Lockdown 2

Of we nu luisteren of niet, deze onrechtmatige despotenbende zal de lockdown opleggen, dus geniet van je vrijhwid nu het nog kan. Het mooie van dat Willempie de fotmatie zo heeft verkloot, is dat we niet hoeven te luisteren naar een kabinet wat de verkiezingsuitslag aan zn reet veegt. Eender welke wet die zij dicteren, mogen wij negeren. Zij negeren ons; dan wij hen ook.

Lockdown

Het is nog altijd de staat die een lockdown oplegt/dicteert, niet een paar zieken. Het zijn mensen die zo graag meebrullen met de gekte, die een gedicteerde lockdown op hun geweten hebben. Als de staat zich niet zo aan de samenleving zou hebben vergrepen, met klimaatheisa enz, dan waren mensen bij een echte gezondheidscrisis wel thuis gebleven. Ze hebben zo vaak geroepen dat er een wolf in de bosjes loopt, dat niemand hen nog gelooft. Dus de evt. verspreiding van Corona is helemaal hun schuld. Ze proberen al ruim een halve eeuw de uitstoot zo hoog mogelijk te krijgen, door de files temaximaliseren. En zijn dus de vijand. Wie luistert er nu naar gezondheidsadviezen van zijn vijand?

Regie

Staatsbemoeienis (“regie”) is wel het laatste wat er mag gebeuren; dat is juist de oorzaak van de groei. Maximale imigratie, om te proberen de onvermijdelijke geografische knal te vermijden. In plaats van de onhoudbare AOW te versoberen (want dat kost stemmen), importeert men bergen buitenlanders, waarvan velen per saldo meer uit de belastingruif eten, dan erin bijleggen. Die bereiken ook de AOW-leeftijd, en verergeren het probleem dus.
Buiten dat, groeit de bevolking ook doordat mensen ouder worden. Die kosten ook meer geld;
Dus moet het volk zelf voor de oude-dagvoorziening gaan zorgen, in plaats van te bidden en hopen dat de staat die niet opoffert aan verkiezingspopulisme.

Nog een bewijs dat de EnU geen unie is

In een echte unie trekken alle onderdelen (lidstaten) gesamenlijk op, om als één een gesamenlijk doel na te streven. In de Europese niet-Unie hebben de lidstaten allemaal afzonderlijke, botsende nationale doelen. Zo heeft Nederland het doel om zoveel mogelijk immigranten te lokken met gratis huisvesting (waar de autochtone bevolking al decennia-lang niet fatsoenlijk aan kan komen, dankzij diezelfde politiek) en gratis gezondheidszorg (waar weer dankzij dezelfde politiek, de burger onnodig dik voor MOET betalen, of ie nu kan of niet) met als doel de samenleving te ontwrichten. En de Italiaanse kustwacht heeft als dubbel doel om er zo min mogelijk te laten verdrinken en tòch te voorkomen dat ze in Italië (dus: de EnU) voet aan wal zetten. En ze blijven maar proberen om in Nederland te komen. En dat terwijl asielopvang geen overheidstaak is, maar een burgertaak (ik denk aan boerencampings e.d., of bij de mensen/politici in huis)