Nog een bewijs dat de EnU geen unie is

In een echte unie trekken alle onderdelen (lidstaten) gesamenlijk op, om als één een gesamenlijk doel na te streven. In de Europese niet-Unie hebben de lidstaten allemaal afzonderlijke, botsende nationale doelen. Zo heeft Nederland het doel om zoveel mogelijk immigranten te lokken met gratis huisvesting (waar de autochtone bevolking al decennia-lang niet fatsoenlijk aan kan komen, dankzij diezelfde politiek) en gratis gezondheidszorg (waar weer dankzij dezelfde politiek, de burger onnodig dik voor MOET betalen, of ie nu kan of niet) met als doel de samenleving te ontwrichten. En de Italiaanse kustwacht heeft als dubbel doel om er zo min mogelijk te laten verdrinken en tòch te voorkomen dat ze in Italië (dus: de EnU) voet aan wal zetten. En ze blijven maar proberen om in Nederland te komen. En dat terwijl asielopvang geen overheidstaak is, maar een burgertaak (ik denk aan boerencampings e.d., of bij de mensen/politici in huis)

“Privatisering”

Zucht… Balkenendecare was helemaal geen privatisering. Den Haag is nog altijd de baas in de zorg, wat verklaart waarom het er zo beroerd aan toe gaat. (In dat opzicht is de zorg wel geprivatiseerd in Nederland: de burger heeft totaal geen invloed op het gedrag van de politiek). Doordat het bv miljoenen kost om een pilletje goed te keuren, komen sommige niet eens op de markt. En de burger is weer eens de dupe.
En omdat elk kuchje door de verzekeraar moet worden brtaald, ipv door de klant zelf, is de klant niet in staat om invloed uit te oefenen en dus te,zorgenbdat kosten gedrukt worden.
Tijd voor marktwerking ipv kapitalisme (=marktsocialisme)

Gezondheidsverzekering

Zijn de verzekeringen te duur? Dat komt omdat ze “alles” moeten vergoeden. Het is gelijk aan hetbonnetje voor wasstraatbezoek indienen bij de autoverzekering. Reguliere onkosten moeten via de verzekeraar lopen. En klandizie bij de verzekeraar is verplicht onder Balkenendecare. Ja, dan vraag je er ook om. Gezondheidszorg is, net als integratie, verdediging, vervoer, enz ook iets waar de politiek zich niet mee heeft te bemoeien. Die totalitaire bende daar in Den Haag maakt het land kapot.

Eed van Hippocrates geschonden dankzij verplichte verzekering

https://www.ordomedic.be/nl/orde/artseneed/eed-hippocrates/
In de 8e paragraaf van deze eed staat: “nooit zal ik [er] enig onrecht doen.” Doordat, dankzij de verzekeringsplicht, de kosten zo fabelachtig hoog worden gehouden met Balkenendecare, wordt er wel degelijk onrecht aangedaan. Roemercare is ook niet de oplossing, want dat “ziekenfonds v2” lijdt tot een nòg verdere kostenverhoging. Het probleem is dat er nu geen marktwerking bestaat (verplichte deelname, opgelegde prijzen. Doordat de staat miljoenenkostende goedkeuringsprocedures oplegt zijn medicijnen te duur, of worden ze überhaupt niet ontwikkeld). Dus, zich te bemoeien met dingen waar de staat niets mee te maken heeft (nl. de burger), schendt de minister van VGW de eed van hippocrates.

Medicijnprijzen

Het is niet de zgn. “Pharmamaffia” die de prijzen hoog houdt, maar de staat, die per pilletje een miljoenen kostende (en jaren durende) goedkeuringsprocedure oplegt. Als de burger nu mocht kiezen tussen goedgekeurde, dure medicijnen en goedkope medicijnen, welke alleen maar beschermd worden door de reputatie van de fabrikant, zal ziek zijn (op zich al erg genoeg) goedkoper worden.
Het zou goed zijn, wanneer de ware kosten duidelijk worden, maar dan moet er wel actie op worden ondernomen, ipv  weg te smoezen onder een tapijt van “Ach, de staat bedoelt het goed”, en “Ach, het is de staat, wat doe  je eraan?””