over half a century! 52 years) campaigning to prevent solving the traffic jams on the highways. (And the local juntas did their bit by programming the stop lights in such a way that they halted traffic so much, that emissions increased needlessly much, and caused countless frustrations in the population).
Oh, there’s the bit where both Obama and Dutch politicians have repeatedly publicly announced believe in the whole debunked http://www.mdpi.com/2225-1154/1/1/4/pdf political hypothesis of dangerous CO2. Either:

  • they didn’t believe CO2 was risky, (in which case they’re lying their rear ends off for political gain at the expense of the people, that are a prerequisite for politics to exist in the first place)
  • Or they do (in which case they tried to kill al live on the planet by deliberately changing the climate).

Any which way, they should be prevented in the future.

Advertisements

Extra asfalt werkt

Telegraaf maandag 12 maart 2018.
Dat was allang en breed bekend, en toch hebben m.n. de milieu-partijen de aanleg van rextra wegen tegengehouden, en offerden dus het milieu (en nu het klimaat!) op aan hun privé-pleziertje van te zien hoe Nederlanders zich ergerden aan de files, welke grove economische èn milieuschade opleverden. Nederland zucht al een halve eeuw (nee; 52 jaar, dus ruim een halve eeuw!) onder de files, de constante weigering om extra asfalt aan te leggen valt dus onder bewust landverraad. Ik heb gezocht naar de exacte wet om Den Haag mee aan te klagen, maar de enige wetten die ik kon vinden die betrekking hadden op landverraad, beschermde de landveraders (de roverheid) tegen de burgers!
Dat geloof je toch niet, kameraden?

Hybride-verlakkerij

Den Haag heeft weer fijn ons welzijn opgeofferd aan hun lolletjes: eerst voor bakken vol geld hybrides subsidiëren, dan per 2030 de (peperdure) hybride verbieden. Wat een stomp in het gezicht van de burger die in hun praatjes trapte! En zijn schaarse centen daaraan verspilde: en de belastigbetaler, die die subsidie moest ophoesten.
Dit is ern vorm van regime-onzekerheid.
Willen ze iets doen aan de CO2-uitstoot? Den Haag (en alleen Den Haag) is in staat daar iets aan te doen: er staan al een halve eeuw (pardon: sinds 1966 dus RUIM een halve eeuw) files. Die heel omzichtig nieywordem opgelost. Als er in die 52 jaar uit en te na duidelijk is geworden wat wel (meer asfalt) en niet (gedram over het OV) werkt, dan wordt het tijd om de conclusies te trekken en eindelijk die keihard nodige wegen aan te leggen, of af te treden in naam van onkunde en landverraad.

Advertisements

De hoogte in

Na 3/4 eeuw (sinds einde WO2!) lijkt men eindelijk een poging te gaandoen om het woningtekort op te lossen.

Misschien interessant om te weten dat Hong Kong (!) nooit een woningtekort heeft gekend, Maar in Nederland wil de Haagse junta zich overal mee bemoeien, en dan krijg je tekorten, aan woningen, wegen, … 

Advertisements

Klimaat, landverraad en economie

(11december 2017) Brief gestuurd aan zowel de krant als cie.im@tweedekamer.nl

Er worden eindelijk miljoenen uitgetrokken voor asfalt. Wauw! Na een halve eeuw mag dat ook wel. Pardon: bijna 52 jaar, dus RUIM een halve eeuw. Moeten we nu applaudiseren?
Misschien komt dat omdat ik heb gemeld ze te willen aanklagen wegens landverraad, vanwege: wel beweren in Al Gore te geloven, maar al mijn hele leven te weigeren iets aan de files te willen doen (het enig bewezen middel is: meer asfalt).
En wat doen ze dan: ze worden nog eger dan het VK, dat in2040 een verbod op auto’s met interne verbrandingsmotor wil invoeren. De Haagse junta wil dat 10 jaar eerder doen. Wat betekent dat zo goed als elke auto in Nederlan onbruikbaar en dus waardeloos (en onverkoopbaar) wordt. Inclusief hybrides! Dus Nederlanders zullen niet meer naar hun werk kunnen reizen, (get OV is een bezoeking en geen alternatief; de chipkaart maakt het alleen maar erger) en wordt massaal werkloos en krijgt daar overheen de economische klapper van sfschrijving van een investering die opeens per oekaze een rest/m-/ruilwaarde van 0 heeft. En de oud-ijzerprijs keldert ook nog.
Dus: Den Haag maakt meer (milieu, economie) kapot dan je lief is! Weg ermee!

Advertisements

Fileschade

De fileschade blijft stijgen. Welke les leert het volk daarvan, behalve dan dat we niets hebben aan een roverheid?

Bovendien is economische schade een slecht argument, want dat vwordt al een halve eeuw (bijna 52 jaar, dus RUIM een halve eeuw) tevergeefs gebruikt om te proberen meer asfalt te krijgen. Maar ja: men piept al jaren over CO2 en zelfs nu blijven ze weigeren om de files op te lossen.

Advertisements

Files …

Nederland zucht al een halve eeuw (pardon: sinds 1966, dus RUIM een halve eeuw!) onder files. Veroorzaakt door de onwillige roverheid: die wel de portemonnee van de burger plundert, maar weigert er iets voor terug te geven. En maar zeuren dat de burger moet luisteren naar de baas en het onbruikbare OV moet kiezen. Heeft iemand al eens het OV een echte kans gegund? Dwz, een moeilijke route volgen, zoals Oostzaan – Utrecht en vv. Dan is duidelijk dat het niet werkt. Met de invoering van die OV chipkaart werd ons aangeleerd nooit meer te proberen met bus/metro/trein te gaan.
Hé, Haagse junta: als je pertinent niet je werk wil doen, laat het dan door anderen doen, die wèl bereid zijn zich in te spannen. En niet zeuren over dat bedrijven vergunningen moeten hebben om jullie opzettelijk achterstallige werk te doen! De ervaring leert tenslotte dat meer asfalt het enige is, wat files oplost.

Advertisements