Medicijnprijzen

Het is niet de zgn. “Pharmamaffia” die de prijzen hoog houdt, maar de staat, die per pilletje een miljoenen kostende (en jaren durende) goedkeuringsprocedure oplegt. Als de burger nu mocht kiezen tussen goedgekeurde, dure medicijnen en goedkope medicijnen, welke alleen maar beschermd worden door de reputatie van de fabrikant, zal ziek zijn (op zich al erg genoeg) goedkoper worden.
Het zou goed zijn, wanneer de ware kosten duidelijk worden, maar dan moet er wel actie op worden ondernomen, ipv  weg te smoezen onder een tapijt van “Ach, de staat bedoelt het goed”, en “Ach, het is de staat, wat doe  je eraan?””

Advertisements

Gêne mbt zorg

De heer Kuijten uit Nuenen (Telegraaf, WuZ, 28 jiun 2018) legt zonder het te weten de vinger op de zere plek wanneer hij klaagt over dat de zorgbonzen ongepermitteerd profiteren van de hoge vraag naar zorg. Juist omdat je als burger geen invloed mag hebben (permissie mag verlenen), kunnen zorg-pipo’s steeds hogere salarissen blijven opstrijken. Het plan van kameraad Roemer om onder een andere naam het ziekenfonds weer terug te brengen, gaat dat niet oplossen, omdat de burger daar ook geen invloed op heeft. Zolang de staat niemand anders zldan zichzelf vertegenwoordigd (“We leven in een democratie” Hahahaaa!), !s het niet zo vreemd dat politici drukker bezig zijn om toekomstige baantjes, bv bij een zorgverkeraar, veilig te stellen door de belangen van de burger op te offeren aan die van de toekomstige werkgever. Laat de burger diens eigen zaken eindelijk regelen, een corrupt instituut als de Haagse junta hebben we niet nodig. Hoe meer macht bij de politiek, hoe minder de burger heeft.
De politiek is met alles zo schandalig slecht bezig, dat je alle gêne opzij moet laten amputeren om daarin te gaan.

Rampzalige financiën

Het zij niet alleen de financiën van #AirFrance die rampzalig zijn, ook die van La #France zelf zijn schrikbarend slecht: 2 miljard terreuro schuld (tsja, zo kan elke staat natuurlijk gratis gezondheidszorg leveren, en gratis schoolmaaltijden betalen). Hoog tijd voor een #Nexit. Als de Haagse junta blijft weigeren, dan lossen we dat op met een #Hexit: dan mag #DenHaag lekker lid van de #EU blijven, maar heeft de rest van de Nederlandse bevolking daar dan geen hinder van.

Medische mallemolen

Corinne Ellemeet (Groenlinks, wat anders?) heeft wel even bepaald dat geen enkele van ‘s lands ouderen de medische mallemolen in wil.
Wie denkt ze wel niet dat ze is!? (Dat geldt trouwens ook voor de rest van de politiek.) Laat de mensen dat maar zelf bepalen, als ze niet willen, dan is de ene enkele lettergreep “nee” fdoorgaans wel genoeg. En de arts die toch doordramt, krijgt niet betaald, en krijgt zo’n beroerde reputatie dat ie z’n baan verliest. Op die manier kan de samenleving lekker voor zichzelf zorgen. Geen linkse betweterige drammer voor nodig.

Stupidity needed for Obamacare to pass?

I find this video’s title somewhat exagerated (the comment could have been more, like, off the cuff – which would of course still be bad), but it does go to show how the larger political establishment feels about the people they claim to serve. And of course Obamacare was stupid as heck.
https://www.youtube.com/watch?v=g6wljfbRaDM

Dure medicijnen

Waarom zijn de medicijnen zo duur? Vanwege de miljoenen kostende toelatingsprocedures.
Waarvan de roverheid niet eens vind dat die noodzakelijk is.
Want zgn magistraal bereidde medicijnen hoeven die hele procedure niet te doorstaan.
Overigens wordt die procedure niet betaald door de minister van VGZ, maar door de medicijnmaker, die niet anders kan dan de ontiegelijk hoge kosten door te berekenen aan de burger/klant.
Hierover heb ik al eens tegen het parlement geklaagd. Het feit dat zij er nog niets aan heben gedaan, toont aan dat ze niet het volk vertegenwoordigen., maar alleen zichzelf (duidelijk dus niet medicijnmakers, want die worden op kosten gejaagd)
Hoepel dan op!

Toch ben ik benieuwd…

Toch ben ik benieuwd: wat voor/hoeveel macht hebben lobbyisten? Want, vooruit, laten we zeggen dat JeePee wèl het beste voorhad voor de gezondheidszorg, waarom heeft hij dan alleen “marktwerking” ingevoerd en daar ongegeneerd over gelogen? Want zolang de staat nog een basispakket voorschrijft, en elk jaar nog stemt over het eigen risico, bepaalt de staat dus het product en de prijs. En is er dus geen sprake van marktwerking.
Emile Roemer weet dat niet, want die is altijd te druk bezig met in een tv-studio tranen weg te plinken over de “marktwerking”, om aanwezig te zijn bij de stemmingen over hoe de kamer het zorgstelsel nu weer gaat inrichten. (Maar wel dik “onkostenvergoeding” vangen als kamerlid)

Maar als JP het echt goed voorhad met de burger, had hij wel een echt commercieel systeem laten ontstaan. Dat heeft hij niet gedaan, omdat: … Hij enorm corrupt is? Wat voor macht had de verzekeraarslobby over hem?
Chanteerden ze hem met filmpjes van JP die op de kinderboerderij allerlei onchristelijke handelingen verrichtte met geitjes? (dat betekent dus dat twee politici welke het huidige systeem als “marktwerking” betitelen, willens en wetens liegen)
Of had links weer aan de touwtjes getrokken? Zou links de invoer blokkeren wanneer de roverheid niet een allesbepalende (totalitaire) rol zou spelen in de zorg?
Kortom: het zou het beste zijn voor de reputatie van (deze 2) politici indien we de lobby absolute macht toeschrijven; meer macht dan politici hebben om hen te weerstaan. Macht die alleen maar kan bestaan vanwege de magische autoriteit van de staat (en politici zijn dan machteloos: waarom zouden we het instituut dan laten bestaan?). Een beetje politicus kan toch wel de praatjes van lobbyisten weerstaan? Waarom krijgen ze dan zo’n hoog salaris? (Worden ze niet op kunde/vaardigheid beloond?)
Dit brengt twee puntjes boven water:
1. beperk de invloed/macht van lobbies, door de rol van de roverheid te verkleinen;
2. laat marktwerking ontstaan in de kamer, door fractievorzitter-vertegenwoordigers (het volk wordt toch nooit door hen vertegenwoordigd) geen vaste “onkostenvergoeding” (eufemisme voor salaris) te geven maar een prestatieloon.
In het huidige stelsel hoeven lobbyisten maar een handjevol mensen (de fractievoorzitters) om te kopen, omdat alle kamerleden stemmen zoals hun fractievoorzitter opdraagt, of ze zijn niet slim genoeg om zelf na te denken en lopen daarom maar achter de fractievoorzitter aan.

Dit is te verminderen, door het hele loon te laten afhangen van prestaties. Hoe dat precies kan worden ingericht, is mij (nog) onduidelijk; welke prestaties en: wie beoordeelt ze? Komt daar een kamercommissie voor of een speciaal op te richten instituut? Welke criteria gaat ze hanteren? Hoe voorkomen we corruptie? Is het niet handiger om punt (1) te gebruiken om punt (2) overbodig te maken?

Misschien bedoelde JP dát wel met marktwerking: je kiest voor een bepaald kamerlid, dat stemt voor een bepaald eigen risico. Dan is dat de reden waarom er geen marktwerking is: ik kan mij niet herinneren dat een kamerlid heeft gepoogd volksstemmen te trekken met de belofte om op een bepaalde manier te stemmen.