Genationaliseerde medicijnontwikkeling

Mijn god, de communisten (groenlinks, SP, PtdA) willen het hele land dood hebben: genationaliseerde medicijn-ontwikkeling betekent geen medicijn-ontwikeling!
Of alkeen ontwikkeling van medicijnen die niemand nodig heeft, maar waarvan de junta vind dat de burger ze wel noet hebben. Wat een onvoorstelbare waanzinnigen!

Kijk bv naar de Trabant, terwijl West-Duitse fabrikanten al bv de BMW 2002 produceerden konden degenen die zo ongelukkig waren om in Oost-Fuitsland geboren te zijn, alleen kiezen uit de trabant, of de ruftende Hans (Wartburg 353), want die vonden de grote leiders goed genoeg.

De trabant stamt uit 1963 of 1964, is decennia-lang zo goed als onveranderd in productie geweest, dat maakte dat je, ondanks de wachttijden van vele jaren, tovh exact hetzelfde modelauto kreeg als toen je hem aangevraagd had. Volgens het plan van de Polderse communisten, evolueren virussen en bacteriën niet. Want genationaliseerde productie betekent starre, onveranderende productie.

Niet zeuren over de hoge medicijnprijzen als je zelf  miljoenenkostende procedures oplegt om een enkel pilletje goedgekeurd te krijgen. Procedures die je zelf niet eens belangrijk vindt, want magistraal (door de apotheker) bereidde medicijnen hoeven ze niet te doorstaan.
@MedWayBV’s Tweet: https://twitter.com/MedWayBV/status/933110014910320640?s=09

Advertisements

EMA (kanttekening)

Helass is de komst van de EMA (Europees Geneesmiddelen Agentschap)-vestiging naar Amsterdam niet zo’n opsteker als de krant (wo 22-11-2017) voorspiegelt:
Het is deels een sigaar uit eigen doos, want betaald door alle Europese belastingslachtoffers, dus ook de Amsterdamse.
Èn: doordat het dankzij roverheidsbemoeienis miljoenen kost om 1 enkel pilletje goedgekeurd te krijgen, komen sommige medicijnen al helemaal nooit beschikbaar voor wanhopige, noodruftige patiënten, en diegenen die wel beschikbaar komen, kosten bakken vol geld.
Zo mogelijk nog het ergste is, dat volgens diezelfde roverheid, zo’n dure goedkeuringsprocedure helemaal niet nodig is, want mdicijnen met “magistrale bereiding” (door de apotheek zelf bereid, net als in vroeger tijden) hoeven helemaal niet uit en te na onderzocht te worden, vandaar dat die stukken goedkoper zijn.
Het zou ‘m sieren als Roemer daar eens iets aan deed, ipv met zijn Roemercare-sprookjes te koop te lopen. Maar ja: Emiel is een socialist, en dus heeft het de hoogste prioriteit om de invloed van de roverheid te vergroten, ongeacht de gevolgen daarvan voor de bevolking.

Eigen Risico naar 311 terreuro

Alsof Roemer’s centrale planning dat zou kunnen voorkomen!
Hoe verschilt die van Balkenende’s centrale planning?
Zorgverzekering in NL heeft nog steeds centraal bepaalde prijzen. Net als Roemercare (#nationaalzorgfonds) zal hebben. Beide hebben centraal geplande prijzen (ER) èn een centraal bepaald product (basispakket). Zowel Emiel en JP waren grandioze leugenaars, Roemer weet dat er geen marktwerking is in de zorgverzekering. Want hij zit in de kamer, waar gestemd wordt over de verhogingen van het ER (maar net toevallig ttv die stemmingen zat Roemer nstuurlijk in eenTV-studio tranen met tuiten te grienen over die “gemeeheene marktwerking!” die alleen in zijn hoofd bestaat)
Van mij mag Roemer intussen wel wegens valsheid in geschrifte de cel in, voor de demagogische propaganda voor zijn Ziekenfonds plus.
En dan wordt het tijd om BalkenendeCare te vervangen door iets dat wel werkt: iets waar de roverheid zich helemaal nooit niet me bemoeit. Want hun bemoeienis maakt het altijd slechter en duurder.

Roemercare en armoede

Als Emile Roemer echt zo begaan is met zieken, dan mag hij wel kappen met het socialisme. Want, gezien de ervaringen van de afgelopen 150 jaar, en recent nog in m.n. Venezuela, Cuba, Noord-Korea, VSSR… (& Zweden), maakt het socialisme een land zo arm, dat goede medische zorg onbetaalbaar wordt. Om over vooruitgang in medische wetenschap (behandelmethoden) nog maar te zwijgen.
#NationaalZorgfonds

Onnodig hoge kosten van medicijnen

Zojuist (26-07 2017) deze brief naar de 2e kamer-commissie van VWS gestuurd:

Gegeven: de medicijnprijzen hier in Nederland, zijn doorgaans erg hoog.
Enige uitzondering, zijn “Magistrale bereidde” oftewel door apothekers bereidde medicijnen.
Oorzaak: apothekers hoeven niet miljoenen uit te geven aan een wettelijk verplichte goedkeuringsprocedure. Wat dus betekent dat die procedure eigenlijk helemaal niet nodig is: als dat wel zo was, zouden ook apothekers op die enorm hoge kosten worden gejaagd.
Gelijke monnikken, gelijke kappen. Dus: afschaffen, die procedure. Ook al vindt Roemer het niet leuk, omdat op die manier een smoesje voor zijn flutplan verdwijnt. Pech voor hem, niet voor ons!
En nu dus niet (op z’n typisch politieks) de kosten voor magistrale medicijnen ook belachelijk onnodig hoog maken, door de eisen van apothekersmedicijnen gelijk te maken aan die voor farma-industrie.

Medicijn tegen hoge prijzen: boos op farma?

Wat is het dat de prijzen van medicijnen zo hoog maakt? Als je links zou mogen geloven, komt dat door de winsten due de farmacoligische industrie wil maken. Oplossing: meer boosheid op de gemene farma.
Wat maakt dat de prijzen zo hoog zijn? De #procedure om één enkel pilletje goedgekeurd te krijgen kost miljoenen. Miljoenen die niet door de minister van Volksgezondheid betaald worden, maar door de burger, die niet eens de kans krijgt om te kiezen voor goedkopere medicijnen. Sterker nog: als je goedkoop medicijnen inkoopt in het buitenland en aan Nederlanders verkoopt, dan wordt je vervolgd voor illegale smokkel. Wie is daar nu mee gediend?

  • Niet de burger
  • De overheid? (Want die kan de schijn wekken nodig te zijn voor de burger – en op die manier haar bestaan rekken)
  • niet de smokkelaar
  • Wel de medicijnfabrikant?

(Maar die laatste was toch gemeen en op winst belust, waarom wordt die dan gesteund door de overheid, over de ruggen van de burgers?)

Stel dat het de overheid er alleen maar om gaat, de burgers beschermen tegen ondeugdelijke medicijnen?

Als er een medicijn is voor een ellendige aandoening, en er zijn niet genoeg mensen met die aandoening, om het winstgevend te maken om de hele (dure, lange) goedkeuringsprocedure te doorlopen, dan komt dat medicijn niet op de #markt. [#winstbelust!!! “Zie je wel dat het #kapitalisme slecht is?”]
En als daardoor #burgers creperen / met pijn door het leven moeten, dan is dat niet het probleem van de politicus! De #burger moet dan maar sterven, dat is een offer om de #veiligheid van de burger te garanderen. Fijn, mijnheer de dictator, aan u hebben we iets.
(Niet dus: afschaffen die verplichte goedkeuring, gun burgers de keuze van zelf te vertrouwen op recensies door andere gebruikers/ of te kiezen voor een duurder medicijn wat wel een hele procedure heeft doorlopen; verzin een keurmerk o.i.d.)

Statenloosheid is beter voor de samenleving (& economie)

Redenen dat er zoveel vreemdelingen worden binnengehaald, in Nederland, zijn:

  1. Dat onze overheersers weten dat veel burgers zich eraan ergeren. Sadisme.
  2. In uitdieping van punt 1: de groepen burgers tegen elkaar uitspelen (verdeel en heers): machtswellust – libido domini.
  3. Met het smoesje van “de kosten van asielopvang verlichten”, worden asielzoekers als gratis verpleegkundigen aan het werk gezet, om daarmee de loonlasten van ziekenhuizen (en dusverzekeraars) te verlichten – loonpolitiek.

Dat veel burgers zich ergeren aan immigratie van kansloze #buitenlanders, bezorgt weer veel stemmen voor de PVV enz., zodat de traditioneel linkse partijen zich daartegen kunnen afzetten en contrasteren. En een #PVV kan zich lekker afzetten tegen een #GroenLinks. Dus hebben beide elkaar nodig, om hun (potentiële) achterban uit ongerustheid op hen te laten stemmen, bang als ze zijn dat “extreem rechts” aan de macht komt.

Punt 3 (loonpolitiek) leidt ertoe dat er geen #verpleegkundigen meer opgeleid zullen worden (niemand neemt nog dure inheemse verpleegkundigen aan en ze zullen ook nooit meer dan een hongerloontje krijgen; tenslotte zijn #asielzoekers gratis en dus oneindig veel goedkoper), waardoor die opleidingen verschrompelen en er nog meer banen verdwijnen.
Een evt. tekort aan verpleegkundigen zal moeten worden aangevuld vanuit het buitenland, waardoor er nog een andere groep belanghebbenden (lobby-groep) bij komt, die buiten de verkiezingen om het internationale beleid beïnvloed: de verpleegafdelingen in ziekenhuizen. (En de boekhouders uit die ziekenhuizen, en de boekhouders van de zorgverzekeraars). Deze chaos wordt onnavigeerbaar voor politici die zicjzelf om de eoa reden heel capabel vinden.

Dit ondermijnt dus het toch al schrale concept van parlementaire democratie nog verder.

Deze problemen kunnen alleen bestaan, door het gekunstelde concept van een over- (kuch!) heid. Oftewel doordat die bende machtswellustellingen fijn op kosten van de samenleving diezelfde samenleving kan tergen / uitpersen. Als die gekken alles zelf zouden moeten betalen, zou er stukken minder immigratie zijn, in elk geval van kanslozen. Die zouden in de regio van oorsprong worden opgevangen. Die paar die toch de oversteek over de Middellandse zee zouden maken, zouden op eigen kosten in een vrije woning of hotelkamer terecht kunnen (als toeristen of verhuisden), of zouden door organisaties van bezorgde burgers kunnen worden opgevangen. Doordat die organisaties er hun eigen geld in steken, worden zij selectiever in hoe dat geld zal worden besteed.