Dure medicijnen

Waarom zijn de medicijnen zo duur? Vanwege de miljoenen kostende toelatingsprocedures.
Waarvan de roverheid niet eens vind dat die noodzakelijk is.
Want zgn magistraal bereidde medicijnen hoeven die hele procedure niet te doorstaan.
Overigens wordt die procedure niet betaald door de minister van VGZ, maar door de medicijnmaker, die niet anders kan dan de ontiegelijk hoge kosten door te berekenen aan de burger/klant.
Hierover heb ik al eens tegen het parlement geklaagd. Het feit dat zij er nog niets aan heben gedaan, toont aan dat ze niet het volk vertegenwoordigen., maar alleen zichzelf (duidelijk dus niet medicijnmakers, want die worden op kosten gejaagd)
Hoepel dan op!

Advertisements

Toch ben ik benieuwd…

Toch ben ik benieuwd: wat voor/hoeveel macht hebben lobbyisten? Want, vooruit, laten we zeggen dat JeePee wèl het beste voorhad voor de gezondheidszorg, waarom heeft hij dan alleen “marktwerking” ingevoerd en daar ongegeneerd over gelogen? Want zolang de staat nog een basispakket voorschrijft, en elk jaar nog stemt over het eigen risico, bepaalt de staat dus het product en de prijs. En is er dus geen sprake van marktwerking.
Emile Roemer weet dat niet, want die is altijd te druk bezig met in een tv-studio tranen weg te plinken over de “marktwerking”, om aanwezig te zijn bij de stemmingen over hoe de kamer het zorgstelsel nu weer gaat inrichten. (Maar wel dik “onkostenvergoeding” vangen als kamerlid)

Maar als JP het echt goed voorhad met de burger, had hij wel een echt commercieel systeem laten ontstaan. Dat heeft hij niet gedaan, omdat: … Hij enorm corrupt is? Wat voor macht had de verzekeraarslobby over hem?
Chanteerden ze hem met filmpjes van JP die op de kinderboerderij allerlei onchristelijke handelingen verrichtte met geitjes? (dat betekent dus dat twee politici welke het huidige systeem als “marktwerking” betitelen, willens en wetens liegen)
Of had links weer aan de touwtjes getrokken? Zou links de invoer blokkeren wanneer de roverheid niet een allesbepalende (totalitaire) rol zou spelen in de zorg?
Kortom: het zou het beste zijn voor de reputatie van (deze 2) politici indien we de lobby absolute macht toeschrijven; meer macht dan politici hebben om hen te weerstaan. Macht die alleen maar kan bestaan vanwege de magische autoriteit van de staat (en politici zijn dan machteloos: waarom zouden we het instituut dan laten bestaan?). Een beetje politicus kan toch wel de praatjes van lobbyisten weerstaan? Waarom krijgen ze dan zo’n hoog salaris? (Worden ze niet op kunde/vaardigheid beloond?)
Dit brengt twee puntjes boven water:
1. beperk de invloed/macht van lobbies, door de rol van de roverheid te verkleinen;
2. laat marktwerking ontstaan in de kamer, door fractievorzitter-vertegenwoordigers (het volk wordt toch nooit door hen vertegenwoordigd) geen vaste “onkostenvergoeding” (eufemisme voor salaris) te geven maar een prestatieloon.
In het huidige stelsel hoeven lobbyisten maar een handjevol mensen (de fractievoorzitters) om te kopen, omdat alle kamerleden stemmen zoals hun fractievoorzitter opdraagt, of ze zijn niet slim genoeg om zelf na te denken en lopen daarom maar achter de fractievoorzitter aan.

Dit is te verminderen, door het hele loon te laten afhangen van prestaties. Hoe dat precies kan worden ingericht, is mij (nog) onduidelijk; welke prestaties en: wie beoordeelt ze? Komt daar een kamercommissie voor of een speciaal op te richten instituut? Welke criteria gaat ze hanteren? Hoe voorkomen we corruptie? Is het niet handiger om punt (1) te gebruiken om punt (2) overbodig te maken?

Misschien bedoelde JP dát wel met marktwerking: je kiest voor een bepaald kamerlid, dat stemt voor een bepaald eigen risico. Dan is dat de reden waarom er geen marktwerking is: ik kan mij niet herinneren dat een kamerlid heeft gepoogd volksstemmen te trekken met de belofte om op een bepaalde manier te stemmen.

Genationaliseerde medicijnontwikkeling

Mijn god, de communisten (groenlinks, SP, PtdA) willen het hele land dood hebben: genationaliseerde medicijn-ontwikkeling betekent geen medicijn-ontwikeling!
Of alkeen ontwikkeling van medicijnen die niemand nodig heeft, maar waarvan de junta vind dat de burger ze wel noet hebben. Wat een onvoorstelbare waanzinnigen!

Kijk bv naar de Trabant, terwijl West-Duitse fabrikanten al bv de BMW 2002 produceerden konden degenen die zo ongelukkig waren om in Oost-Fuitsland geboren te zijn, alleen kiezen uit de trabant, of de ruftende Hans (Wartburg 353), want die vonden de grote leiders goed genoeg.

De trabant stamt uit 1963 of 1964, is decennia-lang zo goed als onveranderd in productie geweest, dat maakte dat je, ondanks de wachttijden van vele jaren, tovh exact hetzelfde modelauto kreeg als toen je hem aangevraagd had. Volgens het plan van de Polderse communisten, evolueren virussen en bacteriën niet. Want genationaliseerde productie betekent starre, onveranderende productie.

Niet zeuren over de hoge medicijnprijzen als je zelf  miljoenenkostende procedures oplegt om een enkel pilletje goedgekeurd te krijgen. Procedures die je zelf niet eens belangrijk vindt, want magistraal (door de apotheker) bereidde medicijnen hoeven ze niet te doorstaan.
@MedWayBV’s Tweet: https://twitter.com/MedWayBV/status/933110014910320640?s=09

Advertisements

EMA (kanttekening)

Helass is de komst van de EMA (Europees Geneesmiddelen Agentschap)-vestiging naar Amsterdam niet zo’n opsteker als de krant (wo 22-11-2017) voorspiegelt:
Het is deels een sigaar uit eigen doos, want betaald door alle Europese belastingslachtoffers, dus ook de Amsterdamse.
Èn: doordat het dankzij roverheidsbemoeienis miljoenen kost om 1 enkel pilletje goedgekeurd te krijgen, komen sommige medicijnen al helemaal nooit beschikbaar voor wanhopige, noodruftige patiënten, en diegenen die wel beschikbaar komen, kosten bakken vol geld.
Zo mogelijk nog het ergste is, dat volgens diezelfde roverheid, zo’n dure goedkeuringsprocedure helemaal niet nodig is, want mdicijnen met “magistrale bereiding” (door de apotheek zelf bereid, net als in vroeger tijden) hoeven helemaal niet uit en te na onderzocht te worden, vandaar dat die stukken goedkoper zijn.
Het zou ‘m sieren als Roemer daar eens iets aan deed, ipv met zijn Roemercare-sprookjes te koop te lopen. Maar ja: Emiel is een socialist, en dus heeft het de hoogste prioriteit om de invloed van de roverheid te vergroten, ongeacht de gevolgen daarvan voor de bevolking.

Advertisements

Eigen Risico naar 311 terreuro

Alsof Roemer’s centrale planning dat zou kunnen voorkomen!
Hoe verschilt die van Balkenende’s centrale planning?
Zorgverzekering in NL heeft nog steeds centraal bepaalde prijzen. Net als Roemercare (#nationaalzorgfonds) zal hebben. Beide hebben centraal geplande prijzen (ER) èn een centraal bepaald product (basispakket). Zowel Emiel en JP waren grandioze leugenaars, Roemer weet dat er geen marktwerking is in de zorgverzekering. Want hij zit in de kamer, waar gestemd wordt over de verhogingen van het ER (maar net toevallig ttv die stemmingen zat Roemer nstuurlijk in eenTV-studio tranen met tuiten te grienen over die “gemeeheene marktwerking!” die alleen in zijn hoofd bestaat)
Van mij mag Roemer intussen wel wegens valsheid in geschrifte de cel in, voor de demagogische propaganda voor zijn Ziekenfonds plus.
En dan wordt het tijd om BalkenendeCare te vervangen door iets dat wel werkt: iets waar de roverheid zich helemaal nooit niet me bemoeit. Want hun bemoeienis maakt het altijd slechter en duurder.

Advertisements

Roemercare en armoede

Als Emile Roemer echt zo begaan is met zieken, dan mag hij wel kappen met het socialisme. Want, gezien de ervaringen van de afgelopen 150 jaar, en recent nog in m.n. Venezuela, Cuba, Noord-Korea, VSSR… (& Zweden), maakt het socialisme een land zo arm, dat goede medische zorg onbetaalbaar wordt. Om over vooruitgang in medische wetenschap (behandelmethoden) nog maar te zwijgen.
#NationaalZorgfonds

Advertisements

Onnodig hoge kosten van medicijnen

Zojuist (26-07 2017) deze brief naar de 2e kamer-commissie van VWS gestuurd:

Gegeven: de medicijnprijzen hier in Nederland, zijn doorgaans erg hoog.
Enige uitzondering, zijn “Magistrale bereidde” oftewel door apothekers bereidde medicijnen.
Oorzaak: apothekers hoeven niet miljoenen uit te geven aan een wettelijk verplichte goedkeuringsprocedure. Wat dus betekent dat die procedure eigenlijk helemaal niet nodig is: als dat wel zo was, zouden ook apothekers op die enorm hoge kosten worden gejaagd.
Gelijke monnikken, gelijke kappen. Dus: afschaffen, die procedure. Ook al vindt Roemer het niet leuk, omdat op die manier een smoesje voor zijn flutplan verdwijnt. Pech voor hem, niet voor ons!
En nu dus niet (op z’n typisch politieks) de kosten voor magistrale medicijnen ook belachelijk onnodig hoog maken, door de eisen van apothekersmedicijnen gelijk te maken aan die voor farma-industrie.

Advertisements