Waarom heb ik eigenlijk een ziektekostenverzekering?

Waarom betaal ik überhaupt nog premie voor een #ziektekostenverzekering? O ja: dat moest van die corrupte klootzak van een #Balkenende.
Intussen vergoedt die verzekeraar niets van mijn #medische onkosten (waarvan ik er helaas nog wel meerdere heb), want dankzij het in Den Haag bepaalde Eigen Risico (zij bepalen dus de prijs èn het product; ja hoor, JP & Emile: marktwerking!) betaal ik alles toch zelf. Laat mij het dan allemaal uit eigen zak betalen, zonder een geldopslurpende instantie ertussen! (En ja, dat is inclusief Den Haag; ook,een geldopslurpende instantie). Gut, allebei superfout; Emile wil terug naar het dodelijke #Ziekenfonds met z’n wachtlijsten. “Maar nu zijn er ook wachtlijsten omdat verzekeraars zorg moeten inkopen.”
Zorg inkopen doe je toch niet? Dat klinkt verdorie naar Centrale Planning à la Sovjet-Unie; dus belemmering/inefficiëntie door de overheid. Wanneer iemand zorg nodig heeft, dan pas koopt die het; niet eerder, lijkt mij toch heel logisch, of niet? Zorg inkopen zal leiden tot lege (want reeds door een andere verzekeraar ingekochte) bedden.
O, o, o! Wat wordt een mens toch moe van onverbeterlijke #etatisten!

Super-egoïsme

Ik heb het al eerder gehad over dat linkserds alleen in de politiek zitten, om hun eigen pleziertjes door te drammen, om hun lol te beleven ten koste van ons… Als voorbeeld wilde ik #Emile Roemer’s onzalige #Nationaal #Zorgfonds aanhalen. Alhoewel het waar is dat het huidige #zorgstelsel inderdaad veranderd moet worden, is het niet de oplossing om een sprong achteruit in de richting van het aloude Ziekenfonds te wagen, met zijn dodelijke wachtlijsten. Maar de #SP blijft #Roemer napraten met de leugen dat “#marktwerking duidelijk niet werkt.” Nu kan ik wel zachtjes doen jegens Roemer, in plaats van hem hard onderuit te halen en voor #leugenaar uit te maken, door heel begripvol te zeggen dat hij waarschijnlijk druk in de tv-studio zat te jammeren,over “Die gemeehéne marktwerking “, op de dag dat het #parlement stemde om het #EigenRisico te verhogen.
Maar Emilepiel weet maar al te goed dat de overheid zowel het product (basispakket) en de prijs (Eigen Risico) bepaalt, en dat er dus in het geheel geen sprake is van marktwerking.
Maar Emieltje blijft erover liegen, omdat hij weet dat de mensen veel duurder uit zijn met #BalkenendeCare, dan destijds met het Ziekenfonds, wat de prijzen laag hield, door in het aanbod te hakken. In dat opzicht is BalkenendeCare (BC) wel een vooruitgang, maar het is nog niet goed genoeg! Feit blijft dat die Balkenende een corrupte klootzak was, die zijn vrindjes in de verzekeringsindustrie wel even zou spekken (Balkenende was van het CDA en dus rechts en dus offerde hij de belangen van de burger op voor die van het grote geld.
Daarom pleiten wij Libertariërs niet voor #privatisering van de zorg (wat Roemer wel wil: de overheid is de meest private instelling van het land, die doet toch maar wat zij zelf wil, schoffeert de burger alleen maar) maar voor #democratisering.

Longpatiënt

Longkanker-patiënten die stug blijven doorroken, ik heb ze zelf ook ontmoet. Waarom zou de hele bevolking boos worden op die rokers omdat wij allemaal, (door de overheid gedwongen, dus “marktwerking”) die premies moeten betalen. En dat de politiek, weer sfeer-verziekende (het lijkt alsof dat het enige is, wat de politiek kan) en onproductieve (contraproductieve?) draconische maatregelen gaat nemen, uit boosheid dat die gemene rookverslaafden hun mooi bedachte plannetjes ondermijnen. Dat longpatiënten bijven doorroken, is toch iets dat alleen hen en hun zorverzekeraar iets aangaat? Als de verzekeraar de premies desondanks aanvaardbaar laag kan houden zonder het zorgpakket onaanvaardbaar in te krimpen, waarom zou je dan moeilijk doen?
Ho, wacht: in deze Balkebrij die die corrupte JP aan ons heeft ogedrongen, bestaat die stituatie niet. En nee, in Roemercare gaat dat nooit of te nimmer goed komen. Dus moet er een derde mogelijkheid zijn: een zonder staatsbemoeienis die de prijzen hoog houdt, en zonder de staatsbemoeienis die de kwaliteit (en kwantiteit) laag houdt.

En dan nog: als je al een nieuwe long krijgt, wordt de oude vast niet hergebruikt, maar weggegooid. Dus als je troost vind in zo’n stinkend onding tussen je lippen, leef je uit! (Maar ajb niet in mijn richting uitblazen)

De grote boze blanke man

Als de politiek zich zorgen maakt over de grote boze blanke man, moet zij niet de toevlucht zoeken tot omgangscursussen, maar moet zij juist de redenen voor diens boosheid wegnemen.
Tip: als je als politiek “het toch nooit goed doet”, doe dan niets! Ipv verregaande privatisering (alles in handen van de politiek), ga voor democratisering. Bemoei je niet met zaken waar je geen benul van hebt, zoals vervoer, gezodheidszorg, milieu/klimaat, enz. De totalitaire aard van het Haagse regime is een gegarantie voor slechte uitkomsten. Door alles uit dezelfde pot te financieren, moet er de keuze gemaakt worden tussen levensreddende hartoperaties en balletuitvoeringen. Hoe linkser (lins zijn,ze allemaal, van VVD tot en met PVV) de regering hoe meer men (ter voorbereiding op de volgende verkiezingen) de kunstsector wil paaien, door geld van de chirurgie-afdelingen naar theater-subsidies te sluizen.

Gezondheidszorgverzekeringen wel of niet nodig?

Waarom zou je die verplichten? Dat maakt de behandelingen alleen maar onnodig duur:

Patiënten gaan niet meer op zoek naar de laagste prijs/beste prijs/kwaliteitsverhouding, want de verzekering betaalt toch wel. Met als gevolg dat goedkoper aanbieden, niet wordt beloond. En dus niet meer zal worden geprobeerd.

Indien mensen ervoor kiezen om niet verzekerd te zijn en zij hebben onverhoopt zorg nodig, dan wil dat niet zeggen dat ze in de kou staan. Nou ja, wel als de staat de samenleving/volkspsyche blijft vergiftigen, maar in een gezonde #samenleving (een SAMENLeving, i.p.v. een #langsElkaarHeenLeving) vangen mensen elkaar op.
Anders zullen ze hun eigen portemonnee moeten trekken, klaar. Daar kiezen ze voor.
Sommige Amerikaanse praktijken weigeren zelfs om via een verzekeraar te werken, en houden op die manier de prijzen laag.
Als die mensen ervoor hebben GEKOZEN (kernwoord!) om het risico te lopen, is het niet aan een ander om die keuze niet te eerbiedigen, zelfs niet als die ander in het bezit is van de magische staatsautoriteit.

Waarom moet dat per verzekering geregeld worden? Omdat het geld MOET kosten? Of omdat de directeuren bij jou in de sociëteit op Nijenrode zaten? (Dat verklaart de corruptie van bv die liegende ellendeling van een #Balkenende)

Een oplossing voor keuzetekort, zou zijn, als verzekeraars deelpaketten gaan aanbieden, dat je bv voor botbreuken bent verzekerd bij A, voor SOA’s bij B en voorgebitsbehandeling bij E.
De clou is dat je je verzekert voor catastrofale gebeurtenissen., dus niet voor gangbare/kleine auwtjes.
Welke autoverzekering dekt nu wasbeurten?
De WA-polis (Was-Auto) vergoedt autoshampoo voor handwasbeurten. De all-risk polis gooit daar een wax-behandeling boven op zodat het vuile water er zo vanaf druipt, of de polis bekostigd herstel van vogelpoep-plekken. Misschien dat je een luxevariant kunt nemen, die autowasstraten vergoed,ipv alles met de hand te moeten doen.

Met bovenstaande hoopte ik duidelijk te maken hoe belachelijk het is om voor elk piepje of kraakje of vlekje de verzekering aan te spreken. En het is ook belachelijk om op z’n allerlinkst het eigen risico te gebruiken om burgers die ongeneeslijk ziek zijn geen andere keuze te geven, dan elk kwartaal fors te betalen.
Het is onmogelijk je te verzekeren tegen reeds bestaande aandoeningen. Dat de roverheid dat toch verplicht stelt, komt omdat zij ook verzekeren verplicht stelt. Dit toont aan dat de twede kamer het nooit had mogen accepteren. Dat ze dat toch deden, ondermijnt hun bestaansrecht.